تحلیل آزمون جامع 20 اردیبهشت 98 سنجش

بررسی آزمون جامع سنجش 20 اردیبهشت 98

تحلیل آزمون جامع 20 اردیبهشت 98 سنجش

پی سی کنکور: از سری مطالب آزمون های آزمایشی،قصد داریم در این مطلب برای داوطلبان کنکور 98 نظام جدید ،تحلیل آزمون 20 اردیبهشت جامع سنجش  را برای دروس عمومی و اختصاصی آماده کنیم.تحلیل آزمونها توسط اساتید برجسته کنکور صورت می گیرد و شامل بررسی تمامی سوالات و نکات مهم آزمون خواهد بود،

تحلیل سوالات آزمون 20 اردیبهشت سنجش نظام جدید توسط اساتید زیر :

فارسی: امیرنجات شجاعی
دین و زندگی: سید هادی سرکشیک زاده
عربی،زبان قرآن: عمار تاج بخش
زبان انگلیسی: مجتبی محمودی
زیست شناسی: اشکان هاشمی
ریاضی تجربی: بابک سادات
حسابان : سیروس نصیری
گسسته : مصطفی دیداری
هندسه: سعید بنی هاشمی
شیمی: رضا مصلایی
فیزیک: محمدعلی عباسی

– تحلیل سوالات عمومی آزمون سنجش 20 اردیبهشت 98 (نظام جدید)

‌‌تحلیل سوالات ادبیات آزمون سنجش 20 اردیبهشت 98

تحلیلگر : امیر نجات شجاعی

– درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری:  70 درصد

– شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد( از نظر تیپ طراحی سوال: 1- 2- 3 -4 – 5 -6-7-10-11-16- 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24

– تست های ساده:  1 – 2 – 4 – 8 – 10-13-15-19

– تست های دشوار:  3- 5 – 11-18- 23

– تست های چالشی مثبت و دلیل:  3 – به خاطر مواجه کردن دانش آموز با اشتباهات رایج در معنی واژگان اعم از جمع و مفرد و مقوله ی دستوری و … / 20 – به خاطر سنجیدن مهارت های خواندن دانش آموز و مفهوم یابی / 22- به خاطر مطرح کردن مفاهیم کتاب درسی در لباس اشعار خارج از کتاب(صورت سوال)

– تست های چالشی منفی و دلیل:
5- به خاطر خروج از بودجه(غلط های رسم الخطی در کتاب های نظام جدید مطرح نشده اند.) 12 و 14 – خروج از بودجه ی اعلام شده از سوی سازمان سنجش / 16- غلط بودن تست (در هر چهار گزینه جمله ی مرکب وجود دارد و احتمالا طراح گزینه ی 4 را به خاطر حذف ظاهری حرف ربط وابسته ساز در نظر نگرفته!) 18- یافتن پاسخ تست امکان پذیر است اما باید از طراح پرسید که « دانش آموز باید در کجای کتاب های درسی با کاربرد حرف ربط در معنی حرف اضافه آشنا شده باشد؟! »

– سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون :  به نظر بنده این آزمون متناسب با آنچه انتظارش را (به عنوان آزمون جامع) داشتم نیست. این آزمون در این برهه ی زمانی با «عدم رعایت تعادل در بودجه بندی قلمرو ها در سوالات (13 سوال قلمرو زبانی / 6 سوال از قلمرو فکری)»، «وجود غلط های آشکار علمی» و «خروج طراحان از بودجه بندی اعلام شده از سوی سازمان سنجش» بیشتر باعث پریشان شدن ذهن دانش آموزان می شود تا کمک به آماده سازی آن ها.
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌

– توصیه استاد برای آزمون بعدی (۳ خرداد سنجش):
مرور سریع کتاب های فارسی و توجه بیشتر به نکات زبانی

 


تحلیل سوالات عربی آزمون سنجش 20 اردیبهشت 98

تحلیلگر : عمار تاج بخش

– درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری: ۷۰٪

– شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد:
بهدجز تست های شماره ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ سایر تست ها نرمال بوده و احتمال طرح چنین تستهایی در کنکور وجود دارد.

– تست های ساده:
غالب تستهای ترجمه و حتی تعریب ساده بودند و می توان گفت بخش ترجمه این آزمون واقعا ساده بود.

– تست های دشوار:
۳۶ و ۳۷ و۴۱ و ۴۶ و ۴۹ و ۵۰

– تست های چالشی مثبت و دلیل:
متن درک مطلب و سوالات آن خوب و نزدیک به متن کتاب درسی بود و در عین حال سوالاتش خوب و استاندارد بود.
تست های ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ یعنی تحلیل صرفی نیز خوب بودند.
تست ۴۷ و به چالش کشیدن دانش آموزان با کسره عارضی خوب یود.
تست ۴۸ و ترکیب انواع مفعولها ( مفاعیل) خوب بود.

– تست های چالشی منفی و دلیل:
تست ۳۴ و ۳۵ تعریب بود و در مقدمه کتب درسی آمده است که نباید از تعریب سوال طرح کرد.
سوال ۳۶ و ۳۷ یعنی ضبط الحرکات نیز به نظر من القراءة بود یعنی باید به حرکات میان کلمه توجه می کردید مثلا حرکت عین الفعل در اسم فاعل و و اسم مفعول
تست ۴۶ و استفاده از اسلوب تعجب که خارج از حیطه قواعد کتاب درسی بود (ما اسرع)
تست ۴۹ و استفاده از حال جمله اسمیه بدون ضمیر منفصل چرا که در کتاب درسی به آن اشاره نشده بود.

– سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون:
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌
‌‌‎به نظر اینجانب تعداد ۲۱ تست از ۲۵ تست این آزمون خوب و قابل قبول بود گرچه اعتقاد دارم که سوالات کنکور از لحاظ ساختاری با این آزمون تفاوت خواهند داشت جای سوالات مفهوم و قرابت و تعریف لغات و حسب الواقع در این آزمون خالی بود و اصلا از هیچ آیه و روایتی سوالی طرح نشده بود و این با اهداف دفتر تالیف کتب درسی همخوانی ندارد. کاهش سهم قواعد و افزایش سهم ترجمه قابل پیشبینی بود امّا طرح سوالات تعریب و ضبط الحرکات به نظرم در کنکور سراسری غیر ممکن است.

– توصیه استاد برای آزمون بعدی (۳ خرداد سنجش):

مرور سریع قواعد
مرور سریع واژگان، آیات، روایات و تعاریف
حل آزمون های جامع

 


تحلیل سوالات دین و زندگی آزمون سنجش 20 اردیبهشت 98

تحلیلگر : هادی سرکشیک زاده

– درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری:  60

– شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد :
54 . 55. 58. 59 . 60 . 61 . 63 . 68 .70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75

– تست های ساده:
51 .52 .57

– تست های دشوار:  سطح اکثر سوالات متوسط و خوب بود

– تست های چالشی مثبت و دلیل:
۵۴ -استفاده از نکات مشابه و ترکیبی
۷۴ و ۷۵ – طرح سوال از بخش‌های تغییر یافته کتب درسی در نظام جدید.

– تست های چالشی منفی و دلیل:
۵۹ – متن سوال کامل نیست
………….به کدام جنبه اعجاز قرآن و به چه موضوعی اشاره دارد ؟

– سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون :
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌آزمون جامع ۲ از نظر سطح سوالات خوب و بهتر از آزمون ۱ بود و گزینش حرفه ای سوالات این آزمون از ویژگی های خوب این آزمون است
‌‌‎‌‌‌‌‌
– توصیه استاد برای آزمون بعدی (۳ خرداد سنجش )
تسلط بر آیات و توجه به موضوعات جدید کتب منبع نظام جدید

 


تحلیل سوالات زبان انگلیسی آزمون سنجش 20 اردیبهشت 98

تحلیلگر : مجتبی محمودی

– درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری:  80

– شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 77 , 79 , 84,86,87…..

– تست های ساده:  76,81,82,85

– تست های دشوار: به اون صورت نداشت ولی بعضی تستها مثل شماره های زیر نیاز به دقت بیشتری داشت
77,89,90,99

– تست های چالشی مثبت و دلیل:  77(دقت به مفهوم شرطی) 89 (دقت به تفاوت زمان حال کامل و گذشته کامل)،99(دقت به مفهوم کلمه در جمله)

– سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍️ بعد از آزمون چالشی که دفعه قبل سنجش برگزار کرد و حتی بین مولفان و مدرسان برجسته کنکور هم اختلاف نظر بین گزینه های درست وجود داشت ، در این آزمون تعادل خوبی را شاهد بودیم و سطح سوالات به نسبت خوب بود حتی سوالات ریدینگ هم قابل درک برای دانش آموزان متوسط به بالا بود.البته ممکنه بعضی از لغات داخل cloze و reading بالاتر از سطح دانش واژگان کتاب بوده باشد ولی تاثیر زیادی در درک مطلب و پاسخگویی به سوالات نداشت و در کل امروز سوالات خوبی را در درس زبان شاهد بودیم
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌

توصیه استاد برای آزمون بعدی (۳ خرداد سنجش)این طور که از شواهد بر میاید طراحان سوالات سنجش تاکید زیادی به آموزش خود کتاب درسی (حتی کتابهای دوره ی اول ) دارند ،پس توصیه اکید دارم که تمام قسمتهای کتاب درسی حتی قسمتهای listeningو writing و …..را به دقت مطالعه بفرمایید،.ضمنا سطح واژگان خود را بالا ببرید و روشهای زدن ریدینگ را کار کنید و حتما در برنامه ی روزانه ی خودتان یک reading وclozeبگذارید، و سعی کنید در زمانی شبیه به کنکور پاسخ بدهید و در آخر الان وقت این است که با زدن آزمونهای جانع روی نقاط ضعف و قوت خودتان کار کنید.به امید موفقیت شما عزیزان

 

– تحلیل سوالات اختصاصی آزمون سنجش 20 اردیبهشت 98 ریاضی (نظام جدید)

تحلیل سوالات گسسته و آمار و احتمال آزمون سنجش 20 اردیبهشت 98

تحلیلگر : مصطفی دیداری

– درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری:  7 تا از 11 سوال

– شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد:
118و119و120و150و151و154

– تست های ساده:  118و154و155

– تست های دشوار: 132و152

– تست های چالشی منفی و دلیل:
132 که گزینه گفته شده نادرست است. احتمالا سوال عکس نقیض را می خواسته جالب تر اینکه در پاسخ نامه نیز جواب تشریحی برای این سوال نیامده است.
153 که مفهوم درخت بوده که مربوط به کتاب قبلی گسسته است.

– سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون:
‌‌‌‎سلام بچه ها خسته نباشید. خوب بخوانید که چیزی تا کنکور نمانده است. سنجش است دیگر! نه ترتیب سوال ها رعایت می شود نه بودجه بندی! در کنکور حدوده 8 سوال از گسسته و 8 تا هم از امار خواهد امد، نه مثل اینجا که 11 سوال امده تازه یکی غلط و یکی هم خارج از کتاب است. از کلی از مباحث مثل مجموعه واحتمال شرطی و مستقل و براورد و اصل شمول ولانه کبوتری هم سوال نداشتیم اما در کنکور قطعا خواهد امد. در کل به برگزار کنندگان می گوییم که ازمون های قبل از شما سو تفاهم بودند! خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان! من دیگه حرفی ندارم.

– توصیه استاد برای آزمون بعدی (۳ خرداد سنجش):
ازمون سنجش ربطی به کنکور ندارد. اگر بالا زدید مغروز نشوید و اگر هم پایین زدید نا امید نشوید! ازمون بدهید نقاط ضعف خود را بشناسید و روی انها کار کنید.


تحلیل سوالات هندسه ریاضی آزمون سنجش 20 اردیبهشت 98

تحلیلگر : سعید بنی هاشمی

– درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری:  ۶۰

– شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد:
۱۱۶__۱۴۷_۱۴۸_

– تست های ساده: ۱۱۱,۱۱۷,۱۳۱,۱۴۳,۱۴۲,۱۴۴,۱۴۵

– تست های دشوار:
۱۱۶,۱۳۰,۱۴۱

– تست های چالشی مثبت و دلیل:  ۱۴۷,۱۴۸با اینکه نمونه سوالات کنکورهای سراسری بود اما زیبایی انتخاب آنها در فضای نظام جدید رانمایش میداد و دقیقاً در محدوده کتاب درسی بود.
۱۴۶هم تست تالیفی بود که کاملاً  باتوجه به اتمسفر کتاب درسی به زیبایی به تعریف درون وبرون بیضی پرداخت
۱۱۶ هم که نمونه تست سراسری تجربی سال ۹۴ بود باز هم به زیبایی انتخاب طراحان محترم در محدوده کتاب درسی پرداخت

– تست های چالشی منفی و دلیل: تست ۱۳۰ رو دوست نداشتم ،از کنکورهای زیر خاکی بود ،ای کاش با توجه به تبحر رفقای طراح عزیز به تست دیگری در محدوده دایره از کتاب درسی می‌پرداخت

– سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون:
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ با عرض سلام و درود خدمت داوطلبان عزیز وهم چنین تیم خوب ومتبحر طراحان محترم این آزمون رو بسیار عالی و بخصوص محک بزرگی برای دانش آموزانی دیدم که تا کنون سعی و تلاش بسیار داشته اندبه هر حال همگی خسته نباشید
‌‌‎‌‌‌‌‌

– توصیه استاد برای آزمون بعدی (۳ خرداد سنجش):  همیشه گفتم کتاب درسی وازمون های سراسری خارج و داخل کشور البته تست های مختص نظام جدیدش می‌تونه گره گشای هر آزمون معتبری مثل سنجش باشه….
آرزومند آرزوهای زیباتون

 


تحلیل سوالات فیزیک ریاضی آزمون سنجش 20 اردیبهشت 98

تحلیلگر : محمد علی عباسی

– درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری:  ۶۰ درصد

– شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد:
۱۵۹-۱۶۱-۱۶۳-۱۶۶-۱۶۸-۱۷۰-۱۷۳-۱۷۵- ۱۷۸-۱۸۱-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۱-۱۹۳-۱۹۶-

– تست های ساده: ۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-
۱۶۰-۱۶۴-۱۶۶-۱۶۹-۱۷۱- ۱۷۶- ۱۷۷-۱۷۹-
۱۸۰-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۸-۱۹۰-۱۹۲-
۱۹۴ -۱۹۵- ۱۹۹-۲۰۰

– تست های دشوار:
۱۵۹-۱۶۱-۱۶۷-۱۷۳-۱۷۵-۱۸۱-۱۸۶-۱۸۹-
۱۹۶- ۱۹۸-

– تست های چالشی مثبت و دلیل:
۱۵۹ سوال مهمی از ترکیب فشار و قانون گازها مشابه سوالات کنکور ۸۹ و ۹۰ ریاضی.
۱۶۰ به شاگردا یادآوری میکنه که خوب متن کتاب درسی رو بخونن خصوصا امسال و بخصوص نظام جدیدیها امسال سوال متن کتاب خواهیم داشت
۱۶۱ تعادل آب و یخ همیشه جزو مهمترین تستهای کنکور بوده
۱۶۸ مفهوم تناسب نیرو با بار و رابطه با فاصله به صورت تناسبی در دو حالت
۱۷۵ تسلط روی مقاومت معادل و تقسیم جریان بین شاخه های موازی
۱۷۸ تست قشنگی از قانون لنز
۱۸۰ سرعت متوسط در رابطه خطی سرعت
۱۸۷ مفهوم شتاب و نیروی وارد بر ماهواره در ارتفاع مشخصی از زمین همیشه مهم هست
۱۸۹ کلی مفهوم مهم نوسان توی یک سوال
۱۹۱ از پرتکرارترین مفاهیم صوت
۱۹۳ رابطه سرعت انتشار موج در طناب از مهمترین مفاهیم موج است.
۱۹۴ مفهوم شکست نور امسال از مفاهیم مهم کنکور خواهد بود
۱۹۶ رابطه فوتو الکتریک در دو حالت رو خوب یاد بگیرین.

– تست های چالشی منفی و دلیل:
۱۸۶ سوالی که مناسب نظام جدید نبود و اطلاعات اضافی ریاضی نیاز داشت اما این سوال برای نظام قدیم مناسبتر بود که مشتق هم بلد هستن
۱۹۰ خواسته سوال بسیار شبیه سوال ۱۸۹ بود
سوالات ۱۹۹ و ۲۰۰ شبیه هم از یک سرفصل که هر دو حفظی مفهومی بود من ترجیح میدم که یکی از این سوالات از مفهومهای مهم نیمه‌عمر یا پرتوزایی باشه و توصیه اصلیم به شاگردان مسلط بودن به این دو مفهوم است

– سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون:
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ در مجموع آزمون استاندارد و خوبی بود. خیلی از مواقع گفته میشه که رتبه آزمون سنجشتون بسیار شبیه کنکور خواهد بود که من با این نظر مخالفم .
‌‌‎‌‌‌‌‌
– توصیه استاد برای آزمون بعدی (۳ خرداد سنجش):
تمام تلاشتونم بکنین که آزمون بعدی درصد فیزیکتون نسبت به این آزمون رشد پیدا کنه.
مطالعه متن کتابهای درسیتون رو به شدت توصیه میکنم
و استفاده از خلاصه نویسی و تکرار فرمولهای اصلی خیلی بهتون کمک خواهد کرد.


تحلیل سوالات شیمی آزمون سنجش 20 اردیبهشت 98 (ریاضی و تجربی)

تحلیلگر : محمد رضا مصلایی

– درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری: ٣٠ درصد

– شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد:
رياضي؛٢٠٤-٢٠٥-٢١٣-٢١٥-٢١٨-٢٢٠-٢٢١-٢٢٣-٢٢٥-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٢-٢٣٣
تجربي؛
٢٣٩-٢٤٠-٢٤٨-٢٥٠-٢٥٣-٢٥٥-٢٥٦-٢٥٨-٢٦٠-٢٦٢-٢٦٣-٢٦٤-٢٦٧-٢٦٨-٢٦٩

– تست های ساده:
رياضي؛٢٠١-٢٠٢-٢٠٣-٢١١-٢١٣-٢١٤-٢١٩-٢٢١-٢٢٤-٢٢٦-٢٣٢-٢٣٣
تجربي؛
٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٤٦-٢٤٨-٢٤٩-٢٥٤-٢٥٦-٢٥٩-٢٦١-٢٦٧-٢٦٨

– تست های دشوار:
رياضي؛
٢٠٤-٢٠٧-٢٠٨-٢١٦-٢١٧-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١
تجربي؛
٢٣٩-٢٤٢-٢٤٣-٢٥١-٢٥٢-٢٦٤-٢٦٥-٢٦٦

– تست های چالشی مثبت و دلیل:
٢٣٩ تجربي/٢٠٤رياضي؛تركيبي شيمي دهم،يازدهم و دوازدهم.
٢٤٤ تجربي/٢٠٩رياضي؛تركيب كردن استوكيومتري،فرمول نويسي و ساختار لوويس.
٢٤٨ تجربي/٢١٣رياضي؛احتمالا توي كنكور سراسري هم مشابه اش رو خواهيم ديد.
٢٥٣ تجربي/٢١٨رياضي؛ارتباط رابطه انيشتين و ترموشيمي.
٢٥٤تجربي/٢١٩رياضي؛اشاره به خاصيت اسيدي آسپيرين و طرح مسئله از آن.
٢٦٠ تجربي/٢٢٥رياضي؛طرح يك تم قديمي مسئله ph با تمرين كتاب درسي
٢٦٣تجربي/٢٢٨رياضي؛احتمالا مشابه اش رو توي كنكور خواهيم ديد.

– تست های چالشی منفی و دلیل:
٢٤٢تجربي/٢٠٧ رياضي؛صرفا وقت گير و بدون بار آموزشي،درضمن پاسخ درستي هم ندارد!
٢٥٢ تجربي/٢١٧ رياضي؛چي ميشه گفت؟!صرفا وقت گير.
٢٦٥ تجربي/٢٣٠رياضي؛به جاي اين تست وقت گير و خنده دار ميشه تست هاي خيلي قشنگ تري از مبحث محاسبه عدد اكسايش با ساختار لوويس طرح كرد!!
٢٦٦ تجربي/٢٣١ رياضي؛بازهم فقط وقت گير و بدون بار آموزشي يا حتي آزموني!

 

– تحلیل سوالات اختصاصی آزمون سنجش 20 اردیبهشت 98 تجربی (نظام جدید)

تحلیل سوالات ریاضیات تجربی آزمون سنجش 20 اردیبهشت 98

تحلیلگر : بابک سادات

– درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری: از نظر سختی تقریبا ۹۰٪

– شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد:
همه تستها بجز ۱۳۳،۱۳۶،۱۳۷،۱۴۷،۱۵۲

– تست های ساده:
۱۲۹،۱۳۰،۱۳۱،۱۳۲،۱۳۴،۱۳۵،۱۳۷،۱۳۸، ۱۳۹،۱۴۰،۱۴۱،۱۴۴،۱۴۵،۱۴۹،۱۵۰،۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵

– تست های دشوار:
این آزمون تست سخت نداشت

– تست های چالشی مثبت و دلیل:
نداشت

– تست های چالشی منفی و دلیل:
والله طراحی که نمی دونه سرفصل کتاب درسی چیه و تو کتابهای نظام جدید تجربی مشتق مثلثاتی نداریم و دنباله تقریبات اعشاری و … حذف شده توقعی ازش نمی ره که تست چالشی بده. ایشون خودشون دچار چالش هستن.

– سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون:  خدا رو شکر آزمون قبلی از سی سؤال ۲۵ تاش مشکل داشت و تو این آزمون تقریبا ۵ تا که این خودش یه پیشرفت بسیار بزرگ برای شرکت تعاونی محسوب میشه و امیدوارم دوباره به عقب بر نگردند. فقط کاش گزینشگر محترم قبل از انتخاب سؤال برای آزمون بعد یه نگاه گذرا به کتب درسی هم داشته باشند چون در این که معلم این درس نبوده و نیستند تردیدی نیست. بهر حال این آزمون فقط نسبت به آزمونهای خودشون خوب بوده و اصلا بودجه بندی رعایت نشده. مثلا ما حدود ۵ هفته کاربرد مشتق درس دادیم و حتی یک سؤال از نقاط بحرانی و اکسترمم و یکنوایی مطرح نشد. فقط یک سؤال از بهینه سازی .شمارش هم سؤال نداشت و احتمال به این پر رنگی فقط یک سؤال. فقط از همکاران عزیزم و بخصوص مشاورین محترم خواهش می کنم از فردا به بچه ها نگید کاربرد مشتق تو کنکور سؤال نداره و احتمال هم یکی بیشتر نمیاد. آزمون سنجش هیچ وقت مبنای طرح سؤال در کنکور نبوده و نیست. خلاصه اینکه آزمون فقط بد نبود و دانش آموزان خوب باید حداقل ۵۰ می زدن.
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌
‌‌‎‌‌‌‌‌
– توصیه استاد برای آزمون بعدی (۳ خرداد سنجش):
توصیه من اینه که حداقل ۵۰ روز تا کنکور وقته و اگر روزی ۱۲ ساعت درس بخونید میشه ۶۰۰ ساعت که بنظر من برای قبولی در هر رشته ای کافیه. انسان به امید زنده است و با تلاش و همت به پیروزی های بزرگ دست پیدا می کنه. هیچ کس با کم کاری و بی تفاوتی و سهل انگاری به جایی نرسیده که شما بخوای نفر دوم باشی. پس بجنگ و بازی رو ببر. حتی اگر ۳-۰ از بارسلونا با تمام ستاره هاش هم عقب باشی می تونی لیورپول باشی و بدون تمام ستاره هات و فقط با تلاش و تعصب و جنگندگی و امید و امید و امید ۴ تا بهشون بزنی. اگر هم که حال نداری و فکر می کنی دیره و کاری نمی شه کرد و وقت کمه و از این مزخرفات و بهانه های واهی که بگیر بخواب و شکست سنگین و تحقیر آمیزت رو بپذیر. بقول سعدی این چنین بد زندگانی مرده به
به امید مؤفقیت همه با اراده ها و با تعصب‌ها و تلاشگرا. یا علی . بابک سادات . بیستم اردیبهشت ماه نود و هشت

 


تحلیل سوالات زیست شناسی تجربی آزمون سنجش 20 اردیبهشت 98

تحلیلگر : اشکان هاشمی

– درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری: 
بالاي ٥٠ درصد

– شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد:
١٥٦-١٥٨-١٦١-١٦٣-١٦٤-١٦٥-١٦٦-١٦٧-١٦٨-١٧٠-١٧٢-١٧٣-١٧٥تا٢٠٥بجز١٧٨-١٨١-١٨٣-١٩٢

– تست های ساده:
تست ساده هم به مقدار ٢٠ درصد در كنكور هست كه در اين ازمون هم بود مثل ١٥٧يا١٥٨

– تست های دشوار:
١٦٣-١٦٤-١٦٧-١٦٨-١٨٥-١٨٧-٢٠٠-٢٠٢-٢٠٣
كه همه خوب بودند

– تست های چالشی مثبت و دلیل:
همان تستهايي كه ارزش كنكوري داشتند

– تست های چالشی منفی و دلیل: چالش منفي در تستي نديدم ولي تستهايي كه براي كنكور نام نبردم شايد دور از طراحي كنكور ساليان اخير بود

– سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون:
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ تمرين خوبي بود ولي كنكور اصلي شما از اين ازمون چالشي تر و نكات تركيبي بيشتري خواهد داشت
‌‌‎‌‌‌‌‌

– توصیه استاد برای آزمون بعدی (۳ خرداد سنجش):
زدن تستهاي كنكور چند سال اخير

 


تحلیل سوالات فیزیک تجربی آزمون سنجش 20 اردیبهشت 98

تحلیلگر : محمد علی عباسی

– درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری:  ۶۵ درصد

– شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد:
۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۵-۲۱۷-۲۱۹-۲۲۱-۲۲۵-۲۲۷-۲۲۸-۲۳۰-

– تست های ساده:  ۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۱۱-۲۱۴-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱ -۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۷-۲۲۹-۲۳۱-۲۳۲- ۲۳۴-۲۳۵

– تست های دشوار:  ۲۰۹-۲۱۳-۲۱۷-۲۲۶- ۲۲۸-۲۳۰

– تست های چالشی مثبت و دلیل:
۲۰۸ به شاگردا یادآوری میکنه که خوب متن کتاب درسی رو بخونن خصوصا امسال و بخصوص نظام جدیدیها امسال سوال متن کتاب خواهیم داشت
۲۰۹ تعادل آب و یخ همیشه جزو مهمترین تستهای کنکور بوده
۲۱۲ مفهوم تناسب نیرو با بار و رابطه با فاصله به صورت تناسبی در دو حالت
۲۱۷ تسلط روی مقاومت معادل و تقسیم جریان بین شاخه های موازی
۲۱۹ تست قشنگی از قانون لنز
۲۲۲ سرعت متوسط در رابطه خطی سرعت
۲۲۸ کلی مفهوم مهم نوسان توی یک سوال
۲۳۰ از پرتکرارترین مفاهیم صوت
۲۳۲ مفهوم شکست نور امسال از مفاهیم مهم کنکور خواهد بود

– تست های چالشی منفی و دلیل:
۲۲۶ سوالی که مناسب نظام جدید نبود و اطلاعات اضافی ریاضی نیاز داشت اما این سوال برای نظام قدیم مناسبتر بود که مشتق هم بلد هستن
۲۲۹ سوالی که بسیار شبیه سوال ۲۲۸ بود
سوالات ۲۳۴ و ۲۳۵ شبیه هم از یک سرفصل که هر دو حفظی مفهومی بود من ترجیح میدم که یکی از این سوالات از مفهومهای مهم نیمه‌عمر یا پرتوزایی باشه و توصیه اصلیم به شاگردان مسلط بودن به این دو مفهوم است

– سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون:
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ در مجموع آزمون استاندارد و خوبی بود. خیلی از مواقع گفته میشه که رتبه آزمون سنجشتون بسیار شبیه کنکور خواهد بود که من با این نظر مخالفم .
‌‌‎‌‌‌‌‌
– توصیه استاد برای آزمون بعدی (۳ خرداد سنجش):
تمام تلاشتونم بکنین که آزمون بعدی درصد فیزیکتون نسبت به این آزمون رشد پیدا کنه.
مطالعه متن کتابهای درسیتون رو به شدت توصیه میکنم
و استفاده از خلاصه نویسی و تکرار فرمولهای اصلی خیلی بهتون کمک خواهد کرد.


تحلیل سوالات شیمی آزمون سنجش 20 اردیبهشت 98 (ریاضی و تجربی)

تحلیلگر : محمد رضا مصلایی

– درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری: ٣٠ درصد

– شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد:
رياضي؛٢٠٤-٢٠٥-٢١٣-٢١٥-٢١٨-٢٢٠-٢٢١-٢٢٣-٢٢٥-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٢-٢٣٣
تجربي؛
٢٣٩-٢٤٠-٢٤٨-٢٥٠-٢٥٣-٢٥٥-٢٥٦-٢٥٨-٢٦٠-٢٦٢-٢٦٣-٢٦٤-٢٦٧-٢٦٨-٢٦٩

– تست های ساده:
رياضي؛٢٠١-٢٠٢-٢٠٣-٢١١-٢١٣-٢١٤-٢١٩-٢٢١-٢٢٤-٢٢٦-٢٣٢-٢٣٣
تجربي؛
٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٤٦-٢٤٨-٢٤٩-٢٥٤-٢٥٦-٢٥٩-٢٦١-٢٦٧-٢٦٨

– تست های دشوار:
رياضي؛
٢٠٤-٢٠٧-٢٠٨-٢١٦-٢١٧-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١
تجربي؛
٢٣٩-٢٤٢-٢٤٣-٢٥١-٢٥٢-٢٦٤-٢٦٥-٢٦٦

– تست های چالشی مثبت و دلیل:
٢٣٩ تجربي/٢٠٤رياضي؛تركيبي شيمي دهم،يازدهم و دوازدهم.
٢٤٤ تجربي/٢٠٩رياضي؛تركيب كردن استوكيومتري،فرمول نويسي و ساختار لوويس.
٢٤٨ تجربي/٢١٣رياضي؛احتمالا توي كنكور سراسري هم مشابه اش رو خواهيم ديد.
٢٥٣ تجربي/٢١٨رياضي؛ارتباط رابطه انيشتين و ترموشيمي.
٢٥٤تجربي/٢١٩رياضي؛اشاره به خاصيت اسيدي آسپيرين و طرح مسئله از آن.
٢٦٠ تجربي/٢٢٥رياضي؛طرح يك تم قديمي مسئله ph با تمرين كتاب درسي
٢٦٣تجربي/٢٢٨رياضي؛احتمالا مشابه اش رو توي كنكور خواهيم ديد.

– تست های چالشی منفی و دلیل:
٢٤٢تجربي/٢٠٧ رياضي؛صرفا وقت گير و بدون بار آموزشي،درضمن پاسخ درستي هم ندارد!
٢٥٢ تجربي/٢١٧ رياضي؛چي ميشه گفت؟!صرفا وقت گير.
٢٦٥ تجربي/٢٣٠رياضي؛به جاي اين تست وقت گير و خنده دار ميشه تست هاي خيلي قشنگ تري از مبحث محاسبه عدد اكسايش با ساختار لوويس طرح كرد!!
٢٦٦ تجربي/٢٣١ رياضي؛بازهم فقط وقت گير و بدون بار آموزشي يا حتي آزموني!

برگرفته از کانال علم روز کنکور

ممکن است شما دوست داشته باشید
7 نظر
 1. fatemeh می گوید

  واقعا ممنونم از تحلیل ها خیلی کمک می کنن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   خوشحالیم که مورد استفاده تون قرار گرفته و با پی سی کنکور همراه هستید.
   موفق باشید

 2. عماد می گوید

  سلام و خسته نباشید
  در مورد نظام قدیم هم بگذارید
  باتشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عماد جان
   خوشحالیم که با پی سی کنکور همراه هستید
   چشم سعی میکنیم تا جایی که بشه و در دسترس باشه تحلیل سایر اساتید برای دروس نظام قدیم زمون های باقی مونده رو قرار بدیم
   موفق باشید

 3. ابوالفضل می گوید

  سلام به همه دبیران.ممنون از همه کسانی که آزمون ها را تحلیل میکنند.

 4. فاطمه می گوید

  سلام . ببخشید رتبمون تو آزمون سنجش نظام قدیم و جدید با هم سنجیده شده؟ یا جدا ست ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   در این باره اطلاعی نداریم ولی به احتمال زیاد برای موسسات سنجش و گزینه دو رتبه بین تمامی داوطلبان می باشد
   موفق باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.