تام لند

مدابوک

تام لند

امتحانات نهایی دوازدهم دی ۱۴۰۰ + پاسخنامه و جواب (دانلود سوالات امتحان نهایی دی 1400)

امتحانات نهایی دوازدهم دی 1400
سوالات امتحان نهایی دوازدهم دی ۱۴۰۰ دانش آموزان روزانه و بزرگسالان

این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم دی ۱۴۰۰ می پردازد،تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی دی 1400 رشته های تجربی،ریاضی، انسانی با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.

 لازم است دانش آموزان سعی کنند تا در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید. برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی دی ۱۴۰۰ ،  نمونه سوالات نهایی دوره های قبل دیدن کنید.

هم چنین می توانید برای اطلاع از بارم و ارزش هر فصل در امتحان، روی بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی |بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم دیماه 1400 شامل :

1- سوالات امتحان نهایی دی ۱۴۰۰ دوازدهم

2- جواب امتحان نهایی دی ۱۴۰۰ دوازدهم

* تذکر مهم و راهنمایی :

سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از اتمام و برگزاری و انتشار آن توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد،روی لینک کمکی کلیک کنید.

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 2 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 2 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی دی 1400  / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی اسلامی دوازدهم دی 1400 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 6 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 6 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف دی 1400 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 8 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 8 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم معارف دی 1400 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 11 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 11 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی دی 1400/ لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف دی 1400

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 13 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 13 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف دی 1400/ لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 15 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 15 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف دی 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 18 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 18 دی اضافه گردید . . . 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی اختصاصی دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم معارف دی 1400 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 20 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 20 دی اضافه گردید . . .

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم تجربی دی 1400  / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم انسانی دی 1400  / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم معارف دی 1400  / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 22 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 22 دی اضافه گردید . . .

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی، زبان قرآن دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی، زبان قرآن دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف دی 1400

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 25 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 25 دی اضافه گردید . . .

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف دی 1400 / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 27 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 25 دی اضافه گردید . . .

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف دی 1400/ لینک کمکی

 

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

ممکن است شما دوست داشته باشید
49 نظر
 1. ناشناس می گوید

  امتحان ریاضی کی جوابش میاد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   معمولا سه تا 5 ساعت بعد امتحان منتشر میشه

 2. ایدا دوازدهم انسانی بدبختم می گوید

  سئوالات امتحان رياضی بزار تورو خدا این بار سومه تجدید میشم هرچی رياضی بخونم حالیم نمیشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عزیز
   باور کنید دسترسی نداریم بهش که بخواهیم قرار بدیم
   و اگر دسترسی هم داشتیم هم خلاف قانون هست و ضایع کردن حقوق سایر دانش آموزان
   نمونه سوالات زیاد کار کنید حتما نمره قبولی رو می گیرید

 3. ناشناس می گوید

  امتحان تاریخ کی جوابش میاد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   جوابش که اومده و قرار داده شده

 4. ناشناس می گوید

  سوالات تاریخ دی ماه ۱۴۰۰ (امروز) کی منتشر میشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   سوالات تاریخ هم اکنون درج شده است

 5. ناشناس می گوید

  سلام .ببخشید نمونه سوال برای ریاضی معرفی کنید که واقعا واسمون مفید باشه( .نمره قبولی رو بگیریم .)

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   پوزش بابت تاخیر

 6. ناشناس می گوید

  18دی
  سوالات و پاسخنامه تاریخ3 معارف هرچی روی لینک میزنیم سوالات عربی را برامون میاره چجوریه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   بدون قندشکن تست کنید

 7. سهیل می گوید

  سلام خسته نباشید شیمی رو کی قرار میدید؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   عذرخواهیم بابت تاخیر در پاسخگویی
   سوالات بعد از چند ساعت از اتمام گذاشته میشه

 8. ناشناس می گوید

  سلام
  سوالات دیماه با سوالات شهرستان ها تفاوت داره که !
  من از میبد یزد هستم ولی سوالات فارسی که نگاه کردم هیچ تشابهی با سوالات ما نداشت و به گمانم بیش از حدود معین شده ترم ما بود !!
  سوالات رو میتونیم زود تر ازتون بخریم قیمت رو با هم را میایم ؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عزیز
   این مطلب برای داوطلبان بزرگسالان یا جبرانی هستش
   اگر دانش آموز ترم اولی هستید که طبق صحبت های معلم جلو برید
   خیر عزیز ما که سوالات رو نمی فروشیم و قبلش هم دسترسی نداریم!

 9. fatemeh می گوید

  سلام سوالات تاریخ دوازدهم ۱۷ دی ۱۴۰۰ کی. میزارید؟!

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   بعد امتحان سوالات اون درس درج میشه

 10. فاطمه می گوید

  سلام سوالات فارسی رو کی میذارید؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   هم اکنون درج شده

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه (مشاهده) می باشد. ::

X
[تام لند]