سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور ۹۷سوم دبیرستان

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور ۹۷سوم دبیرستان

سوالات امتحان نهایی شهریور ۹۷سوم دبیرستان

پاسخنامه امتحان نهایی شهریور ۹۷سوم دبیرستان

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 97سوم دبیرستان

برای دریافت هر سوال و پاسخ آن بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ ۳ شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی قرآن و تعلیمات دینی۳(رشته ریاضی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی قرآن و تعلیمات دینی۳(رشته تجربی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی قرآن و تعلیمات دینی۳(رشته انسانی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی قرآن و تعلیمات دینی۳(رشته معارف اسلامی) شهریور۹۷

  • برای دانلود امتحان قرآن و تعلیمات دینی ۳ ویژه تشیع روی لینک بالا کلیک کنید.

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اهل سنت)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(ارامنه)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت زرتشتي)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت كليمي)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت آشوري)

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ ۵ شهریور۹۷

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه۲(رشته ریاضی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی ۲(رشته تجربی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی تخصصی(رشته انسانی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی تخصصی(رشته معارف اسلامی) شهریور۹۷

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ ۷ شهریور۹۷

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی ۳(رشته ریاضی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی ۳(رشته تجربی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه و منطق(رشته انسانی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه و منطق(رشته معارف اسلامی) شهریور۹۷

 

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و  پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ ۱۰ شهریور۹۷

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان(رشته ریاضی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی۳(رشته تجربی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ ایران و جهان۲(رشته انسانی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ اسلام۲(رشته معارف اسلامی) شهریور۹۷

 

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ ۱۱ شهریور۹۷

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی۳(رشته ریاضی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی۳(رشته تجربی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی۲(رشته انسانی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی۲(رشته معارف اسلامی) شهریور۹۷

 

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ ۱۲ شهریور۹۷

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه۳(رشته ریاضی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه۳(رشته تجربی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه۳(رشته انسانی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه۳(رشته معارف اسلامی) شهریور۹۷

 

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ ۱۴ شهریور۹۷

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جبر و احتمال(رشته ریاضی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زمین شناسی(رشته تجربی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی تخصصی(رشته انسانی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی تخصصی(رشته معارف اسلامی) شهریور۹۷

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ ۱۷ شهریور۹۷

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک۳(رشته ریاضی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک۳(رشته تجربی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی۳ (ویژه رشته انسانی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی۳ (ویژه رشته معارف اسلامی) شهریور۹۷

 

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ ۱۹ شهریور۹۷

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی(رشته ریاضی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی(رشته تجربی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی(رشته انسانی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی(رشته معارف اسلامی) شهریور۹۷

 

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ ۲۰ شهریور۹۷

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی(رشته ریاضی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی(رشته تجربی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا(رشته انسانی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تفسیر و علوم قرآنی(رشته معارف اسلامی) شهریور۹۷

 

———————————————————————————————————————————————–

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ ۲۱ شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آرایه های ادبی(رشته انسانی) شهریور۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اخلاق(رشته معارف اسلامی) شهریور۹۷

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

10 − چهار =