سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 97سوم دبیرستان

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 97سوم دبیرستان

سوالات امتحان نهایی شهریور 97سوم دبیرستان

پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 97سوم دبیرستان

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 97سوم دبیرستان

برای دریافت هر سوال و پاسخ آن بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 3 شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی قرآن و تعلیمات دینی3(رشته ریاضی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی قرآن و تعلیمات دینی3(رشته تجربی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی قرآن و تعلیمات دینی3(رشته انسانی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی قرآن و تعلیمات دینی3(رشته معارف اسلامی) شهریور97

  • برای دانلود امتحان قرآن و تعلیمات دینی 3 ویژه تشیع روی لینک بالا کلیک کنید.

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اهل سنت)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(ارامنه)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت زرتشتي)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت كليمي)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت آشوري)

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 5 شهریور97

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه2(رشته ریاضی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی 2(رشته تجربی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی تخصصی(رشته انسانی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی تخصصی(رشته معارف اسلامی) شهریور97

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 7 شهریور97

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی 3(رشته ریاضی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی 3(رشته تجربی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه و منطق(رشته انسانی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه و منطق(رشته معارف اسلامی) شهریور97

 

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و  پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 10 شهریور97

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان(رشته ریاضی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی3(رشته تجربی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ ایران و جهان2(رشته انسانی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ اسلام2(رشته معارف اسلامی) شهریور97

 

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 11 شهریور97

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی3(رشته ریاضی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی3(رشته تجربی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی2(رشته انسانی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی2(رشته معارف اسلامی) شهریور97

 

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 12 شهریور97

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه3(رشته ریاضی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه3(رشته تجربی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه3(رشته انسانی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه3(رشته معارف اسلامی) شهریور97

 

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 14 شهریور97

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جبر و احتمال(رشته ریاضی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زمین شناسی(رشته تجربی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی تخصصی(رشته انسانی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی تخصصی(رشته معارف اسلامی) شهریور97

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 17 شهریور97

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک3(رشته ریاضی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک3(رشته تجربی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی3 (ویژه رشته انسانی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی3 (ویژه رشته معارف اسلامی) شهریور97

 

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 19 شهریور97

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی(رشته ریاضی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی(رشته تجربی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی(رشته انسانی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی(رشته معارف اسلامی) شهریور97

 

———————————————————————————————————————————————–

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 20 شهریور97

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی(رشته ریاضی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی(رشته تجربی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا(رشته انسانی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تفسیر و علوم قرآنی(رشته معارف اسلامی) شهریور97

 

———————————————————————————————————————————————–

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 21 شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آرایه های ادبی(رشته انسانی) شهریور97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اخلاق(رشته معارف اسلامی) شهریور97

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.