مشاوره کنکور idnovin

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

برنامه‌های درسی مدارس در شبکه آموزش برای دانش آموزان + ساعت پخش روزانه

جدول پخش برنامه های درسی مدارس از شبکه آموزش

پی سی کنکور : ویروس کرونا مهمان ناخوانده ای که به یکباره کشور و تمامی مدارس را به تعطیلی کشاند.اما مسئولان آموزش و پرورش برای جلوگیری از افت تحصیلی و دور نشدن دانش آموزان از فضای درسی نیز دست به کار شدند و کلاس های آنلاین را در همکاری با شبکه آموزش سیما برای دانش آموزان ابتدایی و متوسطه اول و متوسطه دوم راه اندازی کرده اند،پس در این مطلب می توانید ساعت پخش روزانه این برنامه های درسی شبکه آموزش را دنبال کنید.

برنامه های درسی دانش آموزان در شبکه آموزش به صورت ثابت به این صورت می باشد :

 

* برنامه های درسی دانش آموزان در شبکه آموزش به صورت ثابت  :

– زمان پخش برنامه های آموزشی دانش آموزان ابتدایی

۱۰:۳۰-۱۰:۵۰ اول ابتدایی
۱۰:۵۵-۱۱:۱۵ دوم ابتدایی
۱۱:۲۰-۱۱:۴۰ سوم ابتدایی
۱۱:۴۵-۱۲:۱۰ چهارم ابتدایی
۱۲:۳۵-۱۳:۰۰ پنجم ابتدایی
۱۴:۲۰-۱۴:۴۵ ششم ابتدایی

 

– زمان پخش برنامه های آموزشی دانش آموزان متوسطه اول

شنبه تا پنجشنبه
۸:۰۰-۸:۳۰ هفتم
۰۸:۳۰-۰۹:۰۰ هشتم
۰۹:۰۰-۰۹:۳۰ نهم

روزهای جمعه با یک ساعت تاخیر
۰۹:۰۰-۹:۳۰
۹:۳۰-۱۰:۰۰
۱۰:۰۰-۱۰:۳۰

 

– زمان پخش برنامه های آموزشی دانش آموزان متوسطه دوم

۱۴:۵۰-۱۵:۱۵ دهم
۱۵:۲۰-۱۵:۴۵ یازدهم
۱۶:۰۰-۱۶:۲۵ دوازدهم
۱۶:۳۰-۱۶:۵۵ فنی حرفه ای

برنامه‌های متغیر برای دوره متوسطه دوم به شرح زیر است:

شنبه تا چهارشنبه
۲۲:۰۰-۲۲:۲۵ متوسطه دوم منتخب
۲۲:۳۰-۲۲:۵۵ متوسطه دوم منتخب
پنج شنبه و جمعه
۱۷:۰۰-۱۷:۲۵ متوسطه دوم منتخب

حالا برای اینکه بدانید در هر روز،چه دروسی تدریس می شوند ،طبق برنامه روزانه زیر عمل کنید :

 

برنامه درسی دانش آموزان در شبکه آموزش – جمعه 16 اسفند 98

روزجمعه۱۶ اسفندماه ۹۸ :
روز جمعه متوسطه اول ازساعت۹صبح شروع میشود .
روز جمعه دروس فنی و حرفه ای وکاردانش تعطیل است.
روزجمعه متوسطه دوم ساعت۲۲ تا۲۳تعطیل است.

برنامه متوسطه دوره اول :
ازساعت۹ صبح تا۹:۳۰ درس مطالعات اجتماعی پایه ۷.

ساعت۹:۳۰تا۱۰صبح.

.درس ادبیات فارسی پایه ۹

ساعت:۱۰تا۱۰:۳۰درس مطالعات اجتماعی پایه۸.

برنامه دوره ابتدایی پایه ۱ تا ۶ :
ازساعت۱۰:۳۰تا۱۰:۵فارس۲
ازساعت ۱۰:۵۰تا۱۱:۱۰ریاضی۶
ازساعت ۱۱:۱۰تا۱۱:۳۰درس علوم

برنامه دوره متوسطه دوم:
ساعت۱۱:۳۰ الی ۱۲ درس زبان ۳ پایه۱۲همه رشته ها.

ساعت۳۰؛۱۲الی۱۳ درس فیزیک۳پایه۱۲ .

ساعت۱۵الی۱۵:۳۰درس

آماراحتمال پایه۱۱ رشته ریاضی.

ساعت۱۵:۳۰ تا۱۶ درس عربی و زبان قرآن ۱پایه دهم رشته های تجربی و ریاضی.

برنامه درسی دانش آموزان در شبکه آموزش – پنج شنبه 15 اسفند 98

برنامه متوسطه اول :
۸ صبح تا ۸:۳۰: ادبیات فارسی پایه۷
۸:۳۰ تا ۰۹:۰۰: مطالعات اجتماعی پایه ۹
۹ تا ۹:۳۰: ادبیات فارسی پایه ۸

 

برنامه دوره ابتدایی:

۱۰:۳۰ تا ۱۰:۵۰: علوم پایه دوم دبستان
۱۰:۵۰ تا ۱۱:۱۰: فارسی پایه چهارم دبستان
۱۱:۱۰ تا ۱۱:۳۰: ریاضی پایه پنجم دبستان

 

برنامه متوسطه دوم:

۱۱:۳۰ تا ۱۲: زیست ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی

۳۰؛۱۲ تا ۱۳: جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم انسانی

۱۵ تا ۱۵:۳۰: فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

۱۵:۳۰ تا ۱۶: هندسه ۱ پایه دهم رشته‌های تجربی و ریاضی

۲۲:۰۰: علوم و معارف قرآن ۲ پایه ۱۱

۲۲:۳۰: درس زبان ۲ پایه ۱۱ همه رشته‌ها

 

برنامه فنی حرفه‌ای و کاردانش:

۱۶ تا ۱۶:۳۰: ریاضی ۳

۱۶:۲۵ تا ۱۶:۴۵: کارگاه نوآوری و کارآفرینی

برنامه درسی دانش آموزان در شبکه آموزش – چهارشنبه 14 اسفند 98

برنامه متوسطه دوره اول :

از ساعت ۸ صبح تا ۸:۳۰ درس علوم تجربی پایه ۹

ساعت۸:۳۰ تا ۹صبح درس عربی پایه ۹

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس علوم تجربی پایه نهم

 

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت ۱۰:۳۰ صبح الی۱۰:۵۰ درس ریاضی۳

ساعت۱۰:۵۰ الی ۱۱:۱۰ درس فارسی اول

ساعت ۱۱:۱۰ الی۱۱:۳۰ درس ریاضی۶

 

برنامه متوسطه دوم:

ساعت۱۱:۳۰ الی ۱۲درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۳۰؛۱۲ الی۱۳ درس هندسه ۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۵ تا۱۵:۳۰ درس شیمی۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت۱۵:۳۰تا ۱۶ درس ریاضی آمار ۱پایه دهم رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۲۲ درس شیمی۳پایه۱۲رشته ریاضی وتجربی

ساعت۲۲:۳۰ درس عربی۳پایه۱۲رشته ادبیات علوم انسانی

 

برنامه فنی حرفه ای و کاردانش:

ساعت۱۶ الی ۱۶:۳۰پودمان۴ شیمی عمومی ویژه هنرستان‌های (فنی‌حرفه‌ای وکاردانش)

ساعت۱۶:۳۰تا۱۷ درس ریاضی ۱پایه زیست (فنی‌حرفه‌ای وکاردانش)

 

برنامه درسی دانش آموزان در شبکه آموزش – سه شنبه 13 اسفند 98

برنامه متوسطه دوره اول:

ازساعت۸ صبح تا۸:۳۰ ریاضی پایه ۹

ساعت۸:۳۰ تا ۹صبح درس زبان انگلیسی ۸ پایه ۸

ساعت۹ تا۹:۳۰ ریاضی ۹ پایه نهم متوسطه اول

 

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ صبح الی۱۰:۵۰ درس علوم اول ابتدایی

ساعت۱۰:۵۰ الی۱۱:۱۰ درس فارسی ششم

ساعت۱۱:۱۰ الی۱۱:۳۰ درس علوم پنجم

 

برنامه متوسطه دوم:

ساعت۱۱:۳۰ الی ۱۲ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۳۰؛۱۲ الی۱۳ درس دین و زندگی۳پایه ۱۲ همه رشته‌های متوسطه دوم.

ساعت۱۵ تا ۱۵:۳۰ درس جغرافیا ۲ پایه ۱۱ رشته انسانی.

ساعت۱۵:۳۰ تا ۱۶ درس فیزیک ۱ پایه دهم رشته ریاضی

 

برنامه دفتر فنی‌ و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت۱۶ الی۱۶:۳۰ درس فیزیک (فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش)

ساعت ۱۶:۲۵ الی ۱۶:۴۵ درس ریاضی ۱ پایه دهم (فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش)

 

برنامه های درسی روزانه به مرور در سایت منتشر می شوند . . .

 

منابع : شبکه آموزش سیما،خبرگزاری ایرنا و فارس ،اطلاع رسانی سیما

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=13650

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*