برنامه ریزی رایگان روزانه و هفتگی آزمون 17 اسفند قلم چی کنکور 98

برنامه ریزی آزمون17 اسفند قلم چی کنکور 98

برنامه ریزی رایگان روزانه و هفتگی آزمون 17 اسفند قلم چی کنکور 98

 

پی سی کنکور : در این مطلب برای شما داوطلبان عزیز کنکور که به هر دلیل دچار مشکل برنامه ریزی هستید سری برنامه ریزی های مختلف توسط مشاورین و موسسات مختلف را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. این برنامه ریزی مطابق  برای دو هفته آینده و مطابق با آزمون 17 اسفند قلم چی است که امیدواریم حداکثر استفاده را ببرید،همچنین توضیحات انتهای مطلب را نیز بخوانید.

برنامه ریزی های آزمون 17 اسفند قلم چی شامل:

  • 2 مدل برنامه ریزی جداگانه تجربی دوزادهم (نظام جدید)
  • 1 مدل برنامه ریزی جداگانه ریاضی دوزادهم (نظام جدید)
  • 1 مدل برنامه ریزی جداگانه تجربی نظام قدیم

برنامه ریزی درسی روزانه و هفتگی کنکور 98

 

برنامه ریزی روزانه و هفتگی آزمون 17 اسفند قلم چی (نظام جدید)

مدل برنامه ریزی شماره 1 (ویژه تجربی نظام جدید)

تهیه کننده : هدي فرجی (انتشارات تخته سیاه )

توضیحات تهیه کننده و برنامه ریز در مورد نحوه استفاده از برنامه :

توجه کنید: یا در هر وعدة مطالعاتی، تست زنیِ زمان دار داشته باشید یا اینکه یک وعده از هر مبحث را فقط به تست اختصاص دهید.
ساعات مطالعاتیِ روزهاي مدرسه، بین 6 تا 7 ساعت است. هم می توانید از بودجه برنامه استفاده کنید و هم می توانید مباحث مدرسه را
بخوانید و تمرین و تست زنی داشته باشید. می توانید قسمت مشق مدرسه ! را در هر روزي که می خواهید قرار دهید.
سعی کنید کمینۀ مطالعه در روزهاي مدرسه، یعنی محدودة 6 ساعت را پر کنید. البته ساعت مطالعۀ شما، بیشتر هم می تواند باشد و نیز
بهتر است میزان تست بیشتري را اختصاص بدهید.
به جز تست هایی که در هنگام آموزش حل می کنید، تست زنی باید زمان دار باشد.
براي تمرین ورود کلید به پاسخ برگ، می توانید از کتاب تک نیک (انتشارات تخته سیاه) استفاده کنید.
آن دسته از داوطلبانی که روز هاي جمعه، آزمون ندارند، باید براي چند درس (به انتخاب خودشان)، مطالعه و با تأکید بیشتر، تست زنی
داشته باشند.
-قسمت های مارک دار جزو آزمون نیستند
ترتیب مطالعۀ دروس از هر ردیف جدول، به دلخواه شماست.
در روزهایی که کلاس ندارید، بیشتر از 12 ساعت مطالعه داشته باشید.

دانلود رایگان برنامه ریزی کنکور 98 دانلود برنامه ریزی برای کنکور 98 جدول برنامه ریزی کنکور 98 جدول برنامه ریزی کنکور برنامه ریزی کنکور 98 قلم چی برنامه ریزی کنکور 98 ریاضی برنامه ریزی کنکور 98 تجربی برنامه ریزی کنکور 98 انسانی برنامه ریزی کانون قلمچی کنکور 98 برنامه ریزی هفتگی کنکور 98 برنامه ریزی هفتگی کنکور برنامه ریزی روزانه کنکور 98 برنامه ریزی روزانه کنکور برنامه ریزی رایگان کنکور 98 برنامه ریزی رایگان کنکور برنامه ریزی رایگان برای کنکور تجربی 98 برنامه ریزی درسی کنکور 98 برنامه ریزی 30 آذر کانون قلمچی

————————————————–

 

برنامه ریزی درسی روزانه و هفتگی کنکور 98

برنامه ریزی روزانه و هفتگی آزمون 17 اسفند قلم چی (نظام جدید)

مدل برنامه ریزی شماره 2 (ویژه تجربی نظام جدید)

نحوه استفاده از این مدل برنامه :

تذکر 1 : مباحثی که در برنامه به صورت کسری مثلا 1/3 مشخص شده است به این معناست که شما می بایست حجم کل مبحث موردنظر را از منبع آموزشی یا کمک آموزشی که مطالعه می کنید تقسیم بر 3 واحد کرده و صرفا 1/3  آن مبحث را در روز مشخص شده مطالعه کنید،در قسمت هایی که مثلا 2/3 مشخص شده است به این معناست که شما هم 1/3 مباحث قبلی را که در روزهای پیشین مطالعه کرده اید دوره کنید و هم 1/3 از مباحث جدید را مطالعه کنید.

تذکر 2 : هر شب 10 تست قرابت معنایی ادبیات + 4 تست آرایه های ادبی + 30 دقیقه دستور زبان فارسی + یک مجموعه درک مطلب عربی + 5 تست ترجمه عربی + یک مجموعه ریدینگ زبان انگلیسی + یک مجموعه کلوز تست را در برنامه خود بگنجانید

تذکر 3 : حجم برنامه از دیدگاه شما ممکن است سنگین باشد در اینصورت توصیه می گردد به مباحثی که در برنامه و بودجه بندی آزمون 17 اسفند موجود است دقیق توجه بفرمایید و سعی کنید از بین آن مباحث فقط بخشی را انتخاب نمایید و صرفا به آن ها درآزمون بعدی پاسخ دهید و بجای ررسی تراز کل و تراز اختصاصی و عمومی بیایید و تراز دروسی که کامل مطالعه کرده اید و تست زده اید را بررسی کنید تا پیشرفت خود را با این برنامه به وضوح مشاهده فرمایید.

تهیه کننده : شهاب الدین یخچالیان

دانلود رایگان برنامه ریزی کنکور 98 دانلود برنامه ریزی برای کنکور 98 جدول برنامه ریزی کنکور 98 جدول برنامه ریزی کنکور برنامه ریزی کنکور 98 قلم چی برنامه ریزی کنکور 98 ریاضی برنامه ریزی کنکور 98 تجربی برنامه ریزی کنکور 98 انسانی برنامه ریزی کانون قلمچی کنکور 98 برنامه ریزی هفتگی کنکور 98 برنامه ریزی هفتگی کنکور برنامه ریزی روزانه کنکور 98 برنامه ریزی روزانه کنکور برنامه ریزی رایگان کنکور 98 برنامه ریزی رایگان کنکور برنامه ریزی رایگان برای کنکور تجربی 98 برنامه ریزی درسی کنکور 98 برنامه ریزی 30 آذر کانون قلمچی

 

 

برنامه ریزی درسی روزانه و هفتگی کنکور 98

برنامه ریزی روزانه و هفتگی آزمون 17 اسفند قلم چی (نظام جدید)

مدل برنامه ریزی شماره 2 (ویژه ریاضی نظام جدید)

راهنمای استفاده از این مدل برنامه :

تذکر 1 : مباحثی که در برنامه به صورت کسری مثلا 1/3 مشخص شده است به این معناست که شما می بایست حجم کل مبحث موردنظر را از منبع آموزشی یا کمک آموزشی که مطالعه می کنید تقسیم بر 3 واحد کرده و صرفا 1/3  آن مبحث را در روز مشخص شده مطالعه کنید،در قسمت هایی که مثلا 2/3 مشخص شده است به این معناست که شما هم 1/3 مباحث قبلی را که در روزهای پیشین مطالعه کرده اید دوره کنید و هم 1/3 از مباحث جدید را مطالعه کنید.

تذکر 2 : هر شب 10 تست قرابت معنایی ادبیات + 4 تست آرایه های ادبی + 30 دقیقه دستور زبان فارسی + یک مجموعه درک مطلب عربی + 5 تست ترجمه عربی + یک مجموعه ریدینگ زبان انگلیسی + یک مجموعه کلوز تست را در برنامه خود بگنجانید

تذکر 3 : حجم برنامه از دیدگاه شما ممکن است سنگین باشد در اینصورت توصیه می گردد به مباحثی که در برنامه و بودجه بندی آزمون 17 اسفند موجود است دقیق توجه بفرمایید و سعی کنید از بین آن مباحث فقط بخشی را انتخاب نمایید و صرفا به آن ها درآزمون بعدی پاسخ دهید و بجای ررسی تراز کل و تراز اختصاصی و عمومی بیایید و تراز دروسی که کامل مطالعه کرده اید و تست زده اید را بررسی کنید تا پیشرفت خود را با این برنامه به وضوح مشاهده فرمایید.

تهیه کننده : شهاب الدین یخچالیان

دانلود رایگان برنامه ریزی کنکور 98 دانلود برنامه ریزی برای کنکور 98 جدول برنامه ریزی کنکور 98 جدول برنامه ریزی کنکور برنامه ریزی کنکور 98 قلم چی برنامه ریزی کنکور 98 ریاضی برنامه ریزی کنکور 98 تجربی برنامه ریزی کنکور 98 انسانی برنامه ریزی کانون قلمچی کنکور 98 برنامه ریزی هفتگی کنکور 98 برنامه ریزی هفتگی کنکور برنامه ریزی روزانه کنکور 98 برنامه ریزی روزانه کنکور برنامه ریزی رایگان کنکور 98 برنامه ریزی رایگان کنکور برنامه ریزی رایگان برای کنکور تجربی 98 برنامه ریزی درسی کنکور 98 برنامه ریزی 30 آذر کانون قلمچی

 

 


برنامه ریزی درسی روزانه و هفتگی کنکور 98

برنامه ریزی روزانه و هفتگی آزمون 17 اسفند قلم چی (نظام قدیم)

مدل برنامه ریزی شماره 1 (ویژه تجربی نظام قدیم)

تهیه کننده : هدی فرجی (انتشارات تخته سیاه)

راهنمای استفاده از این مدل برنامه :

* در این برنامه، مباحث مارکردار باید خوانده شوند ولی در این آزمون نمی آیند. شما چند جلسه جبرانی از مباحث جامانده دارین (با مارکر 
سبز مشخص شدند) که هم می تونین جبرانی داشته باشین و هم اگه جبرانی ندارین، تست حل کنین.
* توجه کنید: یا در هر وعده مطالعاتی، تست زنیِ زمان دار داشته باشد یا اینکه یک وعده از هر مبحث را فقط به تست اختصاص دهید. 
* سعی کنید کمینۀ مطالعه یعنی محدودة 12 ساعت را در شبانه روز پر کنید. البته ساعت مطالعۀ شما، بیشتر هم می تواند باشد و نیز بهتر 
است میزان تست بیشتري را اختصاص بدهید. اگر کسی در مبحثی، سرعتش بالاتر بود، زمان اضافی را به مبحث دیگه اي که کندتر می خواند
اختصاص دهد.
* به جز تست هایی که در هنگام آموزش حل می کنید، تست زنی باید زمان دار باشد. 
* براي تمرین ورود کلید به پاسخ برگ، می توانید از کتاب تک نیک (انتشارات تخته سیاه) استفاده کنید. 
* آن دسته از داوطلبانی که روز هاي جمعه، آزمون ندارند، باید براي چند درس (به انتخاب خودشان)، مطالعه و با تأکید بیشتر، تست زنی 
داشته باشند.
* به جز بعضی روزها، مطالعه یا تست زنیِ زیست شناسی، جزء برنامۀ هر شبانه روز است! 
* ترتیب مطالعۀ دروس از هر ردیف جدول، به دلخواه شماست. 
* اگر کلاس شرکت می کنید، می بایست در روزهایی که کلاس ندارید، بیشتر از 12 ساعت مطالعه داشته باشید.

دانلود رایگان برنامه ریزی کنکور 98 دانلود برنامه ریزی برای کنکور 98 جدول برنامه ریزی کنکور 98 جدول برنامه ریزی کنکور برنامه ریزی کنکور 98 قلم چی برنامه ریزی کنکور 98 ریاضی برنامه ریزی کنکور 98 تجربی برنامه ریزی کنکور 98 انسانی برنامه ریزی کانون قلمچی کنکور 98 برنامه ریزی هفتگی کنکور 98 برنامه ریزی هفتگی کنکور برنامه ریزی روزانه کنکور 98 برنامه ریزی روزانه کنکور برنامه ریزی رایگان کنکور 98 برنامه ریزی رایگان کنکور برنامه ریزی رایگان برای کنکور تجربی 98 برنامه ریزی درسی کنکور 98 برنامه ریزی 30 آذر کانون قلمچی

 

توجه مهم : هر برنامه ریزی حاوی راهنمای مختص به خود آن برنامه است پس به این نکته توجه داشته باشید. هم چنین این برنامه ریزی به صورت پیشنهادی و عمومی برای داوطلبان هماهنگ با برنامه آزمون قلم چی تهیه شده است ،می توانید برای اینکه حداکثر استفاده را ببرید آن را متناسب با شرایط خود شخصی سازی کنید. و چنانچه در حال حاضر دارای برنامه ریزی درسی مناسبی هستید و از آن نتیجه می گیرید از تغییر برنامه ریزی شخصی خود صرف نظر کنید،

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.