برنامه ریزی رایگان روزانه و هفتگی آزمون 7 فروردین قلم چی کنکور 98

برنامه ریزی آزمون 7 فروردین قلم چی کنکور 98

برنامه ریزی رایگان روزانه و هفتگی آزمون 7 فروردین قلم چی کنکور 98

پی سی کنکور : با توجه به نزدیک شدن به ایام عید نوروز 98 و فرصت طلایی برای داوطلبان کنکوری قصد داریم تا در این مطلب برای اولین آزمون کانون قلم چی در سال 98 برنامه ریزی روزانه و هفتگی رایگان برای شما داوطلبان عزیز آماده کنیم.این برنامه ریزی ها مطابق با آزمون 7 فروردین قلم چی 98 است که امیدواریم حداکثر استفاده را ببرید،همچنین توضیحات انتهای مطلب را نیز بخوانید.

برای نحوه مطالعه و حداکثر استفاده از دوران عید نوروز حتما مطلب روش مطالعه و برنامه ریزی عید نوروز کنکور 98  را بخوانید.

برنامه ریزی های آزمون 7 فروردین قلم چی شامل:

 • 2 مدل برنامه ریزی جداگانه تجربی دوزادهم (نظام جدید)
 • 1 مدل برنامه ریزی جداگانه ریاضی دوزادهم (نظام جدید)
 • 1 مدل برنامه ریزی جداگانه تجربی نظام قدیم

برنامه ریزی درسی روزانه و هفتگی کنکور 98

برنامه ریزی روزانه و هفتگی آزمون 7 فروردین قلم چی (نظام جدید)

مدل برنامه ریزی شماره 1 (ویژه تجربی نظام جدید)

تهیه کننده : هدي فرجی (انتشارات تخته سیاه )

توضیحات تهیه کننده و برنامه ریز در مورد نحوه استفاده از برنامه :

توجه کنید: یا در هر وعدة مطالعاتی، تست زنیِ زمان دار داشته باشید یا اینکه یک وعده از هر مبحث را فقط به تست اختصاص دهید.
ساعات مطالعاتیِ روزهاي مدرسه، بین 6 تا 7 ساعت است. هم می توانید از بودجه برنامه استفاده کنید و هم می توانید مباحث مدرسه را
بخوانید و تمرین و تست زنی داشته باشید. می توانید قسمت مشق مدرسه ! را در هر روزي که می خواهید قرار دهید.
سعی کنید کمینۀ مطالعه در روزهاي مدرسه، یعنی محدودة 6 ساعت را پر کنید. البته ساعت مطالعۀ شما، بیشتر هم می تواند باشد و نیز
بهتر است میزان تست بیشتري را اختصاص بدهید.(در ایام نوروز حداقل باید 12 ساعت مطالعه شود)
به جز تست هایی که در هنگام آموزش حل می کنید، تست زنی باید زمان دار باشد.
براي تمرین ورود کلید به پاسخ برگ، می توانید از کتاب تک نیک (انتشارات تخته سیاه) استفاده کنید.
آن دسته از داوطلبانی که روز هاي جمعه، آزمون ندارند، باید براي چند درس (به انتخاب خودشان)، مطالعه و با تأکید بیشتر، تست زنی
داشته باشند.
-قسمت های مارک دار جزو آزمون نیستند
ترتیب مطالعۀ دروس از هر ردیف جدول، به دلخواه شماست.
در روزهایی که کلاس ندارید، بیشتر از 12 ساعت مطالعه داشته باشید.

دانلود رایگان برنامه ریزی کنکور 98 دانلود برنامه ریزی برای کنکور 98 جدول برنامه ریزی کنکور 98 جدول برنامه ریزی کنکور برنامه ریزی کنکور 98 قلم چی برنامه ریزی کنکور 98 ریاضی برنامه ریزی کنکور 98 تجربی برنامه ریزی کنکور 98 انسانی برنامه ریزی کانون قلمچی کنکور 98 برنامه ریزی هفتگی کنکور 98 برنامه ریزی هفتگی کنکور برنامه ریزی روزانه کنکور 98 برنامه ریزی روزانه کنکور برنامه ریزی رایگان کنکور 98 برنامه ریزی رایگان کنکور برنامه ریزی رایگان برای کنکور تجربی 98 برنامه ریزی درسی کنکور 98 برنامه ریزی 30 آذر کانون قلمچی

————————————————–

 

برنامه ریزی درسی روزانه و هفتگی کنکور 98

برنامه ریزی روزانه و هفتگی آزمون 7 فروردین قلم چی (نظام جدید)

مدل برنامه ریزی شماره 2 (ویژه تجربی نظام جدید)

تهیه کننده و مشاور : فضیلت خواه-علم روز کنکور

دانلود رایگان برنامه ریزی کنکور 98 دانلود برنامه ریزی برای کنکور 98 جدول برنامه ریزی کنکور 98 جدول برنامه ریزی کنکور برنامه ریزی کنکور 98 قلم چی برنامه ریزی کنکور 98 ریاضی برنامه ریزی کنکور 98 تجربی برنامه ریزی کنکور 98 انسانی برنامه ریزی کانون قلمچی کنکور 98 برنامه ریزی هفتگی کنکور 98 برنامه ریزی هفتگی کنکور برنامه ریزی روزانه کنکور 98 برنامه ریزی روزانه کنکور برنامه ریزی رایگان کنکور 98 برنامه ریزی رایگان کنکور برنامه ریزی رایگان برای کنکور تجربی 98 برنامه ریزی درسی کنکور 98 برنامه ریزی 30 آذر کانون قلمچی

 برنامه ریزی درسی روزانه و هفتگی کنکور 98

برنامه ریزی روزانه و هفتگی آزمون 7 فروردین قلم چی (نظام جدید)

مدل برنامه ریزی شماره 1 (ویژه ریاضی نظام جدید)

تهیه کننده و مشاور : فضیلت خواه-علم روز کنکور

دانلود رایگان برنامه ریزی کنکور 98 دانلود برنامه ریزی برای کنکور 98 جدول برنامه ریزی کنکور 98 جدول برنامه ریزی کنکور برنامه ریزی کنکور 98 قلم چی برنامه ریزی کنکور 98 ریاضی برنامه ریزی کنکور 98 تجربی برنامه ریزی کنکور 98 انسانی برنامه ریزی کانون قلمچی کنکور 98 برنامه ریزی هفتگی کنکور 98 برنامه ریزی هفتگی کنکور برنامه ریزی روزانه کنکور 98 برنامه ریزی روزانه کنکور برنامه ریزی رایگان کنکور 98 برنامه ریزی رایگان کنکور برنامه ریزی رایگان برای کنکور تجربی 98 برنامه ریزی درسی کنکور 98 برنامه ریزی 30 آذر کانون قلمچی

 برنامه ریزی درسی روزانه و هفتگی کنکور 98

برنامه ریزی روزانه و هفتگی آزمون 7 فروردین قلم چی (نظام قدیم)

مدل برنامه ریزی شماره 1 (ویژه تجربی نظام قدیم)

تهیه کننده : هدی فرجی (انتشارات تخته سیاه)

راهنمای استفاده از این مدل برنامه :

* در این برنامه، شما چند جلسه جبرانی از مباحث جامانده دارین (با مارکر سبز مشخص شدند) که هم می تونین جبرانی داشته باشین و هم اگه جبرانی ندارین، تست حل کنین.
* توجه کنید: یا در هر وعده مطالعاتی، تست زنیِ زمان دار داشته باشد یا اینکه یک وعده از هر مبحث را فقط به تست اختصاص دهید. 
* سعی کنید کمینۀ مطالعه یعنی محدودة 12 ساعت را در شبانه روز پر کنید. البته ساعت مطالعۀ شما، بیشتر هم می تواند باشد و نیز بهتر 
است میزان تست بیشتري را اختصاص بدهید. اگر کسی در مبحثی، سرعتش بالاتر بود، زمان اضافی را به مبحث دیگه اي که کندتر می خواند
اختصاص دهد.
* به جز تست هایی که در هنگام آموزش حل می کنید، تست زنی باید زمان دار باشد. 
* به جز بعضی روزها، مطالعه یا تست زنیِ زیست شناسی، جزء برنامۀ هر شبانه روز است! 
* ترتیب مطالعۀ دروس از هر ردیف جدول، به دلخواه شماست. 
* اگر کلاس شرکت می کنید، می بایست در روزهایی که کلاس ندارید، بیشتر از 12 ساعت مطالعه داشته باشید.

دانلود رایگان برنامه ریزی کنکور 98 دانلود برنامه ریزی برای کنکور 98 جدول برنامه ریزی کنکور 98 جدول برنامه ریزی کنکور برنامه ریزی کنکور 98 قلم چی برنامه ریزی کنکور 98 ریاضی برنامه ریزی کنکور 98 تجربی برنامه ریزی کنکور 98 انسانی برنامه ریزی کانون قلمچی کنکور 98 برنامه ریزی هفتگی کنکور 98 برنامه ریزی هفتگی کنکور برنامه ریزی روزانه کنکور 98 برنامه ریزی روزانه کنکور برنامه ریزی رایگان کنکور 98 برنامه ریزی رایگان کنکور برنامه ریزی رایگان برای کنکور تجربی 98 برنامه ریزی درسی کنکور 98 برنامه ریزی 30 آذر کانون قلمچی

 

توجه مهم : هر برنامه ریزی حاوی راهنمای مختص به خود آن برنامه است پس به این نکته توجه داشته باشید. هم چنین این برنامه ریزی به صورت پیشنهادی و عمومی برای داوطلبان هماهنگ با برنامه آزمون قلم چی تهیه شده است ،می توانید برای اینکه حداکثر استفاده را ببرید آن را متناسب با شرایط خود شخصی سازی کنید. و چنانچه در حال حاضر دارای برنامه ریزی درسی مناسبی هستید و از آن نتیجه می گیرید از تغییر برنامه ریزی شخصی خود صرف نظر کنید،

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
10 نظر
 1. zahra می گوید

  سلام لطفا رسیدگی کنید فایل تجربی نظام قدیم باز نمیشه.باتشکر.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   چک کردیم مشکلی نداشت فرمت فایل (پی دی اف) هستش از نرم افزار پی دی اف خوان استفاده کنید اگر باز هم مشکل داشتید اطلاع بدین
   موفق باشید

   1. zahra می گوید

    ممنون ازپاسخگویی .الان بازشد.

 2. zahra می گوید

  ببخشید برنامه ی مطالعاتی دکترارام فرکه دربرنامه هست یعنی چی؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   آقای آرام فر یه برنامه ریزی مختص زیست شناسی دارند که بیشتر شاید برای دانش آموزان خودشون مفید باشه،شما میتونید برای زیست برنامه ریزی جداگانه و مطابق با آزمون داشته باشید
   موفق باشید

 3. فاطمه می گوید

  با سلام چرا برنامه ریزی انسانی نظام قدیم ندارین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   نمونه برنامه ریزی ها توسط مشاوران تهیه می شود و ما صرفا بازنشر می کنیم،چنانچه برای داوطلبان انسانی هم منتشر بشه حتما قرار خواهیم داد
   موفق باشید

 4. معصومه می گوید

  سلام چرا برنامه ی ازمون16 فروردینو نمیزارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام معصومه خانم گرامی
   چشم سعی می کنیم فردا قرار بدبم
   موفق باشید

   1. معصومه می گوید

    چشمتون بیبلا ممنونم ازتون مچکر

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.