بودجه بندی زمین شناسی کنکور 99

بودجه بندی زمین شناسی نظام قدیم و نظام جدید کنکور 99

پی سی کنکور : در این مطلب برای شما داوطلبان عزیز کنکور ،بودجه بندی درس زمین شناسی را مختص کنکور انسانی را آماده کرده ایم ،که امیدواریم از آن استفاده لازم را ببرید.

علوم زمین سال چهارم

موضوع   /   سال8990919293949596
فصل 1 – – – – 1 1 1 1
فصل 2 1 1 1 1 2 2 2 2
فصل 3 1 2 2 2 1 1 1 1
فصل 4 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 5 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 6 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 7 2 1 2 2 2 2 2 2
فصل 8 2 1 1 1 1 1 1 1
فصل 9 1 – – – 2 2 2 2
فصل 10 – 1 1 1 1 1 1 1
فصل 11 2 2 1 2 – – – –
فصل 12 1 1 1 1 – – – –

زمین شناسی سال سوم

موضوع   /   سال8990919293949596
فصل 1 – – – – – – – –
فصل 2 1 2 2 1 1 1 1 1
فصل 3 – 1 1 1 1 1 1 1
فصل 4 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 5 3 3 3 3 2 2 2 2
فصل 6 3 2 2 2 1 3 3 3
فصل 7 2 2 2 2 2 2 2 2
فصل 8 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 9 2 1 1 1 2 1 1 1

 

 

اگر به دنبال اطلاعات بیشتر از بودجه بندی کنکور 99 هستید ، بخوانید :

بودجه بندی کنکور 99

 

انتشارات مهر و ماه

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.