بودجه بندی کنکور ریاضی 98

بودجه بندی کنکور ریاضی 98

تعداد سوالات دروس کنکور ریاضی 98

بودجه بندی کنکور ریاضی 98 نظام قدیم و جدید

بودجه بندی کنکور ریاضی 98
بودجه بندی کنکور ریاضی 98

این بودجه برای داوطلبان کنکور نظام قدیم 98 و داوطلبان کنکور نظام جدید98 قابل استفاده است.

*بودجه بندی جدید پس از برگزاری کنکور ۹7 بروز رسانی می شود، هم اکنون می توانید از آخرین نسخه بودجه بندی کنکور ریاضی استفاده نمائید.

بودجه بندی دروس عمومی کنکور98

 

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور98

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال888990919293949596
واژگان 3 3 3 3 3 3 3 3 3
املا 2 2 2 2 2 2 2 2 2
دستور زبان و نگارش 5 6 5 5 5 5 5 5 5
تاریخ ادبیات 2 3 3 3 3 3 3 3 3
آرایه ها 3 3 3 3 3 3 3 3 3
قرابت معنایی 10 8 9 9 9 9 9 9 9

بودجه بندی عربی کنکور98

زبان عربی

موضوع   /   سال888990919293949596
ترجمه و تعریب 8 8 8 8 8 8 8 8 8
درک مطلب 4 4 4 4 4 4 4 4 4
تشکیل 2 2 2 2 2 2 2 2 2
تحلیل صرفی 3 3 3 3 3 3 3 3 3
قواعد 8 8 8 8 8 8 8 8 8

 

بودجه بندی دین و زندگی کنکور98

دین و زندگی

موضوع   /   سال888990919293949596
سال دوم 9 9 9 9 9 9 9 9 9
سال سوم 9 9 9 9 9 9 9 9 9
سال چهارم 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور98

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال888990919293949596
واژگان 7 6 6 7 8 8 8 8 8
گرامر 3 4 4 3 4 4 4 4 4
Cloze Test 5 5 5 5 5 5 5 5 5
درک مطلب (Reading) 10 10 10 10 8 8 8 8 8

 

 

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور ریاضی 98

بودجه بندی دیفرانسیل و ریاضیات پایه کنکور 98

 

 

دیفرانسیل و ریاضیات پایه

سراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
یادآوری مفاهیم پایه1
دنباله12112
حد و پیوستگی445443
مشتق و کاربرد مشتق766889
انتگرال222222
تابع221333
الگو و دنباله11
توابع خاص، نامعادله12
توابع نمایی و لگاریتم1111
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات343121
مثلثات433332

بودجه بندی هندسه پایه کنکور98

هندسه پایهسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
استدلال در هندسه113212
مساحت و قضیه فیثاغورس11321
تشابه11111
دایره122122
تبدیل­ها11111
هندسه فضایی321222

بودجه بندی هندسه تحلیلی کنکور98

هندسه تحلیلیسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
بردار111211
خط و صفحه122122
مقاطع مخروطی223231
ماتریس و دترمینان311222
دستگاه­های معادله­های خطی12112

 

بودجه بندی ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدلسازی کنکور98

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدل سازیسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
گراف211112
نظریه اعداد333233
ترکیبات12111
احتمال443433
استدلال ریاضی222121
مجموعه­ها، ضرب دکارتی و رابطه222322
آمار و مدلسازی222222
آنالیز ترکیبی1111

بودجه بندی فیزیک رشته ریاضی کنکور98

فیزیک پیشسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
حرکت شناسی444444
دینامیک544444
نوسان322333
موج­های مکانیکی233222
صوت232222
موج­های الکترومغناطیسی221222
فیزیک اتمی223222
فیزیک حالت جامد11111
فیزیک هسته­ای121111
فیزیک پایهسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
نور هندسی444444
فیزیک و اندازه­گیری1111
کار و انرژی11111
ویژگی­های ماده132333
گرما و قانون گازها422222
ترمودینامیک333333
الکتریسیته ساکن433322
جریان الکتریکی334444
مغناطیس و القا444344

 

 

بودجه بندی شیمی رشته ریاضی کنکور98

شیمی دومسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
ساختار اتم232313
جدول تناوبی عنصرها332343
ترکیب­های یونی11111
ترکیب­های کووالانسی334223
ترکیب­های آلی222221
شیمی سومسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
استوکیومتری444544
ترمودینامیک444444
محلول­ها444444
شیمی پیشسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
سنتیک222422
تعادل333113
اسید و باز444343
الکتروشیمی333344

برگرفته از:انتشارات گاج،مهر و ماه همراه با ویرایش

 

اگر به دنبال اطلاعات بیشتر از بودجه بندی کنکور 99 هستید ، بخوانید :

بودجه بندی کنکور 99

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.