شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کنکور 98 + دانلود دفترچه

شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان 98

نکته مهم : متن خبر در زیر مربوط به سال 97 بوده و تنها جهت اطلاع شما داوطلبان متقاضی دانشگاه فرهنگیان 98  از شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت مجددا منتشر می شود،به محض انتشار اطلاعات جدید در رابطه با تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کنکور 98 این مطلب بروز می شود.

جزئیات كدرشته محل‌هاي جديد و يا تكميل ظرفيت دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير کنکور 97

پی سی کنکور : سازمان سنجش اطلاعیه تکمیل ظرفیت ثبت نام تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان برای داوطلبان کنکور 97 را منتشر کرد متن اطلاعیه به شرح زیر است :

« به اطلاع كليه داوطلباني كه در کنکور 97 شركت كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده‌اند، مي‌رساند وزارت آموزش و پرورش پس از اعلام نتايج نهايي آزمون فوق علاوه بر ظرفيت‌هاي‌ مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، براي پذيرش دانشجو اعلام ظرفيت نموده و یا متقاضی تکمیل ظرفیت در بعضی از كدرشته محل‌هاي مربوط به پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران شده است كه با توجه به تأييد پذيرش توسط دفتر گسترش آموزش عالي،  کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون با نمره کل بالاي 6500 (با توجه به كارنامه نتايج علمي اوليه)می‌توانند براساس ضوابط و شرايط مندرج در صفحات 2 و 3 بخش پيوست‌هاي دفترچه راهنماي انتخاب رشته (مندرج در سايت سازمان) و مفاد اين اطلاعيه، از روز ‌دوشنبه مورخ 97/08/21 لغايت يكشنبه مورخ 97/08/27 به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و ضمن اطلاع از کدرشته‌هاي مربوط، نسبت به ثبت‌نام و تكميل فرم انتخاب رشته(حداكثر تا 25 كدرشته محل) به روش اينترنتي، اقدام نمايند.

1- پذيرش دانشجو در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1397، منحصراً براي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي صرفاً براساس شرايط و ضوابط مندرج در صفحات 2 و 3 «بخش پيوست‌ها» دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397 خواهد بود.

2- پذيرفته‌شدگان متمركز آزمون سراسري در هر يك از كد رشته‌هاي تحصيلي بورسيه و يا شرايط خاص كه به دستگاه‌هاي اجرايي تعهد خدمت دارند و همچنين پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه‌هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي كه متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند، مجاز به ثبت‌نام و شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي مندرج در اين اطلاعيه نمي‌باشند. 

3- داوطلباني كه قبلاً در يكي از كدرشته‌محلهاي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و يا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي معرفي شده‌اند ولي به علت (موارد پزشكي، معدل و يا سن) واجد شرايط نبودند مجاز به شركت در مرحله (تكميل ظرفيت) نمي‌باشند. لازم به توضيح است از اين دسته از داوطلبان در شهريور ماه به علت نداشتن شرايط، مصاحبه تخصصي بعمل نيامده است.

4- داوطلباني كه از آنان مصاحبه تخصصي بعمل آمده و دليل مردودي آنان منحصراً نداشتن حدنصاب در مصاحبه تخصصي بوده، مجاز به انتخاب رشته مجدد در اين مرحله (تكميل ظرفيت) خواهند بود. 

5- آن دسته از داوطلباني كه در زمان انتخاب رشته علاقمندي خود را به رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه‌هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي اعلام ننموده‌اند و واجد شرايط مي باشند در اين مرحله براي ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 55.000 (پنجاه و پنج و ﻫـﺰار) رﻳـﺎل ﻣﻨﺤﺼـﺮاً ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرت‌ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻋﻀﻮ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺘﺎب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

6- در گزينش نهايي رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي منحصراً كساني به عنوان پذيرفته شده نهايي اعلام مي‌گردند كه برابر برنامه زماني، در مراحل فرآيند مصاحبه و يا ساير مراحل گزينش شركت نموده و صلاحيت عمومي و تخصصي آنان نيز مورد تأييد آموزش و پرورش قرار گرفته و همچنين حدنصاب نمره‌ علمي نهايي لازم را در مقايسه با ساير داوطلبان دركدرشته محل انتخابي كسب نمايند.

7- شيوه پذيرش و گزينش در مرحله تكميل ظرفيت، همانند رشته‌هاي متمركز با شرايط خاص در آزمون سراسري سال 97 انجام خواهد شد.

8- داوطلباني كه در فرايند تكميل ظرفيت، در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار بگيرند و متعاقب آن در رشته‌هاي نيمه‌متمركز دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي نيز قبول شوند، ملزم به ثبت‌نام و تحصيل در رشته نيمه متمركز بوده و قبولي متمركز آنان كان‌لم يكن تلقي خواهد شد. 

9- از معرفي شدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خواهد آمد كه داراي شرايط و ضوابط اختصاصي رشته‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش«بخش پيوست» دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397 و اطلاعيه‌هاي اصلاحي بعدي سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور (كسب نمره علمي كل 6500 و بالاتر در زيرگروه گروه آزمايشي مربوط براي مجاز شدن براي انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل كل 14 در دوره متوسطه¬ي دوم (معدل سه پايه اول، دوم و سوم)، برخورداري از سلامت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداكثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (1/7/1375 به بعد) و …) باشند. در غير اين‌صورت انجام مصاحبه علمي – تخصصي، منتفي خواهد بود. بر اين اساس از داوطلباني كه فاقد شرايط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نمايند از فرآيند مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي حذف خواهند شد.

تبصره: حداقل معدل و حداكثر سن، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد كرد.

10- دامنه پذيرش و محل خدمت در كليه كدرشته محل‌هاي مربوط به مرحله تكميل ظرفيت صرفاً براساس دامنه پذيرش و محل خدمت مندرج در دفترچه شماره (2) و اصلاحيه‌هاي بعدي مي‌باشد. 

11- چنانچه فردي با ارائه اطلاعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد كه شرايط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت‌نام، تحصيل و يا استخدام آزمايشي و قطعي، قبولي وي لغو مي‌گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت‌هاي ناشي از آن خواهد بود.

 

بخش پيوست‌هاي دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

جدول رشته محل‌هاي تكميل ظرفيت سراسري 97 – فرهنگيان فرمت PDF

لینک ثبت نام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت تربیت معلم


بروز زسانی جدید  روز یکشنبه 27 آبان :

ثبت نام تکمیل ظرفیت تربیت معلم فرهنگیان کنکور 97 تمدید شد

پيرو انتشار اطلاعيه‌هاي مورخ 97/08/20 و 97/08/26 درباره اعلام كدرشته محل‌هاي جديد و يا تكميل ظرفيت در برخي از رشته‌هاي تحصيلي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران در آزمون سراسري سال 1397، بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ آن دسته از داوطلبان آزمون مذكور كه متقاضي و واجد شرايط انتخاب اين كدرشته محل‌ها هستند مي‌رساند، به منظور مساعدت براي تكميل و درج كدرشته‌ محل‌هاي انتخابي، مقرر گرديد به داوطلبان اجازه داده شود تا پايان روز سه‌شنبه مورخ 97/08/29 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند. بدیهی است مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و به تقاضاهایی که به هر طریق دیگر و بعد از تاریخ مذکور واصل گردد ترتیب اثر داده نمي‌شود.

ضمناً داوطلباني كه قبلاً فرم انتخاب رشته تكميل ظرفيت خود را تكميل و رسيد انتخاب رشته 15 رقمي دريافت نموده‌اند نيز، در صورت تمايل و با توجه به مندرجات اطلاعيه‌هاي مورخ 97/08/20 و 97/08/26، مي‌توانند نسبت به اصلاح و ويرايش اولويت‌هاي انتخابي خود تا تاريخ فوق‌الذكر اقدام نمايند.

برای موفقیت در مصاحبه و گزینش پیشنهاد میکنیم از محصول فوق العاده کاربردی زیر استفاده کنید :

کتابچه سوالات مصاحبه و گزینش تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
20 نظر
 1. a.a می گوید

  سلام کسانی که شهریور ماه سریال علاقه مندی رو خریده بودن باید برای تکمیل ظرفیت هم خریداری کنند؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   چون گفته شده « آن دسته از داوطلباني كه در زمان انتخاب رشته علاقمندي خود را به رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه‌هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي اعلام ننموده‌اند » به نظر نمیاد که برای شما که قبلا هزینه ش رو پرداخت کردی لازم باشه ولی برای بررسی دقیق تر حتما از سیستم پاسخگوی سازمان سنجش سوالت رو مطرح کن که یه وقت خدای نکرده مشکلی براتون پیش نیاد
   موفق باشید

   1. a.a می گوید

    یه سوال دیگه اینکه باتوجه به متن شماره ۱۰ اطلاعیه ،اصلاحیه ای قراره بیاد؟ (یعنی این‌که منتظر اصلاحیه باشیم یا انتخاب رشته رو انجام بدیم)
    ممنون از پاسخگوییتون

    1. پی سی کنکور می گوید

     خوشحالیم که با سایتمون همراهی
     واقعیتش چون مرحله انتخاب رشته کلا حساس هستش و نمیشه چیزی رو پیش بینی کرد پیشنهاد می کنیم تا مهلت حدودا یک هفته ای که برای انتخاب رشته هستش و معلوم نیست که آیا اصلاحیه ای در این یک هفته منتشر میشه یا نه عجله نکنید و با دقت کد رشته ها رو بررسی کنید و اگه اصلاحیه ای هم منتشر بشه ما زا طریق سایت و کانال تلگرام اطلاع رسانی خواهیم کرد.
     این نکته رو هم اضافه کنم که اصلاحیه هایی که در دوره انتخاب رشته امسال منتشر شدند را مجددا بررسی کنید
     هم چنین در صورت لزوم می توانید از کتابچه زیر نیز با توجه به قیمت بسیار کم آن برای قبولی در مصاحبه استفاده کنید
     کتابچه سوالات مصاحبه تربیت معلم فرهنگیان

     امیدوارم موفق باشید

 2. رضا می گوید

  سلام, آیا ممکنه با نمره کل 7100گروه تجربی منطقه سه برای مصاحبه دعوت بشم؟،

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رضا عزیز
   نمیشه پیش بینی کرد متاسفانه،حتما شرکت کنید تو انتخاب رشته
   موفق باشی

 3. رضا می گوید

  سلام، زمان اعلام پذیرفته شدن برای مصاحبه دانشگاه فرهنگیان چه زمانی اعلام می شود؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رضا جان
   هنوز اطلاعیه ای در مورد زمان اعلام نتایج اولیه منتشر نشده،ولی به محض اینکه خبرش منتشر بشه از طریق کانال و سایت پی سی کنکور حتما اطلاع رسانی می کنیم.
   موفق باشید

 4. روشنک می گوید

  سلام.خسته نباشید.ببخشید من که کنکور زبان شرکت نکردم آیا الان میتونم از بین کدرشته های زبان انتخاب رشته کنم؟اگه جواب منفی هست اگه کد رشته ها رو توی 25 تا انتخاب رشتم بزنم مشکلی پیش میاد و یا سیستم اعلام میکنه که نمیشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام روشنک خانم گرامی
   بر اساس بند5 پیوست ها که در زیر هم آمده،معمولا شما باید توی اون گروه آزمایشی مثلا کنکور زبان شرکت کرده باشی تا بتوانید مجاز بشید و حتی اگه کد رشته هاش رو هم انتخاب کنید باز احتمالش هست توی هر مرحله ای از پذیرش براتون مشکل پیش بیاد ،هم چنین باز تاکید می کنیم چون کلا انتخاب رشته مرحله حساسی هستش حتما برای اطمینان هم شده سوالات خودتون رو از طریق سیستم پاسخگوی سنجش نیز پیگیری کنید.

   (5- كسب حداقل نمره كل نهايي 6500 و بالاتر در زيرگروه مربوط براي مجاز شدن به انتخاب رشته در گروه آزمايشي مربوط در آزمون سراسري ضروري است.)

   موفق باشید

 5. حسین می گوید

  سلام … میشه لطفا به گوش سازمان سنجش برسونید که واسه تکمیل ظرفیت یه فرصت دیگه بزار تو این چند روز … آخه من از وقتی که با خبر شدم تکمیل ظرفیت دادن اینترنت نداشتیم تو روستامون نتونستم ثبت نام کنم … تور رو خدا به گوششون برسونید هر چه زودتر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین عزیز
   متاسفانه یکبار تمدید شده و دیشب مهلت ثبت نام به پایان رسیده،می توانید از طریق سیستم پاسخگوی سازمان سنجش درخواست خودتون رو مطرح کنید
   موفق باشید

 6. عرفان می گوید

  سلام خسته نباشید.
  من سه بار کنکور دادم و برای اینکه سربازی نرم پیام نور ثبت نام کردم الانم اتاق عمل میخونم.
  من برای تکمیل ظرفیت معلمی شرکت کردم و قبول نشدم اعتراص که زدم دوباره از من مصاحبه گرفتن و به من گفتن مرداد ماه برم ثبت نام الان سوالم اینه که واسه نظام وظیفه اذیتم نمیکنن چون که دیگه نمیتونم انصراف بدم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عرفان جان
   الان شما برای بار دوم می خواهید انصراف بدید و این بار از رشته اتاق عمل؟،اگر که برای بار دوم بخواهید انصراف دهید شرایط براتون مشکل میشه،پیشنهاد می کنیم حتما از نزدیک به پلیس +10 مراجعه کنید،مطلب زیر را نیز بخوانید شاید مفید باشه براتون
   قوانین معافیت تحصیلی

 7. عرفان می گوید

  والا چیزی که سنجش گفته تکمیل ظرفیت در حکم انتقال رشتس حالا نمیدونم با من چه جوری بر خورد میشه و مطلبی هم که شما زحمت کشیدید گذاشتید در این مورد چیزی گفته نشده

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عرفان جان
   بهتره ابتدا از طریق سیستم پاسخگوی سنجش سوالتون رو مطرح کنید و بعد هم به پلیس +10 مراجعه کنید تا اطلاعات بیشتری کسب کنید

 8. زهرا می گوید

  سلام
  ببخشید من امسال فرهنگیان مجاز نشدمو ترازم5700بود ولی روزانه مجاز بودم و رتبه امم خوب بود میتونم برای تکمیل ظرفیت فرهنگیان ثبت نام کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   حداقل تراز 6500 هستش در این مرحله نمی تونید و اگر تکمیل ظرفیت هم در کار باشه احتمالا تراز همون 6500 باشه

 9. احمدرضا می گوید

  سلام
  متاسفانه واسه مصاحبه دعوت نشدم الان اگه یکی از اون رشته هایی رو ک انتخاب کردم مثلا فقه و حقوق روزانه ‌رو قبول شم اگه تکمیل ظرفیت بیاد تکلیفش چیه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام احمد رضا جان
   متاسفیم از این بابت،اگر فرهنگیان قبول نشدید اولویت های بعدی تون بررسی میشه،برای تکمیل ظرفیت هم مشخص نیست که امسال باشه یا نباشه،اگر بود که شما شرکت می کنید و قبول شدید همون میتونید فرهنگیان رو ادامه بدید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.