زمان و مدارک لازم ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور ۱۴۰۲ روزانه – شبانه – پیام نور – فرهنگیان …

نحوه ثبت نام قبول شدگان کنکور 1400
ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۴۰۲

سرانجام نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۲ اعلام شد و داوطلبان توانستند رشته قبولی یا وضعیت عدم قبولی خود را مشاهده کنند،به همین دلیل در این مطلب جزئیات کامل مربوط به زمان و مدارک و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور 1402 دانشگاه های روزانه، شبانه، فرهنگیان، پیام نور و پردیس خودگردان بین الملل را آماده کرده ایم.

الف) توضیحات کلی برای پذیرفته شدگان کنکور سراسری 1402 :

اطلاعیه اعلام نتایج پذیرفته شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي آزمون سراسري سال ۱٤۰۲ رشته هاي تحصيلي با آزمون و پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ،١٤٠٢، به اطلاع میرساند اسامی پذیرفته شدگان در درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است. ضرورت دارد باتوجه به توضیحات زیر برای ثبت نام به دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه نمائید. الف) توضیحات برای اطلاع همه متقاضیان

۱- پذیرفته شدگان براي اطلاع از نحوه تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام علاوه بر مدارك مندرج در این اطلاعیه ضرورت دارد از تاریخ ۱٤۰۲/۰۷/۱۷ به درگاه اطلاع رساني دانشگاه یا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند.

۲- نتایج مربوط به سایر رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامی (بجز رشته هاي تحصيلي پزشکي، دندانپزشکي داروسازي و دامپزشکي همزمان از طریق درگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام میشود. متقاضياني که هم در ردیف پذیرفته شدگان يکي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامي قرار ميگيرند توجه داشته باشند که منحصراً ميتوانند در يکي از کدرشته محل هاي قبولي ثبت نام نمایند و به عبارتي مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولی نیستند در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

3- براي همه متقاضياني که فرم انتخاب رشته خود را تکمیل نمودهاند کارنامه علمي حاوي رتبه داوطلب در هر يك از کدرشته محلهای انتخابی در بین متقاضیان کدرشته محل مزبور در سهمیه مربوط و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در کدرشته محلهاي انتخابي تا اولویت رشته محل قبولی، حداکثر تا تاریخ ۱٤۰۲/۰۷/۲۰ تهیه و در درگاه اطلاع رساني این سازمان قرار داده خواهد شد.

٤- تغييرات منعکس شده به این سازمان در خصوص وضعیت متقاضیان پس از اعلام نتایج اولیه از قبیل اصلاح سوابق تحصيلي دریافتی از وزارت آموزش و پرورش یا اعمال سهمیه از سوي ارگانهاي ذيربط و …. در کارنامه و نتیجه نهایی ذینفعان اعمال شده است.

ب) توضیح در خصوص معرفی شدگان مرحله دوم برای رشتههای بورسیه و شرایط خاص

 ۱- آن دسته از پذیرفته شدگاني که براي آنان بجاي کدرشته قبولي يكي از كدهاي مندرج در جدول شماره یک اعلام شده، به منزله آن است که منحصراً در کدرشته مذکور نمره علمي لازم را داشته و در ردیف معرفي شدگان يکي از کدرشته هاي موسسات مذکور قرار گرفته اند و بایستی درصورت صورت تمایل برای انجام مراحل پذیرش مصاحبه، معاینه و …) بند زیر را مطالعه نمایند.

۲- آن دسته از پذیرفته شدگاني که علاوه بر کدرشته قبولي اعلام شده ٥) ،رقمي)، يكي از كدهاي ۲ رقمي مندرج در جدول شماره یک در اعلام نتایج براي آنها مشخص شده توجه داشته باشند که به دلیل داشتن نمره علمي لازم در اولویت قبل از رشته قبولي ،اعلامی در ردیف معرفي شدگان يکي از کدرشته هاي موسسه مذکور نیز قرار گرفته اند.

٣- متقاضياني که براي آنان يکي از کدهای ۲ رقمی مندرج در جدول شماره یک اعلام ،شده لازم است براساس برنامه زماني که در اطلاعیه روز یکشنبه مورخ ١٤٠۲/۰۷/۲۳ از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر خواهد شد براي مصاحبه به آدرس محل اعلام شده در اطلاعیه مراجعه نمایند بديهي است عدم مراجعه براي شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزينش رشته هاي مذکور به منزله انصراف از رشته ذیربط تلقي ميشود و آن دسته از متقاضياني که داراي كد قبولي ديگري هستند ميتوانند در کدرشته قبولی اعلام شده ثبت نام نموده و به ادامه تحصیل بپردازند. لازم به تاکید است آن دسته از متقاضياني که در کدرشته قبولي ديگري نام آنان اعلام شده در صورتي که در مراحل مصاحبه و گزینش شرکت نموده و پس از تایید در ردیف پذیرفته شدگان نهايي رشته جديد قرار بگیرند قبولي آنها در کدرشته اعلام شده قبلي (رشته اي که هم اکنون با کد ٥ رقمی اعلام شده) لغو خواهد شد.

زمان و مدارک لازم ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور ۱۴۰۲ روزانه - شبانه - پیام نور - فرهنگیان ...

پ) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام از پذیرفته شدگان کنکور 1402

هر يك از پذیرفته شدگان کدرشته هاي امتحاني پذيرش با آزمون و اعمال قطعي سوابق تحصيلي يا صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي بدون آزمون” باید حسب مورد، مطابق جدول شماره دو مدارك لازم را براي ثبت نام در دانشگاه / مؤسسه آموزش عالي محل قبولي تهیه و تحویل نمایند. باتوجه به اعلام مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش امکان ارائه دو مدرک «تاییدیه تحصیلی» و «سوابق تحصیلی برای پذیرفته شدگان بصورت الکترونیکی در سامانه تأییدیه تحصیلی به آدرس https://emt.medu.ir فراهم است. لذا همه پذیرفته شدگان باید براساس مراحل اجرایی ذیل اقدام لازم را به عمل آورند

۱- پذیرفته شدگان با مراجعه به سامانه مذکور و مشخص نمودن نظام آموزشي با تکمیل فرمهای مربوط نسبت به ثبت درخواست ارسال هر دو مدرک فوق به دانشگاه محل پذیرش خود اقدام نمایند که پس از کامل شدن فرآیند درخواست، کد پیگیری جداگانه برای هر مدرک در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت و با ارائه این کدها به دانشگاه محل ،پذیرش مدارک درخواست شده از سامانه https://kemt.medu.ir توسط دانشگاه مذکور قابل دریافت است.

تبصره: دارندگان دیپلم شاخه نظري نظام) ترمي واحدي يا سالي (واحدي در زمان ثبت درخواست مدارک فوق علاوه بر مدرك دیپلم باید مراحل فوق را برای درخواست مدرک پیش دانشگاهي نيز اجرا نمایند.

٢ – فارغ التحصیلان شهریور سال ۱۳۹۵ و بعد از آن نيازي به مراجعه حضوري به مدارس و مناطق آموزش و پرورش محل تحصیل خود ندارند اما فارغ التحصیلان خرداد سال ۱۳۹۵ و قبل از آن با کد پيگيري صادر شده از سامانه فوق به همراه مدارک تحصیلي که توسط سازمان سنجش آموزش کشور براي ثبت نام در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعلام شده، باید به ادارات آموزش و پرورش محل فارغ التحصیل خود مراجعه کنند تا مسئول سنجش آموزش و پرورش منطقه پس از بررسي و تأیید مدارک تحصيلي را اسکن و در سامانه بارگذاري نمايد.

زمان و مدارک لازم ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور ۱۴۰۲ روزانه - شبانه - پیام نور - فرهنگیان ...

نکات مهم 

۱- با توجه به تاکیدات صورت گرفته به داوطلبان برای دقت و توجه لازم برای انجام انتخاب رشته هیچ درخواستی با عنوان اشتباه در انتخاب رشته یا درخواست اولویت بعدی رشته انتخابی در سازمان سنجش آموزش کشور قابل بررسی نیست. لذا از ارسال درخواست با این موضوع به این سازمان خودداری نمایید.

۲- اسامی پذیرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی امام باقر (ع) در درگاه اطلاع رساني اين سازمان اعلام نخواهد شد. با پذیرفته شدگان براي انجام مراحل ثبت نام توسط دانشگاه مذکور هماهنگي لازم به عمل خواهد آمد.

3- اسامي پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه امام صادق (ع) متعاقباً از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد.

ت) برخی از اصلاحات مربوط به دفترچه های راهنمای انتخاب رشته

۱ – ظرفیت کدرشته محلهای ٣٨٦٣٦ ، ٣٨٦٣٧) گروه ریاضی) ۳۹٣٥٦، ۳۹۳۵۷، ۳۹۳۶۱ و ٣٩٣٦۲ (گروه های تجربی و انسانی) مربوط به پذیرش بورسیه شرکت کابل باختر در دانشگاه رازی کرمانشاه به دلیل عدم پذیرش شرکت مربوط حذف شده و پذیرش ندارد و بنابراین نام هیچ داوطلبی به عنوان قبولی در این کدرشته محلها اعلام نمی شود.

۲- ظرفیت کدرشته محل (۱٨٨٨٦ درگروه علوم ریاضی و فنی رشته معماری داخلی موسسه غیر انتفاعی قشم حذف شده و پذیرش ندارد و بنابراین نام هیچ داوطلبی به عنوان قبولی در این کدرشته محل اعلام نمیشود.

۳- کدرشته محل (۱۹٥٥٩) رشته کاردانی بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده از دانشگاه علوم پزشکی دزفول (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شوش دانیال به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شوش دانیال اصلاح شد.

4- ظرفیت برخی کدرشته محلها با توجه به اعلام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بعد از انتشار دفترچه های راهنمای انتخاب رشته و اصلاحیههای آن افزایش یا کاهش یافته است که گزینش علمی نهایی براساس آخرین تغییر انجام شده است.

دانلود pdf اطلاعیه اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال 1402

زمان و مدارک لازم ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور ۱۴۰۲ روزانه - شبانه - پیام نور - فرهنگیان ...

 

منبع : سازمان سنجش

ممکن است شما دوست داشته باشید

guest
(منتشر نخواهد شد)
114 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
X
[تام لند]