دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 98 + کلید پاسخنامه

دانلود  سوالات کنکور 98 کارشناسی ارشد

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 98

پی سی کنکور : کنکور ارشد 98 سرانجام برگزار شد و در این مطلب قصد داریم تا دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 به همراه پاسخ کلیدی را برای شما عزیزان آماده کنیم،در این آزمون تعداد ۶۱۴ هزار و ۶۵۳ نفر در آزمون ارشد ۹۸ ثبت نام کردند ، آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد سال ۹۸ در شش گروه آزمایشی و ۱۳۱ کد رشته امتحانی برگزار خواهد شد.

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 98 شامل گروه های زیر می باشد :

1- سوالات کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی 98

2- سوالات کنکور کارشناسی ارشد علوم پایه 98

3- سوالات کنکور کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 98

4- سوالات کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی 98

5- سوالات کنکور کارشناسی ارشد هنر 98

6- سوالات کنکور کارشناسی ارشد دامپزشکی 98

 

دانلود سوالات کنکور ارشد 98 گروه انسانی + پاسخنامه کلیدی

1101 – زبان وادبیات فارسی | دانلود دفترچه سوالات کنکور 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1102 – مجموعه علوم جغرافیایی | دانلود دفترچه سوالات | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1103 – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی | دانلود دفترچه سوالات کنکور 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1104 – مجموعه زبان عربی | دانلود دفترچه سوالات کنکور 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1105 – علوم اقتصادی | دانلود دفترچه سوالات کنکور 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1106 – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی | دانلود دفترچه سوالات کنکور 98| دانلود پاسخ نامه کلیدی

1107 – تاریخ | دانلود دفترچه سوالات کنکور 98| دانلود پاسخ نامه کلیدی

1108 – مجموعه علوم اجتماعی | دانلود دفترچه سوالات کنکور 98| دانلود پاسخ نامه کلیدی

1109 – زبان های باستانی ایران | دانلود دفترچه سوالات کنکور 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1110 – مجموعه زبان شناسی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1111 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآنی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1112 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1113 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1114 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – ادیان | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1115 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1116 – مجموعه فلسفه | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1117 – مجموعه علوم تربیتی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1119 – علم اطلاعات ودانش شناسی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1120 – مجموعه زبان فرانسه | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1121 – مجموعه زبان انگلیسی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1122 – مجموعه زبان روسی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1124 – مجموعه زبان المانی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1125 – مجموعه مدیریت جهانگردی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1126 – مجموعه حقوق | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1127 – ایرانشناسی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1128- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1129 – زبان وادبیات اردو | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1130 – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1131 – مجموعه مطالعات جهان | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1132 – باستان شناسی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1133 – مجموعه روانشناسی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1134 – مجموعه حسابداری | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1137 – مطالعات زنان | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1139 – مددکاری اجتماعی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1142 – مجموعه مدیریت | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1143-مشاوره | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1144-مدیریت دریایی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1145-مجموعه امور فرهنگی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1146 – مجموعه محیط زیست | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1148 – مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1152 -مدرسی معارف اسلامی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1153-مجموعه اطلاعات | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1156 – اماد | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1160- فرماندهی و مدیریت انتظامی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1161- مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

 

دانلود سوالات کنکور ارشد 98 گروه علوم پایه + پاسخنامه کلیدی

1201 – علوم زمین | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1202 – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1203 – مجموعه شیمی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1204 – مجموعه فیزیک | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1205 – مجموعه فوتونیک | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1206 – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1207 – آمار | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1208 – مجموعه ریاضی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1209 – مجموعه علوم کامپیوتر | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1213 – زیست شناسی گیاهی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1214 – زیست شناسی علوم جانوری | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1215 – مجموعه محیط زیست | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1216 – زیست شناسی دریا | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1217 – اقیانوس شناسی فیزیکی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1218 – مجموعه تاریخ وفلسفه علم | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1219 – علوم شناختی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1220- مجموعه علوم اطلاعاتی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

 

دانلود سوالات کنکور ارشد 98 گروه فنی و مهندسی + پاسخنامه کلیدی

1251 – مجموعه مهندسی برق | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1253 – مجموعه مهندسی نفت | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1255 – مجموعه مهندسی پلیمر | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1256 – مهندسی معماری کشتی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1257 -مجموعه مهندسی شیمی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1259 – مهندسی صنایع | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1262 – مهندسی درسوانح طبیعی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1263 – مهندسی نقشه برداری | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1264 – مجموعه مهندسی عمران | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1267 – مجموعه مهندسی مکانیک | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1268 – مجموعه مهندسی معدن | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1272 – مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1273 – نانوفناوری -نانومواد | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1276 – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1277 – مجموعه مهندسی کامپیوتر | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1279 – مجموعه مهندسی هوافضا | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1283 – مهندسی نساجی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1285 – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1286 – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1287 – مهندسی طراحی محیط زیست | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1290 – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1292 – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1293 – بهداشت -ایمنی ومحیطزیست HSE | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1294 – ايمني – بهداشت و محیط زیست |دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

 

دانلود سوالات کنکور ارشد 98 گروه کشاورزی و منابع طبیعی + پاسخنامه کلیدی

1301 – مجموعه مرتع و آبخیزداری | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1302 – علوم و مهندسی آب | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1303 – مجموعه زراعت واصلاح نباتات | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1304 – اقتصادکشاورزی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1305 – علوم و مهندسی باغبانی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1306 – ترویج وآموزش کشاورزی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1307 – علوم و مهندسی جنگل | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1308 – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1309 – مجموعه علوم دام وطیور | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1311 – علوم و مهندسی شیلات | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1312 – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1313 -علوم ومهندسی صنایع غذایی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1314 -حشره شناسی کشاورزی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1315 – بیماری شناسی گیاهی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1317 – علوم و مهندسی محیط زیست | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1319 -مهندسی مکانیک بیوسیستم | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1321 – مدیریت و کنترل بیابان | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1322 – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1323 – اکوهیدرولوژی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1324 – بیوتکنولوژی درکشاورزی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1325 – توسعه روستایی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1327 – مدیریت کشاورزی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1328 – مهندسی فضای سبز | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

 

دانلود سوالات کنکور ارشد 98 گروه هنر + پاسخنامه کلیدی

1350 – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1351 – طراحی شهری | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1352 – مجموعه معماری | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1353 – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1356 – نمایش عروسکی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1357 – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1358 – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1359 – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1360 – مجموعه هنرهای موسیقی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1361 – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1362 – طراحی صنعتی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1363 – فرش | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1364 – طراحی پارچه ولباس | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

 

دانلود سوالات کنکور ارشد 98 گروه دامپزشکی + پاسخنامه کلیدی

1501 – انگل شناسی دامپزشکی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1502 – فیزیولوژی دامپزشکی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1503- قارچ شناسی دامپزشکی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1504 – بافت شناسی دامپزشکی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1505 – باکتری شناسی دامپزشکی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1506 – ایمنی شناسی دامپزشکی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1507 – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1509 – بیوشیمی بالینی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

1510- سم شناسی | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

 

زبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1143 – صبح پنجشنبه | دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 | دانلود پاسخ نامه کلیدی

زبان فرانسه و زبان آلماني برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 – صبح جمعه دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 دانلود پاسخ نامه کلیدی

زبان فرانسه- مجموعه حقوق دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 دانلود پاسخ نامه کلیدی

زبان فرانسه برای کد 1110 – عصر پنجشنبه دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 دانلود پاسخ نامه کلیدی

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*