مشاوره کنکور idnovin

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

دانلود سوالات کنکور هنر 98 با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور هنر 98 با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور هنر 98

پی سی کنکور : در این مطلب برای شما کاربران عزیز پی سی کنکور، سوالات کنکور 98 هنر نظام قدیم و نظام جدید را پس از انتشار بررسی خواهیم کرد. کنکور گروه هنر با شرکت 103 هزار و 655 داوطلب همراه بوده است که 73 هزار داوطلب زن و 30 هزار داوطلب مرد می باشد

دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی کنکور هنر 98 داخل کشور ، ساعت 21/30 منتشر می شود و هم چنین دفترچه سوالات کنکور هنر خارج از کشور نیز سه روز بعد از برگزاری آن منتشر خواهد شد.

زمان انتشار کلید پاسخنامه کنکور هنر 98 طبق گفته سازمان سنجش فردا منتشر می شود و پاسخنامه کلیدی سوالات خارج از کشور نیز یک هفته بعد از برگزاری منتشر می شود.

 

این مطلب شامل فایل های زیر می باشد :

 • – دفترچه سوالات عمومی کنکور 98 هنر  ( نظام قدیم و جدید )
 • – دفترچه سوالات اختصاصی کنکور هنر 98 ( نظام قدیم و جدید )
 • – پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور هنر 98 ( نظام قدیم و جدید )
 • – پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور هنر 98 ( نظام قدیم و جدید )

 

1- دانلود سوالات کنکور هنر 98 داخل کشور

 – دانلود سوالات کنکور هنر 98 نظام قدیم

دانلود سوالات عمومی کنکور هنر 98 نظام قدیم (اضافه شد)

دانلود سوالات اختصاصی کنکور هنر 98 نظام قدیم (اضافه شد)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور هنر 98 نظام قدیم(اضافه شد)

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور هنر 98 نظام قدیم

 

 – دانلود سوالات کنکور هنر 98 نظام جدید

دانلود سوالات عمومی کنکور هنر 98 نظام جدید (اضافه شد)

دانلود سوالات اختصاصی کنکور هنر 98 نظام جدید (اضافه شد)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور هنر 98 نظام جدید(اضافه شد)

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور هنر 98 نظام جدید

 

برای دیدن سوالات کنکور خارج از کشور به انتهای این مطلب مراجعه کنید . . .

پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور هنر 98 

شماره 1 تا 25 سوالات کنکور هنر 98 متعلق به درس ادبیات می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 18 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه ادبیات کنکور هنر نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور هنر 98 نظام قدیم– توسط الهام محمدی

 

 • پاسخنامه ادبیات کنکور هنر نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور هنر 98 نظام جدید – توسط میلاد مطلبی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور هنر 98

شماره 26 تا 50 سوالات کنکور هنر 98 متعلق به درس عربی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه عربی کنکور هنر نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور هنر 98 نظام قدیم– توسط خالد مشیر پناهی

 

 • پاسخنامه عربی کنکور هنر نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور هنر 98 نظام جدید – توسط اسماعیل یونس پور

پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور هنر 98

شماره 51 تا 75 سوالات کنکور هنر 98 متعلق به درس دین و زندگی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 17 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور هنر نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور هنر 98 نظام قدیم – توسط عباس سید شبستری

 

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور هنر نظام جدید 98

پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور هنر 98

شماره 76 تا 100 سوالات کنکور هنر 98 متعلق به درس زبان انگلیسی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور هنر نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور هنر 98 نظام قدیم – توسط علی شکوهی

2- پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور هنر 98 نظام قدیم – توسط آناهیتا اصغری تاری

 

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور هنر نظام جدید 98

 

پاسخنامه تشریحی سوالات درک عمومی کنکور هنر 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات درک عمومی کنکور هنر 98 نظام جدید – توسط رقیه محبی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور هنر 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور هنر 98 نظام قدیم و نظام جدید – توسط رامین شاه باد

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ترسیم فنی کنکور هنر 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ترسیم فنی کنکور هنر 98 نظام قدیم و نظام جدید – توسط هادی باقر سامانی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر 98 نظام قدیم و نظام جدید – توسط فرشید حیدری

 

پاسخنامه تشریحی سوالات خلاقیت نمایشی کنکور هنر 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات خلاقیت نمایشی کنکور هنر 98 نظام قدیم و نظام جدید – توسط ارغوان عبدالملکی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات خلاقیت موسیقی کنکور هنر 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات خلاقیت موسیقی کنکور هنر 98 نظام قدیم و نظام جدید – توسط احمد رضایی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات خواص مواد کنکور هنر 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات خواص مواد کنکور هنر 98 نظام قدیم و نظام جدید – توسط الهام احمدپور

 

2- دانلود سوالات کنکور هنر 98 خارج از کشور

 – دانلود سوالات کنکور هنر 98 نظام قدیم (خارج از کشور )

دانلود سوالات عمومی کنکور هنر 98 نظام قدیم (خارج از کشور) (اضافه شد)

دانلود سوالات اختصاصی کنکور هنر 98 نظام قدیم (خارج از کشور) (اضافه شد)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور هنر 98 نظام قدیم (خارج از کشور) (اضافه شد)

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور هنر 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

 

 – دانلود سوالات کنکور هنر 98 نظام جدید (خارج از کشور)

دانلود سوالات عمومی کنکور هنر98 نظام جدید (خارج از کشور) (اضافه شد)

دانلود سوالات اختصاصی کنکور هنر98 نظام جدید (خارج از کشور) (اضافه شد)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور هنر 98 نظام جدید (خارج از کشور) (اضافه شد)

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور هنر 98 نظام جدید (خارج از کشور)

 

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور هنر 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه ادبیات کنکور هنر نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور هنر 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط الهام محمدی

 

 • پاسخنامه ادبیات کنکور هنر نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور هنر 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط مرتضی منشاری

 

پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور هنر 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه عربی کنکور هنر نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور هنر 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط علی بهنام

 

 • پاسخنامه عربی کنکور هنر نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور هنر 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط نیما مروج

پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور هنر 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور هنر نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور هنر 98 نظام قدیم خارج از کشور– توسط محمد آقا صالح

 

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور هنر نظام جدید 98 خارج از کشور

پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور هنر 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور هنر نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور هنر 98 نظام قدیم خارج از کشور– توسط لیلا پهلوان

 

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور هنر نظام جدید 98 خارج از کشور

 

 

منابع : سازمان سنجش آموزش کشور،دبیران و اساتید برتر کنکور،رتبه های برتر کنکور سال های اخیر،موسسه کانون قلم چی،سایت پی سی کنکور

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=8638

ممکن است شما دوست داشته باشید
2 نظر
 1. محسن نوروزپور می گوید

  سلام دمتون گرم عالی بود

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن جان
   سپاس از همراهی شما

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*