تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

دانلود سوالات کنکور هنر 98 با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور هنر 98 با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور هنر 98

پی سی کنکور : در این مطلب برای شما کاربران عزیز پی سی کنکور، سوالات کنکور 98 هنر نظام قدیم و نظام جدید را پس از انتشار بررسی خواهیم کرد. کنکور گروه هنر با شرکت 103 هزار و 655 داوطلب همراه بوده است که 73 هزار داوطلب زن و 30 هزار داوطلب مرد می باشد

دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی کنکور هنر 98 داخل کشور ، ساعت 21/30 منتشر می شود و هم چنین دفترچه سوالات کنکور هنر خارج از کشور نیز سه روز بعد از برگزاری آن منتشر خواهد شد.

زمان انتشار کلید پاسخنامه کنکور هنر 98 طبق گفته سازمان سنجش فردا منتشر می شود و پاسخنامه کلیدی سوالات خارج از کشور نیز یک هفته بعد از برگزاری منتشر می شود.

 

 

این مطلب شامل فایل های زیر می باشد :

 • – دفترچه سوالات عمومی کنکور 98 هنر  ( نظام قدیم و جدید )
 • – دفترچه سوالات اختصاصی کنکور هنر 98 ( نظام قدیم و جدید )
 • – پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور هنر 98 ( نظام قدیم و جدید )
 • – پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور هنر 98 ( نظام قدیم و جدید )

 

1- دانلود سوالات کنکور هنر 98 داخل کشور

 – دانلود سوالات کنکور هنر 98 نظام جدید

دانلود سوالات عمومی کنکور هنر 98 نظام جدید

دانلود سوالات اختصاصی کنکور هنر 98 نظام جدید

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور هنر 98 نظام جدید

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور هنر 98 نظام جدید

– بدون پاسخ سوالات درک عمومی هنر

 

دانلود سوالات کنکور هنر 98 نظام قدیم

دانلود سوالات عمومی کنکور هنر 98 نظام قدیم

دانلود سوالات اختصاصی کنکور هنر 98 نظام قدیم 

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور هنر 98 نظام قدیم

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور هنر 98 نظام قدیم

– بدون پاسخ سوالات درک عمومی هنر

 

برای دیدن سوالات کنکور خارج از کشور به انتهای این مطلب مراجعه کنید . . .

پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور هنر 98 

شماره 1 تا 25 سوالات کنکور هنر 98 متعلق به درس ادبیات می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 18 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه ادبیات کنکور هنر نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور هنر 98 نظام قدیم– توسط الهام محمدی

 

 • پاسخنامه ادبیات کنکور هنر نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور هنر 98 نظام جدید – توسط میلاد مطلبی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور هنر 98

شماره 26 تا 50 سوالات کنکور هنر 98 متعلق به درس عربی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه عربی کنکور هنر نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور هنر 98 نظام قدیم– توسط خالد مشیر پناهی

 

 • پاسخنامه عربی کنکور هنر نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور هنر 98 نظام جدید – توسط اسماعیل یونس پور

پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور هنر 98

شماره 51 تا 75 سوالات کنکور هنر 98 متعلق به درس دین و زندگی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 17 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور هنر نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور هنر 98 نظام قدیم – توسط عباس سید شبستری

 

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور هنر نظام جدید 98

پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور هنر 98

شماره 76 تا 100 سوالات کنکور هنر 98 متعلق به درس زبان انگلیسی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور هنر نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور هنر 98 نظام قدیم – توسط علی شکوهی

2- پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور هنر 98 نظام قدیم – توسط آناهیتا اصغری تاری

 

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور هنر نظام جدید 98

 

پاسخنامه تشریحی سوالات درک عمومی کنکور هنر 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات درک عمومی کنکور هنر 98 نظام جدید – توسط رقیه محبی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور هنر 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور هنر 98 نظام قدیم و نظام جدید – توسط رامین شاه باد

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ترسیم فنی کنکور هنر 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ترسیم فنی کنکور هنر 98 نظام قدیم و نظام جدید – توسط هادی باقر سامانی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر 98 نظام قدیم و نظام جدید – توسط فرشید حیدری

 

پاسخنامه تشریحی سوالات خلاقیت نمایشی کنکور هنر 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات خلاقیت نمایشی کنکور هنر 98 نظام قدیم و نظام جدید – توسط ارغوان عبدالملکی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات خلاقیت موسیقی کنکور هنر 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات خلاقیت موسیقی کنکور هنر 98 نظام قدیم و نظام جدید – توسط احمد رضایی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات خواص مواد کنکور هنر 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات خواص مواد کنکور هنر 98 نظام قدیم و نظام جدید – توسط الهام احمدپور

 

2- دانلود سوالات کنکور هنر 98 خارج از کشور

 – دانلود سوالات کنکور هنر 98 نظام جدید 3-3-6 

دانلود سوالات عمومی کنکور هنر 98 نظام جدید (خارج از کشور)

دانلود سوالات اختصاصی کنکور هنر 98 نظام جدید (خارج از کشور)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور هنر 98 نظام جدید (خارج از کشور)

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور هنر 98 نظام جدید (خارج از کشور)

– بدون پاسخ خلاقیت نمایشی

 

دانلود سوالات کنکور هنر 98 نظام قدیم خارج از کشور

دانلود سوالات عمومی کنکور هنر 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

دانلود سوالات اختصاصی کنکور هنر 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور هنر 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور هنر 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

– بدون پاسخ خلاقیت نمایشی و درک عمومی هنر

 

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور هنر 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه ادبیات کنکور هنر نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور هنر 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط الهام محمدی

 

 • پاسخنامه ادبیات کنکور هنر نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور هنر 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط مرتضی منشاری

 

پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور هنر 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه عربی کنکور هنر نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور هنر 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط علی بهنام

 

 • پاسخنامه عربی کنکور هنر نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور هنر 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط نیما مروج

پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور هنر 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور هنر نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور هنر 98 نظام قدیم خارج از کشور– توسط محمد آقا صالح

 

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور هنر نظام جدید 98 خارج از کشور

پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور هنر 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور هنر نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور هنر 98 نظام قدیم خارج از کشور– توسط لیلا پهلوان

 

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور هنر نظام جدید 98 خارج از کشور

 

 

منابع : سازمان سنجش آموزش کشور،دبیران و اساتید برتر کنکور،رتبه های برتر کنکور سال های اخیر،موسسه کانون قلم چی،سایت پی سی کنکور

 

هم چنین می توانید از سوالات کنکور هنر 99 ، سوالات کنکور هنر 99 خارج از کشور دیدن کنید.

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=8638

ممکن است شما دوست داشته باشید
14 نظر
 1. نگاری می گوید

  ما باید در چه درسایی در کنکور نبره و رتبه بهتری کسب کنیم که در رشته نقاشی قبول بشیم؟
  و اینکه ایا کنکور هنر و قبولی در رشته نقاشی سخت است یا ساده؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دروس مهم رشته موردنظر رو در لینک زیر ببینید :
   https://p30konkor.com/?p=5448

 2. نگاری می گوید

  سلام ممنون از کمکاتون میخواستم بدونم اگه ما قبل از کنکوره هنرستان بریم در کنکور هنر تاثیرش بیشتر یا دبیرستان

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   از چه لحاظ منظورتونه؟،صرف اینکه در مدرسه هنر باشید از این جهت که بهتر دروس تخصصی هنر رو یاد می گیرید موثره

 3. مهلا می گوید

  سلام.برای اینکه بتونیم اموزش تصویری (فرهنگیان)انتخاب کنیم باید مرحله دوم کنکور هنرو ثبت نام کنیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهلا خانم گرامی
   در دفترچه انتخاب رشته هنر کنکور 98 دانشگاه فرهنگیان به این صورت اومده :
   «در زمان اعلام اسامي چند برابر ظرفيت براي مصاحبه، معاينه و گزينش كه بعد از مرحله انتخاب رشته انجام ميشود، منحصراً داوطلباني دعوت به مصاحبه ميشوند كه اولاً در آزمون عملي مبلغ 000 / 69 (شصت و نه هزار) ريال بصورت الكترونيكي
   و از طريق كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب، بابت علاقمندي به اين رشتهها را پرداخت نموده و ثانياً نسبت به انتخاب رشته هاي اين دانشگاه در فرم انتخاب رشته اقدام نمايند.
   -6 داوطلباني ميتوانند نسبت به انتخاب كد رشته محلهاي آموزش ارتباط تصويري و ارتباط تصويري اقدام نمايند، كه علاوه بر موارد فوق در آزمون طراحي اين رشته شركت نموده باشند.»

 4. mina می گوید

  سلام پی سی عزیز یه سوال داشتم ازتون اگه امسال واسه کنکور هنر هم تئوری و هم عملی رو شرکت کنیم ولی خب نتیجه خیلی خوب نباشه ممانعتی واسه شرکت در کنکور هنر سال اینده که پیش نمیاد؟؟؟؟؟ ممنون میشم هرچی سریع تر جوابمو بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مینا خانم گرامی
   مادامی که شما دانشگاه اونم روزانه قبول نشدید اصلا محرومیتی نداره

 5. هانیه می گوید

  سلام هانیه خانم گرامی
  پاسخ نامه تشریحی تمام دروس کنکور 98 هنر خارج برای تمام دروس به جز یکی دو درس که در دسترس نبود، اضافه شد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام هانیه خانم گرامی
   بررسی کردیم منابع مختلف رو اما متاسفانه پیدا نکردیم

 6. مریم می گوید

  سلام ببخشید چرا پاسخنامه ی تشریحی زبان کنکور هنر رو میزنم پی دی اف ک باز میش نوشته مال ریاضی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   چون سوالات عمومی خارج از کشور (بین رشته های ریاضی -تجربی-انسانی-هنر-زبان مشترک بود)

 7. محسن نوروزپور می گوید

  سلام دمتون گرم عالی بود

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن جان
   سپاس از همراهی شما

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]