دانلود منابع کنکور 99 انسانی نظام قدیم و نظام جدید

دانلود کتاب های درسی کنکور انسانی 99

دانلود منابع کنکور انسانی نظام قدیم و جدید

پی سی کنکور : برای شرکت در کنکور سراسری باید کتب عمومی و اختصاصی هر رشته تحصیلی را مطالعه کنید، و از این کتاب ها به عنوان منابع کنکور یاد می شود که لیست کامل و مشخصات آن ها در مطلب منابع کنکور 99 آمده است.اما گاهی شرایطی پیش می آید که به این منابع دسترسی ندارید و یا می خواهید مجددا کتاب ها را چک کنید،به همین دلیل ما در این مطلب لینک دانلود منابع کنکور 99 انسانی نظام قدیم و نظام جدید را آماده کرده ایم که در ادامه می توانید از آن ها دیدن کنید.

دانلود کتب منابع کنکور انسانی 99 نظام قدیم

دانلود منابع عمومی کنکور انسانی نظام قدیم 99

فایل کتب عمومی انسانی نظام قدیم که در کنکور 99 از آن ها به عنوان منبع استفاده می شود :

 

ادبیات عمومی

دانلود ادبیات فارسی دوم دبیرستان چاپ 94

دانلود ادبیات فارسی سوم دبیرستان ویژه انسانی چاپ 95

دانلود زبان فارسی سوم دبیرستان ویژه انسانی چاپ 95

دانلود زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی چاپ 96

 


عربی

دانلود عربی دوم ویژه انسانی چاپ 94

دانلود عربی سوم انسانی چاپ 95


دین و زندگی

دانلود دین وزندگی دوم دبیرستان چاپ 94

دین و زندگی سوم دبیرستان چاپ 95

دین و زندگی پیش دانشگاهی چاپ 96

 


زبان انگلیسی

زبان انگلیسی سوم دبیرستان چاپ 95

زبان انگلیسی پیش دانشگاهی چاپ 96

 

دانلود منابع اختصاصی کنکور انسانی نظام قدیم 99

فایل کتب اختصاصی انسانی نظام قدیم که در کنکور 99 از آن ها به عنوان منبع استفاده می شود :

 

ریاضیات

دانلود ریاضیات اول دبیرستان چاپ 93

دانلود آمار و مدلسازی دوم دبیرستان چاپ 94

دانلود ریاضی سوم دبیرستان چاپ 95

دانلود ریاضی پایه پیش دانشگاهی چاپ 96

 


زبان و ادبیات فارسی

دانلود تاریخ ادبیات ایران و جهان دوم دبیرستان چاپ 94

دانلود تاریخ ادبیات ایران و جهان سوم دبیرستان چاپ 95

دانلود آرایه های ادبی سوم دبیرستان چاپ 95

دانلود ادبیات فارسی پیش دانشگاهی چاپ 96

 


زبان عربی

دانلود عربی دوم ویژه انسانی چاپ 94

دانلود عربی سوم انسانی چاپ 95

دانلود عربی پیش دانشگاهی چاپ 98

 


تاریخ

دانلود تاریخ ایران و جهان دوم دبیرستان چاپ 94

دانلود تاریخ ایران و جهان سوم دبیرستان چاپ 95

دانلود تاریخ شناسی پیش دانشگاهی چاپ 96

 


جغرافیا

دانلود جغرافیا دوم دبیرستان چاپ 94

دانلود جغرافیا سوم دبیرستان چاپ 95

دانلود جغرافیا پیش دانشگاهی چاپ 96

 


علوم اجتماعی

دانلود جامعه شناسی دوم دبیرستان چاپ 94

دانلود جامعه شناسی سوم دبیرستان چاپ 95

دانلود علوم اجتماعی پیش دانشگاهی چاپ 96

 


فلسفه

دانلود فلسفه سوم دبیرستان چاپ 95

دانلود فلسفه پیش دانشگاهی چاپ 96

 


منطق

دانلود منطق سوم دبیرستان چاپ 95

 


روان شناسی

دانلود روان شناسی سوم دبیرستان چاپ 95

 


اقتصاد

دانلود اقتصاد دوم دبیرستان چاپ 94

 دانلود کتب منابع کنکور 99 انسانی نظام جدید 

دانلود منابع عمومی کنکور انسانی نظام جدید 99

فایل کتب عمومی انسانی نظام جدید که در کنکور 99 از آن ها به عنوان منبع استفاده می شود :

 

زبان و ادبیات فارسی

دانلود ادبیات فارسی دهم چاپ 96

دانلود ادبیات فارسی یازدهم چاپ 97

دانلود ادبیات فارسی دوازدهم چاپ 98

 


عربی،زبان قرآن

دانلود عربی ،زبان قرآن دهم انسانی چاپ 96

دانلود عربی ،زبان قرآن یازدهم انسانی چاپ 97

دانلود عربی ،زبان قرآن دوازدهم انسانی چاپ 98

 


دین و زندگی

دانلود دین و زندگی دهم انسانی چاپ 96

دانلود دین و زندگی یازدهم انسانی چاپ 97

دانلود دین و زندگی دوازدهم انسانی چاپ 98

 


زبان انگلیسی

دانلود زبان انگلیسی دهم چاپ 96

دانلود زبان انگلیسی یازدهم چاپ 97

دانلود زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 98

دانلود منابع اختصاصی کنکور انسانی نظام جدید 99 

فایل کتب اختصاصی انسانی نظام جدید که در کنکور 99 از آن ها به عنوان منبع استفاده می شود :

 

ریاضیات

دانلود ریاضی و آمار دهم چاپ 96

دانلود ریاضی و آمار یازدهم چاپ 97

دانلود ریاضی و آمار دوازدهم چاپ 98

 


اقتصاد

دانلود اقتصاد دهم چاپ 96

 


ادبیات اختصاصی

دانلود علوم و فون ادبی دهم چاپ 96

دانلود علوم فنون ادبی یازدهم چاپ 97

دانلود علوم و فنون ادبی دوازدهم چاپ 98

 


عربی اختصاصی

دانلود عربی ،زبان قرآن دهم انسانی چاپ 96

دانلود عربی ،زبان قرآن یازدهم انسانی چاپ 97

دانلود عربی دوازدهم چاپ 98

 


تاریخ

دانلود تاریخ دهم چاپ 96

دانلود تاریخ یازدهم چاپ 97

دانلود تاریخ دوازدهم چاپ 98

 


جغرافیا

دانلود جغرافیای ایران دهم چاپ 96

دانلود جغرافیا یازدهم چاپ 97

دانلود جغرافیا کاربردی دوازدهم چاپ 98

 


علوم اجتماعی

دانلود جامعه شناسی دهم چاپ 96

دانلود جامعه شناسی یازدهم چاپ 97

دانلود جامعه شناسی دوازدهم چاپ 98

 


فلسفه

دانلود فلسفه یازدهم چاپ 97

دانلود فلسفه دوازدهم چاپ 98

 


منطق

دانلود منطق دهم چاپ 96

 


روان شناسی

دانلود روان شناسی یازدهم چاپ 97


 

هم چنین شما داوطلبان عزیز در صورت لزوم می توانید از مطلب دانلود منابع کنکور 99 تجربی و دانلود منابع کنکور 99 ریاضی دیدن کنید.

در صورت نیاز به مشخصات و جدول منابع کنکور سراسری 99 (اینجا را کلیک کنید) و در صورت نیاز به لیست کتاب های کمک آموزشی دروس مختلف می توانید از بهترین منابع کنکور 99 دیدن کنید)

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.