مشاوره کنکور idnovin

دفترچه انتخاب رشته کنکور 98 ریاضی – تجربی – انسانی – هنر – زبان + دانلود

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور 98دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98

پی سی کنکور : در این مطلب برای شما کاربران عزیز ، دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را آماده کرده ایم. دفترچه انتخاب رشته کنکور در گروه های پنج گانه شامل دفترچه انتخاب رشته ریاضی 98 ،دفترچه انتخاب رشته تجربی 98 ،دفترچه انتخاب رشته انسانی 98، دفترچه انتخاب رشته هنر 98 و دفترچه انتخاب رشته زبان 98 خواهد بود ، که داوطلبان می توانند با دانلود آن و مطالعه جزئیات کامل دفترچه انتخاب رشته از ظرفیت های پذیرش و کد رشته ها مطلع شوند،هم چنین داوطلبانی که به دنبال دفترچه دانشگاه آزاد هستند از مطلب دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 98 دیدن کنند.

انتخاب رشته کنکور سراسری 98 با وجود آنکه نسبت به سال های قبلی آسان شده است و شانس قبولی افزایش یافته، اما برای ورود به دانشگاه های مطرح و هم چنین رشته های پر تقاضا در ۵ گروه آزمایشی، نیاز به دقت و توجه و استفاده از مشاوران حرفه ای و با تجربه است. بر اساس کارنامه داوطلبان که اواسط مرداد ماه اعلام می شود، رتبه و تراز منطقه ای و استانی مشخص شده و با توجه به سهمیه ها، میتوان نسبت به انتخاب رشته اقدام کرد،هم چنین می توانید برای اطلاع از تاریخ دقیق اعلام نتایج اولیه و نهایی از مطلب (زمان اعلام نتایج کنکور 98) دیدن کنید

فهرست مطالب :

– دانلود پیوست های دفترچه انتخاب رشته کنکور 98

– دفترچه انتخاب رشته 98 ریاضی

– دفترچه انتخاب رشته 98 تجربی

– دفترچه انتخاب رشته 98 انسانی

– دفترچه انتخاب رشته 98 هنر

– دفترچه انتخاب رشته 98 زبان

– اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98

نحوه انتخاب رشته کنکور 98 :

الف) با توجه به اينكه انتخاب رشته داوطلبان منحصراً از طريق اينترنت امكان پذير مي باشد، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته لازم است با مراجعه به سايت سازمان سنجش نسبت به وارد نمودن كدرشته هاي انتخابي بر اساس تقدم علاقه اقدام و سپس يك نسخه از كدرشته هاي انتخابي خود را پرينت و بعد از كنترل مجدد كدرشته هاي انتخابي پرينت شده را نزد خود نگهداري نمايند.

ب) با توجه به كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته بودن شما، با درج كلمه مجاز در ذیل هر یک از دوره های : روزانه و نوبت دوم ، نیمه حضوری و مجازی و پردیس خودگردان، ويژه فرهنگيان (شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش)، دانشگاه پيام نور، مؤسسات غيرانتفاعي و رشته هاي با نوع پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي مشخص شده است. ضمناًً در صورتيكه در چند گروه آزمايشي شركت كرده ايد، در كارنامه اوليه شما تمام اطلاعات مربوط به نمرات خام، رتبه ها و وضعيت شما از نظر مجاز به انتخاب رشته بودن، به صورت جداگانه براي هر يك از گروه هايي كه شركت كرده ايد، تعيين شده است. لذا م يبايست در انتخاب رشته به وضعيت مجاز به انتخاب رشته بودن خود در كارنامه اوليه توجه داشته باشيد.

ج) از دوره هاي تحصيلي هر گروه آزمايشي (يا گروه هاي آزمايشي) كه در آن مجاز به انتخاب رشته شده ايد، مي توانيد انتخاب رشته كنيد.

د) در انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398 ، محدوديتي براي انتخاب رشته هاي نيمه متمركز، از نظر تعداد وجود ندارد و داوطلبان مي توانند در صورت تمايل به تعداد دلخواه، كدرشته نيمه متمركز، كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند را انتخاب نمايند. بديهي است با توجه به ضوابط و كسب حدنصاب نمره علمي لازم، هر داوطلب در هر گروه يا دوره، حداكثر در 2 كدرشته نيمه متمركز با توجه به اولويت هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه معرفي خواهد شد.

ه ) به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته (اعم از اينكه در يك يا چند گروه آزمايشي شركت كرده باشند و در يك دوره يا همه دوره ها اعلام علاقه مندي كرده باشند)، فقط يك فرم انتخاب رشته اينترنتي كه حداكثر 150 كد رشته در آن قابل درج است، ارائه مي گردد. بنابر اين لازم است كليه كدرشته هاي انتخابي خود را (حداكثر 150 كدرشته محل)، فقط در اين فرم وارد نماييد.

و) داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1398 شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده اند، مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي به روش پذيرش با آزمون و همچنين انتخاب رشته هاي تحصيلي به روش پذيرش صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي در هر يك از گروه هاي آزمايشي كه در آن شركت نموده و در دوره هايي كه در آن اعلام علاقه مندي نموده اند، مي باشند و از اين لحاظ محدوديتي براي آنان وجود نخواهد داشت.

 

دانلود ضمیمه و پیوست های دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98

ضمیمه های دفترچه انتخاب رشته 98 شامل :

1- جدول حداقل كارآيي اعضاء در رشت ههاي مختلف گرو ههاي آزمايشي پنجگانه.

2- شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي.

3- شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

4- شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي.

5- شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي.

6- فرم پيش نويس انتخاب رشته کنکور سال 1398

 

نکته مهم :فایل پیوست های فوق حتما همراه با دفترچه اصلی هر رشته مطالعه شود.

 

 

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور ریاضی 98

فصل اول دفترچه انتخاب رشته ریاضی 98 شامل : مقدمه و نکات مهم ،توضیحات و شرایط پذیرش دانشجو ،کارنامه نتایج علمی ،گزینش دانشجو ،انتخاب رشته می باشد .

فصل دوم دفترچه انتخاب رشته ریاضی 98 شامل : 

– توضيحات و جدول زيرگرو ه هاي گروه آزمايشي علوم ریاضی
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، نوبت دوم، مجازي، پرديس خودگردان و …
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد و بومي دانشگا ههاي علوم پزشكي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت سهميه مناطق محروم، زلزله زده،سیل زده و ساير مصوبات
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه فرهنگيان (ويژه داوطلبان آزاد)
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگا ه پيام نور
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت رشت ههاي نيمه متمركز (اعم از روزانه، نوبت دوم و …)
– فرم پيش نويس انتخاب رشته آزمون سراسري

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور ریاضی 98 نظام قدیم

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور ریاضی 98 نظام جدید

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی 98

فصل اول دفترچه انتخاب رشته تجربی 98 شامل : مقدمه و نکات مهم ،توضیحات و شرایط پذیرش دانشجو ،کارنامه نتایج علمی ،گزینش دانشجو ،انتخاب رشته می باشد .

فصل دوم دفترچه انتخاب رشته تجربی 98 شامل : 

– توضيحات و جدول زيرگرو ههاي گروه آزمايشي علوم تجربي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، نوبت دوم، مجازي، پرديس خودگردان و …
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد و بومي دانشگا ههاي علوم پزشكي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت سهميه مناطق محروم، زلزله زده و ساير مصوبات
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه فرهنگيان (ويژه داوطلبان آزاد)
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه پيام نور
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت رشت ههاي نيمه متمركز (اعم از روزانه، نوبت دوم و …)
– فرم پيش نويس انتخاب رشته کنکور 98

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی 98 نظام قدیم

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی 98 نظام جدید

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور انسانی 98

فصل اول دفترچه انتخاب رشته انسانی 98 شامل : مقدمه و نکات مهم ،توضیحات و شرایط پذیرش دانشجو ،کارنامه نتایج علمی ،گزینش دانشجو ،انتخاب رشته می باشد .

فصل دوم دفترچه انتخاب رشته انسانی 98 شامل : 

– توضيحات و جدول زيرگرو ه هاي گروه آزمايشي علوم انسانی
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، نوبت دوم، مجازي، پرديس خودگردان و …
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد و بومي دانشگا ههاي علوم پزشكي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت سهميه مناطق محروم، زلزله زده،سیل زده و ساير مصوبات
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه فرهنگيان (ويژه داوطلبان آزاد)
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه پيام نور
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت رشت ههاي نيمه متمركز (اعم از روزانه، نوبت دوم و …)
– فرم پيش نويس انتخاب رشته کنکور 98

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور انسانی 98 نظام قدیم

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور انسانی 98 نظام جدید

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور هنر 98

فصل اول دفترچه انتخاب رشته هنر 98 شامل : مقدمه و نکات مهم ،توضیحات و شرایط پذیرش دانشجو ،کارنامه نتایج علمی ،گزینش دانشجو ،انتخاب رشته می باشد .

فصل دوم دفترچه انتخاب رشته هنر 98 شامل : 

– توضيحات و جدول زيرگرو ه هاي گروه آزمايشي هنر
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، نوبت دوم، مجازي، پرديس خودگردان و …
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد و بومي دانشگا ههاي علوم پزشكي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت سهميه مناطق محروم، زلزله زده،سیل زده و ساير مصوبات
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه فرهنگيان (ويژه داوطلبان آزاد)
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه پيام نور
– كد محل تحصيل رشته نيمه متمركز موسيقي نظامي بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه هنر
– فرم پيش نويس انتخاب رشته کنکور 98

 

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور هنر 98 نظام قدیم

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور هنر 98 نظام جدید

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور زبان 98

فصل اول دفترچه انتخاب رشته کنکور زبان 98 شامل : مقدمه و نکات مهم ،توضیحات و شرایط پذیرش دانشجو ،کارنامه نتایج علمی ،گزینش دانشجو ،انتخاب رشته می باشد .

فصل دوم دفترچه انتخاب رشته زبان 98 شامل : 

– توضيحات و جدول زيرگرو ه هاي گروه آزمايشي زبان
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، نوبت دوم، مجازي، پرديس خودگردان و …
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد و بومي دانشگا ههاي علوم پزشكي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت سهميه مناطق محروم، زلزله زده،سیل زده و ساير مصوبات
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه فرهنگيان (ويژه داوطلبان آزاد)
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه پيام نور
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت رشت ههاي نيمه متمركز (اعم از روزانه، نوبت دوم و …)
– فرم پيش نويس انتخاب رشته کنکور 98

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور زبان 98 نظام قدیم

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور زبان 98 نظام جدید

 

اصلاحیه های جدید دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98

اصلاحیه اول

 

اصلاحیه دوم

 

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=8675

ممکن است شما دوست داشته باشید
15 نظر
 1. Donya می گوید

  سلام خسته نباشین من رشته ام ریاضیه میخواستم بدونم‌واسه دانشگاه فرهنگیان حداقل هر درسو‌چند‌درصدبزنم‌‌تا‌قبول‌شم‌و‌اینکه‌رتبه‌ام‌چن‌باشه‌بهتره‌اخه‌خواهرم‌رشته‌اش‌تجربی‌بود‌اون‌با‌رتبه‌پانصد‌فرهنگیان‌قبول‌شد‌واسه‌‌یه‌رشته‌ای‌ریاضی‌‌بنظر‌شما‌چه‌رتبه‌ای‌خوبه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دنیا خانم گرامی
   چون قبولی فرهنگیان علاوه بر رتبه نتیجه مصاحبه هم در آن تاثیر دارد،هر چه رتبه شما بهتر باشد شانس قبولی تون بیشتره

 2. رامین می گوید

  سلام خسته نباشید
  ببخشید الان من میخام مترجمی زبان انگلیسی بخونم توی انتخاب رشته باید
  ادبیات و زبان انگلیسی را انتخاب کنم یا اموزش زبان انگلیسی ؟
  خواهش میکنم کمکم کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رامین جان
   ببینید کلا زبان انگلیسی چند تا گرایش داره
   مترجمی ،آموزش ،ادبیات

   ادبیات زبان انگلیسی که بیشتر شامل بررسی زبان و ادبیات انگلیسی و آشنایی با بزرگان تاریخ ادبیات جهان و غیره میشه و خروجی زیاد به مترجمی نزدیک نیست
   آموزش زبان انگلیسی شامل : درک مطالب و نحوه تدریس و روش های آموزش زبان انگلیسی میشه و البته تفاوت زیادی با مترجمی نداره
   گرایش مترجمی زبان انگلیسی هم که شما را مخصوصا برای ترجمه متون زبان انگلیسی آماده می کنه

   پس ببینید تو دفترچه با آزمون یا بدون آزمون اگر گرایش مترجمی رو دیدید تو اولویتتون باشه،رشته آموزش زبان انگلیسی هم رشته خوبیه که میتونید تو اولویت دومتون باشه

 3. احسان می گوید

  سلام با ۳۶۰۰ منطقه ۲ و رتبه ۲۶۰۰ زیرگروه۲ امیدی به دارو روزانه هست؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام احسان جان
   باید از نرم افزار تخمین رتبه استفاده کنید،چون هر سال متفاوت هست

 4. درسا سرمدی می گوید

  اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته کی میاد اطلاعی دارین؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام درسا خانم گرامی
   نه متاسفانه مشخص نیست،اگر اصلاحیه ای باشه تا وسط هفته احتمالا منتشر بشه،میتونید در کانال تلگراممون عضو بشید تا سریعتر باخبر بشید

 5. یعقوبی می گوید

  ببخشید پیوست ها کجاست دانلود کنیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   هنوز منتشر نشده

 6. رکسانا می گوید

  اولیت بندی رشته ها برای فرهنگیان اهمییت داره اینکه مثلا اگه بخوای معلم بشی باید فرهنگیان جز 20 اولویت اول باشه؟

 7. رکسانا می گوید

  سلام با رتیه 6500 تجربی 2 اگه اولویت 1 تا 5 رو پردیس بزنم و او لویت ششم رو فرهنگیان بزنم و پردیس رو قبول نشم ایا فرهنگیان میتونم برم یا باید فرهنگیان حتما اولویت اول رو داشته باشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   منظورتون اینه که ابتدا پردیس رشته های پزشکی رو بزنید؟ و سپس فرهنگیان؟
   ما پیشنهادمون اینه که دانشگاه فرهنگیان رو تو اولویت قرار بدین بهتره،ولی قبل از اقدام با سایر مشاورین نیز مشورت کنید

 8. saeed می گوید

  پس کی میاد این دغترچه؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سعید جان
   برای رشته های ریاضی و انسانی منتشر شده ،برای تجربی و سایر رشته ها هم تا عصر منتشر میشه

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*