تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

روش مطالعه ادبیات کنکور نظام جدید + روش مطالعه ادبیات رتبه های برتر

بهترین روش خواندن ادبیات فارسی برای کنکور

پی سی کنکور : «روش مطالعه ادبیات نظام جدید؟» ، «نحوه مطالعه ادبیات فارسی برای کنکور؟» ، «روش مطالعه ادبیات رتبه های برتر کنکور چگونه بوده است؟» این ها و سوالاتی از این دست برمی گرده به اصول و روش خواند درس ادبیات که در این مقاله کامل به آن پاسخ می دهیم.

– ادبیات فارسی تو کنکور چقدر مهمه؟

درس زبان و ادبيات فارسي، يکي از مهم‌ترين دروس عمومي در کنکور است. اين درس، برخلاف دو درس عمومي ديگر، يعنی زبان انگليسي و عربي، در برگيرنده زبان رسمي ماست؛ زباني که با آن با يکديگر صحبت کرده و ارتباط برقرار مي‌کنيم؛ اما اهميت اين درس، جداي از ضريب بالاي آن (ضريب 4)، در مقايسه با ديگر دروس عمومي، به تنوع مباحث و موضوعاتي برمي‌گردد که در بيست و پنج سؤال مطرح شده از داوطلبان خواسته مي‌شود.هم چنین قبلا مطلب روش مطالعه زبان و ادبیات فارسی اختصاصی انسانی را منتشر کردیم که مخصوص داوطلبان رشته انسانی می باشد.

سؤالات زبان و ادبيات فارسي در کنکور سراسري در يکي دو دهه اخير، نسبت به گذشته، از حيث شکلي و محتوايي، تغييراتي اساسي کرده و اين تغييرات، سبب دشوارتر شدن سؤالات و مفهومي شدن آنها شده است؛ به گونه‌اي که بدون تسلّط خوب بر مفاهيم و موضوعات کتاب‌هاي زبان و ادبيات فارسي و دقت و تامل در برخي از جزييات آنها، نمي‌توان نتيجه رضايت بخشي در اين درس کسب کرد. اهميت ديگر درس ادبيات در اين است که اولين درس دفترچه آزمون عمومي است و خوب يا بد تست زدن در اين درس، مي‌تواند تاثير زيادي بر روحيه داوطلب بگذارد.

سؤالات زبان و ادبيات فارسي در آزمون سراسري، جز دو بخش لغت و تاريخ ادبيات، که سؤالات آن ارتباط مستقيمي با کتاب درسي دارد، در ديگر بخش‌ها (املاء، آرايه‌هاي ادبي، زبان فارسي و قرابت معنايي)، ارتباط صد درصد مستقيمي با کتاب درسي ندارد و مواد آن بعضاً از کتاب‌هايي به غير از کتاب‌هاي درسي انتخاب مي‌شود.

 

– بودجه بندی سوالات ادبیات کنکور به شرح زیر است  :

1) لغت: دو تا سه سؤال، به معني لغت اختصاص دارد. براي پاسخگويي به سؤالات اين بخش، دانش‌آموزان، علاوه بر تسلّط کامل به واژه‌نامه‌هاي کتاب‌هاي ادبيات پايه‌هاي مختلف، بايد با معاني برخي از واژه‌هاي مهم، که در واژه‌‌نامه‌ها نيامده است نيز آشنا باشند.

2) املاء: از مبحث املاء، معمولاً دو سؤال طرح مي‌شود. در اين بخش، متني خارج از کتاب‌هاي درسي انتخاب مي‌شود؛ امّا لغاتي که در اين متن‌ها غلط املايي محسوب مي‌شوند، به گونه‌اي در کتاب‌هاي درسي وجود دارند. آشنايي با لغات مهم املايي کتاب‌هاي زبان و ادبيات فارسي، شرط پاسخگويي به سؤالات املاء است.

3) زبان فارسي: از اين بخش معمولاً پنج تا شش سؤال مطرح مي‌شود. شمارش واج، تکواژ و واژه، ساختمان واژه، مباحث متعدد گروه اسمي، جمله‌هاي چند جزيي و ويرايش، عمده مباحثي است که در اين چند سال از آنها سؤال طرح شده است. از مباحثي ديگر، چون فرايندهاي واجي، کلمات دخيل، شيوه‌ بلاغي و تشخيص اضافه‌هاي تشبيهي و استعاري نيز در آزمون سراسري سؤالاتي طرح شده است. براي پاسخگويي به سؤالات زبان فارسي، علاوه بر مطالعه کتاب درسي و حل تست‌هاي سراسري، مطالعه کتاب‌هاي کمک آموزشي نيز توصيه مي‌شود.

4) تاريخ ادبيات: سه سؤال از پرسش‌هاي اين آزمون به تاريخ ادبيات اختصاص دارد. براي پاسخگويي به سؤالات اين بخش، بايد درآمدهاي آغازين فصل‌هاي کتاب‌هاي ادبيات فارسي، نکات تاريخ ادبياتي آغاز درس‌ها و اعلام ادبيات فارسي کتاب‌ها را به دقت مطالعه کرد.

5) آرايه‌هاي ادبي: از مبحث آرايه، سه سؤال مطرح مي‌شود. از آنجايي که ابيات و شواهد سؤالات آرايه‌هاي ادبي، اکثراً خارج از کتاب‌هاي درسي است، در نهايت، درک و شناخت عميق هر يک از آرايه‌ها و تشخيص آنها در ابيات خارج از کتاب‌هاي درسي، شرط پاسخگويي به سؤالات اين بخش است. بهتر است که شما داوطلبان رشته‌هاي غير علوم انساني نيز، با مباحث و موضوعات آرايه‌هاي ادبي، در حد کتاب آرايه‌هاي ادبي علوم انساني آشنا شويد.

6) قرابت معنايي و تناسب مفهومي: هشت تا نه سؤال به قرابت معنايي اختصاص دارد. در اين بخش، معمولاً بيت يا عبارتي از کتاب درسي انتخاب و ابياتي خارج از کتاب‌هاي درسي در گزينه‌ها درج مي‌شود؛ در اين حال، داوطلب بايد به تناسب و اشتراک مفهومي اين ابيات پي ببرد و گزينه درست را انتخاب کند. درک عميق مفاهيم کتاب‌هاي درسي ادبيات و تشخيص اين مفاهيم در ابيات و عبارات خارج از کتاب، شرط پاسخگويي به سؤالات اين بخش است. داوطلبان عزيز بايد توجه داشته باشند که يک مفهوم و مطلب را مي‌توان به شکل‌هاي گوناگون بيان کرد.

مشاهده کامل بودجه بندی کنکور

 

– روش مطالعه لغات و واژگان ادبیات کنکور

لغت و املا ادبیات فارسی کنکور را چگونه بخوانیم؟

براي تقويت اين قسمت، درس‌ها و متن‌هاي ادبي را بخوانيد و به معاني لغات و اصطلاحات و کنايه‌هايي که در آنها به کار رفته است، نيز توجّه کنيد. براي يافتن معاني لغات، حتماً از قسمت واژه‌ها و اعلام در انتهاي کتاب استفاده کنيد و تنها به توضيحات مدرّسان و معلمان يا اطّلاعات شخصي‌تان اکتفا نکنيد. همچنين معاني گوناگون يک واژه را ياد بگيريد.

درس‌هايي را که جمله هاي آنها سخت تر است، با دقّت بيشتري بخوانيد و سطر به سطر آنها را معني کنيد و از اصطلاحات، کنايه‌ها و … که در آنها به کار رفته است، غافل نشويد. درس‌ها را به گونه‌اي مورد مطالعه قرار دهيد که اگر سؤالاتي با عنوان درک مطلب از آن درس‌ها مطرح شد،

توانايي پاسخگويي به آن سؤالات را داشته باشيد (درک مطلب، گونه‌اي سؤال است که در مورد مفهوم متن و منظور نويسنده از کاربرد جمله‌اي خاص، از شما پرسش مي‌‌کند).

اشعار را بخوانيد و آنها را معني کنيد. در اشعار به آرايه‌هاي ادبي، کنايه‌ها و استعاره‌ها توجّه کنيد. معاني اشعار را بيت به بيت مطالعه کنيد. توجّه داشته باشيد که درک عميق معاني اشعار، بسيار مهم است؛ چون در آزمون سراسري سال‌هاي اخير، به اشعار و کشف ارتباط ميان آنها توجّه ويژه‌اي شده است. براي حفظ کردن لغات و اصطلاحات، مي‌توانيد از دو روش زير در هنگام مطالعه و يادگيري، استفاده کنيد:

روش اوّل: استفاده از کلمات هم خانواده است؛ مثلاً، براي حفظ معني کلمه «مقيم» ببينيد که چه کلمه هم خانواده‌اي از آن را مي‌شناسيد (اقامت کننده) و به کمک آنها کلمه مورد نظر را فرا گيريد (مقيم يعني اقامت‌کننده؛ کسي که در مکاني مسکن گزيده است).

روش دوم: تداعي معاني است. در اين روش، ببينيد که واژه يا لغت مورد نظر در ذهن شما چه معنايي را تداعي مي‌کند؛ مثلاً کلمه «مهد» شما را به ياد کلمه مهد کودک مي‌اندازد که به معني محل نگهداري کودک است؛ بنابراين، مهد به معني محل نگهداري و گهواره است. شما در اينجا معاني کلمات ناآشنا را با کلماتي که براي ذهن شما آشنا هستند، پيوند مي‌زنيد. مثال ديگر، کلمه «محظوظ» است که شما را به ياد حظ کردن (به معني بهره‌مند شدن) مي‌اندازد؛ پس، محظوظ به معني «بهره‌مند شده» است.

سعي کنيد که با استفاده از اين روش‌ها و خلاقيّت، علاوه بر اينکه مطالب را بهتر به حافظه مي‌سپاريد، مطالعه درس ادبيّات را نيز براي خودتان شيرين‌تر کنيد؛ مثلاً وقتي معني لغات را حفظ مي‌کنيد، کمي چاشني خنده‌دار به ذهن خود هديه کنيد تا هم از حالت خشک صرف يادگيري لغت بيرون آيد و هم يادگيري آسان‌تر شود. مي‌توانيد از ميان لغات سخت، لغت هفته انتخاب کنيد و در طي هفته که ادبيات داريد به آن لغت توجه خاص داشته باشيد. مي‌توانيد علاوه بر استفاده از جعبه «لايتنر» از چسباندن لغات بر در و ديوار نيز براي يادگيري بهتر آنها استفاده کنيد. اگر از جعبه «لايتنر» استفاده مي‌کنيد، روي فيش‌هاي اين جعبه مي‌توانيد معاني اصطلاحات و واژه‌ها و عبارات مهم و حتي معاني ضرب‌المثل‌ها يا کنايه‌ها و استعاره‌ها را نيز يادداشت کنيد؛ علاوه بر اين، به لغاتي که مشابه همديگر هستند نيز توجه کنيد و آنها را روي يک فيش يادداشت کنيد.

 

براي تقويت اين قسمت از ادبيات، کارهاي زير را حتماً انجام دهيد:
1ـ حتماً لغات و اصطلاحات مهم کتاب‌هاي درسي را با رنگ‌هاي مختلف مشخص کنيد.
2ـ لغت‌هاي مهم املايي يا معنايي را پس از مشخص کردن در کتاب، در خلاصه‌ خود وارد کنيد.
3ـ سعي کنيد که هفته‌اي 5/1 تا 2 ساعت در زمان‌هاي مختلف (مثلا سه روز، روزي سي دقيقه) لغات ادبيات را مرور کنيد.
4- لغات انتهاي کتاب را هرگز فراموش نکنيد و حتماً آنها را هم با دقت زيادي مطالعه کنيد.
5- سعي کنيد که حتماً درس‌هاي گروه کلمات املايي زبان فارسي را با دقت زيادي مطالعه کنيد و آنها را ياد بگيريد.

 

بهترین روش خواندن ادبیات فارسی برای کنکور

 

– روش مطالعه تاریخ ادبیات کنکور

تاریخ ادبیات کنکور را چگونه بخوانیم؟

اين قسمت از کتاب ادبيّات، که به زندگي شاعران و نويسندگان اشاره مي‌کند و در آنها موضوعاتي مانند: سال تولد و فوت، محل تولد، نام آثار آنان و محتواي آنها و به طور کلي هرگونه اطلاعاتي را درباره آنها مطرح مي‌کند، به خاطر تعداد زياد نويسندگان و شاعران، که در کتاب ادبيّات مطرح شده است، بيشتر امکان دارد که فراموش شود؛ پس اين قسمت از درس ادبيات، به صورت اساسي، نياز به حفظ کردن دارد. برخي از داوطلبان با حفظ کردن اين مطالب مشکل دارند و زود مطالب اين بخش را فراموش مي‌کنند؛ اما بايد به اين نکته توجه داشته باشيد که براي کسب يک درصد قابل قبول در درسي که بيشتر داوطلبان در آن، نمره خوبي را کسب مي‌کنند، انجام اين کار، بسيار مهم است؛ با اين همه، کارهايي وجود دارد که انجام آنها فراموشي را کاهش مي‌دهد. در زير به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم:

1ـ حتماً مطالب مورد نياز تاريخ ادبيات را دسته‌بندي کنيد. اين کار مي‌تواند به صورت قرن‌هاي مختلف يا موضوعي يا هر طور که خودتان مي‌خواهيد، انجام پذيرد. اين عمل باعث مي‌شود که مطالب را ديرتر فراموش کنيد. حتماً تاريخ ادبيات را در خلاصه‌ خود به صورت دسته‌بندي شده بنويسيد؛ يعني علاوه بر اينکه در مورد يک شخص، قرن، نام کتاب و … توضيحات را از هم جدا مي‌کنيد، افراد مختلف را نيز طبقه‌بندي کنيد؛ مثلاً شاعران معاصر و شاعران قرن سه و ….

2- سعي کنيد که خلاصه‌ خود را به صورت جذاب و با رنگ‌هاي مختلفي بنويسيد تا تصوير بهتري از آن در ذهنتان شکل بگيرد. از آنجايي که مطالب حفظي براي ماندگاري بهتر و بيشتر، نياز به مرور شدن دارند، بسته به برنامه درسي و نياز خودتان، حتماً زماني را براي مرور، هر چند مرورهاي سريع، در نظر بگيريد.

3ـ اعلام انتهاي کتاب‌ها را فراموش نکنيد و اگر توانستيد، نکته‌هاي آنها را نيز در خلاصه خود اضافه کنيد.

4- روش‌هاي خاصّي براي حفظ اسامي و نکات و… ابداع کنيد؛ مثلاً براي يادگيري و حفظ مطالب از تکنيک‌هايي نظير مخفّف‌ها استفاده کنيد؛ مثلاً براي حفظ آثار خمسه نظامي گنجوي، که عبارتند از: مخزن الاسرار، ليلي و مجنون، خسرو و شيرين، هفت پيکر و اسکندرنامه، با استفاده از حروف اوّل آنها مي‌توان کلمه مخفّف «ملخ‌ها» را ساخت و از اين کلمه براي يادآوري آثار نظامي استفاده کرد.

5- خلاصه‌اي از مطالب کتاب را به صورت فيش درآوريد تا در زمان‌هاي مناسب بتوانيد آنها را مرور کنيد.

6- گرچه به خاطر راحتي خودتان و سهولت در يادگيري‌تان، اين شما هستيد که بايد تصميم بگيريد که چگونه خلاصه‌برداري کنيد، اما پيشنهاد ما اين است که در بالاي اين فيش‌ها، نام شخصيّت مورد نظر خود را بنويسيد و اطّلاعاتي را که درباره اين شخصيّت در کتاب‌هاي درس ادبيّات مي‌بينيد، در پايين آن يادداشت کنيد؛ از جمله قرني که در آن مي‌زيسته‌اند، آثار، محتواي آثار، سبک ادبي، نگارش نويسنده يا ويژگي‌هاي خاص نگارش او، شاگردان و هم عصران معروف آن و به طور کلي هر گونه اطّلاعاتي را که در کتاب‌هاي درسي درباره آنها آمده است، به طور خلاصه در اين بخش يادداشت کنيد. در پايان، لازم است يادآوري شود که در تهيه اين فيش‌ها و خلاصه‌ها، حتماً به قسمت اعلام در انتهاي کتاب توجّه کنيد؛ زيرا اين بخش، بسيار مورد توجّه طراحان سؤال است.

 

– روش مطالعه آرایه های ادبی کنکور

آرایه های ادبی کنکور را چگونه بخوانیم؟

آرايه‌هاي ادبي، داراي تعاريف و موضوعاتي است که تنها حفظ کردن آنها، کمک چنداني در پاسخ دادن به سؤالات نمي‌کند؛ به ‌طور مثال، شايد همه بدانند که تعريف تشبيه چيست يا استعاره کدام است، اما نکات ريز و کاربردها و مثال‌هاي اين موارد، از تعاريف آنها مهم‌تر است. براي اينکه در تست زني آرايه‌هاي ادبي موفق باشيد، حتماً سعي کنيد که بسيار تمرين نماييد. تمرين کردن در اين بخش، بسيار مهم است؛ پس سعي کنيد تا مي‌توانيد، در اشعار مختلفي که در کتاب‌هاي درسي و غيردرسي آمده است، دنبال آرايه‌هاي ادبي بگرديد و تمام بحث‌هايي را که خوانده‌ايد، در اين اشعار پياده کنيد. براي اينکه همه آرايه‌ها، براي زمان بيشتر و به صورت بهتري در ذهنتان بماند، حتماً هر آرايه را با يک رنگ خاص بنويسيد و براي هر آرايه، مثال‌هاي جالب و به خاطر ماندني را حفظ کنيد. با انجام اين دو کار، خواهيد توانست پاسخ سؤالات راجع به آرايه در‌ آزمون سراسري را نيز خودتان استنباط کنيد و آنها را علامت بزنيد؛ فقط کمي تمرين مي‌خواهد. اگر لازم ديديد، مي‌توانيد نکته‌هاي مهم برخي از ابيات در زمينه‌ آرايه را نيز در خلاصه‌ خود وارد کنيد.

 

– روش مطالعه زبان فارسی کنکور

زبان فارسی کنکور را چگونه بخوانیم؟

زبان فارسي نيز، مانند آرايه‌هاي ادبي، از جمله بخش هايي از ادبيات است که يادگيري صرف قواعد آن، کمک مؤثري به تست زني در اين مبحث نمي‌کند؛ زيرا شما بايد بعد از خواندن قواعد، بتوانيد آنها را در جمله بيابيد و درک کنيد. براي انجام اين کار، ابتدا حتماً کليات مباحث و تعاريف را با مطالعه‌ کتاب ياد بگيريد و بعد از آن، تا مي‌توانيد، تست استاندارد بزنيد تا با نکته‌هاي ريز زبان فارسي نيز آشنا شويد؛ به ‌طور مثال، مبحث تعداد تکواژه، مبحث سنگين و وقت‌گيري است؛ اما اين موضوع نبايد باعث شود تا شما اين مبحث را کلاً رها کنيد. پس از اينکه هر مبحث زبان فارسي را خوانديد، تا مي‌توانيد، تست بزنيد. هر چند ممکن است تست‌هايي که از اين قسمت مطرح شود آسان باشد، اما توجه داشته باشيد که در صورت کار نکردن روي زبان فارسي، امکان آن هست که نمره چند تست را از دست بدهيد.

بهترین روش خواندن ادبیات فارسی برای کنکور

 

– روش مطالعه قرابت معنایی کنکور

قرابت معنایی کنکور را چگونه بخوانیم؟

آخرين و شايد مهم‌ترين قسمت ادبيات در آزمون سراسري، قرابت معنايي است. قرابت معنايي، کاملاً به درک ادبي شما مربوط است و شايد تنها کاري که مي‌توان براي بهبود قرابت معنايي انجام داد، بالا بردن درک ادبي و درک معاني و مفاهيم شعرهاي مختلف است. براي يادگيري بهتر مبحث قرابت معنايي، سعي کنيد که کتاب شعري تهيه کرده و مفهوم شعرهاي مختلف آن را درک کنيد و ارتباط آن را با اشعار کتاب فارسي بيابيد. اصلاً لازم نيست که هر روز مقدار زيادي از اين کتاب را بخوانيد؛ حتي اگر فقط روزانه ده بيت شعر از اين کتاب بخوانيد نيز بسيار خوب است؛ اما سعي کنيد که اين کار را حتماً به ‌طور مداوم انجام دهيد تا به مرور زمان، درک شما از ادبيات و اشعار مختلف، بالا برود يا بتوانيد راحت‌تر سؤالات را پاسخ دهيد؛ البته اگر در اين قسمت از ادبيات مشکل داريد، فراموش نکنيد که در مدت کوتاه، پيشرفت فوق‌العاده‌اي براي شما حاصل نخواهد شد؛ اما اگر اين کار را به صورت مداوم انجام دهيد، مطمين باشيد که نتيجه‌اش را در آزمون سراسري مي‌بينيد.

شما داوطلبان عزيز بايد توجه داشته باشيد که حتماً تا قبل از عيد، حداقل يک بار، همه‌ کتاب‌هايتان را تمام نموده و نکته‌هاي مهم آنها را استخراج کرده و خلاصه‌برداري نماييد و هر چند وقت يک‌بار، آنها را مرور کنيد. مطمين باشيد که حتماً موفق خواهيد شد.

 

– ادبیات کنکور را درس به درس بخوانیم یا مبحثی؟

یکی از بیش‌ترین سؤالات دانش‌آموزان این است که درس ادبیات را موضوعی بخوانند یا درس به درس. ازطرفی اگر بخواهند طبق برنامه‌ی آزمون پیش بروند و نمره‌ی خوبی در آزمون داشته باشند باید درس به درس بخوانند.

پاسخ این سؤال ترکیب این دو مورد است؛ یعنی برای هر آزمون هر تعداد درسی را که در آزمون مورد پرسش قرار می‌گیرد لغات و املای آن‌ را در یک بازه‌ی مطالعاتی و قرابت معنایی آن را در یک بازه‌ی مطالعاتی دیگر و تاریخ ادبیاتش را در وعده‌ی دیگر مطالعاتی بخوانید. حتی بهتر است لغات درس‌های پایه و پیش را با هم و تاریخ ادبیات آن‌ها را با هم بخوانید.

برای آرایه‌های ادبی با توجه به شناختی که از خود دارید آن را در برنامه‌ی مطالعاتی‌تان قرار دهید. مثلاً اگر توانایی دارید به جزوه‌ی معلم خود در آن درس‌هایی که در آزمون مورد پرسش قرار می‌گیرد رجوع کنید و آرایه‌های بیت‌های آن درس‌ها را بخوانید یا اگر احساس می‌کنید در مبحث آرایه به طور پایه‌ای ضعف دارید دو شب در میان ۲۰ الی ۲۵ دقیقه از یک منبع مطالعاتی خوب برای تمرین آرایه‌ها استفاده کنید و بعد از خواندن توضیح، مثال‌ها و نمونه‌ها را با دقت بررسی کنید و دلایل را در ذهن خود تحلیل کنید.

 

– روش مطالعه درس ادبیات رتبه های برتر کنکور

محمد استادی رتبه یک کنکور91:

روش ابتدايي من براي ادبيات اين بود که هر هفته اي که آزمون داشتيم اگر براي مثال 2 فصل از ادبيات در آزمون بود من اين دو فصل را در يک روز مطالعه مي کردم ولي بعدا دروس ادبيات را در چند روز تقسيم کردم و هر روز مثلا 1 درس را مي خواندم . با اين روش فرايند فراموشي من کند تر مي شد و راحت تر مي توانستم در آزمون به سوالات ادبيات پاسخ دهم – اين درس را در ابتدا به صورت درس به درس مي خواندم و راندمان خوبي نداشتم اما تغيير روش دادم و درس را به صورت مبحثي خواندم که بسيار مفيد تر بود.( آرايه ، تاريخ ادبيات…)

 

مهدی بخشی-10 کشوری ریاضی سال93

1- توجه خاص به مبحث‌های مهم و مبحث‌ محوری.

2- تمرین تست‌های کنکور برای رسیدن به تسلط در مباحث مختلف ادبیات.

3- تأکید ویژه بر املاء و واژه‌های کتاب درسی.

4- تأکید زیاد بر تمرین کردن و افزایش ساعات مطالعه دروس عمومی.

5- هدف‌گذاری برای افزایش چند از 10.

6- تغییر روش از تشریحی خواندن به تستی خواندن.

7- سعی در کاهش تعداد سوالاتی که اشتباه جواب می‌دادم.

 

امیرمسعود ندافی-رتبه10 منطقه2 سال 93-رشته تجربي

من در درس ادبیات ضعیف بودم از سال سوم به عیب خود پی بردم اما نمی‌توانستم آن را رفع کنم.

ابتدا مي‌خواستم آن را مانند درس ریاضی مفهومی بخوانم و با فرمول‌بندی سؤالات را حل کنم اما درصدهای ادبیاتم 60 تا 70 درصد بود.

بعد از عید سعی کردم از نقاط قوت خود استفاده کنم و از روش‌های آن در درس ادبیات استفاده کنم

نقطه قوت پایدار من درسی نبود جز زمین‌شناسی

 این درس را با توجه به سوالات کنکور می‌خواندم یعنی آن سوالات را سر لوحه مطالعه خود قرار می‌دادم.

و نکته‌های آن سوالات را برای حل سایر سوالات استفاده‌ می‌کردم.

بنابراین در دوران جمع‌بندی سوالات کنکور در درس ادبیات را بسیار خوب تحلیل کردم. شاید براي هر سوال 20 دقیقه وقت گذاشتم و سعی کردم نگاهم را به سوال با نگاه طراح همسو کنم و در کنکور توانستم ادبیات را 96% بزنم که خود از مهم‌ترین عوامل رتبه خوب من بود.

منابع : پیک سنجش-کانون قلم چی

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=2808

ممکن است شما دوست داشته باشید
2 نظر
 1. اشفته می گوید

  سلام روش مطالعه دینی عربی زبان میشه لینک شو بزارین نمیدونم کجاست لطفا پی سی جان بزارید .

  1. پی سی کنکور می گوید

   روی لینک زیر کلیک کنید برای سایر درس ها رو هم ببینید،برای هر درس در دو سه خط خلاصه کنید و یادداشت کنید :
   https://p30konkor.com/category/konkor/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3/

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]