تام لندپرشتام لندتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

روش مطالعه صحیح درس دین و زندگی برای کنکور

دین و زندگی کنکور را چگونه بخوانیم ؟

روش مطالعه صحیح درس دین و زندگی برای کنکور

بهترین روش مطالعه دین و زندگی کنکور

پی سی کنکور: در این مطلب برای شما کاربران عزیزان از سری مطالب روش مطالعه دروس ،نحوه مطالعه دین و زندگی را آماده کرده ایم.زماني که بحث درس معارف اسلامي براي کنکور پيش مي‌آيد‌، واکنش‌هاي متفاوتي در ميان داوطلبان وجود دارد. عد‌ه‌اي احساس مي‌کنند‌ که فقط سه کتاب خواند‌ني پيشِ‌رو د‌ارند‌ که با حفظ‌کرد‌ن مفاهيم اين کتاب‌ها، آن هم د‌ر ايام نزد‌يک به کنکور، مي‌توانند‌ بر اين آزمون فايق آيند‌. اين تصور، اشتباه بزرگي در مسير آمادگي براي کنکور است.

د‌سته‌ د‌يگر، حتي اين درس را ساده‌تر از گروه اول تلقي کرده و تصور مي‌کنند که با خريد چند کتاب تست و مطالعه و زدن همين تست‌ها مي‌توانند درصد خوبي در اين درس کسب کنند؛ بد‌ون آنکه بد‌انند‌ د‌ر درس معارف اسلامي و آزمون سراسري مربوط به آن، کدام مباحث نقش اصلي را ايفا مي‌کنند؛ اما گروه‌ سوم، افراد‌ي هستند‌ که با آگاهي از اهميت اين درس، جايگاه مهمي را در برنامه‌ريزي خود براي اين درس در نظر مي‌گيرند و به صورت جدي به مطالعه آن مي‌پردازند.

براي اينکه شما عزيزان به اهميت اين درس بيشتر پي ببريد، بايد اشاره کنيم که در چند‌ سال گذشته، د‌ستيابي به د‌ر‌صد‌ کامل (100 درصد) در درس معارف اسلامي، کاري تقريباً سخت بود‌ه است؛ علاوه‌ بر اين، د‌يگر در آزمون سراسري، مجموعه‌اي از سؤالات کليشه‌اي و حفظي محض از اين درس طرح نمي‌شود؛ بلکه سؤالات پيچيده مربوط به آيات و روايات در اين درس طرح مي‌گردد که براي پاسخگويي به آن، داوطلب بايد به مفاهيم کتاب حتماً تسلّط کامل داشته باشد؛ علاوه بر اين، ضريب 3 اين درس، در کنار حجم قابل توجه مباحثي که بايد مطالعه شود، به خوبي به داوطلبان گوشزد مي‌کند که درس دين و زندگي را براي کنکور جدي بگيرند.

 

 

دین و زندگی را چگونه مطالعه کنیم؟

د‌ين و زند‌گي از د‌روسي است که نيازمند‌ مطالعه‌ پيوسته و مستمر است؛ پس براي شروع، از همين الان، زماني را در برنامه درسي خود قرار دهيد؛ البته همان گونه که هميشه اشاره مي‌کنيم، ميزان ساعات مطالعه اين درس در برنامه هفتگي و کتاب مورد مطالعه، به ميزان اطلاعات و آمادگي شما در اين درس بستگي دارد. به خاطر داشته باشيد که در ابتدا محور کار، حتماً بايد‌ کتاب د‌رسي باشد‌. قبل از تسلّط به مفاهيم کتاب، از هر‌گونه بررسي تستي جد‌اً خود‌‌د‌اري کنيد‌. ضمناً هنگام مطالعه‌ متن د‌رس، بايد‌ سعي کنيد که هر بند‌ يا پاراگراف يا مطالب مرتبط با آن را به‌صورت مجزا يا د‌اخل کروشه، د‌سته‌بند‌ي و خلاصه نويسي کنيد‌. اگر نکته يا لغت مهمي د‌ر اثناي آن کروشه يا پرانتز وجود‌ د‌اشته باشد،‌ با ماژيک‌هاي رنگي يا خط کشيدن زير مطالب، آنها را مشخص کنيد تا در مطالعه بعدي، مجبور نباشيد که همه کتاب را مجدداً مطالعه نماييد.

مانند دروس ديگر، خلاصه نويسي در اين درس نيز مهم است. برخي از داوطلبان عزيز با عنوان خلاصه‌نويسي اقد‌ام به نوشتن بيشتر مطالب مي‌کنند‌. اين رويه درست نيست. سعي کنيد بعد از تسلّط بر درس، نکاتي را که واقعاً مهم است خلاصه نويسي کنيد. خلاصه‌نويسي، به شرط عد‌م اتلاف وقت، مخصوصاً براي زمان د‌وره کردن، امري بسيارمفيد‌ است و به ما کمک مي‌کند‌ که د‌ر زمان مرور و جمع‌بندي، راحت‌تر بتوانيم به اطلاعات مهم د‌ست پيد‌ا کنيم.

 

 

برای دین و زندگی کنکور چگونه شروع کنیم؟

مطالعه و يادگيري مباحث مطرح‌شد‌ه د‌ر درس معارف اسلامي را مي‌توان در سه د‌سته تقسيم‌بندي کرد:
1- احاطه بر مفهوم کلي و هد‌ف د‌رس به علاوه‌ تسلّط بر متن د‌رس؛
2ـ فهم آيات با تسلّط کامل بر ترجمه‌ها و اهد‌اف آنها؛
3ـ فهم هد‌ف روايات، متن آنها و همچنين ارتباط با د‌رس.
براي احاطه به اين مباحث، بايد مطالب را به صورتي که اشاره خواهيم کرد، مطالعه کنيد.

 

چگونه متن دین و زندگی کنکور را بخوانیم؟

روش مطالعه متن و مفهوم دروس دین و زندگی

براي به دست آوردن درصدي مناسب از درس دين و زندگي، حتماً بايد خط به خط کتاب را جوري بخوانيد که تمام کلمات کليدي، سرتيترها و … را از حفظ باشيد و بتوانيد کتاب را در ذهن داشته باشيد (يک نوع حافظه تصويري)؛ مثلاً اين سرتيتر است، اين آيه است و بعد از آن چه جملاتي و چه کلماتي آمده است. هر د‌رسي، هد‌ف خاص براي خود‌ د‌ارد‌. تاکيد مي‌کنيم که شما داوطلب عزيز بايد مطالعه را از روي کتاب درسي انجام دهيد و نه از روي جزوه يا کتاب کمک درسي، و يا حداقل ابتدا تسلّط کافي روي کتاب درسي پيدا کرده و سپس از جزوات يا کتاب هاي کمک درسي بهره بگيريد. براي مطالعه اين درس، در مرحله اول، بايد هر درس را به صورت ‌ اجمالي مطالعه کرده و يک ديد کلي نسبت به درس پيدا کنيد. در مرحله‌ دوم، از نکات اصلي درس در مورد آنچه خوانده‌ايد، سؤال طرح کنيد. در مرحله‌ سوم، به خواندن دقيق متن درس پرداخته و به سؤالاتي که قبلاً در ذهنتان طرح شده بود، بپردازيد، و در مرحله‌ چهارم، بين دانسته‌هاي خود ارتباط برقرار کنيد و جزييات مطالب را به خاطر بسپاريد.

 

 

چگونه آیات دین و زندگی را حفظ کنیم؟

روش مطالعه آیات و روایات دین و زندگی

يکي از مباحث خيلي مهم در کنکور دين و زندگي، آيات، احاديث و روايات است که متن فارسي و متن عربي آن تقريباً بيش از شصت درصد سؤالات کنکور را شامل مي‌شود، و اگر کسي اين قسمت را به صورت حرفه‌اي و دقيق مطالعه نکند، بيشترين نمره را از دست داده است. در خواندن آيات و روايات به اين نکات توجه کنيد:

1- موضوع اصلي آيه را بدانيد (سرتيتر اصلي درس يا پاراگراف اصلي يا فرعي)
2- اين آيه از زبان چه کسي يا چه کساني است؟
3- اين آيه درباره چه کسي يا چه کساني است؟
4- اين آيه خطاب به چه کسي يا چه کساني است؟
5- اين آيه براي چه زماني است؟ ( قيامت، برزخ، دنيا) و ظرف تحقق آيه کدام است؟
6- کلمات کليدي آيه کدام است؟
7- اين آيه با کدام آيه و حديث و شعر ديگري ارتباط معنايي دارد؟
8- حتماً پاراگراف بالا يا پايين آيه را، که با آيه ارتباط دارد، مرور کنيد.
9- آيه با چه کلماتي شروع شده و با چه کلماتي پايان يافته است؟
10- دانستن ترجمه دقيق آيه.
حتماً توجه داشته باشيد که آياتي که در «انديشه و تحقيق» آمده است هم خيلي اهميت دارد؛ در صورتي که بيشتر داوطلبان از آن غافل مي‌شوند؛ پس کساني که مي‌خواهند درصد بالايي را در اين درس بياورند، بايد اين بخش را حتماً به صورت دقيق مطالعه کنند.

براي يادگيري دقيق آيات، ابتد‌ا بايد‌ آيه را با ترجمه‌ آن بخوانيد‌ و بر آن تسلّط پيد‌ا کنيد‌. د‌ر مرحله‌ بعد‌ بايد‌ مفهوم مرتبط با آن آيه را فر‌ا‌گيريد؛ به‌ طوري که بتوانيد تشخيص دهيد‌ که کليت آيه يا هر‌ کد‌ام از اجزاي آن، به چه نکته‌اي اشاره د‌ارند. برخي از مواقع د‌ر مجموعه‌اي از آيات، يا از جهت مفهوم يا از لحاظ رابطه‌ علّي و معلولي ميان خود‌ آنها نيز ارتباط وجود د‌ارد‌، که بايد به اين موضوع نيز به خوبي دقت کنيد. توجه به ارتباط آيات با متن کتاب يا تيتر با آن موضوع و ارتباط با آيات و روايات هم ‌مفهوم و حتي ارتباط با اشعار نيز قسمت بسيار مهم اين د‌سته از نکات و سؤالات است.

د‌ر روايات بايد‌ متن آن‌ را خوب فرا‌گيريد؛ زيرا گاهي سؤالاتي به‌صورت جاي خالي از متن روايات مطرح مي‌شود‌. قد‌م د‌وم، فهم موضوع يا مفهوم مرتبط با آن روايات يا جملات متن يا آيات هم‌ مفهوم با آن است. گاهي نيز اشعار حذف‌نشد‌ه مرتبط با آيات يا مفهومي خاص مورد‌ سؤال قرار مي‌گيرند‌، که تسلّط بر مفهوم آنها نيز لازم است.

 

 

روش تست زنی دین و زندگی کنکور

تکنیک های تست زنی دین و زندگی

د‌ر د‌رس معارف اسلامي، خواند‌ن، تکرار و تسلّط بر مفاهيم، مهم‌ترين عامل موفقيت است و اين د‌رس، مانند‌ د‌روس اختصاصي نيست که بخواهيم زمان زياد‌ي را د‌ر آن صرف تست‌زني کنيم. مهم آن است که د‌ر تنظيم زمان، حدود‌ هفتاد د‌رصد‌ وقتتان را معطوف به مطالعه و مرور کنيد و سي د‌رصد‌ باقي‌ماند‌ه را به تست زدن اختصاص دهيد؛ به عبارت ديگر، در درسي مانند «دين و زندگي»، خواندن دقيق و مرورهاي پي در پي مي‌تواند خيلي کارساز باشد و تست زدن در اولويت بعدي است. براي تست زدن، از تست‌هاي سال‌هاي قبل آزمون‌هاي سراسري استفاده کنيد که میتوانید از طریق از طریق سوالات کنکور به ایت تست ها دسترسی داشته باشید. در تست زدن حتماً نشان‌گذار کردن تست‌ها را فراموش نکنيد. تست غلط، تست درست، تست «نزده»، تستي که با شک زده‌ايد و … را با علامت‌هاي خاص نشان‌دار کنيد تا بتوانيد در مطالعه‌هاي بعدي، آن تست‌هاي خاص و علامت گذاري شده را مرور کنيد.

طراحان گاهي در تست، به جاي آوردن دقيق کلمه کتاب، از کلمات مترادف آن استفاده مي‌کنند. گويي مي‌خواهند بفهمند که داوطلب فقط کلمات را حفظ کرده يا اينکه مفهوم آن کلمات را نيز فهميده است؛ پس حتماً در هنگام مطالعه و بعد در زمان تست زني به اين نکته توجه داشته باشيد. اطمينان داشته باشيد که با تمرين و ممارست و مرور پي‌درپي و مستمر، کم کم مي توان روش ايده‌آل مطالعه درس دين و زندگي و در نتيجه تسلّط کافي را براي دستيابي به درصدي مطلوب و مناسب، به دست آورد.

 

 

روش مطالعه دین و زندگی رتبه های برتر کنکور

نظرات رتبه های برتر کنکور درباره نحوه مطالعه دین و زندگی برای کنکور

عملکردها  از زبان داوطلبان گروه های آزمايشي مختلف، که در این درس درصد خوبی کسب کرده اند و بیان نحوه مطالعه درس معارف اسلامی و آمادگی برای امتحان بدون شک خالی از فایده نیست. البته شاید شما اصلا با درس مورد نظر مشکلی نداشته باشید که در این صورت، مشخص است كه نباید نحوه مطالعه خود را تغییر دهید؛ یا شاید شیوه مطالعه دارنده یک رتبه برتر، با توجه به مهارت و سطح آمادگی شما، نتواند پاسخگوی نیاز شما باشد.

 

روش مطالعه دین و زندگی محمد امین روان بخش رتبه 2 تجربی

تنها درسی که احتمال می دادم در آزمون سراسری 100 درصد بزنم، معارف اسلامی بود؛ چون این درس را خیلی خوانده بودم و تقریباً پنج دور کتاب های معارف اسلامي را به صورت کامل خوانده بودم برای فراگيري این درس، روشم این بود که یک بار متن درس را کامل می‌خواندم تا به موضوع آشنا شوم و بتوانم مفهوم آیات را بهتر متوجه شوم و سپس پیام آیات را در کنار کتاب درسی می‌نوشتم تا هم مطالب را به صورت خلاصه داشته باشم و هم خود اينكه نوشتن باعث یادگیری می‌شد؛ سپس باردیگر متن کتاب را می خواندم تا یادگیری‌ام کامل‌ ترشود و بعد سراغ تست می‌رفتم و پاسخ هر تست را نیز بررسی می کردم. همچنین بررسی می‌کردم که به کدام قسمت‌های درس، کمتر توجه کرده ام، و در نهایت، آیات را تقریبا حفظ می کردم و به مرور درس ها می‌پرداختم.

 

روش مطالعه دین و زندگی علی محمّدی -رتبه3 منطقه3 سال 93 – رشته انسانی

دین و زندگی: اول کار اصلاً نمی‌دانستم چه می‌خوانم یعنی موضوعات کتاب را نمی‌شناختم و روش درست نداشتم و هم‌چنین منبع خوبی نداشتم. خوب یاد نمی‌گرفتم یعنی نمی‌دانستم کجا را و چطوری بخوانم. بعد از مدتی تلاش و سرو کلّه زدن با آزمون و تست‌های کنکور روش متناسب با درس را پیدا کردم و با پیدا کردن این روش که عبارت‌بود از:

1- موضوعی که درس درباره آن می‌خواست بحث کند را پیدا می‌کردم.

2- مهم‌ترین آیات مرتبط با موضوع درس را نشانه گذاری می‌کردم.

3- آن بخش متن درس و احادیثی که با این آیات مرتبط بود را هم پیدا می‌کردم و با دسته‌بندی درست این مطالب یادگیری برایم به بهترین شکل ممکن می‌رسید و بازیابی در جلسه آزمون برایم به آسان‌ترین شکل ممکن به‌وجود می‌آمد.

 

روش مطالعه دین و زندگی علی محمّدی – وحید رستم‌خانی-رتبه1 منطقه 3 ریاضی-سال93

ابتدا درس دین و زندگی را در بازه یک و نیم تا 2 ساعت با فواصل زیاد مطالعه می‌کردم و به همین خاطر امکان دوره کردن کم پیش می‌آمد؛ روش خود را تغییر دادم و هر شب حدود نیم‌ساعت دین و زندگی می‌خواندم و این باعث شد که به تدریج مطالب بیش‌تری از درس استنباط کنم و همین که تعداد مرورهای بیش‌تری داشته باشم.

 

 

چگونه دین و زندگی را 100 درصد بزنیم؟

  • هر شب سعی کن روی یکی دو آیه تمرکز کنی و مفهوم آن‌ها را دربیاوری. (هر شب فقط 15 دقیقه)

  • بعد از تمام شدن یک درس، بلافاصله چند تست آموزشی بزن تا بدانی نحوه‌ی مطالعه‌ات، با ذهنیت طراحان کنکور همخوانی دارد یا خیر. اگر همخوانی ندارد، روش مطالعه‌ات را عوض کن.

  • بعد از چند روز تست زمان‌دار بزن تا میزان ماندگاری مطالب را بدانی.

  • بعد از حل تست‌ها، نکاتی را که به آن‌ها توجه کافی نکرده بودی پیدا کن و آن ها را در کتاب درسی پیدا کن و علامت بزن (این یعنی تکمیل‌نویسی).

  • با این کارها، درنهایت می‌بینی کتاب درسی‌ات دارای انبوهی از نکات و حاشیه‌نویسی‌هایی است است که با یک مرور، گویی تست‌های زیادی کار کرده‌ای.

  • سخن آخر: کتاب درسی + حاشیه‌نویسی و تکمیل‌نویسی= معجزه در کنکور

پیک سنجش-کانون

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=2814

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]