زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت تربیت معلم فرهنگیان 97

زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت تربیت معلم فرهنگیان 97

زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت تربیت معلم فرهنگیان 97

نتایج نهایی تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کنکور 97 امروز اعلام شد

سامانه مشاهده اعلام نتایج تکمیل ظرفیت فرهنگیان کنکور 98

اطلاعيه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور درخصوص اعلام نتايج نهايي پذيرفته‌شدگان رشته‌‌هاي‌ تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در مرحله تكميل ظرفيت آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1397

بدين‌وسيله توجه داوطلباني را كه اسامي آنها به عنوان پذيرفته شده نهايي هر يك از رشته هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان ويا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1397 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اعلام شده است، به موارد ذيل جلب مي‌نمايد:

كليه پذيرفته‌شدگان لازم است يك هفته بعد از اعلام اسامي پذيرفته شدگان در سايت اين سازمان براي اطلاع از برنامه زماني، مكان، مدارك مورد نياز و نحوه ثبت نام اينتر نتي و يا مراجعه حضوري خود جهت ثبت‌نام، به سايت اطلاع‌رساني دانشگاه فرهنگيان به نشاني: http:/te.cfu.ac.ir و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي به نشاني www.sru.ac.ir  مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام به منزله انصراف قطعي از تحصيل آنها تلقي خواهد شد.

الف- مداركي كه پذيرفته‌شدگان لازم است به هنگام ثبت‌نام ارائه نمايند:

1- كليه پذيرفته‌شدگان بايد داراي يكي از مدارك پايان دوره كارداني (فوق ديپلم) و يا گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي يا ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه (داراي بخش و شهر محل اخذ مدرك) باشند و با در نظر داشتن ضوابط تاريخ اخذ مدرك تحصيلي كه قبلاً در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) به اطلاع رسيده براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.

2- اصل و تصوير مدرك ديپلم و يا گواهي تحصيلي پايان دوره متوسطه و دو سال ما قبل آن براي كليه پذيرفته‌شدگان اعم از نظام جديد و يا  نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام تصوير آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك تحصيلي در آن مشخص باشد.

3- اصل و يا گواهي مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكدههاي فني و حرفهاي براي پذيرفتهشدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تا تاريخ 97/06/31) به انضمام تصوير آن، همچنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه، سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهر محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، به انضمام يك برگ تصوير آن.

4- اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري تصوير از اين مدارك.

5- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري (پذيرفته شدگان مرد كه براي آنان معافيت تحصيلي درخواست مي‌گردد لازم است دوازده قطعه عكس همراه داشته باشند).

6- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 36 دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 1397 مشخص كند (براي برادران).

7- با توجه به بخشنامه 221446/460 مورخ 91/10/18 رياست‌ محترم‌ مركز سنجش آموزش ‌و پرورش كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست به همراه تصوير گواهي پيش‌دانشگاهي خود به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه و درخواست تاييديه‌ي تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيل خود را نمايند و رسيد مربوط را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند. كليه پذيرفته‌شدگان حتماً عنوان رشته قبولي و عنوان و آدرس دانشگاه محل قبولي خود را در زمان تكميل فرم در دفاتر پيشخوان اعلام نمايند.

8- ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه (رياضي‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال‌هاي 1384 به بعد كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت‌نام ضروري مي‌باشد.

9- اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش‌دانشگاهي (رياضي ‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) در هر يك ‌از سال‌هاي 1391 الي 1397 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

 

ب- تذكرات مهم در رابطه اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي:

1- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شدگان نهايي هر يك از رشته هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت اعلام گرديده است، چنانچه جزء پذيرفته‌شدگان رشته متمركز آزمون سراسري سال 1397 (اعلام اسامي شهريور ماه) باشند، برابر ضوابط اعلام شده قبولي آنان در رشته متمركز لغو شده و منحصراً مي‌بايست در رشته پذيرفته‌شده مرحله تكميل ظرفيت ثبت‌نام و ادامه تحصيل دهند. اين دسته از داوطلبان نياز به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد.

2- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي مرحله تكميل ظرفيت درج گرديده، خواه در مؤسسه آموزش عالي ذيربط ثبت‌نام نمايند و يا ننمايند، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1398 بمنظور انتخاب رشته هاي تحصيلي دوره روزانه نمي باشند و در صورت شركت در آزمون سراسري سال 1398، با رعايت شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام منحصراً در رشته‌هاي مربوط به دوره‌هاي غير روزانه پذيرش خواهند شد.

3- داوطلبانيكه در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي اين مرحله قرار گرفته‌اند، چنانچه در رديف پذيرفته‌شدگان رشته نيمه‌متمركز آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و يا آموزش علوم ورزشي دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي نيز قبول شوند، ملزم به ثبت‌نام در رشته قبولي نيمه‌متمركز بوده و قبولي مرحله تكميل‌ظرفيت آنان كان لم يكن تلقي خواهد شد.

4- گزينش رشته‌هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت از بين داوطلباني كه در مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش شركت نموده‌اند و از سوي ارگان مربوط تاييد شده اند با در نظر داشتن نمره علمي در زير گروه رشته مذكور بررسي انجام شده است. لذا اسامي داوطلباني كه به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نشده است، يا مردود مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش بودند و يا در گزينش نهايي در مقايسه با ساير پذيرفته‌شدگان مردود علمي شناخته شده اند.

داوطلبان گرامي مي‌توانند سوالات خود را درخصوص موضوعات فوق حداكثر تا تاريخ 97/10/19 از سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان ارسال نموده و يا با شماره‌ تلفن  42163  (پيش شماره 021) تماس حاصل نمايند و از مراجعه حضوري خودداري گردد. ضمناً به سوالات مطرح شده و يا درخواستهاي واصله بعد از تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
68 نظر
 1. فرشته می گوید

  به نظرتون با تراز 8817 چقدر احتمالش هست دبیری یااموزش ابتدایی بیارم شهرمون 2تا امو زش ابتدایی می خواد در ضمن بنده تابستون دعوت به مصاحبه دعوت نشدم( فرشته نیازی خراسان رضوی تجربی تراز 8817) ممنون میشم اگه پاسخ بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فرشته خانم گرامی
   واقعا معلوم نیست و نمیشه پیش بینی کرد
   تراز خوبی دارید و هم چنین قبولی شما جدا از شرایط اولیه بستگی به تراز سایر داطلبان شرکت کننده نیز دارد
   امیدواریم موفق باشید

 2. طاهره می گوید

  سلام توروخدا جواب بدین‌تراز۷۶۵۰ورتبه۸۰۷۸ سهمیه۵ درصدی‌و رتبه۱۴۱۴۷ر
  رشته‌تجربی اموش ابتدایی نسیبه میاورم
  مصاحبه عقیدتی راعالی دادم اما متاسفانه مصاحبه تخصصی رااصلا
  خوب ندادم( بهم گفتند خییلی تند حرف زدی+ ارتباط چشمی خوب
  برقرار نکردی+ چراعلاوه بر درس کار دیکه ای بلد نیستی)
  نمره مصاحبه تخصصی را خیلی کم اوردم به نظرتون باکارت ایثارکری
  پدرم که۱۸ ماه مال سربازیشونه امکان داره کمبود نمره ام جبران بشه
  وبه دلایلی که گفتم طرد نشم؟؟؟؟؟؟؟؟
  من کارت بسیج عادی(۸ماه) دارم ایا تاثیری دارد
  کارت بسیج رابرای دانشگاه الان ببرم فایده داره( خود دانشگاه فرهنگیان تهران= محل مصاحبه تخصصی هم‌است)
  چرا اصلا برای من تحقیقات نیومدند از همه پرسیدم!!!
  ممنون طاهره از تهران
  لطفا سریع جواب بدین استرس گرفتم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام طاهره خانم گرامی
   متاسفانه ما نمی توانیم پیش بینی کنیم ،ولی ببینید قبولی در دانشگاهیان فرهنگیان یه سری شرایط داره ،و قبولی نهایی مجموعه ای از همه این هاست( رتبه + مصاحبه + گزینش ) و یه سری چیزای دیگه هم مثل سهمیه و یا بسیج و یا قهرمانی و … امتیازتون رو بالا میبره ،هر چیزی که لازم بوده تو مرحله گزینش باید تحویل داده بشه و اصولا بعد از مدت مشخص شده فکر نمی کنیم اصلا مدارکی ازتون پذیرفته بشه
   تحقیقات هم میتونه بی سر و صدا انجام بگیره و دلیلی نداره شما هم حتما خبردار بشید
   امیدواریم موفق باشید

 3. دختر می گوید

  درود
  شرط سن‌وشرط معدل برای پذیرش‌فرهنگیان۹۸چگونه‌است؟
  ممکنه از۲۲ سال بیشتر بشه

  کسی که۲۷ ساله است ولیسانس حسابداری‌داره‌میتونه‌چگونه‌معلم‌بشه
  استخدامه یا‌حق‌التدریسی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ممنون‌ازسایت‌مفیدتان

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   شرط معدل که لغو شد و شرط سنی هم پس از انتشار دفترچه کنکور 98 مشخص می شود که اگر بر اساس سال گذشته باشد حداکثر 22 سال تمام در نظر گرفته می شود
   معمولا از طریق استخدام هایی که سالیانه آموزش و پرورش برگزار می کند می توانید شرکت کتید و پذیرش شوید و نوع استخدامی( پیمانی/قراردادی یا حق التدریسی) در زمان ثبت نام آزمون استخدامی مشخص می شود
   موفق باشید

 4. طاهره می گوید

  اگر خدانکرده فرهنگیان قبول نشدیم چگونه اعتراض بزنیم
  خواهشاکامل بگید چه‌کنیم‌وایااصلا‌فایده‌دارد

  بهنظر شما مواردی که در سوال قبلی ذکر کردمدرمورد عملکردم در مصاحبه تخصصی چه قدر نمره منو کاهش میدهبه خصوص تند حرف
  زدن که من بهشون گفتم ماخانوادگی سریع حرف میزنیم
  وایا به نظر شما باکارت ایثارگری قابل جبرانه
  شهر من ( تهران)6نفر برای اموزش ابتدایی میخواهند

  ایا استرس داشتن نمره مصاحبه راکم میکند
  ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مجدد
   دقیقا نمی دانیم تا چه حد قابل اعتراض است ولی احتمالش کمه ،بهتر است این سوال را از گزینش آموزش و پرورش منطقه تان بپرسید.
   در مورد ملاک های که گفتین هم این موارد هر کدام امتیاز مشخصی داره و همه با هم قبولی فرد را مشخص می کنند ما نمی توانیم تشخیص دهیم که در هر مورد شما را چگونه ارزیابی کرده اند و نحوه قبولی شما توسط هیئت گزینش آموزش و پرورش تعیین می شود .
   پیشنهاد می کنیم آرامش خودتون رو حفظ کنید و در هر صورت اگر خدای نکرده قبول نشدین به فکر آزمون های استخدامی دیگر و یا فکر و ایده های جدید در زندگی تون باشید
   موفق باشید

 5. فاطمه می گوید

  سلام ..نمره مصاحبه من 98درصد هس و رقیبم رتبه اش از من بهتره ولی نمره مصاحبه اش80درصد است …ایا این نمره مصاحبه ،تاثیر داره ؟؟
  و من میتونم قبول بشم یا نه؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   ببینید قبولی نهایی مجموعه ای از رتبه ،مصاحبه، گزینش، امتیازات و … میشه و اینکه ما تشخیص دهیم قبول می شوید یا نه اصلا درست نیست و فقط حدس و گمان هستش ،بهتره صبور باشید تا چند روز آینده که تاریخ دقیق اعلام نتایح رو از طریق سایت و کانال اعلام می کنیم.
   امیدواریم که موفق باشید

 6. عطیه صالح کاشانی می گوید

  درود
  A.من‌موقع مصاحبه گوشزد کردم که عضو بسیج هستم اما مدارک
  بسیجم گم شده بود ومدرکی ارائه نکردم.زنگ زدم امروز به گزینش
  گفتن اسمت جز بسیجی هاست والان مدرک بیاری قبول نمیکنم
  چون نمرات رد شده من نمره بسیج راگرفتم یانه؟؟؟؟
  دانشگاه فرهنگیان تهران هم هرچی زنگ میزنم کسی پاسخگو نیست
  چه کنم گواهی بسیجم را کجاببرم کهنمره اش رابگیرم؟

  B.برای قبولی به رتبه توجه میشه یا تراز؟
  اخه رتبه من با ترازم متناسب نیست بهخاطر سهمیه۵درصدی ایثارگران
  رتبه ام از ترازم بهتره

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   متاسفانه ما نمی توانیم تشخیص دهیم که آیا نمره ای در مورد بسیج برای شما در نظر گرفته شده یا نه
   همونطور که قبلا هم گفتیم قبولی شما در نهایت مجموعه ای از تمام فکتورهاست و توسط هیئت گزینش مشخص میشه
   امیدواریم موفق باشید

 7. مرتضی پاشایی می گوید

  تاثیر پدر ایثارگر در قبولی چند درصده؟؟؟
  اگر کسی مصاحبه تخصصی راافتضاح داده باشه چه مقدار جبرانش
  میکنه
  بسیج عادی چه طور؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   ببینید تشخیص اینکه چقدر هر کدام تاثیر داره از دست ما خارجه و چیزی هستش که توسط آموزش و پرورش تعیین میشه و ما بی اطلاعیم ، در کل قبولی مجموعه ای از تمامی فاکتورهاست و برخی از موارد از جمله بسیج و یا سهمیه طبیعتا اولویت و امتیاز شما را بالا می برد
   بهتر است در این مرحله صبور باشید تا در روزهای آینده نتیجه اعلام شود
   امیدواریم موفق باشید

 8. محیا اسناوندی می گوید

  ازکجا بفهممیم که‌نمره‌مصاحبه‌ما چند شده

  نمره مصاحبه تخصصی چند درصد‌کل نمره مصاحبه است
  وچقدر درقبولی تاثیر داره تاثیرش از مصاحبه عقیدتی‌کمتره‌یا‌بیشتر؟؟؟

  تاثیر بسیج چنددرصده( بسیج‌عادی)
  اگر مدارک ایثار گری یابسیج‌مامستند‌نباشد‌ایا‌پذیرفته‌میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  منظور‌ازامتیازات‌قهرمانیو.‌.‌..چیه

 9. عطیه صالح کاشانی می گوید

  برای‌قبولی‌فرهنگیان‌رتبه‌داوطلبان‌با‌هم‌مقایسه‌میشه‌یاترازشان

 10. Vg می گوید

  شهرم‌6نفراموزش‌ابتدایی‌میخوادومنم‌تجربی‌ام
  ایاممکنه‌که‌این‌شش‌نفرکه‌باید‌ازتجربی‌انتخاب‌بشن‌از
  رشته‌های‌دیکه‌انتخاب‌بشن‌مثل‌انسانی
  چون‌رتبه‌بچه‌های‌انسانی‌از‌تجربی‌ها‌خییییییییییلی
  بهتتتتتره

 11. بی نشان می گوید

  ایا معدل دیپلم بالا در قبولی فرهنگیان اثر داره
  معدل پیش دنشگاهی چطور؟؟؟؟؟؟معدل چه‌مقاطعی
  مهمه؟؟؟؟؟؟

  اگه نمره چشممون( افرادعینکی) چند باشه طردمون
  میکنن

 12. دختر می گوید

  اگر ادعای بسیجی بودنمون‌مستند‌نباشه‌
  اما نام‌ما‌جز‌بسیج‌‌نوشته‌شده‌باشه
  هنگام مصاحبه‌هم‌گوشزد‌کرده‌باشیم‌که‌بسیجی‌هستیم
  نمره‌بسیج‌را‌میگیریم‌یانه؟؟؟؟؟
  از‌کجا‌مطمئن‌شویم

  سوال‌بعدی
  کارت‌بسیج‌وایثارگری‌را‌باید‌به‌گزینش‌تحویل‌دهیم‌یا‌
  مصاحبه؟؟؟؟؟؟
  ‌من‌فقط‌به‌گزینش‌دادم‌ایا‌کفایت‌میکنه‌‌یانه؟؟؟؟؟؟

  توروخدا‌بجوابین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   زیاد حساسیت نشان ندهید ،بودن افرادی که بدون مدرک بسیجی هم قبول می شوند،مدرک بسیج تنها امتیازتون رو بالاتر میبره همین ،در مورد سایر جزئیات نحوه گزینش و محاسبه ما هم بی اطلاعیم
   موفق باشید

 13. سارا می گوید

  سلام من شهرمون ۱تجربی میخواست ومن از اون سه تا مصاحبه ام بهتربود ولی رتبه ام از اونا کمتره ایا امکان داره قبول شم .خیلی ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سارا خانم گرامی
   نتیجه نهایی مجموعه ای از رتبه+ مصاحبه +گزینش و … است و نمیشه پیش بینی کرد
   امیدواریم موفق باشید

 14. کاربر می گوید

  سلام..خانمی ‌که نمره ی مصاحبه شو گفته بود از کجا نمره ی مصاحبه شو میدونه؟؟ مگه اعلام میکنن؟؟ از چه طریقی باید مطلع شد؟؟

 15. میثم می گوید

  سلام من تکمیل ظرفیت فرهنگیان قبول شدم .ولی قبل از اون در مصاحبه فوریت پزشکی هم شرکت کرده بودم .اگه فوریت پزشکی قبول بشم قبولی تکمیل ظرفیت لغو میشه؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام میثم جان
   در این رابطه چند احتمال وجود دارد و بهتر است برای پاسخ دقیق حتما از طریق سیستم پاسخگوی سازمان سنجش پیگیر باشید
   موفق باشید

 16. تورج می گوید

  سلام و خسته نباشید
  ما که دانشگاه می رفتیم و الان موقع امتحاناته باید چکار کنیم مدارک انتقال بدیم یا از اول بگیریم امتحانات چکار کنیم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام تورج جان
   در بند 1 متن اطلاعیه نوشته شده که : «داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شدگان نهايي هر يك از رشته هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت اعلام گرديده است، چنانچه جزء پذيرفته‌شدگان رشته متمركز آزمون سراسري سال 1397 (اعلام اسامي شهريور ماه) باشند، برابر ضوابط اعلام شده قبولي آنان در رشته متمركز لغو شده و منحصراً مي‌بايست در رشته پذيرفته‌شده مرحله تكميل ظرفيت ثبت‌نام و ادامه تحصيل دهند. اين دسته از داوطلبان نياز به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. »

   با این توضیح که داده شده نیازی به انصراف نیست و برای تهیه مدارک و جزئیات بیشتر حتما با پردیس دانشگاه فرهنگیانی که قبول شده اید در تماس باشید
   موفق باشید

 17. سحربانو می گوید

  سلام.. امسال چقد نیرو میگیره دانشگاه فرهنگیان؟ـ من سهمیه پنج درصدی دارم بنظرتون در قبولیم تاثیرداره؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سحر خانم گرامی
   در مورد سهمیه هم بله تاثیر میزاره تو قبولیتون و امتیاز شما رو بالا می بره
   برای آگاهی از ظرفیت های فرهنگیان کنکور 98 مطلب زیر را بخوانید(روی لینک زیر کلیک کنید)
   ظرفیت پذیرش تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان در سال 98
   موفق باشید

 18. طاهره می گوید

  سلام‌من‌تکمیل‌ظرفیت‌فرهنگیان‌رشته‌اموزش‌ابتدایی‌قبول‌شدم‌وساکن‌تهرانم.
  ایا ممکنه منو به پردیس های شهر های دیگر بفرستن؟
  توروخدا جواب بدین سریع.

  2.باید تاییدیه تحصیلی برای دیپلم بگیریم یا‌پیش‌دانشگاهی؟

  3.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام طاهره خانم گرامی
   تبریک می گیم بهتون
   ما به تمامی سوالات در این رابطه مسلط نیستیم پیشنهاد می کنیم حتما برای اطمینان و آگهی از پاسخگوی سازمان سنجش نیز کمک بگیرید.
   هم چنین متن اطلاعیه ثبت نام را به دقت بخوانید و نکات گفته شده را انجام دهید.
   1- خیلی کم پیش میاد همچین چیزی ولی اگه بنا به هر دلیلی ظرفیت خوابگاهی و امکانات نداشته باشند ممکنه برای مدتی یا تا پایان دوره کارشناسی در پردیس موردنظر که دانشگاه فرهنگیان تعیین می کنه مشغول به تحصیل باشید.
   2-با توجه به بند زیر تائیدیه تنها برای پیش دانشگاهی بوده

   « بند 7 : با توجه به بخشنامه 221446/460 مورخ 91/10/18 رياست‌ محترم‌ مركز سنجش آموزش ‌و پرورش كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست به همراه تصوير گواهي پيش‌دانشگاهي خود به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه و درخواست تاييديه‌ي تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيل خود را نمايند و رسيد مربوط را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند. كليه پذيرفته‌شدگان حتماً عنوان رشته قبولي و عنوان و آدرس دانشگاه محل قبولي خود را در زمان تكميل فرم در دفاتر پيشخوان اعلام نمايند. »

 19. محیا می گوید

  سلام.توروخدا زمان ثبت نام‌ومدارک لازم برای ثبت نام
  فرهنگیان‌را بگید هر چی زنگ میزنم کسی جواب گو نیست.من میگم شما کامل کنید
  مدارک ثبت نام:
  ۱.شش قطعه عکس ۲.کارنامه چهار‌سال‌دبیرستان‌باکپی
  ۳.تاییدیه تحصیلی( باید برای دیپم باشه یاپیش دانشکاهی؟؟؟؟؟؟)

  زمان ثبت نام:
  ۲۴ دی ثبت نام غیر حضوری
  ۲۹دی ثبت نام حضوری‌درپریس قبولی

  جواب بدین استرس دارم…………

  1. پی سی کنکور می گوید

   زهرا خانم گرامی صبور باشید و شما پذیرفته شده اید دیگر نیاز به استرس نیست و با خونسردی مجددا متن اطلاعیه ثبت نام را بخوانید هر آنچه که لازم بوده برای ثبت نام گفته شده ،و سوالات دیگر رو هم باید از طریق سازکان سنجش و یا پردیس موردنظر پیگیری کنید
   مداركي كه پذيرفته‌شدگان لازم است به هنگام ثبت‌نام ارائه نمايید:

   « 1- كليه پذيرفته‌شدگان بايد داراي يكي از مدارك پايان دوره كارداني (فوق ديپلم) و يا گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي يا ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه (داراي بخش و شهر محل اخذ مدرك) باشند و با در نظر داشتن ضوابط تاريخ اخذ مدرك تحصيلي كه قبلاً در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) به اطلاع رسيده براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.

   2- اصل و تصوير مدرك ديپلم و يا گواهي تحصيلي پايان دوره متوسطه و دو سال ما قبل آن براي كليه پذيرفته‌شدگان اعم از نظام جديد و يا نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام تصوير آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك تحصيلي در آن مشخص باشد.

   3- اصل و يا گواهي مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكدههاي فني و حرفهاي براي پذيرفتهشدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تا تاريخ 97/06/31) به انضمام تصوير آن، همچنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه، سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهر محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، به انضمام يك برگ تصوير آن.

   4- اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري تصوير از اين مدارك.

   5- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري (پذيرفته شدگان مرد كه براي آنان معافيت تحصيلي درخواست مي‌گردد لازم است دوازده قطعه عكس همراه داشته باشند).

   6- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 36 دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 1397 مشخص كند (براي برادران).

   7- با توجه به بخشنامه 221446/460 مورخ 91/10/18 رياست‌ محترم‌ مركز سنجش آموزش ‌و پرورش كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست به همراه تصوير گواهي پيش‌دانشگاهي خود به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه و درخواست تاييديه‌ي تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيل خود را نمايند و رسيد مربوط را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند. كليه پذيرفته‌شدگان حتماً عنوان رشته قبولي و عنوان و آدرس دانشگاه محل قبولي خود را در زمان تكميل فرم در دفاتر پيشخوان اعلام نمايند.

   8- ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه (رياضي‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال‌هاي 1384 به بعد كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت‌نام ضروري مي‌باشد.

   9- اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش‌دانشگاهي (رياضي ‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) در هر يك ‌از سال‌هاي 1391 الي 1397 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش. »

 20. یاسمن می گوید

  قبل ثبت نام‌باید ازمایش اعتیاد بدهیم؟؟؟؟؟؟؟؟

  چه ازمایش یا معاینه ای باید بدهیم؟؟؟؟؟؟

  توروخدا بجوابین!

  1. پی سی کنکور می گوید

   هر آزمایشی که ضروری بوده در مرحله گزینش انجام شده ولی خب شاید یه سری آزمایشات دیگه هم لازم باشه که ما اطلاعی نداریم ازش

 21. بی نشان می گوید

  میشه کسانی که در تکمیل ظرفیت قبول نشدن
  اعتراض کنن وجایگزین قبول شدگان بشن؟؟؟

  چرا جواب نمی دهید؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   خیلی کم پیش بیاد که اعتراض موثر واقع بشه و احتمالش بسیار کمه
   برای اطلاع از آخرین جزئیات در زمان گفته شده شما باید از طریق سیستم گلستان دانشگاه فرهنگیان ثبت نام اینترنتی کنید و سپس در مهلت مقرر به دانشگاه حضورا برای ثبت نام اقدام کنید
   بهترین روش آگهی از آخرین اطلاعیه های نحوه ثبت نام ، پیگیری از طریق سایت پردیس دانشگاهی که قبول شده اید است
   موفق باشید.

 22. زهرا می گوید

  سلام‌من‌اموزش‌ابتدایی‌پردیس.نسیبه‌تهران‌قبول
  شدم‌محل‌خدمتم‌منطقه18تهرانه.
  ایا باید بعد اخذ مدرک کارشناسی دوبرابر مدت
  تحصیل(8سال)به مناطق محروم‌وروستاهای
  دورافتاده‌برای‌تدریس‌برم ایا چنین تعهدی ازمن گرفته میشه؟؟؟؟؟؟؟؟
  پدرماجازه رفتن نمیده
  من چه کنم؟ چه کنم جز تهران که ساکنم جای دیگه نمیتونم برم.
  توروخدا جواب بدهین.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   سایت پردیس نسبیه تهران به آدرس زیر می باشد و حتما برای اطلاع از نحوه ثبت نام پیگیر سایت زیر باشید.

   https://cfu.ac.ir

   مشاهده اطلاعیه ثبت نام در سایت پردیس نسیبه :
   https://nasibeh.cfu.ac.ir/fa/127523

   به هر حال با استخدام در آموزش و پرورش یه سری تعهداتی خواهید داشت،زیاد در این مورد نگران نباشید و سوالات در این مورد را بهتر است هنگام ثبت نام حضوری در دانشکده از طریق مسئول اموزش پیگیری کنید
   موفق باشید

 23. زهرا می گوید

  اگرمدرک دیپلم ماگم‌شده‌باشه‌برای‌ثبت‌نام‌چه‌کنیم
  درفرهنگیان.

  1. پی سی کنکور می گوید

   زهرا خانم گرامی می توانید از طریق مدرسه سابق خود و یا آموزش و پرورش منطقه تان پیگیری کنید
   موفق باشید

 24. سحربانو می گوید

  15 هزار تا از طریق کنکور جذب میشن 15هزارتا از طریق ماده ۲۸ ..این ماده ۲۸ یعنی چیـ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سحر خانم گرامی
   تا جایی که اطلاع داریم،ماده 28 منظور از استخدام فارغ التحصیلان سایر رشته ها در آموزش و پرورش است که سالانه به صورت آزمون استخدامی برگزار می شود.
   موفق باشید

 25. طاهره می گوید

  ایا می‌دونیددرتکمیل‌ظرفیت‌اموزش‌ابتدایی۲۰
  نفر‌قبول‌شدن‌یانه‌درپردیس‌نسیبه‌تهران؟؟؟؟
  دانشگاه‌جواب‌نمیده

  اگربه۲۰‌نفرنرسه‌باید‌بریم‌پردیس‌شهرای‌دیگه
  میشه‌بهمون‌بگید‌ازکجابفهممیم

  ایا‌میشه‌اگه‌بهحدنصاب۲۰‌نرسید‌درخودپردیس
  نسیبه‌بمونیم‌؟؟؟ چه‌جوری

 26. soha می گوید

  به نظر شما شانس قبولی ما با سهمیه پنج در صد و کلا بدون سهمیه درقبولی فرهنگیان زیاده؟؟

 27. مارال می گوید

  سلام من امسال تکمیل ظرفیت فرهنگیان اموزش ابتدایی قبول‌شدم
  در پردیس نسیبه‌تهران.
  دانشگاه گفته اگر تعداد بچه هادر کلاس به۲۰ نفرنرسه کلاس تشکیل نمیشه ومارابه پردیس های دیگر کشور میفرستن.
  من الان دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت فرهنگیان رادانلودکردم
  ۲۴نفر اموزش ابتدایی‌پردیس نسیبه خواسته بودن‌در تهران.
  《 ۱۲تا از انسانی و۶نفرازتجربی و۶نفراز ریاضی》
  با این اوصاف ایا بازهم ممکنه مارا به پردیس های دیگر کشور بفرستن؟؟؟؟؟؟؟؟
  ممنون میشم سریع پاسخ دهید.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مارال خانم گرامی
   متاسفانه ما در این زمینه زیاد اطلاعی نداریم،بهتر است از طریق دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت معلم پیگیری کنید
   و هم چنین اگر انتقال داده شوید ، احتمالا به پردیس های نزدیک پردیس ناحیه موردنظرتون منتقل شوید
   موفق باشید

 28. زهرا می گوید

  ممنون از اطلاع رسانی شما
  منظور از ضمن خدمت فرهنگیان چیه
  میشه درموردش توضیح بدهید.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   آموزش ضمن خدمت فرهگیان معمولا به دوره هایی گفته میشه که به مرور زمان برای افزایش دانش،کیفیت و نحوه تدریس معلمان برگزار میشه ، و می توانید شیوه دقیق برگزاری را نیز از طریق آموزش و پرورش جویا شوید
   موفق باشید

 29. نی‌نی می گوید

  من‌مقابلکد رشته قبولی ام نوشته محل خدمت منطقه۱۸ تهران.
  یعنی باید۸سال تعهد خدمت‌بدم‌که‌اونجا‌خدمت‌کنم؟
  ولازم نیست به روستاهای محروم برای تعهدخدمت‌برم؟

 30. سحربانو می گوید

  سلام..ببخشید من ی سوال دیگه هم دارم واسه کنکور ۹۸ واسه فرهنگیان تکمیل ظرفیت هم میتونیم بزنیم یا نه ؟ یا اگر خود آموزش و پرورش اعلام کنه باید تکمیل ظرفیت هم بزنیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سحر خانم گرامی
   ابتدا داوطلبان تو انتخاب رشته مرداد ماه شرکت می کنند و اگر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان از این طریق تکمیل نشد،اطلاعیه میدن برای تکمیل ظرفیت ، که در چند سال گذشته اکثرا تکمیل ظرفیت داشته دانشگاه فرهنگیان
   موفق باشید

 31. مارال می گوید

  1.ایا برای ضمن خدمت فرهنگیان مارا به شهرای دیگه میفرستن
  اگه نریم‌چی میشه
  ضمن خدمت مال زمان دانشجوییه یا بعد فارغ التحصیلی
  ضمن خدمت ازچه دوره ای شروع میشه وچه قدر طول میکشه
  من تعهد دارم۸ سال منطقه۱۹ تهران خدمت کنم پردیس نسیبه
  اموزش ابتدایی میخونم مگه این ضمن خدمت نیست؟

 32. عطیه صالح کاشانی می گوید

  من دانشکاه دولتی قبول شدم‌ولی انصراف دادم
  چکونه میتونم از طریق کنکور سراسری
  روزانه قبول بشم
  چندسال ازکنکور محروم هستم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   چنانچه امسال قبول شده اید و انصراف داده اید از دانشگاه های روزانه کنکور 98 محروم هستید
   برای کنکور 99 می توانید دانشگاه های روزانه را انتخاب کنید
   موفق باشید

 33. سحربانو می گوید

  سلام..بنظرتون من از الان بشینم برای فرهنگیان درس بخونم آموزش ابتدایی میارم ؟؟ چون من هنوز شروع نکردم ب درس خوندن ..

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سحرخانم گرامی
   بله حتما میشه به شرطی که زیاد دنبال جواب این سوال نباشی،چون بخوای دنبال اما و اگرها باشی میبینی کنکور اومده و تموم شده اما هنوز دنبال جوابی که آیا قبول میشی یا نه؟
   بهترین کار اینه اگه تصمیمت رو گرفتی از الان شروع کنی،پیشنهاد می کنیم فایل صوتی که در سایت نیز قرار داده شده حتما استفاده کنی که با توجه به زمان باقی مانده می تواند بسیار کمک کننده باشد
   موفق باشید

 34. سحربانو می گوید

  من فایل صوتی نمیبینم اگر لینک هست کامنت کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   روی عنوان زیر کلیک کنید

   فایل صوتی رایگان برنامه ریزی 6 ماهه تا کنکور

   موفق باشید

 35. سحربانو می گوید

  سلام خسته نباشید… آزمون استخدامی واسه فرهنگیان هنوز هست؟, مثل گذشته که بدون کنکور آزمون استخدامی میدادند

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سحرخانم گرامی
   برای فارغ التحصیلان دانشگاهی سایر رشته ها در چند سال اخیر با توجه به نیاز آموزش و پرورش اکثرا آزمون استخدامی برگزار شده و پیش بینی میشه برای سال آینده هم آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار بشه و این استخدامی ها جدا از سیستم دانشگاه فرهنگیان است
   موفق باشید

 36. سحربانو می گوید

  یعنی من اگر یک رشته دیگه بخونم میتونم بعد آزمون استخدامی بدم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سحر خانم گرامی
   نمیشه هیچوقت در مورد آینده تضمین داد
   ازاوایل 90 به بعد تقریبا هر سال یکی دو آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده ولی قبل سال 90 کمتر بود مثلا هر چند سال شاید نیرو نیاز داشتند، در کل شرایط تعیین میکنه که در آینده نیاز به استخدامی غیر از دانشگاه فرهنگیان خواهد بود یا خیر و نمیشه از الان گفت که اگر شما یه رشته دیگه بخونید حتما استخدام میشید چون اگر برگزار هم بشه باید شرایط مصاحبه را نیز داشته باشید
   موفق باشید

 37. رویا می گوید

  سلام

 38. رویا می گوید

  باعرض سلام من شهریور برای رشته آموزش ابتدایی قبول شدم و رشته راهنمایی ومشاوره م کد پنج خورده بود گزینش استان خودشون زنگ زدن گفتن درخواست تجدید نظر بدیم و دوباره باهامون مصاحبه کردن مصاحبه م هم خوب بود گفتن جوابش تا بیستم میاد رو سایت سازمان سنجش امروز زنگ زدم گفتم این هفته میاد رو سایت وزارت آموزش و پرورش بعد خودشون گفتن خودمون هم اطلاع دقیقی نداریم می خواستم بپرسم جواب درخواست تجدید نظر برای رشته راهنمایی ومشاوره کی میاد چ جوری بفهمم جوابش چیه؟ بعد هم گفتن احتمال داره کسانی که برای آموزش ابتدایی قبول شدم به دلیل نیاز بالا نمی زارم بدن مشاوره درسته آیا؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رویا خانم گرامی
   این سوالات مربوط به سازمان سنجش و آموزش و پرورش است و متاسفانه ما هم اطلاع دقیقی نداریم
   بهتر است از طریق سیستم پاسخگوی سازمان سنجش سوالتان را مطرح کنید و معمولا کمتر از 48 ساعت پیگیری می کنند و هم چنین می توانید از طریق قسمت گزینش آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان استانتون و یا آموزش و پرورش منطقه خود پیگیر باشید
   موفق باشید

 39. امین می گوید

  سلام حدود یک ماه پیش به من اطلاع دادن توی تکمیل ظرفیت فرهنگیان پذیرفته شدم وباید بیام برا مصاحبه گفتم چرا اینقدر دیر نتایج که دوماه پیش اومده گفتن این متمم تکمیل ظرفیته و یه تعداد دیگه هم میخواستن بعد رفتم برا مصاحبه گفتن نتایج رو میزنن تو سایت سنجش الان یک ماهه هنوز خبری نیست و تو صفحم تو سایت نوشته وضعیت شما در دانشگاه فرهنگیان در دست بررسی است یعنی ممکنه نتایج اومده و به من خبر نداده باشن یا فقط باید از طریق سایت پیگیری کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امین جان
   چون به صورت عمومی اعلام نشده ما نیز از جزئیات زیاد اطلاعی نداریم،اما بهتر است از طریق سیستم پاسخگوی سازمان سنجش و یا تماس تلفنی به دانشگاه فرهنگیانی که در آن آزمون دادی و یا مراجعه حضوری به هسته گزینش آموزش و پرورش منطقه خود در این رابطه اطلاعات بیشتری کسب کنید
   موفق باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*