تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

زمان و مکان مصاحبه کنکور 1400 دانشگاه فرهنگیان+ فوریت های پزشکی+ علوم قضایی و …

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان و علوم قضایی و فوریت های پزشکی و سایر رشته های دارای مصاحبه کنکور ۱۴۰۰

زمان و مکان مصاحبه کنکور 99 دانشگاه فرهنگیان+ فوریت های پزشکی+ علوم قضایی و ...
زمان مراجعه به مصاحبه رشته های کنکور 99

پی سی کنکور : برخی از رشته ها در دفترچه کنکور سراسری وجود دارد که دارای بعضی از شرایط خاص هستند که صرفا داوطلبان را از طریق مصاحبه و گزینش پذیرش می کنند که در 13 مهر 99 نتایج رشته های دارای شرایط خاص 1400 اعلام شد ، و سازمان سنجش نیز در اطلاعیه ای که منتشر کرده ،جزئیات کامل زمان و مکان مصاحبه رشته های دارای مصاحبه کنکور ۱۴۰۰ برای دانشگاه های مختلف از جمله فرهنگیان ، فوریت های پزشکی ، علوم قضایی و … به شرح زیر می باشد :

 

رشته های دارای مصاحبه کنکور 1400 کدامند؟

متقاضیان رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالي شامل: دانشگاههاي شهيد مطهري، شاهد، علوم قضايي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، علوم‌پزشكي بقيه‌الله (عج)، علوم پزشكي ارتش، رشته دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران، رشته مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه‌طباطبائي، دانشكده غيرانتفاعي رفاه، غير انتفاعي امام رضا (ع)- مشهد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، رشته­ هاي تحصيلي كارداني و کارشناسی فوريتهای پزشكي پیش بیمارستانی دانشگاههاي علوم پزشكي و كدرشته‌هاي تحصيلي‌ دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي -تهران كه در زمان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي، يك و يا چندكدرشته از دانشگاههاي مذكور را در آزمون سراسري سال 1400 در فرم انتخاب رشته اينترنتي خود انتخاب نموده‌اند، مي‌رساند كه فهرست اسامي معرفي‌شدگان چند برابرظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي از بين متقاضیاني كه كدرشته محل‌هاي موسسات مذكور را انتخاب نموده و حدنصاب چند برابر ظرفيت لازم را كسب كرده‌اند، با رعايت تقدم انتخاب رشته در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org درج شده است.

 

لذا توجه معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاههاي فوق را به نكات زیر جلب می‌نماید:

الف) در گزينش نهايي هر رشته منحصراً كساني قبول اعلام خواهند شد كه طبق برنامه زماني در مصاحبه و يا ساير مراحل گزينش به شرح مندرج در اين اطلاعيه شركت نموده و در اين مرحله موفق شوند و صلاحيت عمومي آنان نيز توسط هيأت‌مركزي گزينش ذيربط تائيد شود و ضوابط انتخاب‌رشته فوق را نیز رعايت نموده و همچنين حدنصاب نمره‌ علمی نهايي براي هر رشته را هم كسب نمايند. لازم به توضيح است كه اسامي پذيرفته‌شدگان نهائي اين دانشگاهها به همراه نتايج ساير رشته‌هاي متمركز آزمون‌ سراسري اعلام خواهد ‌شد.

ب) معرفي متقاضیان به عنوان چند برابر ظرفيت، به منزلة قبولي نمي‌باشد و معرفي‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزينش‌ در تاريخ‌هاي‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعيين‌ شده‌ از سوی مؤسسات در اين اطلاعيه مراجعه‌ نمايند. متقاضی ممكن است به يك و يا دو مؤسسه معرفي شده­ باشد، لذا متقاضیاني كه به دو مؤسسه معرفي شده‌اند در صورت تمايل مي‌توانند به يك مؤسسه و يا هر دو براي انجام مراحل مختلف گزينش مراجعه نمايد. بديهي‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ گزينش در هر مورد معرفي،‌ به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌ ذيربط آن مؤسسه تلقي‌ خواهد شد و وضعیت متقاضی در اولویت‌های بعدی وی بررسی­ می‌شود. ضمناً در ستون نتيجه كارنامه نهائي در مقابل كدرشته مربوطه آنان عدد يك (1) به منزله عدم داشتن شرايط گزينش درج مي‌شود.

ج) آن دسته متقاضیاني كه نسبت به انتخاب يك يا چند كدرشته محل از مؤسسات داراي شرايط خاص مندرج در اين اطلاعيه اقدام نموده اما در اين مرحله معرفي نشده‌اند، عدم معرفي آنها به يكي از دلايل ذيل مي‌باشد: يا شانس قبولي در اولويتهاي بالاتر از كدهاي مربوط به رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص را دارا مي‌باشند؛ و يا اينكه فاقد حداقل نمره علمي لازم براي معرفي در اين مرحله مي‌باشند. بنابراين دليل عدم معرفي آنان در اين مقطع، در كارنامه نتايج نهايي مشخص خواهد شد.

د) بنا به دلايل متفاوت (اعم از نمره علمي و ترتيب اولويت انتخاب رشته متقاضی و يا عدم رعايت استان بومي و…) هيچگونه اعتراضي در اين مرحله از اعلام نتايج از سوي متقاضیان پذيرفته نمي‌باشد و پس از اعلام نتايج نهائي، در اواخر شهریورماه، برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال 1400 که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در درگاه اطلاع رسانی اين سازمان در زمان مقرر اقدام نموده‌اند، کارنامه نتیجه نهایی تهيه و قابل رؤيت و بهره‌برداري خواهد بود، لذا متقاضیاني كه پس از دريافت كارنامه نسبت به مندرجات آن براي آنان سوالاتي وجود دارد، می‌توانند به استناد پرينت کارنامه نتيجه نهائي در موعد مقرر با دلیل، درخواست خود را مطرح نمایند.

هـ) معرفي‌شدگان چندبرابرظرفيت مي‌بايست قبل از مراجعه به موسسه ذيربط، براي اطلاع از برنامه زمانی و مكان، مدارك مورد نياز و شرايط عمومي و اختصاصي جهت انجام مراحل مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش حتماً به درگاه اطلاع‌رساني موسسه یا ارگان معرفی شده محل مصاحبه نیز مراجعه نمايند.

 

و) برنامه زمانی و آدرس درگاه اطلاع رسانی هريک از موسسات:

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنها در رديف معرف ي‏شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي ‌تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جدول ذیل اعلام شده، لازم است از تاريخ 1400/05/31 به منظور اطلاع از زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي‌ عمومي به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمايند.

زمان مراجعه به مصاحبه دانشگاه های کنکور 1400
زمان ورود به مصاحبه معرفی شدگان کنکور 1400

ادامه بند 18 – معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت در تمامی كدرشته‌هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي- تهران (رشته‌هاي مخصوص متقاضیان بومي و داراي تعهد استخدام)

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان چند برابر ظرفيت هريك از رشته‌هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي‌- تهران (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) اعلام گرديده، لازم است براي انجام مراحل مختلف مصاحبه اختصاصي، با در دست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني و آدرسهای اعلام شده در جدول شماره (1) مندرج در ذیل این اطلاعیه اقدام نمايند:

شروع مصاحبه: سه شنبه 02/06/1400

یادآوری: زمان دقيق انجام مصاحبه اختصاصي از متقاضیان معرفي شده، به وسیلة اداره کل آموزش و پرورش محل اقامت و مركز مجري مصاحبه، تعيين خواهد شد،

معرفي‌شدگان موظفند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان اقامت خود، از زمان و مكان دقيق مصاحبه مطلع شوند. با توجه به شیوه بیماری کووید 19 به متقاضیان توصیه می‌شود قبل از تاريخ 02/06/1400 از طريق درگاه اينترنتي مندرج در جدول شماره (1) پیوست این اطلاعیه از مکان و زمان دقیق مصاحبه خود مطلع شوند.

 

انجام مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي (گزینش) معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي در آزمون سراسري سال 1400 براساس استان اقامت در دو بخش مجزا (مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت عمومی) به شرح ذيل خواهد بود. معرفي‌شدگان دقت نمايند كه در مراحل مورد نظر شركت نموده باشند.

مراحل مصاحبه اختصاصی دانشگاه فرهنگیان کنکور 99

یادآوری مهم :

1- حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می‌شود. مسئولیت آن نيز صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود.

2- انجام مصاحبه اختصاصی و بررسي صلاحيت هاي عمومي معرفی شدگان به آموزش و پرورش، با رعايت دقيق مفاد دستورالعمل کنترل و مراقبت بیماری کرونا و فاصله گذاری اجتماعی كه به مراكز مجري مصاحبه ابلاغ شده، صورت خواهد گرفت. به متقاضیان توصيه مي‌شود ضمن همراه داشتن مواد ضد عفوني كننده و زدن ماسك در تمام مراحل انجام مصاحبه و گزينش، نكات بهداشتي را نيز به طور كامل و به دقت رعايت نمايند.

3- معرفي شدگاني كه مبتلا به کرونا شده و درحالت قرنطينه و يا در بيمارستان بستري مي‌باشند به شرطي كه در طول مدت انجام مصاحبه، مدارك و مستندات پزشكي آنان، توسط والدين متقاضی و يا وكيل قانوني به اداره كل آموزش و پرورش استان معرفي شده، ارائه شود، مصاحبه از اين گونه متقاضیان، حداكثر با گذشت يك ماه از آخرين روز مصاحبه، درصورت تأييد سلامت وي توسط پزشك معتمد آموزش وپرورش، در استان محل اقامت صورت خواهد گرفت. در راستاي صيانت از حقوق ساير متقاضیان آزمون، بعد از انقضاي مهلت مقرر، اقدامي ميسر نخواهد بود.

4- متقاضیانی كه صلاحیت‌های تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموزش‌ و پرورش قرار نمی‌گیرد از فرآیند گزينش نهايي براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

 

الف): نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صلاحيت هاي عمومي گزينش:

توجه آن دسته از متقاضیان آزمون سراسري سال 1400 را كه اسامي آنان در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت هريك از رشته‌هاي تحصیلی دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي اعلام شده است، به رعايت دقيق موارد ذيل جلب مي‌نماید:

1- پس از تهيه نسخه پرينت فرم شماره 2 فرم اطلاعات فردي مندرج در ذیل اين اطلاعيه، نسبت به تكميل دقيق آن و الصاق يك قطعه عكس اقدام و به همراه تصوير صفحات شناسنامه و كارت ملي حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از تاريخ اعلام اسامي در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش، به وسيله پست پيشتاز به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود «نشاني مندرج در جدول شماره 2 پیوست اين اطلاعيه» ارسال نمايند.

2- لازم است در تكميل فرم اطلاعات فردي دقت كافي معمول گردد. بديهي است مسئوليت هرگونه نقص و … در تكميل فرم به عهده متقاضی خواهد بود.

3- عدم تكميل فرم اطلاعات و يا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محمل اقامت، به منزله انصراف از تحصيل در دانشگاه‌هاي مذكور بوده و برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.

 

ب): اقدامات لازم براي انجام بخشي از مراحل گزينش و مصاحبه اختصاصي ۱۴۰۰ :

مصاحبه اختصاصی جزئي از شرايط قانوني در مراحل آزمون سراسري براي پذيرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مي‌باشد. انجام مصاحبه اختصاصی صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اين اطلاعيه امكان پذير مي‌باشد. انجام مصاحبه مجدد و يا تمديد مهلت اعلام شده، تحت هر شرايطي به هيچ عنوان امكان پذير نخواهد بود.

1- متقاضیان پس از دریافت نتیجه رشته‌هاي داراي شرايط خاص آزمون سراسري سال 1400، درصورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه، جزء معرفی‌شدگان براي انجام مصاحبه در رشته‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي قرار گرفته باشند، باید برای اقدامات بعدي با مراجعه به آدرس درگاه اطلاع رسانی اداره كل آموزش و پرورش محل اقامت به شرح جدول شماره (1) مندرج در ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.

یادآوری 1: معرفي شدگان دقت نمايند چنانچه تغييري در مراكز مجري مصاحبه ايجاد شود متعاقباً از طريق اداره كل آموزش و پرورش استان محل اقامت ويا مركز مجري مصاحبه، اعلام خواهد شد.

یادآوری2: انجام مصاحبه اختصاصي از معرفي شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي نيز همانند دانشگاه فرهنگيان، در استان محل اقامت، صورت خواهد گرفت.

2- عدم حضور در مهلت مقرر براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش آن به هر دليل، به منزله انصراف از تحصيل در رشته‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي مي‌شود و مسئوليت آن صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود.

3- از معرفي شدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خواهد آمد كه داراي شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه شماره (2) راهنماي انتخاب رشته و (بخش پيوست ها) آزمون سراسري سال 1400 و اطلاعيه‌هاي اصلاحي بعدي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور (كسب نمره علمي كل 6500 و بالاتر در زيرگروه گروه آزمايشي مربوط براي مجاز شدن براي انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل كل 14 در دوره متوسطه ي دوم (معدل سه پايه اول، دوم و سوم)، برخورداري از سلامت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداكثر سن 24 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (76/07/01 به بعد) و …) باشند. در غير اين صورت انجام مصاحبه اختصاصی، منتفي خواهد بود.

تبصره : حداقل معدل و حداكثر سن، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد كرد.

4-ويژگي هاي جسماني معرفي شدگان چند برابر ظرفیت با رعایت بند 9 بخش (ج) “شرایط اختصاصی” شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی (مندرج در بخش پیوست‌های دفترچه راهنمای انتخاب رشته)، باید توسط پزشك معتمد واجد شرايط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه؛ بايد مورد تأييد قرار گيرد. در غير اين صورت انجام مصاحبه امكان پذير نخواهد بود.

5- معرفي متقاضی از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش و پرورش جهت بررسي صلاحيت‌هاي عمومي، اختصاصي و همچنين بررسي ويژگي‌هاي جسماني به منزله قبولي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي نمي شود. درصورت تأييد صلاحيت‌هاي افراد معرفي شده از سوي آموزش وپرورش (موفقيت در مصاحبه اختصاصي و تاييد صلاحيت هاي عمومي)، گزينش علمي نهايي آنان در مقايسه با ساير متقاضیان آزمون، براساس ضوابط و نمرات علمي كه در آزمون كتبي (كنكور) كسب نموده‌اند و با در نظر گرفتن اولويت‌هاي انتخابي متقاضی، توسط سازمان سنجش آموزش كشور صورت خواهد گرفت.

تبصره): تأييد مصاحبه تخصصي متقاضی در هر يك از مراكز مجري مصاحبه، به اين مفهوم خواهد بود كه صلاحيت تخصصي متقاضی معرفي شده به آموزش وپرورش، براي رشته محل هاي انتخابي در پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و همچنين دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، مورد تأييد قرار گرفته است. بنابراين درصورت تاييد صلاحيت هاي عمومي (گزينش) متقاضی توسط دبيرخانه هيات مركزي گزينش، سازمان سنجش آموزش كشور براساس نمره علمي آزمون سراسري و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، گزينش نهايي را انجام خواهد داد.

6- با توجه به اصلاحات شماره یک و شماره دو دفترچه شماره (2) آزمون سراسري سال 1400 به متقاضیان معرفي شده براي انجام مصاحبه تخصصي، توصيه مي‌شود اصلاحات بعدي دفترچه مزبور را از طريق درگاه سازمان سنجش آموزش كشور به دقت مطالعه نموده و براساس آخرين اصلاحات اعلام شده، براي مصاحبه اختصاصي اقدام نمايند.

تبصره): متقاضیان معرفي شده درصورت عدم تمايل به تحصيل در كدرشته محل انتخابي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مي‌توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست كتبي نسبت به انصراف از تحصيل در دانشگاه هاي مزبور اقدام نموده و يا در مراحل مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي شركت ننمايند.

7- تغییر رشته و گرايش، تغيير اولويت، تغيير دوره تحصیلی، انتقال و جابجايي در بين دانشگاه ها و بالعكس در بدو ورود و يا در طول تحصیل تحت هيچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

8- تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستي خانواده، فوت والدین و غیره … ممنوع می‌باشد.

9- مسئوليت رعايت شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون سراسري سال 1400 از سوي همه متقاضیان و همچنين مقررات نظام وظيفه عمومي (متقاضیان ذكور) در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.

10- محل تحصيل پذيرفته شدگان پس از ثبت نام قطعي، توسط پرديس ها (مندرج در درگاه سازمان سنجش آموزش كشور) تعيين خواهد شد.

تبصره1 : در كلاس هايي كه به حدنصاب لازم (حداقل 20 نفر) براي تشكيل در پرديس محل قبولي نرسد، سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جابجايي پذيرفته شدگان در سطح پرديس هاي كشور اقدام خواهد نمود. پذيرفته شدگان حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت، در غير اينصورت قبولي آنها باطل خواهد شد.

تبصره2 : انتقال و جابجايي در بين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان ممنوع مي‌باشد.

11-قدرت بينايي: قدرت بینایی (قدرت دید هرچشم حداقل پنج دهم یا هردو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده بیستم) و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم).

تبصره: پس از اصلاح با عينك و لنز، داشتن دید 10/10 هر چشم و داشتن دید حداقل 20/16 در دو چشم، الزامی می‌باشد.

12- مصاحبه در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز مجري مصاحبه در استانها) و يا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي با توجه به گروه آزمايشي مربوط، براي تمامی كدرشته محل هاي مورد نياز آموزش و پرورش مندرج در دفترچه شماره (2) گروه آزمايشي مربوط، در دانشگاههاي مزبور مي باشد.

13- جهت شركت در مصاحبه به همراه داشتن اصل و تصوير مدارك (كارت ملي، شناسنامه، دفترچه درماني در صورت وجود – ديپلم و يا گواهي تأييد شده كه معدل كل در آن قيد شده است) و يك قطعه عكس 4 ×3 كه در سال جاري گرفته شده باشد (ترجيحاً عكسي كه موقع ثبت نام در آزمون به در تقاضانامه بارگذاری شده است)، الزامي است.

14- براساس جدول تعرفه هاي آزمون سراسري، موضوع مصوبه هئيت محترم وزيران در جلسه مورخ 99/08/25 به شماره ابلاغي 96584/ت 57771 هـ مورخ 99/08/27، هر يك از متقاضیان معرفي شده برای هزینه مصاحبه، با رعايت موارد فوق، مبلغ ششصد و پنجاه هزار 650.000) ریال به حسابي كه در زمان مصاحبه اختصاصي، توسط ستاد مصاحبه استان اعلام مي‌شود واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مركز مجری مصاحبه تحویل نمایند.

توجه : از متقاضیاني كه فاقد شرايط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند مصاحبه اختصاصي انجام نمی پذیرد، بنابراين اين گونه متقاضیان از واريز مبلغ مزبور خودداري نمايند. بديهي است مبلغ واريزي برگشت داده نمي‌شود.

15- چنانچه فردي با ارائه اطلاعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص شود كه شرايط لازم را نداشته است، در هر مرحله از ثبت‌نام، تحصيل و يا استخدام قطعي، قبولي وي لغو مي گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت هاي ناشي از آن خواهد بود.

یادآوری‌های مهم:

1): در صورتی که روزهای تعيين شده برای انجام مصاحبه معرفي شدگان کفایت ننماید، ممکن است مصاحبه متقاضی در روزهای بعد از تاریخ اعلام شده به متقاضی (حداکثر تا آخرین روز مهلت مقرر در این اطلاعیه برای مصاحبه) ادامه یابد.

2): از معرفی شدگان محترم درخواست می‏شود جهت انجام مصاحبه اختصاصی با توجه به روز و تاریخ تعیین شده در این اطلاعیه و ضمنا قبل از تاريخ 02/06/1400 از طريق درگاه اطلاع رسانی مندرج در جدول شماره (1) ذیل این اطلاعیه از مکان و زمان دقیق مصاحبه خود مطلع شده و به محل تعیین شده مراجعه نمایند.

3): همه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مكلفند فرم شماره 1 ضمیمه این اطلاعیه درخصوص اعلام آمادگي براي پذيرش و انجام مصاحبه اختصاصي مندرج در ذيل اين اطلاعيه را تكميل و در زمان مراجعه براي انجام مصاحبه اختصاصي (در مهلت مقرر) به مركز مجري مصاحبه تحويل نمايند.

نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال می توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

ضمناً متقاضیان درصورت لزوم مي توانند سوال يا سوالات خود را از با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن 42163-021 نیز در ميان بگذارند.

دریافت فایل جدول شماره 1- آدرس سایت آموزش و پرورش برای انجام مصاحبه معرفی شدگان در قالب PDF
دریافت فایل جدول شماره 2- نشانی و شماره تلفن هسته های گزینش آموزش و پرورش در قالب PDF
دریافت فایل جدول شماره 3- محل انجام مصاحبه از معرفی شدگان رشته فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ در قالب PDF
دریافت فایل فرم شماره 1- فرم اعلام آمادگی برای پذیرش مصاحبه معرفی شدگان در قالب PDF
دریافت فایل فرم شماره 2- فرم مشخصات فردی معرفی شدگان برای هسته گزینش در قالب PDF

 

هم چنین پیشنهاد می کنیم حتما از مطلب همه چیز درباره مصاحبه دانشگاه فرهنگیان و راهنمای قبولی در فوریت های پزشکی دیدن کنید.

 

منبع : سازمان سنجش – عکس از خبرگزاری ایسنا

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=12061

ممکن است شما دوست داشته باشید
138 نظر
 1. ناشناسم می گوید

  سلام.آیا دانشجویان دانشگاه شاهد حق استفاده از فضای مجازی و ارتباط با جنس مخالف رو ندارن؟یا این شایعه هست؟ممنون میشم پاسخ بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   این دانشگاه هم محدودیت هایی رو داره، ولی این محدودیت ها که شما فرمودید رو اطلاعی نداریم
   بهتر از دانشجویان این دانشگاه سوال کنید

 2. ناشناسم می گوید

  سلام.شرایط عمومی و اختصاصی دانشگاه شاهد تهران رو کجا میتونم پیدا کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   خود سایت دانشگاه شاهد رو بررسی کنید و از طرفی نیز می توانید دفترچه انتخاب رشته رو دانلود و شرایط این دانشگاه رو بررسی کنید

 3. مریم می گوید

  سلام برای اطلاع دقیق از زمان و مکان مصاحبه رشته فوریتهای پزشکی باید ب کجا مراجعه کنم مطالب خیلی پرت کنندست و و محل و زمان دقیق خیلی گنگ…ساکن مازندران

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   تو صفحه معرفی به مصاحبه تون مشخص شده محل مصاحبه کجا هستش که احتمالا همون دانشگاه مازندران هستش
   بهتر ابتدا صفحه معرفی به صماحبه سایت سنجش رو چک کنید و سپس در صورت تایید سایت دانشگاه مازندران رو ببینید

 4. ناشناس می گوید

  سلام وقتتون بخیر
  منم برامصاحبه فوریت وپزشکی و فرهنگیان دعوت شدم فکر کنم تبریز باشه اما زمانشو نمیدونم کمکم کنید لطفا

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   یعنی هم برای مصاحبه فوریت معرفی شدید و هم دانشگاه فرهنگیان؟

   برای فوریت اطلاعیه ای که فعلا روی سایت علوم پزشکی تبریز اومده به این صورت هست :
   https://amouzesh.tbzmed.ac.ir/

 5. رضا می گوید

  سلام خسته نباشید. من برای مصاحبه فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دعوت شدم ولی اطلاعی از زمانش ندارم داخل سایت دانشگاه هم چیزی ننوشته لطفا کمک کنید؟

 6. negan می گوید

  سلام وقت بخیر شماره معاونت آموزشی دانشگاه جندی شاپور را میتونین ارسال کنین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   ممکنه در روزهای آینده اطلاعیه رو درج کنند
   تلفن 3311-061

 7. علیرضا می گوید

  دانشگاه جندی شاپور اطلاعیه نزده رفتم دانشگاه هم جواب درست و حسابی ندادن گفتن خودمون هم خبر نداریم سایت دانشگاه هم هیچ خبری نیست میشه بگید ما از کجا باید مطلع شویم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   با معاونت آموزشی دانشگاه در تماس باشید

 8. علیرضا می گوید

  سلام من برای فوریتها دعوت به مصاحبه شدم ولی از زمان و محل خبری ندارم نه سایت دانشگاه اطلاع میده نه جای دیگه دانشگاه جندی شاپور اهواز محل مصاحبه هست

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بهتر با دانشگاه تماس بگیرید در تایم اداری

 9. مریم می گوید

  سلام زمان مصاحبه فوریت های پزشکی در تبریز اومده؟

 10. ناشناس می گوید

  سلام ببخشید من برای فوریتهای پزشکی برا مصاحبه و گزینش دعوت شدم ولی از محل و زمان دقیقش اطلاعی داخل سایت دانشگاه یا جای دیگه ای نیست دانشگاه جندی شاپور اهواز محل مصاحبه هست لطفا یه کمکی کنین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام وقت بخیر
   شما طبق مورد درج شده در صفحه قبولی تون اقدام کنید، اگر محل حوزه مصاحبه : جندی شاپور نوشته شده طبق همون اقدام کنید
   باز می توانید با دانشگاه بقیه الله هم جهت اطمینان تماس بگیرید
   اطلاعیه بقیه الله :
   https://www.bmsu.ac.ir/portal/home/?news/237088/237108/344277/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-1400

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]