مشاوره کنکور idnovin

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 98

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم

پی سی کنکور : این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم خرداد ماه 98 می پردازد،تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی خرداد 98 با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.در حاضر این مطلب به صورت آزمایشی منتشر شده و با شروع امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 98 بروز رسانی می شود.

امتحان نهایی پایه دوازدهم در خرداد 98 یکی از مهم ترین آزمون های قبل از کنکور سراسری 98 است که این نمرات نقش بسیار مهمی در کنکور پیش رو و هم چنین در کنکور سال های آینده دارد،پس شما دانش آموزان باید سعی کنید در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید ،م چنین می توانید برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی خرداد 99 ،  سوالات نهایی دوره های قبل نیز دیدن کنید.

 

برای دیدن بارم بندی ها نیز می توانید روی رشته ی مورد نظر : بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم خرداد ماه 98 شامل :

 • سوالات امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم
 • پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم

 

* تذکر مهم : سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از برگزاری و انتشار آن توسط آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 31 اردیبهشت 98

سوالات امتحان نهایی دینی پایه دوازدهم (خرداد 98) اضافه گردید . . . 

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی (رشته معارف اسلامی) خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (ارامنه)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت زرتشتي)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت كليمي)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت آشوري)

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 2 خرداد 98

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 2 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی خرداد 98

تذكر : راهنمای تصحیح و سئوال درس ریاضی 3 علوم تجربی سئوال 2 و 15 اصلاحیه دارد

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 5 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 5 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم وفنون ادبی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 7 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 7 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 9 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 9 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 11 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 11 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 13 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 13 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان  خارجی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 18 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 18 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 20 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 20 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ تخصصی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 22 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 22 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 25 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 25 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=10237

ممکن است شما دوست داشته باشید
77 نظر
 1. مهدی مقدم می گوید

  سلام خسته نباشید

  ببخشید ما الان به سوال های جغرافی جواب دادیم تو سوالی که ما جواب دادیم هم شدت درست بود هم مرکالی و هم بزرگی درست بود هم ریشتر ولی تو پاسخ نامه زدن شدت و بزرگی و بعد هم دوتا اسم شهر میخواستن که داخل ایران هست جوابش میشد اصفهان و یزد و بناب و کاشان و میاندوآب ولی داخل پاسخ نامه نوشته بود بناب و میاندوآب یعنی چیزی که ما نوشتیم اشتباه هستش؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   اگر پاسخنامه دچار اشتباه باشه مجددا اصلاحیه منتشر میشه و برای تصحیح هم در نظر گرفته میشه
   موفق باشید

 2. کنکور خر است! می گوید

  سلام
  پاسخ نامه چند ساعت بعد از هر امتحان میاد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   معمولا سه تا 4 چهار ساعت بعد از برگزاری ،پاسخنامه منتشر می شود
   موفق باشید

 3. سیده زینب می گوید

  و همچنان منتظر فیزیک

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زینب خانم گرامی
   سوالات فیزیک نهایی دوازدهم خرداد 98 اضافه شد
   موفق باشید

 4. امیر می گوید

  سلام چرا لینکای دانلود کار نمیکنن؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   پس از برگزاری هر امتحان دوازدهم،لینک دانلود آن فعال می شود
   موفق باشید

 5. mahsa می گوید

  سلام ببخشید 19 تو ریاضی بگیرم تاثیری داره؟چقدر از اون 30درصدو میگیره؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهسا خانم گرامی
   برای امسال که تاثیر مثبت هستش و بستگی داره به درصد کنکورتون،ولی در کل نمره هر کدوم (کنکور-یا امتحان نهایی) بهتر بود براتون تاثیر داده میشه هم چنین برا اطلاع از تاثیر معدل سال آینده نیز از مطلب تاثیر معدل کنکور 99 دیدن کنید
   موفق باشید

   1. mahsa می گوید

    لطف کردین جواب دادین.

    1. پی سی کنکور می گوید

     موفق باشید

 6. سیده زینب می گوید

  سوالات ریاضی رو کی میذارید؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زینب خانم گرامی
   احتمالا تا یک تا دو ساعت آینده قرار میگیره
   موفق باشید

   1. سیده زینب می گوید

    علیکم السلام لطف کردید

 7. Fatima می گوید

  سلام،خسته نباشید
  چه زمان سوالات نهایی رو میتونیم مطالعه کنیم؟ قبل از شروع امتحان امکان داره؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   خیر راهنمای تصحیح سوالات چند ساعت پس از برگزاری منتشر می شود و صرفا برای آگاهی و بررسی مجدد سوالات امتحان توسط دانش آموزان خواهد بود
   موفق باشید

 8. m می گوید

  دینی ک تموم شد چرا نمیشه جوابارو دید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   لینک های دانلود مشکلی ندارن،لطفا بدون فیلت.رشکن تست کنید
   موفق باشید

 9. دانش اموز می گوید

  هندسرو نمیتونید 2 ساعت زود تر بزارید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   ما در این مطلب تنها پاسخنامه رو بعد از برگزاری جهت بررسی مجدد برای دانش موزان قرار می دهیم،پیشنهاد می کنیم به هیچ وجه فریب افرادی را نخورید که قصد دارند (امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 98 )را به فروش برسانند که تنها هدفشان کلاهبرداری از دانش آموزان است
   موفق باشید

 10. یه کنکوری بدبخت می گوید

  ای بابا ؟ پس چرا دانلود نمیشن؟؟
  چرا لینک دانلود ندارن؟
  اینا تالیفی هستن دیگه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   خیر این مطلب به امتحانات نهایی خرداد 98 پایه دوازدهم می پردازد و در حال حاضر مطلب پیش نویس است،به محض شروع و پس از برگزاری هر امتحان ،پاسخنامه آن نیز قرار می گیرد
   می توانید از نمونه سوالات دوره های قبل پایه دواردهم دیدن کنید.
   موفق باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*