تام لند

مدرسه نگرش

تام لند

اخبار کنکور
مطالب کنکوری
امتحانات نهایی
جزوات آموزشی
سوالات کنکور
پرسش و پاسخ

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 98

 

این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم خرداد ماه 98 می پردازد،تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی خرداد 98 با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.در حاضر این مطلب به صورت آزمایشی منتشر شده و با شروع امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 98 بروز رسانی می شود.

امتحان نهایی پایه دوازدهم در خرداد 98 یکی از مهم ترین آزمون های قبل از کنکور سراسری 98 است که این نمرات نقش بسیار مهمی در کنکور پیش رو و هم چنین در کنکور سال های آینده دارد،پس شما دانش آموزان باید سعی کنید در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید ،م چنین می توانید برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی خرداد 99 ،  سوالات نهایی دوره های قبل نیز دیدن کنید.

 

برای دیدن بارم بندی ها نیز می توانید روی رشته ی مورد نظر : بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم خرداد ماه 98 شامل :

 • سوالات امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم
 • پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم

 

* تذکر مهم : سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از برگزاری و انتشار آن توسط آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 31 اردیبهشت 98

سوالات امتحان نهایی دینی پایه دوازدهم (خرداد 98) اضافه گردید . . . 

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی (رشته معارف اسلامی) خرداد 98

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 2 خرداد 98

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 2 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی خرداد 98

تذكر : راهنمای تصحیح و سئوال درس ریاضی 3 علوم تجربی سئوال 2 و 15 اصلاحیه دارد

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 5 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 5 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم وفنون ادبی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 7 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 7 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 9 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 9 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 11 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 11 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 13 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 13 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان  خارجی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 18 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 18 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 20 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 20 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ تخصصی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 22 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 22 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 25 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 25 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=10237

ممکن است شما دوست داشته باشید
82 نظر
 1. Baran می گوید

  سلام. راستی معدل نهایی رو با این نمراتی که بهمون دادند چجوری میتونم حساب کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام باران خانم گرامی
   امروز یا فردا یه پست کامل رو در این باره منتشر می کنیم

 2. Baran می گوید

  چرا اینقدردینی رو بد تصحیح کردند؟؟؟ برای بقیهدوستان هم همین طور بوده؟ من ریاضی و فیزیک کتبی نهایی مو 20 شدم ولی دینی مو شدم 16/5. اخه چرا اینجوری میکنن با ماها؟!!!

 3. لا می گوید

  سلام چرا كليد سوالات ٢٥ خرداد رو نميذاريد تو سايت؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   کلید تمامی سوالات قرار گرفته کافیه روی درس مورد نظر کلیک کنید،لطفا مجددا بررسی کنید

 4. زهرا می گوید

  سلام میخواستم بدونم جمع کل نمره ها ک بدست میاد تقسیم بر چند میکنند؟؟؟!!

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   لطفا سوالتون رو واضح تر بپرسید

 5. یه شهریوری می گوید

  سلام اگه کنکور تو دانشگاه مورد نظرمون قبول بشیم ولی نتونیم دیپلم رو تو خرداد بگیریم و بره برای شهریور تا دیپلم بگیریم وضعیت چطوریه ؟باید دوباره سال بعد کنکور بدیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   نه شما مهلت دارید شهریورماه هم فارغ التحصیل بشید،اگر شهریور قبول نشدید باید مجددا کنکور دهید

 6. مهسا می گوید

  سلام
  من یه درسو سر جلسه نرفتم و گواهی هم نبردم.یعنی صفر.یعنی الان تو کنکور دیگه نمیتونم تعیین رشته کنم؟یا اگ شهریور امتحان بدم مشکلی نیست؟
  اگ لطف کنین جوابمو بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهسا خانم گرامی
   غیبت سر جلسه مساوی با صفر هستش مگر اینکه غیبتتون موجه باشه،بله می توانید انتخاب رشته انجام بدین اما حتما باید در شهریور ماه فارغ التحصیل بشید

   1. مهسا می گوید

    مرسی که همیشه جواب مارو میدید.

    1. پی سی کنکور می گوید

     سپاس از شما که با پی سی کنکور همراه هستید

 7. lvdl می گوید

  ممنونم از پاسختون

  1. پی سی کنکور می گوید

   موفق باشید

 8. N می گوید

  سلام . تاثیر مثبت رو چطوری اعمال می‌کنن توی کنکور ؟؟؟
  ینی مثلا وقتی اختلاف درصد نمره ی کنکور و نهایی بشه 40 درصد ، اون چهل درصد رو چطور اعمال می‌کنن ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   لطفا مطلب زیر را بخوانید
   نحوه تاثیر معدل در کنکور 99

 9. lvdl می گوید

  سلام اگر زبان رو ۱۷بگیریم ولی بقیه همه چی ۲۰باشیم چقد رو معدل و رو کنکور تاثیر داره؟؟ممنون میشم جواب بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   نمره هر درس در کنکور صرفا در محاسبه آن درس موثر می باشد.
   برای امسال هم تاثیر مثبته ، تاثیر مثبت معدل می گوید برای داوطلب دو نمره بساز، یک نمره کنکور و یک نمره سوابق تحصیلی که شامل (برای مثال : سی درصد معدل سال دوازدهم) است؛ اگر نمره سوابق تحصیلی باعث کاهش نمره کنکور شود تاثیر مثبت معدل اثر داده نمی شود و اگر باعث افزایش نمره کنکور شود اثر داده می شود بنابراین بستگی به نمره کنکور دارد .

 10. ساینا می گوید

  سلام،چرا جواب امتحان امروز رو نمیزارید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ساینا خانم گرامی
   سوالات قرار گرفته،کافیه روی درس مورد نظر کلیک کنید تا دانلود شود

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه (مشاهده) می باشد. ::

X
[تام لند]