تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دی 97 سوم دبیرستان

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دی 97 سوم دبیرستان

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دی 97 سوم دبیرستان

پی سی کنکور: این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی سوم دبیرستان دی ماه 97 می پردازد.تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی دیماه 97 با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحانات نهایی همراه باشیم.در حاضر این مطلب به صورت آزمایشی منتشر شده و با شروع امتحانات نهایی سوم دبیرستان دی 97 بروز رسانی می شود.

برای آمادگی بیشتر و مشاهده بارم بندی و  نمونه سوالات امتحانات دی ماه 97 پایه های مختلف از صفحه امتحانات دی ماه 97 نیز دیدن کنید(روی آن کلیک کنید).

خرید جزوه جامع نمونه سوالات نهایی سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی سال 90 تا 97 

 

امتحانات نهایی سوم دبیرستان دی ماه 97 شامل :

 • سوالات امتحان نهایی دی 97 سوم دبیرستان

 • پاسخنامه امتحان نهایی دی 97 سوم دبیرستان

 

تذکر مهم : سوال و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از برگزاری آن قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. (لطفا بدون vpn و فیلترش کن روی لینک ها کلیک کنید)

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 1 دی 97

سوالات امتحان نهایی دینی سوم دبیرستان (دی ماه 97) اضافه گردید . . .

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی سوم ریاضی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی سوم تجربی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی سوم انسانی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول و عقاید (رشته معارف اسلامی) دی 97

 • برای دانلود امتحان قرآن و تعلیمات دینی 3 ویژه تشیع روی لینک های بالا کلیک کنید.

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی سوم دبیرستان (اهل سنت)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی سوم دبیرستان (ارامنه)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی سوم دبیرستان (اقليت زرتشتي)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی سوم دبیرستان (اقليت كليمي)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی سوم دبیرستان (اقليت آشوري)

 


– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 3 دی 97

امتحانات نهایی سوم دبیرستان 3 دی ماه 97 اضافه شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه سوم ریاضی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی سوم تجربی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی تخصصی سوم انسانی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی تخصصی سوم معارف دی 97

 


– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 5 دی 97

امتحانات نهایی سوم دبیرستان 5 دی ماه 97 اضافه شد . . .

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی سوم ریاضی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی سوم تجربی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی سوم انسانی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی سوم معارف اسلامی دی 97

 


– دانلود سوالات و  پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 8 دی 97

امتحانات نهایی سوم دبیرستان 8 دی ماه 97 اضافه شد . . .

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان سوم ریاضی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی سوم تجربی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ ایران و جهان سوم انسانی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ اسلام سوم معارف دی 97

 


 – دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 9 دی 97

امتحانات نهایی سوم دبیرستان 9 دی ماه 97 اضافه شد . . .

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی سوم ریاضی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی سوم ریاضی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی سوم انسانی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی سوم معارف دی 97

 


– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 10 دی 97

امتحانات نهایی سوم دبیرستان 10 دی ماه 97 اضافه شد . . .

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی سوم ریاضی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی سوم تجربی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی سوم انسانی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی سوم معارف دی 97

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان آلمانی سوم دبیرستان دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فرانسه سوم دبیرستان دی 97


– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 12 دی 97

امتحانات نهایی سوم دبیرستان 12 دی ماه 97 اضافه شد . . .

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جبر و احتمال سوم ریاضی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زمین شناسی سوم تجربی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی تخصصی سوم انسانی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی تخصصی سوم معارف دی 97

 


– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 15 دی 97

امتحانات نهایی سوم دبیرستان 15 دی ماه 97 اضافه شد . . .

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک سوم ریاضی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک سوم تجربی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه و منطق سوم انسانی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه و منطق سوم معارف اسلامی دی 97

 


– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 17 دی 97

امتحانات نهایی سوم دبیرستان 17 دی ماه 97 اضافه شد . . .

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی سوم ریاضی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی سوم تجربی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی سوم انسانی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی سوم معارف دی 97

 


– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 18 شهریور97

امتحانات نهایی سوم دبیرستان 18 دی ماه 97 اضافه شد . . .

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا سوم انسانی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تفسیر و علوم قرآنی سوم معارف دی 97

 


– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان تاریخ 19 دی 97

امتحانات نهایی سوم دبیرستان 19 دی ماه 97 اضافه شد . . .

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی سوم ریاضی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی سوم ریاضی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آرایه های ادبی سوم انسانی دی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اخلاق سوم معارف دی 97

 

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=7853

ممکن است شما دوست داشته باشید
44 نظر
 1. فاطمه می گوید

  سلام چرا امتحان تاریخ سوم تجربی رو ندارید؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   چون تو لیست امتحانات نهایی نبوده

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]