مشاوره کنکور idnovinتام لند 1400تام لندaka100

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

سهمیه هیئت علمی در کنکور ۹۹ + آخرین اخبار حذف سهمیه هیئت علمی 99

شرایط استفاده از سهمیه هیئت علمی در کنکور

پی سی کنکور : در این مطلب با آخرین جزئیات حدف و یا کاهش سهمیه هیئت علمی کنکور 99 می پردازیم. بخشنامه اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی با امضای دکتر منصور غلامی وزیر علوم، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت و دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای اعمال در کنکور سراسری سال ۹۹ ابلاغ شد.

به منظور ارائه تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور بر اساس مصوبه جلسه ۷۳۵ تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به اصلاحیه تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۹، دستورالعمل اجرایی تاریخ ۱۴ مردادماه ۹۲ مصوبه مذکور در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی به امضای دکتر منصور غلامی وزیر علوم، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت و دکتر محمدمهدی طهرانچی رسیده است.

این دستورالعمل اجرایی طی نامه شماره ۴۲۶۷۹/۴۱۱۰۴ تاریخ ۱۸ تیرماه ۹۹ معاون حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ شده است و دستورالعمل اجرایی تهیه شده و برای استفاده پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۹ و بعد از آن ملاک عمل است و دستورالعمل شماره ۶۹۳۱۲/و تاریخ ۱۴ مرداد ۹۲ لغو می شود.

– جزئیات دستورالعمل جدید تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی در کنکور ۹۹

۱) دانشگاه: منظور از دانشگاه کلیه موسسات آموزش عالی و پژوهشی هستند که با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و یا با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده اند.

۲) مقطع: منظور از مقطع در این دستورالعمل مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای است که از طریق آزمون های سراسری دانشجو می پذیرند.

تبصره: تسهیلات این بخشنامه مشمول آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری تخصصی و دستیاری رشته های علوم پزشکی نیست.

۳) دوره: منظور از دوره در این دستورالعمل دوره های تحصیلی روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غیرانتفاعی، پیام نور، پردیس خودگردان (بین الملل)، ظرفیت مازاد، نیمه حضوری، مجازی، مشترک و دوره های دانشگاه آزاد اسلامی است.

۴) گروه آزمایشی: منظور از گروه آزمایشی یکی از پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری و یا گروه های آزمون های کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و جامع علمی – کاربردی است.

۵) حدنصاب: حدنصاب نمره علمی لازم، برای انتقال ۹۰ درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضا است و تمامی شرایط و ضوابط آزمون (مانند بومی پذیری، سهمیه بندی، جنسیت و …) اعمال می شود. پذیرفته شدگان سهمیه رزمندگان و ایثارگران (رزمندگان، شاهد، جانبازان، آزاددگان، فرزندان و همسران آنان) برای استفاده از این تسهیلات باید حدنصاب نمره در سهمیه آزاد را کسب کنند.

 

شرایط عضو هیئت علمی برای استفاده فرزندانش از سهمیه هیئت علمی در کنکور :

۶) عضو هیات علمی: اعضای هیات علمی اعم از شاغل، بازنشسته یا متوفی (در دو حالت اخیر باید به هنگام بازنشستگی یا فوت حسب مورد شرایط لازم ذیل را داشته باشند) که مشمول این دستورالعمل هستند، عبارتند از:

الف) اعضای هیات علمی وزارتخانه های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»: تمامی اعضای هیات علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی و یا پیمانی به شرط داشتن دو سال کار هیات علمی به صورت پیمانی در صورتی که گزینش علمی و عمومی آنان توسط یکی از وزارتخانه های علوم و بهداشت انجام شده باشد.

تبصره: اعضای هیات علمی مشمولین تعهدات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که فرآیند جذب را طی کرده و حکم هیات علمی پیمانی با پایه ۳ و بیشتر برای آنها صادر شده است، مشمول استفاده از این تسهیلات هستند.

ب) اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به سایر وزارتخانه ها و نهادها، اعم از نظامی و غیرنظامی و همچنین موسسات غیرانتفاعی: تمام اعضای هیات علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی این دانشگاه ها و موسسات در صورتی که گزینش علمی و عمومی آنان توسط یکی از وزارتخانه های علوم و بهداشت انجام شده باشد. ایشان باید حکم کارگزینی ممهور به مهر هیئت ممیزه مرکزی را ارائه کنند.

ج) اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی: تمامی اعضای هیات علمی تمام وقت (حداقل ۳۲ ساعته)، رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی یا پیمانی با شرط داشتن ۲ سال سابقه کار هیات علمی به صورت پیمانی تمام وقت در صورتی که گزینش علمی و عمومی آنان توسط یکی از وزارتخانه های علوم و بهداشت انجام شده باشد. ایشان باید حکم کارگزینی ممهور به مهر هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی را ارائه کنند.

تبصره ۱: سایر اعضای هیات علمی به جز موارد تعریف شده در بندهای الف، ب و ج نمی توانند از تسهیلات این بخشنامه استفاده کنند.

تبصره ۲: اعضای هیات علمی باید دقیقا در زمان قبولی فرزند خود حائز شرایط استفاده از تسهیلات باشند، در غیراینصورت نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

چنانچه بعد از اتمام مهلت استفاده از این تسهیلات (حداکثر یک ترم پس از اعلام نتایج داوطلبا) عضو هیات علمی شرایط و ضوابط لازم جهت برخورداری از تسهیلات مربوط را کسب کند، نمی تواند از این تسهیلات برخوردار شود.

 

۷) دانشگاه مبداء و مقصد: منظور از دانشگاه مبداء، محلی است که داوطلب در آنجا قبول شده و دانشگاه مقصد، محلی است که داوطلب می خواهد به آنجا منتقل شود.

نحوه انتقالی و تغییر رشته سهمیه هیئت علمی داوطلبان کنکور

– شرایط انتقال داوطلبان سهمیه هیئت علمی در کنکور 99

پذیرفته شدگان آزمون سراسری می توانند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه های واقع در شهر محل خدمت (ترجیحاً دانشگاه محل خدمت) عضو هیات علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی حسب مورد با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه آزاد اسلامی مطابق با ضوابط زیر انتقال بدهند.

انتقال هنگامی امکان پذیر است که داوطلب حدنصاب علمی را برای کدرشته محل مورد تقاضا دارا باشد و از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد در همان رشته و همان گرایش و همان مقطع و همان گروه آزمایشی انجام می شود.

– ممنوعیت های انتقال در سهمیه هیئت علمی کنکور 99

انتقال در دوره های مختلف طبق جدول شماره یک صورت می پذیرد و انتقال از نوبت دوم (شبانه) به روزانه، از مقطع پایین تر به مقطع بالاتر، از دوره های غیرحضوری، نیمه حضوری و مجازی به دوره حضوری، از دانشگاه های غیردولتی وابسته به وزارتین (به جز رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش آنها توسط سازمان سنجش انجام می شود) ممنوع است.

تذکر مهم: انتقال فقط به شهر دانشگاه محل خدمت) عضو هیات علمی و در صورت عدم وجود رشته به دانشگاه نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی امکان پذیر است.

تبصره ۱: برای انتقال به رشته محل ها یا موسساتی که با شرایط خاصی دانشجو می پذیرد (مانند موسسات وابسته به سایر وزارتخانه ها) دارا بودن شرایط خاص رشته یا موسسه مقصد ضروری است و تایید شرایط مورد نظر با موسسه مقصد است.

تبصره ۲: انتقال در یک شهر امکان پذیر نیست.

تبصره ۳: اگر فرزند هیات علمی دارای حدنصاب لازم برای انتقال به شهر محل خدمت والدین بنیاد، می تواند به دانشگاهی که حدنصاب آن را دارا است (ترجیحا دانشگاه نزدیک تر به شهر محل خدمت انتقال یابد.

تبصره ۴: انتقال پذیرفته شدگان دوره های مناطق محروم، فرهنگیان، دارای تعهد خدمت و سهمیه های خاص ( مانند سهمیه مناطق زلزله زده و سیل زده) باید استفاده از این تسهیلات ممنوع است.

تبصره ۵: امکان معرفی به رشته محل های مناطق محروم، تربیت معلم، فرهنگیان، دارای تعهد خدمت و سهمیه خاص (مانند سهمیه مناطق زلزله زده و سیل زده و قانون برقرای عدالت آموزشی) وجود ندارد.

تبصره ۶: با توجه به محدودیت ظرفیت و تقاضای زیاد، انتقال به رشته محل های واقع در استان تهران برای اعضای هیات علمی که محل جغرافیایی محل خدمت آنها استان تهران نیست، امکان پذیر نیست.

تبصره ۷: اعضای هیات علمی بازنشسته یا فوت شده، محل سکونت برای اعضای هیات علمی مامور به خدمت یا مامور به تحصیل، محل ماموریت در نظر گرفته می شود . این افراد باید سند سکونت و حکم حداقل یکسال ماموریت را ارائه دهند.

تبصره ۸: انتقال از رشته هایی که صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) پذیرش دانشجو انجام می شود به رشته هایی که براساس آزمون پذیرش دانشجو صورت می پذیرد، ممنوع است.

سهمیه هیئت علمی در کنکور سراسری
نحوه انتقالی با استفاده از سهمیه هیئت علمی در کنکور

– شرایط استفاده از سهمیه هیئت علمی در کنکور کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته

تمام تسهیلات منظور شده در آزمون سراسری برای انتقال، در آزمون کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود، در همان موسساتی که از این آزمون دانشجو می پذیرد با رعایت ضوابط فوق نیز وجود دارد.

دارا بودن شرایط خاص موسسه مقصد برای داوطلبان، الزامی است.

– شرایط استفاده از سهمیه هیئت علمی در آزمون جامع علمی کاربردی

تمام تسهیلات منظور شده در آزمون سراسری برای انتقال، در آزمون جامع علمی – کاربردی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود، در همان موسساتی که از این آزمون دانشجو می پذیرد با رعایت ضوابط فوق نیز وجود دارد. دارا بودن شرایط خاص موسسه مقصد برای داوطلبان، الزامی است.

مدارک لازم مورد نیاز برای چهار گروه اعضای هیات علمی مشخص شده است.

اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه های تابعه وزارتخانه های علوم یا بهداشت، اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه های تابعه وزارتخانه های علوم یا بهداشت، اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه های شاهد، فنی حرفه ای، دانشگاه ها و موسسات وابسته به سایر وزارتخانه ها و نهادها و موسسات غیرانتفاعی و اعضای هیات علمی رسمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی یا پیمانی تمام وقت با حداقل ۲ سال سابقه کار به عنوان هیات علمی پیمانی دانشگاه آزاد مشمول ارائه مدارک می شوند.

 

– نحوه ی اجرای بخشنامه انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی کنکور 99

پس از اعلام رسمی اسامی پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیات علمی برای انتقال فرزند خود، اقدام به تهیه مدارک لازم کرده و حسب مورد به سامانه های مربوطه سازمان سنجش آموزش کشور (برای رشته محل هایی که پذیرش آن توسط سازمان سنجش انجام شده است) یا مرکز سنجش و پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی (برای رشته محل هایی که پذیرش آن توسط دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است) مراجعه می کند.

 

برای اجرای هر چه بهتر این دستورالعمل و جلوگیری از بروز مشکلات مختلف برای اساتید به شرح زیر عمل می شود:

۱) پذیرفته شدگان آزمون سراسری: پس از اعلام رسمی اسامی پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، عضو هیات علمی اقدام به تهیه مدارک لازم کرده و اسکن آنها را نیز تهیه می کند. سپس از طریق سامانه اینترنتی مربوطه اقدام به ثبت نام و ارسال مدارک می کند.

نتیجه بررسی از طریق سامانه به متقاضی اعلام می شود

. پس از صدور معرفی نامه داوطلب بر اساس برنامه زمانی که از طریق سامانه اعلام می شود باید با اصل مدارک برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه کند.

تبصره: انتقال به دانشگاه های واقع در شهر تهران؛ فقط برای اعضای هیات علمی که محل جغرافیایی خدمت آنها استان تهران است و یا مشمول تبصره ۸ بند ۲ با محل سکونت یا محل ماموریت استان تهران هستند، امکان پذیر است و در صورتی که با توجه به مفاد این دستورالعمل خواستار انتقال به یکی از دانشگاه های شهر تهران باشند و سایر شرایط مندرج در این دستورالعمل را دارا باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

سازمان سنجش پس از اخذ کلیه تقاضاها با توجه به ظرفیت هر یک از کدرشته محل ها در دانشگاه های مختلف شهر تهران در همان دوره و رشته بر اساس نمره کل اکتسابی در زیر گروه مربوطه در آزمون و محل خدمت عضو هیات علمی نسبت به توزیع داوطلبان در بین دانشگاه هایی که آن رشته را دارند اقدام می کند.

در صورت عدم وجود ظرفیت امکان معرفی داوطلب وجود ندارد. فرزند عضو هیات علمی در صورتی که واجد شرایط باشد به صورت مازاد ظرفیت به دانشگاه معرفی می شود و برای معرفی به دانشگاه محل خدمت والدین خود اولویت دارد.

۲) پذیرفته شدگان آزمون های کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و دانشگاه جامع علمی کاربردی: باید مدارک لازم را به صورت حضوری به سازمان سنجش آموزش کشور ارائه کند.

۳) ۲) پذیرفته شدگانی که نتایج آنها توسط دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می شود: دانشگاه آزاد اسلامی موظف است نسبت به انتقال پذیرفته شدگان آن دانشگاه که نتایج آنها توسط دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می شود بر اساس این دستورالعمل اقدام کند.

پس از اعلام رسمی اسامی پذیرفته شدگان از سوی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیات علمی برای انتقال فرزند خود که در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده است اقدام تهیه مدارک لازم کرده و به مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد مراجعه می کند. /مهر

 

 

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=11971

ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
  1. ارمان می گوید

    با سلام این اقایان زورشان فقط به اعضای هیءت علمی رسیده وگرنه اگه قرار بود حذفی صورت بگیره باید سهمیه های دیگر رو هم حذف میکردن چون بیشتر قسمت سهمیه رو ایثارگران و شهیدان و… تشکیل میدهند. حذف این سهمیه تاثیر چندانی نداره چون اصلا جز سهمیه محسوب نمیشد.اقیان فقط دارین با این کار بی عدالتی هاتون رو میپوشونید.

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[TITLE]