تام لند

at

تام لند

اخبار کنکور
مطالب کنکوری
امتحانات نهایی
جزوات آموزشی
سوالات کنکور
پرسش و پاسخ

آخرین اخبار شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان کنکور 1401 + سنی – معدل – قد

شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 1400-1401

شرایط دانشگاه فرهنگیان 1401
ثبت نام و پذیرش دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی ۱۴۰۱

دانشگاه فرهنگیان جز دانشگاهایی ست که داوطلبان کنکور جهت شرکت در آن باید دارای شرایط ویژه ای باشند. شرایط سنی و شرط معدل و غیره جزو ویژگی های این دانشگاه است. معمولا افرادی که قصد انتخاب این دانشگاه را دارند از سال های قبل برای ورود به این دانشگاه برنامه ریزی می کنند. در این مطلب به بررسی آخرین شرایط پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان در کنکور 1401 می پردازیم تا داوطلبان کنکور 1401 با آگاهی بیشتری جهت ورود به این دانشگاه اقدام نمایند.

– شرط سنی دانشگاه فرهنگیان کنکور ۱۴۰۱۱۴۰۰

شرط سنی یکی از شرایط مهم این دانشگاه است افرادی که سن آنان از زمان اعلام شده در دفترچه ی انتخاب رشته اعلام می شود به هیچ عنوان حتی برای مصاحبه دعوت نماید. تا سال 92 شرط سنی دانشگاه فرهنگیان سال  24 سال تمام بود، اما پس از آن با تغییر شرط سنی از 24 به 22 تغییر یافت و مجددا با درخواست فراوان برای کنکور 99 و 1400 شرط سنی 24 سال قید شد.

دانشگاه فرهنگیان شرط سنی کنکور 1401 را بدون تغییر اعلام کرده و همان حداکثر سن 24 سال یعنی متولدین 1/7/1377 می توانند در این دانشگاه پذیرش شوند.

 

– شرط معدل دانشگاه فرهنگیان کنکور 1401

شرط معدل نیز بعد از بعد از شرط سنی دومین شرط مهم داننشگاه فرهنگیان در پذیرش است،و هر ساله برای داوطلبان سوال است که حداقل معدل برای ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان چند است،حتی کار به دیوان عدالت اداری نیز کشید که در مطلب شرط معدل دانشگاه فرهنگیان نیز در سایت منتشر شده و دیوان عدالت رای داد که دانشگاه فرهنگیان معدل را حذف کنید که سرانجام اما دانشگاه فرهنگیان در دفترچه انتخاب رشته کنکور 1401 رای داد که حداقل معدل از 15 به 14 تغییر یابد.

دانشگاه فرهنگیان شرط معدل کنکور ۱۴۰۱ را حداقل 14 تعیین کرد، یعنی حداقل معدل کل ۱۴ در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم).

با توجه به قوانین و مقررات مصرح و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حداقل معدل کل و حداکثر سن ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهند داشت.

توضیحات این قسمت به بعد مربوط به دفترچه 1400 می باشد، که پس از انتشار دفترچه 1401 مجددا بروز می شود

– روش ثبت نام و پذیرش در پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1401

1- داوطلبان متقاضی رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش دقت نمایند چنانچه در یک کدرشته محل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مخصوص داوطلبان بومی استانی درج شده باشد، همه داوطلبان بومی آن استان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمایند

2- داوطلبان متقاضی رشته های موردنیاز آموزش و پرورش دقت نمایند چنانچه در یک کد رشته محل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بومی استانی درج شده باشد همه داوطلبان بومی آن استان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمایند. اگر بومی شهرستانی درج شده باشد همه داوطلبان بومی آن شهرستان و بخش های تابعه، مجاز به انتخاب کد رشته محل هستند لیکن اگر از یک شهرستان فقط یک بخش در دامنه پذیرش درج شده باشد داوطلبان همان بخش و دهستان های مربوطه، مجاز به انتخاب کد رشته محل جهت استفاده از سهمیه بومی منطقه ای خواهند بود.

3- در کد رشته محل هایی که برای یک استان درج شده است محدودیتی برای انتخاب کد رشته محل توسط داوطلب بومی آن استان وجود ندارد لیکن در گزینش نهایی اولویت اول با داوطلبانی خواهد بود که بر اساس دامنه پذیرش مندرج برای آن کد رشته محل، بومی بخش یا شهرستان و بخش های تابعه آن تلقی می شوند. چنانچه در یک کد رشته محل که پذیرش در آن، به صورت بومی شهرستان یا بخش درج شده است ولی داوطلب واجد شرایط بر اساس دامنه پذیرش وجود نداشته باشد ظرفیت خالی مانده آن کد رشته محل به داوطلبان بومی همان استان که کد رشته محل مزبور را انتخاب نموده اند اختصاص می یابد.

تذکر 1: نیاز آموزشی (محل خدمت) مندرج در ستون (پردیس/ مخصوص داوطلبان بومی محل خدمت) تحت هر شرایطی برای پذیرش استانی تغییر نمی یابد.

پذیرفته شدگان نهایی مکلفند به مدت دو برابر طول تحصیل، تعهد خدمت محضری به آموزش و پرورش سهمیه خدمتی بسپارند.

تذکر ۲: تعیین محل خدمت کد رشته محل هایی که به صورت استانی، شهرستانی و یا در یک بوم (چند شهر شهرستان منطقه می باشد در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط (استان سهمیه خدمتی خواهد بود که بعد از فراغت از تحصیل به استناد ماده ۳ قانون متعهدین خدمت، به صورت قطعی اعلام خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده، به منزله استنکاف از ایفای تعهد خدمت تلقی خواهد شد. تعیین محل صدور حکم آزمایشی در بین مناطق آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل، در اختیار اداره کل استان محل خدمت می باشد.

4- چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب کد رشته محل های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بوده و اقدام به انتخاب کد رشته محل های دانشگاه های مزبور را بنماید، بر اساس ضوابط و مقررات از میان واجدین شرایط در آزمون بر اساس اولویت های انتخابی تا دو برابر ظرفیت پذیرش، برای انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش معرفی خواهند شد. معرفی داوطلب جهت انجام مصاحبه تخصصی به منزله قبول نهایی فرد در دانشگاه های مزبور تلقی نمی گردد.

5- چنانچه صلاحیت های عمومی و تخصصی داوطلب معرفی شده، بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی مورد تأیید آموزش و پرورش قرار گیرد، سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولویت بر مبنای دامنه پذیرش بومی (بخش اشهرستان استان و توضیحات کد رشته محل مندرج در دفترچه آزمون) و با در نظر گرفتن نمره علمی نهایی داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان، گزینش نهایی را انجام خواهد داد. بنابراین موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی به منزله قبولی فرد برای دانشگاهای مزبور تلقی نمی گردد.

تذکر: کسب نمره علمی بالاتر در گروه آزمایشی مربوط در مقایسه با سایر داوطلبان در کد رشته انتخابی(طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور) و با رعایت شرایط و ضوابط آموزش و پرورش، الزامی است.

 ۶- داوطلبانی که صلاحیت های تخصصی و یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نمی گیرد از فرایند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

توضیحات این قسمت به بعد مربوط به دفترچه 1400 می باشد، که پس از انتشار دفترچه 1401 مجددا بروز می شود

– شرایط عمومی پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان کنکور 1401 :

١- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۴- داشتن سلامت کامل روانی، جسمانی و توانایی انجام وظایف محوله.

۵- نداشتن سابقه محکومیت جزائی یا کیفری مؤثر.

۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و الكل و هر نوع مواد اعتیاداور.

7- داشتن (گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی داوطلبان نظام آموزشی قدیم) یا متوسطه دوم (دیپلم نظام آموزشی جدید)

تبصره: درصورت معرفی داوطلب به آموزش وپرورش برای انجام مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی از افرادی که فاقد مدرک پیش دانشگاهی(نظام آموزشی قدیم) و یا دیپلم (نظام جدید آموزشی) باشند تحت هر شرایطی، مجاز نخواهد بود.

توضیحات این قسمت به بعد مربوط به دفترچه 1400 می باشد، که پس از انتشار دفترچه 1401 مجددا بروز می شود

– شرایط اختصاصی پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان کنکور 1401 :

١- کسب حداقل نمره علمی کل ۶۵۰۰ و بالاتر (در زیر گروه مربوط جهت مجاز شدن برای انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط در آزمون سراسری خواهد بود.

2- داشتن هیچ گونه رابطه استخدامی با تعهد خدمت دائم یا موقت به نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی، از آغاز تا پایان دوره تحصیل در دانشگاه.

۳- با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۲۱، داشتن حداقل معدل کل ۱۴ در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم ) برای پذیرش دانشجو، ملاک عمل خواهد بود.

تبصرہ: حداقل معدل کل، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.

۴- با رعایت ماده ۴۲ و ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، داشتن حداکثر سن 24 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه ( ۱۳۷6/ ۷ / 1 به بعد دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی الزامی می باشد؛(سن نهایی را در دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته باید مشاهده کرد)

تبصره ۱: محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه ای است که به استناد آن در آزمون ورودی ثبت نام می کند، بنابراین تغییراتی که پس از ثبت نام در آزمون، در مدارک هویتی، به ویژه تاریخ تولد داوطلب به وجود آمده باشد معتبر نیست و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، در هر مرحله ای، قبولی وی لغو خواهد شد.

تبصره ۲: انجام خدمت سربازی و یا سوابق کاری و موارد دیگر، تحت هیچ شرایطی به سقف سنی داوطلب افزوده نمی شود.

تبصره ۳: حداکثر سن ورود به دانشگاه های مزبور، تحت هر شرایحلی تغییر نخواهد داشت.

5- بومی بودن داوطلب در هریک از کد رشته ی محل های اعلام شده از سوی آموزش وپرورش

توضیحات این قسمت به بعد مربوط به دفترچه 1400 می باشد، که پس از انتشار دفترچه 1401 مجددا بروز می شود

– شرایط معاینه پزشکی و آمادگی جسمانی دانشگاه فرهگیان کنکور ۱۴۰۱

1- برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام و خليفه معلمی به استناد استناد بند (ز) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی ماده مزبور تصویب نامه شماره ۸۸۳۸۳۴۴۱۷۸- ۲۳/ ۴ /۱۳۸۹ هیأت دولت و با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع دادنامه شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۹ )، با تأیید پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش با ملاک ها و معیارهای ذیل الزامی است:

1- توانایی و مهارت گفتاری (توانایی رعایت مخارج تمام حروف و ادای کلمات و عبارات، به طور کامل و صحیح و نداشتن لکنت زبان به هر میزان)

2- قدرت بینایی: قدرت بینایی(قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده بیستم) و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم) تبصره: پس از اصلاح با عینک و لنز، داشتن دید ۱۰/ ۱۰ هر چشم و داشتن دید حداقل 16/20 در دو چشم، الزامی می باشد، هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هردوچشم؛ ‘ دوربینی غیر قابل درمان ونيستاگموس شدید هردو چشم؛ • ضایعات وسیع، شدید و غیر قابل درمان در هردو قرنیه؛ : کور رنگی برای رشته های آموزش ابتدایی و رشته های گروه هنر و رشته هایی که شناخت رنگ وطیف نوری در آن ها ضروری می باشد، ممنوع بوده و در | و بقیه رشته ها بلامانع است)؛ .نابینایی در یک چشم.

3- قدرت شنوایی: توانایی شنیدن صداها و اصوات معمولی، نداشتن نقص شنوایی، کم شنوایی داوطلب نباید بیش از ۳۰ دسی بل باشد)

4- قد، وزن: – با توجه به مقتضیات هر استان و متناسب با وظایف شغل معلمی به تشخیص اداره کل آموزش وپرورش استان مربوط، طبق ضوابط و مقررات که در مرحله مصاحبه تخصصی و انجام معاینات پزشکی، مورد سنجش قرار می گیرد. – حداقل قد لازم برای داوطلبان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می باشد.

به طور مشخص در دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کنکور سال های قبل عددی برای قد و یا وزن ذکر نشده و بیشتر مبنا بر تناسب اندامی وزن و قد قرار داده شد،ولی صرفا جهت کنجکاوی شما داوطلبان می توان گفت که برای سال های قبل از 96 عدد 160 برای قد آقایان و عدد 155 برای خانم ها ذکر شده بود.

5- تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اندام ها و نداشتن کراهت منظر در اثر سوختگی، سوانح با دیگر عوامل در صورت با قسمت های خلاهری و نمایان بدن

6- نداشتن نقص عضو مشهود و موثر درانجام وظایف حرفه ای معلمی براساس تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط .

7- عدم ابتلا به بیماری های مزمن و صعب العلاج از قبیل دیابت- سیروز کبدی – آسم- نارسایی کلیه بیماری های قلبی- اسکروز آن پلاک- پارکینسون و بیماری های خونی نظیر لوسمی – کم خونی شدید مقاوم به درمان، تالاسمی ماژور و هرنوع بیماری شناخته شده موثر درانجام وظایف معلمی به تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط .

8 ) سایر موارد : بیماریهای که براساس تشخیص پزشک متعمد آموزش وپرورش مانع انجام وظایف حرفه ای باشد

9- احراز سلامت روانی براساس نظر روان شناس متخصص ومتعمد آموزش وپرورش دارای نظام روان شناسی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران )

 

* تذکر مهم: شرایط و ضوابط تکمیلی پذیرش دانشجو متعاقبا جهت اطلاع داوطلبان متقاضی رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش وپرورش در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اعلام خواهد شد. بنابر این ملاک عمل آخرین تغییراتی خواهد بود که به استناد مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) درج و یا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم صدور مجوز از سوی مراجع ذی ربط، موضوع بلااثر بوده و پذیرش دانشجو صورت نخواهد گرفت.

توضیحات این قسمت به بعد مربوط به دفترچه 1400 می باشد، که پس از انتشار دفترچه 1401 مجددا بروز می شود

– نکات مهم برای ثبت نام و پذیرش دانشگاه فرهنگیان 1401

 ۱- پذیرفته شدگان مکلفند در آغاز تحصیل خود به میزان دو برابر مدت تحصیل (حداقل آن کمتر از ۵ سال نخواهد بود. به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضری بسپارند که پس از دانش آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود، در محل تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمایند. تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منوط به سپردن تعهد محضری می باشد.

پرداخت حقوق کارآموزی در طول تحصیل تحت هر شرایطی، صرفا حداکثر برای ۴ سال مجاز خواهد بود.

۲- اخذ تعد و استخدام و بکارگیری افراد، متناسب با رشته ها و نیازهای اعلام شده در هر استان و مشروط به حفظ شرایط پذیرش، احراز شرایط و کسب صلاحیت های حین تحصیل در دانشگاه و سپردن تعاد رسمی مبنی بر «عدم جابه جایی برون استانی، حداقل به مدت ده سال»، خواهد بود.

۳- عدم ثبت نام در محل قبولی تحت هر شرایطی ( حداکثر تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید بعد از اعلام قبولی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور)، به منزله انصراف و استنکاف از تحصیل تلقی شده و قبولی فرد “كان لم يكن “ تلقی خواهد شد.

۴- تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت شبانه روزی می باشد.

۵- انتقال دانشجو به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و بالعکس ممنوع می باشد.

6- ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد ماده ۴ قانون متعهدین خدمت و با رعایت مصوبه جلسه ۱۷۱ مورخ ۱۳۹۳/ ۱۲ / ۲ شورای عالی اداری کشور به شماره ابلاغی عدد ۲۰۶/۱۷۲ مورخ ۱۳۹۳/ ۱۲ / ۲۶ ) و بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق) و سایر خوابط و مقررات مربوط صرفا در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش، در صورت موافقت با ادامه تحصیل و صدور فرم مربوطه از سوی اداره کل آموزش و پرورش محل خدمت، امکان پذیر خواهد بود.

شایان ذکر است جهت ادامه تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشی و یا اداری در آموزش و پرورش الزامی خواهد بود.

تبصرہ: با توجه به مفاده ماده ۶۱ ، ۶۰ و ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت اعطای مأموریت آموزشی، ادامه تحصيل بعد از اشتغال به کار در مدارس، صرفا در خارج از ساعت اداری موظف، امکان پذیر خواهد بود.

۷- تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی ، انتقال و جابه جایی در بین دانشگاه ها و بالعکس در بدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود. ضمنا چنانچه دانشجویی تحت هر شرایطی در دوره کاردانی متوقف شود به علت عدم نیاز به خدمات آنان در آموزش و پرورش ، جذب و استخدام آنان امکان پذیر نخواهد بود.

۸- عدم اشتغال به تحصیل همزمان در هر یک از دوره های تحصیلی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی در زمان ثبت نام ، شروع به تحصیل وحین تحصیل.

۹- پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که عنوان رشته آنها دبیری نمی باشد، ملزم به گذراندن دروس تربیتی هستند.

۱۰- از متقاضیان رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش که جزء معرفي شدگان چند برابر قرار گیرند در صورتی مصاحبه به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه بوده و ویژگی های جسمانی آنان نیز توسط پزشک معتمد واجد شرایط و سلامت روانی توسط روان شناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش، صرفا در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تایید قرار گیرد.

۱۱- مصاحبه از شرایط قانونی از مراحل آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی می باشد انجام مصاحبه تخصصی صرفا در مهلت مقرر مندرج در اطلاعیه های اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور امکان پذیر می باشد. انجام مصاحبه مجدد ویا تمدید مهلت اعلام شده به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

۱۲- عدم حضور در مراحل انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی، تحت هر شرایملی بعد از معرفی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به منزله انصراف از رشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی خواهد شد.

۱۳- محل تحصیل پذیرفته شدگان پس از ثبت نام قطعی، توسط پردیس ها بر اساس جدول پیوست شماره ۱) در واحدهای تابعه (مراکز آموزش عالی) سطح استان تعیین خواهد شد.

تبصره ۱: کلاس های که به حد نصاب لازم (حداقل ۲۰ نشر برای تشکیل در پردیس محل قبولی نرسد، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابه جایی پذیرفته شدگان در سطح پردیس ها و کشور اقدام خواهد نمود. پذیرفته شدگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت درغیر این صورت قبولی آنان” كان لم یکن تلقی خواهد شد.

تبصره ۲: انتقال و جابه جایی در بین پردیس های دانشگاه فرهنگیان ممنوع می باشد.

۱۴-در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان که دارای زمینه تخصصی می باشند تعیین زمینه تخصصی جهت تحصیل برای پذیرفته شدگان نهایی، بر اساس نیاز مناطق آموزشی، در زمان ثبت نام در پردیس محل قبولی، صرفا از طریق وزارت آموزش و پرورش صورت خواهد گرفت. به منظور انتخاب کد رشته محل براساس علاقه مندی به زمینه تخصصی، می توانید به جدول شماره (۳) و (۴) مربوط به زمینه تخصصی رشته مزبور مراجعه نماید.

۱۵- در پردیس های دانشگاه فرهنگیان برای رشته تحصیلی آموزش راهنمایی و مشاوره که زمینه تخصصی فعالیت های پرورشی، اجرا گردد بعد از فراغت از تحصیل، دانشجو معلم در رشته شغلی” مربی امور تربیتی مدارس” بکار گیری خواهند شد. چنانچه زمینه تخصصی مشاوره اجرا شود دانشجو معلم در رشته شغلی” مشاور” بکارگیری خواهند شد.

۱۶- در رشته های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که دارای چند زمینه تخصصی می باشند و در دفترچه آزمون زمینه تخصصی رشته، مشخص نشده است. دانشگاه متناسب با نیاز آموزش و پرورش با در نظر گرفتن بومی بودن در سهمیه خدمت و وضعیت علمی دانشجویان ، نسبت به تعیین زمینه تخصصی اقدام خواهد کرد بعد از تعیین زمینه تخصصی توسط دانشگاه، تغییر آن تحت هر شرایطی مجاز نمی باشد. بدیهی است انتخاب دروس اختیاری از بین جدول دروس مندرج در جداول رشته عمومی با نظر و تأیید گروه آموزشی (متناسب با نیاز آموزش و پرورش) امکان پذیر خواهد بود. (جدول شماره ۲)

۱۷- قبولی در رشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت قطعی تلقی می گردد چنانچه در برخی از رشته های خاص دانشگاههای مزبور صلاحیت های عمومی و اختصاصی داوطلب بعدأ مورد تأیید قرار بگیرد به دلیل تکمیل ظرفیت پذیرشها ، عدم امکان ایجاد کلاس، به استناد ماده (۱) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش برای پذیرش در رشته جدید عدم نیاز برای آنان اعلام شده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۸- چنانچه صلاحیت های عمومی و تخصصی داوطلب، پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری محرز گردد، حقی برای آن داوطلب ایجاد نمی کند. در عین حال در صورت وجود ظرفیت پذیرش در کدرشته محل مربوط، حداکثر تا قبل از شروع نیسمال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹، امکان اقدام وجود خواهد داشت.

۱۹-طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، در پایان دوره کارشناسی از دانشجو معلمان، ارزشیابی پایانی به عمل می آید و براساس نتایج حاصله ، گواهی صلاحیت حرفه ای در سطوح مختلف صادر می گردد.

۲۰- چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص گردد که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام، تحصیل و یا استخدام آزمایشی و قطعی، قبولی وی لغو می گردد و حسب مورد، مکلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود.

۲۱- صدور احکام کارگزینی و ابلاغ اشتغال به کار معلمان بعد از فراغت از تحصیل جهت تدریس در مدارس، مشروط به ادای سوگند معلمین و امضای سوگند نامه معلمی خواهد بود. متن امضاء سوگند نامه در پرونده دانشجو معلمان نگهداری می شود.

۲۲- مسئولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ از سوی کلیه داوطلبان متقاضی و همچنین مقررات نظام وخلیفه عمومی (داوطلبان ذكور در مراحل مختلف از مون مزبور، به عمده آنان خواهد بود.

۲۳- علاوه بر شرایط و ضوابط اختصاصی مذکور، رعایت شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی آزمون مندرج در این مطلب، که کلیه داوطلبان ملزم به رعایت آن بوده، الزامی است.

نکته مهم ۱: معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش جهت بررسی صلاحیت های عمومی، اختصاصی و همچنین بررسی ویژگی های جسمانی به منزله قبولی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی نمی گردد. در صورت تأیید صلاحیت های افراد معرفی شده از سوی آموزش و پرورش، گزینش نهایی آنان، براساس نمرات علمی که در آزمون کتبی (کنکور) کسب نموده اند با در نظر گرفتن اولویت های انتخابی آنان، توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد گرفت.

نکته مهم ۲: مسئولیت درج اشتباه اطلاعات و یا عدم درج اطلاعات در مهلت مقرر برای تعیین اولویت های انتخاب رشته، محل تولد، محل اخذ مدرک سه سال آخر تحصیل دوره متوسطه دوم، سهمیه ایثارگری (۲۵٪ ویا ۵٪ ) و یا استفاده از تسهیلات نخبگان، صرفا بر عهده داوطلب خواهد بود فلذا بعد از اعلام نتایج آزمون سراسری و در راستای صیانت از حقوق سایر داوطلبان آزمون، به موارد یاد شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

نکته مهم : چنانچه تغییری در شرایط سنی و معدل چه در زمان ثبت نام کنکور 1401 و یا زمان برگزاری کنکور 1401 صورت گیرد و در دفترچه ثبت نام کنکور 1401 یا دفترچه انتخاب رشته کنکور 1401 قید شود،حتما این مطلب بروز رسانی می شود.

منبع : دفترچه انتخاب رشته کنکور 1401 منتشر شده توسط سازمان سنجش – خبرنامه دانشجویان ایران

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=7238

ممکن است شما دوست داشته باشید
2,442 نظر
 1. ناشناس می گوید

  چند ساله باید داشته باشی قبولی فرهنگیان

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   برای 1401 که 24 سال بود

 2. رهام می گوید

  سلام،الان صددرصدکنکور ۱۴۰۲ دومرتبه برگذار میشه واگه این طوره دوازدهمی ها چطور وچه دروسی روبایدکنکور بدن؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   ما قطعی صحبت نمی کنیم
   چیزی هست که اعلام شده تا این لحظه
   دروس اختصاصی در کنکور میان
   دوازدهمی ها بیشتر هدفشون کنکور تیر هست ولی دی ماه رو هم صرف آزمایشی بودن شرکت می کنند

 3. بدبخت می گوید

  سلام ببخشید تو فرم فرهنگیان نوشته شماره برای تحقیقات ، نوشته از اقوام درجه یک نباشند میخواستم بدونم دایی و خاله رو میشه نوشت یا اونام درجه یکن؟ و یه سوال کسی پدرش که فوت کرده سابقه دار باشه رد میشه اخه من بدبخت اونموقع کلاس اولی بودم چه گرفتاری شدم اخه من

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   راستیتش ما اطلاع دقیقی نداریم
   چون یکی دو سالی هست دیگه بحث مصاحبه فرهنگیان رو کار نمی کنیم
   در کانال های تلگرامی مخصوص فرهنگیان صحبت های زیادی شده
   یه پیام بدید تو تلگرام
   https://t.me/p30konkor1

 4. رحمانی می گوید

  سلام وقت بخیر خسته نباشید ببخشید بعد از گرفتن گواهی موقت دیپلم باید چیکار کرد لازمه به کجا مراجعه کنیم ؟ برای خود دیپلم لطفا راهنماییم کنید ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   به مدرسه ای که ازش فارغ التحصیل شدید مراجعه کنید و درخواست مدرک دیپلم می کنید

 5. علی می گوید

  سلام ببخشید من دو سال پیش گواهی موقت دیپلم گرفتم ۶ ماه اعتبار داشت ، برای مصاحبه فرهنگیان چیکار باید کرد ؟ چی ببرم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   برید ببینید مدرک اصلی رو بهتون میدن، اگر ندادند که از طریق اداره پیگیر باشید که یا گواهی دیگه ای بهتون بدن

 6. عبدالرحمن می گوید

  سلام تو مدارک لازم نوشته دفترچه درمانی برای مصاحبه فرهنگیان منطورش چیه من کلا دفترچه چیزی ندارم اگه اون دفترچه سلامت مدرسه رو میگه تو خود مدرسه گم شد گفتن تو پرونده نیست چیکار کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   متاسفانه اطلاع دقیقی نداریم
   به ادراه آموزش و پرورش شهرتون مراجعه کنید یا تماس بگیرید

 7. فاطمه می گوید

  سلام ممنون بابت مقالتون
  یه سوال هم دارم ، ایا برای دبیری شیمی یا ابتدایی هم شرط قد وجود داره؟ و اینکه اگر قد ۱۵۱_۱۵۲ باشه رد میکنن؟

 8. سرین می گوید

  سلام ، میشه با رتبه 5300منطقه3 در استان خراسان رضوی فرهنگیان قبول شد ترازم 8400 هستش،فقط خواهش میکنم با احتمال پاسخ ندید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   دوست عزیز
   خود نرم افزار سنجش برای تخمین رشته رو حدودی میزنه و قطعی نمیگه
   بعد این رشته های فرهنگیان که دارای مصاحبه هم هستند اصلا این نرم افزار و غیره پشتیبانی نمیکنند، ظرفیت های هم که بومی استانی یا شهرستانی هست و برای هر منظقه متفاوت هست قبولی ها، چطوری از ما توقع دارید که همون حدودی هم نگیم
   علم غیب برای خداست
   موفق باشید

 9. سیما می گوید

  سلام پی سی جان من رتبه ام ۹۹۰۰ شد منطقه سه و در زیر گروه پنج رتبه ام ۷۹۰۰ شده شهرستان های بومی ما هم ۲۶ تا خانم میخواد بنظرت امیدی به قبولی داشته باشم یا خیر … تراز ۸۱۰۰…

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   توکل به خدا

 10. Z.m می گوید

  سلام پی پی سی عزیز
  منظوراز این بند تبصره رو میشه بیشتر توضیح بدید
  پس از اصلاح با عینک و لنز، داشتن دید ۱۰/ ۱۰ هر چشم و داشتن دید حداقل 16/20 در دو چشم، الزامی می باشد،
  یعنی اگه با عینک ۱۰از ۱۰ ندیدم مثلاً هر کدام از چشمام ۸ از ۱۰ باشه امکان رد شدن وجود داره

  چون شرایطم فرق می‌کنه شاید به قول شما با رد شدن دنیا به آخر نرسه اما فرهنگیان آخرین فرصتمه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   فکر نمی کنیم به این شیوه که گفتید، رد بشید یا قبولتون نکنند
   باز از دانشجو معلمان یا سایر منابع بیشتر اطلاعات کسب کرد
   در صورت قبولی شما روی سایر موارد مصاحبه مطالعه کنید و توکل به خدا جلو برید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه (مشاهده) می باشد. ::

X
[تام لند]