تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
مطالب کنکوری
امتحانات نهایی
جزوات آموزشی
سوالات کنکور
پرسش و پاسخ

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ چقدره؟ (هزینه رشته های شهریه پرداز)

شهریه پردیس خودگردان رشته های پزشکی و پیراپزشکی 1400 چقدره؟
هزینه رشته های شهریه پرداز پزشکی و پیراپزشکی سال 1400-1401

دانشگاه های علوم پزشکی مبلغ شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ را برای دانشجویان پذیرفته شده در رشته های شهریه پرداز و پردیس های خودگردان اعلام کردند.

 هر ساله با آغاز ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده در آزمون سراسری، دانشگاه‌های کشور میزان شهریه را که بر اساس مصوبه هیات امنای خود تصویب شده اعلام می‌کنند.

برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی هنوز به طور کامل شهریه سال تحصیلی جدید را در برخی از رشته‌های شهریه پرداز اعلام نکرده و برخی نیز شهریه را به صورت علی‌الحساب اعلام کرده‌اند.

برخی از دانشگاه‌ها نیز شهریه سال ۱۳۹۹ را اعلام کرده‌اند و یادآور شده‌اند شهریه سال تحصیلی جدید درصدی افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد.

بر اساس میانگینی که دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرده‌اند، بالاترین شهریه متعلق به رشته دندانپزشکی و پس از آن پزشکی است. کمترین میزان شهریه نیز مربوط به رشته‌های مقطع کارشناسی است.

دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی شهریه سال تحصیلی جدید را اعلام نکرده‌اند. همچنین برخی از دانشگاه‌ها پذیرش شهریه پرداز ندارند. برخی نیز بعد از ثبت نام اولیه دانشجویان جداول شهریه را اطلاع رسانی می‌کنند.

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برای نیمسال اول
مقطع کارشناسی۴۵ میلیون ریال
مقطع کارشناسی ارشد۷۰ میلیون ریال
مقطع دکتری تخصصی (Ph.D)۱۰۰ میلیون ریال
مقطع دکتری عمومی پزشکی (علوم پایه)۹۰ میلیون ریال
مقطع دکتری عمومی پزشکی (علوم بالینی)۱۳۰ میلیون ریال
مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی۹۰ میلیون ریال
مقطع دکتری عمومی داروسازی۹۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

شهریه دو ترم تحصیلی
دکتری عمومی پزشکی۱۸۹ میلیون و ۶۰۱ هزار ریال
دکتری عمومی دندانپزشکی۱۷۶ میلیون ریال
کارشناسی رشته‌های فیزیوتراپی و پرستاری۱۰۵ میلیون و ۳۸۰ هزار ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

شهریه یک نیمسال (شهریه ثابت + متغیر)
دکتری عمومی پزشکی و داروسازیمجموع شهریه متغیر: ۵۵ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۵۰۰ ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال

دکتری عمومی دندانپزشکیمجموع شهریه متغیر: ۶۵ میلیون و ۲۱۹ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال

 

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شهریه علی‌الحساب
پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی۵۰ میلیون ریال
رشته‌های کارشناسی ارشد۳۰ میلیون ریال
رشته‌های کارشناسی۱۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ورودی سال ۱۴۰۰
دکتری عمومی پزشکی و داروسازیمجموع شهریه متغیر: ۲۹ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۲۲ میلیون ریال

دکتری عمومی دندانپزشکیمجموع شهریه متغیر: ۳۶ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۲۲ میلیون ریال

رشته‌های کارشناسیمجموع شهریه متغیر: ۱۲ میلیون و ۵۴ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۱۱ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

الزام تعهد محضری و ارائه سفته به میزان شهریه ثابت کل دوره تحصیلی
دکتری عمومی پزشکیمبلغ سفته: ۳۰۰ میلیون ریال
دکتری عمومی دندانپزشکیمبلغ سفته: ۳۰۰ میلیون ریال
رشته‌های کارشناسیمبلغ سفته: ۹۰ میلیون ریال
شهریه ثابت هر نیمسال تا پایان دوره تحصیلی ثابت و شهریه متغیر در هر سال با نظر هیات رئیسه دانشگاه قابل افزایش است

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سفته و شهریه علی‌الحساب
دکتری عمومی پزشکیمبلغ سفته: ۵۰۰ میلیون ریال / مبلغ شهریه ترم اول علی‌الحساب: ۱۲۰ میلیون ریال
دکتری عمومی دندانپزشکیمبلغ سفته: ۵۰۰ میلیون ریال / مبلغ شهریه ترم اول علی‌الحساب: ۱۲۰ میلیون ریال
دکتری عمومی داروسازیمبلغ سفته: ۴۳۰ میلیون ریال / مبلغ شهریه ترم اول علی‌الحساب: ۱۲۰ میلیون ریال
رشته‌های کاردرمانی، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پرتوشناسیمبلغ سفته: ۱۴۰ میلیون ریال / مبلغ شهریه ترم اول علی‌الحساب: ۵۵ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهریه علی‌الحساب نیمسال اول
دکتری عمومی پزشکیمبلغ سفته: ۳۵۰ میلیون ریال / ۱۲۰ میلیون ریال
دکتری عمومی دندانپزشکیمبلغ سفته: ۳۵۰ میلیون ریال / ۱۲۰ میلیون ریال
دکتری عمومی داروسازیمبلغ سفته: ۳۵۰ میلیون ریال / ۱۲۰ میلیون ریال
رشته‌های مقطع کارشناسیمبلغ سفته: ۱۰۰ میلیون ریال / ۶۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم

شهریه علی‌الحساب نیمسال اول
دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکیمبلغ ۱۰۰ میلیون ریال
رشته‌های مقطع کارشناسیمبلغ ۵۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی البرز

شهریه علی‌الحساب نیمسال اول
تمام دانشجویان شهریه پردازمبلغ ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کارشناسی و دکتری حرفه‌ای
رشته‌های مقطع کارشناسی۷۵ میلیون ریال
رشته‌های مقطع دکتری حرفه‌ای۱۵۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان

برای دانشجویان ورودی کنکور ۱۴۰۰/ شهریه علی‌الحساب
دکتری عمومی پزشکیچک تضمینی به مبلغ ۸۵ میلیون ریال + چک شخصی به مبلغ ۸۵ میلیون ریال
دکتری عمومی دندانپزشکیچک تضمینی به مبلغ ۹۰ میلیون ریال + چک شخصی به مبلغ ۹۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجموع متغیر و ثابت
رشته‌های مقطع کارشناسیمجموع شهریه متغیر: ۱۹ میلیون و ۱۰ هزار و ۲۰۰ ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۱۳ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال

رشته‌های مقطع دکتری حرفه‌ایمجموع شهریه متغیر: ۴۳ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۵۰۰ ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

شهریه علی‌الحساب و سفته
دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازیمبلغ سفته: ۲۴۰ میلیون تومان / ۲۰۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد

شهریه جهت یک نیمسال
دکتری عمومی دندانپزشکی۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
دکتری عمومی پزشکی۱۶۵ میلیون ریال
دکتری عمومی داروسازی۱۷۵ میلیون ریال
کارشناسی پرستاری۷۵ میلیون ریال
کارشناسی علوم آزمایشگاهی۸۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهریه یک نیمسال (۱ ترم)
دکتری عمومی دندانپزشکی۱۵۵ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال
دکتری عمومی پزشکی۱۵۵ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال
دکتری عمومی داروسازی۱۵۵ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال
سایر دانشکده‌ها، مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته۷۵ میلیون و ۷۵ هزار ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

علی‌الحساب
رشته‌های مختلفمبلغ ۴۰ میلیون ریال

 

 

منبع : خبرگزاری مهر

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=5461

ممکن است شما دوست داشته باشید
4 نظر
 1. سید می گوید

  سلام لطفا دقیق تر توضیح بفرمائید به صورت کلی لطفا بگوئید بعنوان مثال حداکثر شهریه رشته دندانپزشکی برای یکسال چقدر میشود
  با تشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بستگی به انتخاب واحد و دانشگاه موردنظر دارد که می توانید سایت دانشگاه موردنظر رو مشاهد کنید

 2. علی می گوید

  سلم خسته نباشین..این مبالغ برای امساله دیگه درسته؟ ینی حداکثر پرستاری 7میلیونه یک ترمش؟ مطمئن باشیم؟ یموقع بیشتر نباشع؟ مثلاپردیس علوم پزشکی کرجو میخاستم بدونم…ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   خیر برای سال قبل بوده و هنوز برای امسال آپدیت نکردیم

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه (مشاهده) می باشد. ::

X   
[تام لند]