TAMLAND

مدابوک

تام لند

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ چقدره؟ (هزینه رشته های شهریه پرداز)

شهریه پردیس خودگردان رشته های پزشکی و پیراپزشکی 1400 چقدره؟
هزینه رشته های شهریه پرداز پزشکی و پیراپزشکی سال 1400-1401

دانشگاه های علوم پزشکی مبلغ شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ را برای دانشجویان پذیرفته شده در رشته های شهریه پرداز و پردیس های خودگردان اعلام کردند.

 هر ساله با آغاز ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده در آزمون سراسری، دانشگاه‌های کشور میزان شهریه را که بر اساس مصوبه هیات امنای خود تصویب شده اعلام می‌کنند.

برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی هنوز به طور کامل شهریه سال تحصیلی جدید را در برخی از رشته‌های شهریه پرداز اعلام نکرده و برخی نیز شهریه را به صورت علی‌الحساب اعلام کرده‌اند.

برخی از دانشگاه‌ها نیز شهریه سال ۱۳۹۹ را اعلام کرده‌اند و یادآور شده‌اند شهریه سال تحصیلی جدید درصدی افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد.

بر اساس میانگینی که دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرده‌اند، بالاترین شهریه متعلق به رشته دندانپزشکی و پس از آن پزشکی است. کمترین میزان شهریه نیز مربوط به رشته‌های مقطع کارشناسی است.

دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی شهریه سال تحصیلی جدید را اعلام نکرده‌اند. همچنین برخی از دانشگاه‌ها پذیرش شهریه پرداز ندارند. برخی نیز بعد از ثبت نام اولیه دانشجویان جداول شهریه را اطلاع رسانی می‌کنند.

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برای نیمسال اول
مقطع کارشناسی ۴۵ میلیون ریال
مقطع کارشناسی ارشد ۷۰ میلیون ریال
مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) ۱۰۰ میلیون ریال
مقطع دکتری عمومی پزشکی (علوم پایه) ۹۰ میلیون ریال
مقطع دکتری عمومی پزشکی (علوم بالینی) ۱۳۰ میلیون ریال
مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی ۹۰ میلیون ریال
مقطع دکتری عمومی داروسازی ۹۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

شهریه دو ترم تحصیلی
دکتری عمومی پزشکی ۱۸۹ میلیون و ۶۰۱ هزار ریال
دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۷۶ میلیون ریال
کارشناسی رشته‌های فیزیوتراپی و پرستاری ۱۰۵ میلیون و ۳۸۰ هزار ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

شهریه یک نیمسال (شهریه ثابت + متغیر)
دکتری عمومی پزشکی و داروسازی مجموع شهریه متغیر: ۵۵ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۵۰۰ ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال

دکتری عمومی دندانپزشکی مجموع شهریه متغیر: ۶۵ میلیون و ۲۱۹ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال

 

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شهریه علی‌الحساب
پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ۵۰ میلیون ریال
رشته‌های کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون ریال
رشته‌های کارشناسی ۱۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ورودی سال ۱۴۰۰
دکتری عمومی پزشکی و داروسازی مجموع شهریه متغیر: ۲۹ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۲۲ میلیون ریال

دکتری عمومی دندانپزشکی مجموع شهریه متغیر: ۳۶ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۲۲ میلیون ریال

رشته‌های کارشناسی مجموع شهریه متغیر: ۱۲ میلیون و ۵۴ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۱۱ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

الزام تعهد محضری و ارائه سفته به میزان شهریه ثابت کل دوره تحصیلی
دکتری عمومی پزشکی مبلغ سفته: ۳۰۰ میلیون ریال
دکتری عمومی دندانپزشکی مبلغ سفته: ۳۰۰ میلیون ریال
رشته‌های کارشناسی مبلغ سفته: ۹۰ میلیون ریال
شهریه ثابت هر نیمسال تا پایان دوره تحصیلی ثابت و شهریه متغیر در هر سال با نظر هیات رئیسه دانشگاه قابل افزایش است

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سفته و شهریه علی‌الحساب
دکتری عمومی پزشکی مبلغ سفته: ۵۰۰ میلیون ریال / مبلغ شهریه ترم اول علی‌الحساب: ۱۲۰ میلیون ریال
دکتری عمومی دندانپزشکی مبلغ سفته: ۵۰۰ میلیون ریال / مبلغ شهریه ترم اول علی‌الحساب: ۱۲۰ میلیون ریال
دکتری عمومی داروسازی مبلغ سفته: ۴۳۰ میلیون ریال / مبلغ شهریه ترم اول علی‌الحساب: ۱۲۰ میلیون ریال
رشته‌های کاردرمانی، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پرتوشناسی مبلغ سفته: ۱۴۰ میلیون ریال / مبلغ شهریه ترم اول علی‌الحساب: ۵۵ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهریه علی‌الحساب نیمسال اول
دکتری عمومی پزشکی مبلغ سفته: ۳۵۰ میلیون ریال / ۱۲۰ میلیون ریال
دکتری عمومی دندانپزشکی مبلغ سفته: ۳۵۰ میلیون ریال / ۱۲۰ میلیون ریال
دکتری عمومی داروسازی مبلغ سفته: ۳۵۰ میلیون ریال / ۱۲۰ میلیون ریال
رشته‌های مقطع کارشناسی مبلغ سفته: ۱۰۰ میلیون ریال / ۶۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم

شهریه علی‌الحساب نیمسال اول
دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال
رشته‌های مقطع کارشناسی مبلغ ۵۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی البرز

شهریه علی‌الحساب نیمسال اول
تمام دانشجویان شهریه پرداز مبلغ ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کارشناسی و دکتری حرفه‌ای
رشته‌های مقطع کارشناسی ۷۵ میلیون ریال
رشته‌های مقطع دکتری حرفه‌ای ۱۵۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان

برای دانشجویان ورودی کنکور ۱۴۰۰/ شهریه علی‌الحساب
دکتری عمومی پزشکی چک تضمینی به مبلغ ۸۵ میلیون ریال + چک شخصی به مبلغ ۸۵ میلیون ریال
دکتری عمومی دندانپزشکی چک تضمینی به مبلغ ۹۰ میلیون ریال + چک شخصی به مبلغ ۹۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجموع متغیر و ثابت
رشته‌های مقطع کارشناسی مجموع شهریه متغیر: ۱۹ میلیون و ۱۰ هزار و ۲۰۰ ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۱۳ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال

رشته‌های مقطع دکتری حرفه‌ای مجموع شهریه متغیر: ۴۳ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۵۰۰ ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

شهریه علی‌الحساب و سفته
دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مبلغ سفته: ۲۴۰ میلیون تومان / ۲۰۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد

شهریه جهت یک نیمسال
دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
دکتری عمومی پزشکی ۱۶۵ میلیون ریال
دکتری عمومی داروسازی ۱۷۵ میلیون ریال
کارشناسی پرستاری ۷۵ میلیون ریال
کارشناسی علوم آزمایشگاهی ۸۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهریه یک نیمسال (۱ ترم)
دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۵۵ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال
دکتری عمومی پزشکی ۱۵۵ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال
دکتری عمومی داروسازی ۱۵۵ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال
سایر دانشکده‌ها، مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۷۵ میلیون و ۷۵ هزار ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

علی‌الحساب
رشته‌های مختلف مبلغ ۴۰ میلیون ریال

 

 

منبع : خبرگزاری مهر

ممکن است شما دوست داشته باشید
25 نظر
 1. ناشناس می گوید

  سلام ببخشید شهریه پزشکی شهریه پرداز علوم پزشکی کردستان چقدره؟

 2. تینا می گوید

  سلام پیسی
  شهریه پزشکی ظرفیت مازاد دانشگاه روزانه بیشتر یاپزشکی پردیس های روزانه ها؟؟؟
  چون دانشگاهای روزانه ایی که پردیس ندارند ظرفیت مازاد دارند… کدومش ارزون تره تو بعضی سایت گفته مردیس ارزون تر تو بعضی سایت ها گفته ظرفیت مازاد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   عذرخواهیم ولی اطلاعات کافی نداریم

 3. وحید می گوید

  سلام. ورودی نیمسال دوم رشته پزشکی دانشگاه اراک، شهریه پردازه یا نه؟ ورودی نیمسال دوم شبانه هست و شهریه داره، ولی رشته پزشکی شبانه نداره. لطفا راهنمایی کنین ممنون.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   باید اون کدرشته رو چک کنید و با آموزش دانشگاه تما بگیرید تا مطمئن بشید

 4. ناشناس می گوید

  سلام هزینه دانشگاه پیام نور بیشتره یا شبانه؟؟؟

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه (مشاهده) می باشد. ::

X
[تام لند]