تام لند

مدابوک

تام لند

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ چقدره؟ (هزینه رشته های شهریه پرداز)

شهریه پردیس خودگردان رشته های پزشکی و پیراپزشکی 1400 چقدره؟
هزینه رشته های شهریه پرداز پزشکی و پیراپزشکی سال 1400-1401

دانشگاه های علوم پزشکی مبلغ شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ را برای دانشجویان پذیرفته شده در رشته های شهریه پرداز و پردیس های خودگردان اعلام کردند.

 هر ساله با آغاز ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده در آزمون سراسری، دانشگاه‌های کشور میزان شهریه را که بر اساس مصوبه هیات امنای خود تصویب شده اعلام می‌کنند.

برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی هنوز به طور کامل شهریه سال تحصیلی جدید را در برخی از رشته‌های شهریه پرداز اعلام نکرده و برخی نیز شهریه را به صورت علی‌الحساب اعلام کرده‌اند.

برخی از دانشگاه‌ها نیز شهریه سال ۱۳۹۹ را اعلام کرده‌اند و یادآور شده‌اند شهریه سال تحصیلی جدید درصدی افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد.

بر اساس میانگینی که دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرده‌اند، بالاترین شهریه متعلق به رشته دندانپزشکی و پس از آن پزشکی است. کمترین میزان شهریه نیز مربوط به رشته‌های مقطع کارشناسی است.

دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی شهریه سال تحصیلی جدید را اعلام نکرده‌اند. همچنین برخی از دانشگاه‌ها پذیرش شهریه پرداز ندارند. برخی نیز بعد از ثبت نام اولیه دانشجویان جداول شهریه را اطلاع رسانی می‌کنند.

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برای نیمسال اول
مقطع کارشناسی ۴۵ میلیون ریال
مقطع کارشناسی ارشد ۷۰ میلیون ریال
مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) ۱۰۰ میلیون ریال
مقطع دکتری عمومی پزشکی (علوم پایه) ۹۰ میلیون ریال
مقطع دکتری عمومی پزشکی (علوم بالینی) ۱۳۰ میلیون ریال
مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی ۹۰ میلیون ریال
مقطع دکتری عمومی داروسازی ۹۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

شهریه دو ترم تحصیلی
دکتری عمومی پزشکی ۱۸۹ میلیون و ۶۰۱ هزار ریال
دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۷۶ میلیون ریال
کارشناسی رشته‌های فیزیوتراپی و پرستاری ۱۰۵ میلیون و ۳۸۰ هزار ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

شهریه یک نیمسال (شهریه ثابت + متغیر)
دکتری عمومی پزشکی و داروسازی مجموع شهریه متغیر: ۵۵ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۵۰۰ ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال

دکتری عمومی دندانپزشکی مجموع شهریه متغیر: ۶۵ میلیون و ۲۱۹ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال

 

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شهریه علی‌الحساب
پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ۵۰ میلیون ریال
رشته‌های کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون ریال
رشته‌های کارشناسی ۱۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ورودی سال ۱۴۰۰
دکتری عمومی پزشکی و داروسازی مجموع شهریه متغیر: ۲۹ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۲۲ میلیون ریال

دکتری عمومی دندانپزشکی مجموع شهریه متغیر: ۳۶ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۲۲ میلیون ریال

رشته‌های کارشناسی مجموع شهریه متغیر: ۱۲ میلیون و ۵۴ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۱۱ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

الزام تعهد محضری و ارائه سفته به میزان شهریه ثابت کل دوره تحصیلی
دکتری عمومی پزشکی مبلغ سفته: ۳۰۰ میلیون ریال
دکتری عمومی دندانپزشکی مبلغ سفته: ۳۰۰ میلیون ریال
رشته‌های کارشناسی مبلغ سفته: ۹۰ میلیون ریال
شهریه ثابت هر نیمسال تا پایان دوره تحصیلی ثابت و شهریه متغیر در هر سال با نظر هیات رئیسه دانشگاه قابل افزایش است

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سفته و شهریه علی‌الحساب
دکتری عمومی پزشکی مبلغ سفته: ۵۰۰ میلیون ریال / مبلغ شهریه ترم اول علی‌الحساب: ۱۲۰ میلیون ریال
دکتری عمومی دندانپزشکی مبلغ سفته: ۵۰۰ میلیون ریال / مبلغ شهریه ترم اول علی‌الحساب: ۱۲۰ میلیون ریال
دکتری عمومی داروسازی مبلغ سفته: ۴۳۰ میلیون ریال / مبلغ شهریه ترم اول علی‌الحساب: ۱۲۰ میلیون ریال
رشته‌های کاردرمانی، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پرتوشناسی مبلغ سفته: ۱۴۰ میلیون ریال / مبلغ شهریه ترم اول علی‌الحساب: ۵۵ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهریه علی‌الحساب نیمسال اول
دکتری عمومی پزشکی مبلغ سفته: ۳۵۰ میلیون ریال / ۱۲۰ میلیون ریال
دکتری عمومی دندانپزشکی مبلغ سفته: ۳۵۰ میلیون ریال / ۱۲۰ میلیون ریال
دکتری عمومی داروسازی مبلغ سفته: ۳۵۰ میلیون ریال / ۱۲۰ میلیون ریال
رشته‌های مقطع کارشناسی مبلغ سفته: ۱۰۰ میلیون ریال / ۶۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم

شهریه علی‌الحساب نیمسال اول
دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال
رشته‌های مقطع کارشناسی مبلغ ۵۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی البرز

شهریه علی‌الحساب نیمسال اول
تمام دانشجویان شهریه پرداز مبلغ ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کارشناسی و دکتری حرفه‌ای
رشته‌های مقطع کارشناسی ۷۵ میلیون ریال
رشته‌های مقطع دکتری حرفه‌ای ۱۵۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان

برای دانشجویان ورودی کنکور ۱۴۰۰/ شهریه علی‌الحساب
دکتری عمومی پزشکی چک تضمینی به مبلغ ۸۵ میلیون ریال + چک شخصی به مبلغ ۸۵ میلیون ریال
دکتری عمومی دندانپزشکی چک تضمینی به مبلغ ۹۰ میلیون ریال + چک شخصی به مبلغ ۹۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجموع متغیر و ثابت
رشته‌های مقطع کارشناسی مجموع شهریه متغیر: ۱۹ میلیون و ۱۰ هزار و ۲۰۰ ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۱۳ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال

رشته‌های مقطع دکتری حرفه‌ای مجموع شهریه متغیر: ۴۳ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۵۰۰ ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)

مجموع شهریه ثابت: ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

شهریه علی‌الحساب و سفته
دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مبلغ سفته: ۲۴۰ میلیون تومان / ۲۰۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد

شهریه جهت یک نیمسال
دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
دکتری عمومی پزشکی ۱۶۵ میلیون ریال
دکتری عمومی داروسازی ۱۷۵ میلیون ریال
کارشناسی پرستاری ۷۵ میلیون ریال
کارشناسی علوم آزمایشگاهی ۸۰ میلیون ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهریه یک نیمسال (۱ ترم)
دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۵۵ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال
دکتری عمومی پزشکی ۱۵۵ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال
دکتری عمومی داروسازی ۱۵۵ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال
سایر دانشکده‌ها، مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۷۵ میلیون و ۷۵ هزار ریال

 

شهریه پردیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

علی‌الحساب
رشته‌های مختلف مبلغ ۴۰ میلیون ریال

 

 

منبع : خبرگزاری مهر

ممکن است شما دوست داشته باشید
25 نظر
 1. مریم می گوید

  ببخشید الان که دانشگاه ها اکثرا باز نیستن چجوری میتونیم درباره شهریه و اینجور چیز ها سوال کنیم؟
  چون مقدار دقیق رو خودشون میدونن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   معمولا آموزش دانشکده ها هستند که پاسخ بدن
   یا باید از دانشجویان این گونه دانشگاه سوال کنید

 2. ناشناس می گوید

  سلام شما برای بیرجند زدین پنج میلیون اما چرا مشاور ها میگن پزشکی و پیرا بین ۱۰تا۱۵ میلیون هست؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   این موارد رو باید به صورت دقیق از خود دانشگاه استعلام کنید با آموزش دانشگاه تماس بگیرید

 3. ناشناس می گوید

  سلام،موقع قبولی اول شهریه میگرن یا اینکه بعد از ترم،باید بدیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   اطلاعی نداریم باید با آموزش دانشگاه تماس بگیرید

 4. ناشناس می گوید

  سلام رتبه برای منطقه ۳ رشته پزشکی شهریه پرداز چند باید باشه؟

 5. آریا می گوید

  الآن من میخوام پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز قبول شم
  شهریه‌ش چقدره؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   با آموزش این دانشگاه تماس بگیرید

 6. ناشناس می گوید

  ببخشین من شنیدم که تو دانشگاه شهریه پرداز ها پردیس منظورمه فقط پول کمی رو میدی بعد اینکه کار کردی از حقوقت بر میدارن ؟ درسته آیا؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام تا جایی که اطلاع داریم
   خیر ،شهریه در ابتدا گرفته میشه
   باز می توانید با قسمت آموزش چند تا از این این دانشگاه ها تماس بگیرید مطمئن بشید

 7. مائده می گوید

  یعنی ترمی ۱۲ میلیون شهریه اش هست؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   لطفا با دانشگاه تماس بگیرید تا مطمئن بشید
   طبیعتا شهریه های رشته های پردیس و شهریه پرداز بسته به موقعیت و رشته ممکن بالا باشه

 8. مائده می گوید

  ببخشید اون مبلغ سفته که برای دانشگاه شیراز نوشتین ۳۵ میلیون چیه ؟؟آخرش ترمی چفدر باید داد برای پزشکی شیراز

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مائده خانم گرامی
   سفته یه اوراقی هستند که از بانک خریداری می کنید به ملغ مورنظر، حالا نمی دونیم منظورشون همین هست یا نه
   شما با آموزش دانشکده موردنظر تماس بگیرید راهنمایی میشید

 9. سید می گوید

  سلام لطفا دقیق تر توضیح بفرمائید به صورت کلی لطفا بگوئید بعنوان مثال حداکثر شهریه رشته دندانپزشکی برای یکسال چقدر میشود
  با تشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بستگی به انتخاب واحد و دانشگاه موردنظر دارد که می توانید سایت دانشگاه موردنظر رو مشاهد کنید

 10. علی می گوید

  سلم خسته نباشین..این مبالغ برای امساله دیگه درسته؟ ینی حداکثر پرستاری 7میلیونه یک ترمش؟ مطمئن باشیم؟ یموقع بیشتر نباشع؟ مثلاپردیس علوم پزشکی کرجو میخاستم بدونم…ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   خیر برای سال قبل بوده و هنوز برای امسال آپدیت نکردیم

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه (مشاهده) می باشد. ::

X
[تام لند]