ضرایب دروس کنکور 98

ضرایب کنکور 98

ضرایب دروس کنکور 98

پی سی کنکور: با توجه به تغییرات و تحولات جدید در شیوه و نحوه برگزاری کنکور 98،ضرایب دروس کنکور 98 نیز با تغییراتی همراه خواهد بود،ضرایب کنکور 98 برای دو دسته از دواطلبان کنکور 98 ارائه می شود.از جمله ضرایب دروس کنکور 98 نظام قدیم و ضرایب دروس کنکور 98 نظام جدید که هر ساله توسط سازمان سنجش منتشر می شود.

ضرایب دروس کنکور 98 شامل اهمیت و میزان تاثیر هر درس عمومی و اختصاصی در کنکور خواهد بود،ضرایب دروس کنکور 98 ریاضی،ضرایب دروس کنکور 98 تجربی،ضرایب کنکور 98 انسانی و سایر رشته در همین مطلب با جزئیات به اطلاع شما داوطلبان کنکور 98 می رسد.

 

*ضرایب دروس عمومی کنکور 98

ضرایب دروس عمومی کنکور 98

جدول ضرایب دروس کنکور 98 در یک نگاه :

ضرایب دروس کنکور 98 نظام قدیم

1- ضرایب دروس کنکور ریاضی 98 نظام قدیم و نظام جدید

– ضرایب رشته های زیر گروه 1 کنکور ریاضی 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 2 کنکور ریاضی 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 3 کنکور ریاضی 98

ضرایب دروس کنکور ریاضی 98

2- ضرایب دروس کنکور تجربی 98 نظام قدیم و نظام جدید

– ضرایب رشته های زیر گروه 1 کنکور تجربی 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 2 کنکور تجربی 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 3 کنکور تجربی 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 4 کنکور تجربی 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 5 کنکور تجربی 98

 

ضرایب دروس کنکور تجربی 98

 

3- ضرایب دروس کنکور انسانی 98 نظام قدیم و نظام جدید

– ضرایب رشته های زیر گروه 1 کنکور انسانی 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 2 کنکور انسانی 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 3 کنکور انسانی 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 4 کنکور انسانی 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 5 کنکور انسانی 98

ضرایب دروس کنکور انسانی 98

4- ضرایب دروس کنکور هنر 98 نظام قدیم و نظام جدید

– ضرایب رشته های زیر گروه 1 کنکور هنر 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 2 کنکور هنر 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 3 کنکور هنر 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 4 کنکور هنر 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 5 کنکور هنر 98

ضرایب دروس کنکور هنر 98

5- ضرایب دروس کنکور زبان 98 نظام قدیم و نظام جدید

– ضرایب رشته های زیر گروه 1 کنکور زبان 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 2 کنکور زبان 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 3 کنکور زبان 98

– ضرایب رشته های زیر گروه 4 کنکور زبان 98

ضرایب دروس کنکور زبان 98

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

Solve : *
2 + 18 =


عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم !
+ +