مصاحبه با رتبه های برتر کنکور97

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور97

رازهای موفقیت رتبه های تک رقمی کنکور97

رتبه های برتر کنکور97/نفرات برتر کنکور97
رتبه های برتر کنکور97/نفرات برتر کنکور97

برای دیدن مصاحبه جداگانه نفرات برتر می توانید روی لینک پایین هر اسم کلیک کنید

 

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 97 ریاضی

مصاحبه با رتبه 1 کنکور ریاضی 97

مشاهده متن مصاحبه با علیرضا شاطری 

مصاحبه با رتبه 2 کنکور ریاضی 97

 مشاهده متن مصاحبه با سید محمد صادق کشاورزی رتبه 2 کنکور ریاضی97 

 

مصاحبه با رتبه 3 کنکور ریاضی 97،

 مشاهده متن مصاحبه با بهار رادمهر رتبه 3 کنکور ریاضی 97

 

مصاحبه با رتبه 4 کنکور ریاضی 97

 

مصاحبه با رتبه 5 کنکور ریاضی 97

 

مصاحبه با رتبه 6 کنکور ریاضی 97

مشاهده متن مصاحبه با سجاد فقفور رتبه 6 کنکور ریاضی97

 

مصاحبه با رتبه 7 کنکور ریاضی 97

مشاهده متن مصاحبه با علی سالار حسینی رتبه 7 کنکور ریاضی 97

 

مصاحبه با رتبه 8 کنکور ریاضی 97

مشاهده متن مصاحبه با امیر حسین استقامت رتبه 8 کنکور ریاضی 97

 

مصاحبه با رتبه 9 کنکور ریاضی 97

مشاهده متن مصاحبه با احمد سلیمی رتبه 9 کنکور ریاضی 97

 

مصاحبه با رتبه 10 کنکور ریاضی 97

مشاهده متن مصاحبه با مظفر وانانی رتبه 10 کنکور ریاضی 97

————————————————————————————————-

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور97تجربی

مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی 97

مشاهده متن مصاحبه با امیر رضا براتی رتبه 1 کنکور تجربی 97

 

مصاحبه با رتبه 2 کنکور تجربی97

مشاهده متن مصاحبه با علی عبداله زاده رتبه 2 تجربی 97 و رتبه 1 زبان 97

 

مصاحبه با رتبه 3 کنکور تجربی 97

مشاهده متن مصاحبه با عرفان آبادی رتبه 3 کنکور تجربی 97

 

مصاحبه با رتبه 4 کنکور تجربی 97

 

مصاحبه با رتبه 5 کنکور تجربی 97

مشاهده متن مصاحبه با سارا کمالی رتبه 5 کنکور تجربی 97

 

مصاحبه با رتبه 6 کنکور تجربی 97

مشاهده متن مصاحبه با علی افخمی رتبه 6 کنکور تجربی 97

 

مصاحبه با رتبه 7 کنکور تجربی 97

مشاهده متن صاحبه با امیر حسین زارع رتبه 7 کنکور تجربی 97

مصاحبه با رتبه 8 کنکور تجربی 97

مشاهده متن صاحبه با سید شایان شجاعی رتبه 8 کنکور تجربی 97

 

مصاحبه با رتبه 9 کنکور تجربی 97

مشاهده متن مصاحبه با آرمان زینالی رتبه 9 کنکور تجربی 97

 

مصاحبه با رتبه 10 کنکور تجربی 97

مشاهده متن مصاحبه با پریا ولی زاده رتبه 10 کنکور تجربی 97

———————————————————————————————

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور97انسانی

مصاحبه با رتبه 1 کنکور انسانی 97

مشاهده  متن مصاحبه با فاطمه ملکی 

 

مصاحبه با رتبه 2 کنکور انسانی 97

مشاهده متن مصاحبه با طنین زاهد رتبه 2 کنکور انسانی 97

 

مصاحبه با رتبه 3 کنکور انسانی 97

مشاهده متن مصاحبه با علی مرتضی قلی رتبه 3 کنکور انسانی 97

 

مصاحبه با رتبه 4 کنکور انسانی 97

مشاهده متن مصاحبه با فرنوش فخار رتبه 4 کنکور انسانی 97

 

مصاحبه با رتبه 5 کنکور انسانی 97

 

مصاحبه با رتبه 6 کنکور انسانی 97

 

مصاحبه با رتبه 7 کنکور انسانی 97

 

مصاحبه با رتبه 8 کنکور انسانی 97

مشاهده متن صاحبه با نیما جواهری رتبه 8 کنکور انسانی 97

 

مصاحبه با رتبه 9 کنکور انسانی 97

 

مصاحبه با رتبه 10 کنکور انسانی 97

مشاهده متن مصاحبه با علیرضا فتحی رتبه 10 کنکور انسانی 97

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور زبان 97

مصاحبه با رتبه 1 کنکور زبان 97

مشاهده متن مصاحبه با علی عبداله زاده رتبه 1 زبان 97

 

مصاحبه با رتبه 2 کنکور زبان 97

مصاحبه با پریسا علاوی رتبه 2 کنکور زبان 97

 

مصاحبه با رتبه 3 کنکور زبان 97

مصاحبه با محمد کاظمی رتبه 3 کنکور زبان 97

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور هنر 97

 

مصاحبه با فروغ رنجبر رتبه 1 کنکور هنر97

مصاحبه با آذین دهقان رتبه 2 کنکور هنر 97

 

کارنامه و درصد رتبه های برتر کنکور تجربی 97

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.