معرفی جامع و کامل رشته دندانپزشکی + فیلم

معرفی جامع و کامل رشته دندانپزشکی

امروزه دندانپزشکی فن و مهارت کشیدن دندان یا ساخت دندان مصنوعی با روش‮های ابتدایی نیست بلکه دانشی است که سلامت دهان و دندان را به عنوان   عضوی مهم در سلامت جسم و روح، زیبایی و ادا کردن کلمات تامین می‮کند. همچنین به یاری این علم می‮توان بسیاری از بیماری‮ها را در مراحل اولیه شناخت و از پیشرفت آن جلوگیری کرد. رشته دندانپزشکی در مقطع دکترای عمومی نحوه رعایت بهداشت، پیشگیری و درمان بیماری‮های دهان و دندان را آموزش می‮دهد. این مقطع دارای دو دوره مجزای دو و چهار ساله است که دانشجویان در دو سال اول واحد‮های علوم پایه را می‮گذرانند و بعد از آن وارد دوره تحصصی دندانپزشکی شده و دروس اختصاصی خود را در زمینه آسیب‮شناسی فک و دهان؛ ارتودنسی، اندودنتیکس، مواد دندانی و… میگذرانند و در نهایت می‮توانند بیماری‮های دهان و دندان را تشیخص داده و در حد یک دندانپزشک عمومی نسبت به درمان آن‮ها اقدام کنند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

سر فصل دروس دندانپزشکی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 217 واحد
دروس علوم پایه : 39 واحد
دروس عمومی : 24 واحد
دروس اختصاصی اجباری : 139 واحد
دروس اختصاصی اختیاری : 15 واحد

 

دروس عمومی دندانپزشکی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام 4 ادبیات فارسی 3
یک درس از دروس اخلاق اسلامی 2 زبان عمومی 3
یک درس از دروس انقلاب اسلامی 2 تربیت بدنی 1 1
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی 2 تربیت بدنی 2 1
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی 2 جمعیت و تنظیم خانواده 2
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 2 جمع 24

 

دروس علوم پایه رشته دندانپزشکی

 

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
آسیب شناسی عمومی نظری 2/5 آسیب شناسی عمومی عملی 0/5
انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی 1 ایمنی شناسی نظری 2/5
ایمنی شناسی عملی 0/5 باکتری شناسی نظری 3
باکتری شناسی عملی 1 بیوشیمی نظری 4
بیوشیمی عملی 1 روان شناسی و مهارتهای ارتباطی 2
ژنتیک انسانی 2 سلامت دهان و جامعه 2
علوم تشریحی 1 4 علوم تشریحی 2 3
علوم تشریحی 3 2 فیزیک پزشکی 1
فیزیولوژی عملی و نظری 6 جمع 39
ویروس شناسی 1

 

دروس اختصاصی اجباری رشته دندانپزشکی

 

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
آسیب شناسی دهان ، فک و صورت عملی 1 1 آسیب شناسی دهان ، فک و صورت عملی 2 1
آموزش مهارتهای ارتباطی بالینی 1 آناتومی و فورمولوژی دندان 2
اخلاق پزشکی ، تعهد حرفه ای و قانون 1 ارتو دانتیکس نظری 1 1
ارتو دانتیکس نظری 2 1 ارتو دانتیکس نظری 3 1
ارتو دانتیکس عملی 1 1 ارتو دانتیکس عملی 2 1
ارتو دانتیکس عملی 3 1 ارتو دانتیکس عملی 4 1
مبانی اندودانتیکس 1 1 مبانی اندودانتیکس 2 1
اندودانتیکس نظری 1 1 اندودانتیکس نظری 2 1
اندودانتیکس عملی 1 2 اندودانتیکس عملی 2 2
اندودانتیکس عملی 3 1 ایمپلنت های دندانی نظری 1
بیماریهای دهان و تشخیص عملی 1 2 بیماریهای دهان و تشخیص عملی2 1
بیماریهای دهان و تشخیص عملی 3 1 بیماریهای روانی 1
بیماریهای سیستمیک 1 2 بیماریهای سیستمیک 2 2
بیماریهای سیستمیک 3 1 بیماریهای سیستمیک 4 1
مبانی پروتزهای کامل 2 درمان بیماران با بی دندانی کامل 1
مبانی پروتزهای پارسیل 1 مبانی پروتزهای ثابت دندانی 2
پروتزهای کامل عملی 1 2 پروتزهای کامل عملی 2 2
پروتزهای پارسیل عملی 1 2 پروتزهای پارسیل عملی 2 2
پروتزهای ثابت عملی 1 2 پروتزهای ثابت عملی 2 2
پروتزهای دندانی پیشرفته نظری 1 1 پروتزهای دندانی پیشرفته نظری 2 1
پریودانتیکس نظری 1 1 پریودانتیکس نظری 2 1
پریودانتیکس نظری 3 1 پریودانتیکس عملی 1 1
پریودانتیکس عملی 2 1 پریودانتیکس عملی 3 1
پریودانتیکس عملی 4 1 پوسیدگی شناسی 1
تجهیزات دندانپزشکی و ارگونومی 1 تروماتولوژی دهان و فک و صورت 1
تغذیه در سلامت دهان 1 جراحی دهان ، فک و صورت نظری1 1
جراحی دهان ، فک و صورت نظری 2 1 جراحی دهان ، فک و صورت عملی1 1
جراحی دهان ، فک و صورت عملی 2 1 جراحی دهان ، فک و صورت عملی 3 2
جراحی فک و صورت عملی 4 2 حاکمیت خدمات بالینی و بهبود کیفیت خدمات سلامت دهان 1
درد و دارو شناسی در دندانپزشکی 1 مبانی دندانپزشکی ترمیمی 2
دندانپزشکی ترمیمی نظری 1 1 دندانپزشکی ترمیمی نظری 2 1
دندانپزشکی  ترمیمی عملی 1 1 دندانپزشکی  ترمیمی عملی 2 2
دندانپزشکی  ترمیمی عملی 3 1 دندانپزشکی تشخیصی 1 1
دندانپزشکی تشخیصی 2 2 دندانپزشکی تشخیصی 3 2
دندانپزشکی تشخیصی 4 1 دندانپزشکی تشخیصی 5 1
دندانپزشکی تشخیصی 6 1 دندانپزشکی تشخیصی 7 1
دندانپزشکی کودکان نظری 1 1 دندانپزشکی کودکان نظری 2 1
دندانپزشکی کودکان عملی 1 2 دندانپزشکی کودکان عملی 2 2
دندانپزشکی کودکان عملی 3 2 رادیولوژی دندان ، فک و صورت نظری 1 1
رادیولوژی دندان ، فک و صورت نظری 2 1 رادیولوژی دندان ، فک و صورت عملی 1 1
رادیولوژی دندان ، فک و صورت عملی2 1 رادیولوژی دندان ، فک و صورت عملی 3 1
روان شناسی تحقیق 1 1 روان شناسی تحقیق 2 1
زبان انگلیسی تخصصی 1 1 زبان انگلیسی تخصصی 2 1
زبان انگلیسی تخصصی 3 1 زبان انگلیسی تخصصی 4 1
سالمند شناسی 1 سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 1 1
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 2 1 سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی 1 1
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی2 1 سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی3 1
فارماکولوژی عمومی 2 فوریت های پزشکی در دندانپزشکی 1
کاربرد رایانه در دندانپزشکی 1 کنترل عفونت 1
کمپلکس پالپ و پری اپیکال 1 گوش و حلق و بینی 1
مبانی مواد دندانی 1 نگارش علمی 1
درمان جامع دندانپزشکی 1 2 درمان جامع دندانپزشکی 2 2
پروتزهای دندانی پیشرفته عملی 2 رساله پایان نامه 1 1
رساله پایان نامه 2 1 رساله پایان نامه 3 1
رساله پایان نامه 4 4 جمع 139
بیشتر بخوانید  معرفی جامع و کامل رشته مهندسی پزشکی(تمام گرایش ها)

 

دروس اختصاصی اختیاری رشته دندانپزشکی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
اپیدمیولوژی پیشرفته نظری 1 2 اپیدمیولوژی پیشرفته نظری 2 2
اقتصاد سلامت 2 ایمپلنت های دندانی عملی 2
پریودانتیکس عملی 5 2 جامعه شناسی سلامت 1
جراحی دهان و فک و صورت عملی 5 2 درمان بلیچینگ 2
دندانپزشکی خانواده در نظام سلامت 2 دندانپزشکی در بحران 1
دندانپزشکی قانونی 1 روان شناسی در دندانپزشکی 1
روشهای آمار زیستی 2 سلامت دهان و دخانیات 1
مبانی نور و لیزی در دندانپزشکی 1 کاربردهای کلینیکی لیزر در دندانپزشکی 2
مبانی مطالعات تحلیل اجزای محدود 1 مبانی سازمان و مدیریت 1
مدیریت خدمات بهداشتی 2 مواد دندانی عملی 2
علوم نوین در دندانپزشکی 2 جمع 35
مهندسی بافت و نانو بیو مواد دندانی 1
  • دانشجو موظف است 15 واحد از دروس فوق را بگذراند.
  • معرفی جامع و کامل رشته دندانپزشکی

توانایی‌ها و مهارت‌های لازم دندانپزشکی

دانشجویان این رشته باید از دست‮هایی ماهر و توانمند برخوردار باشد چون بسیاری از کارهای دندانپزشکی از تراش دندان گرفته تا بازسازی دندان نیاز به دست‮هایی هنرمند و توانا دارد تا بتوانند کارهای ظریف دندانپزشکی را انجام داد.‬‬‬‬‬‬

آينده‌ي شغلي رشته دندانپزشکی

امروزه در ايران، نزديک به 12 هزار دندانپزشک وجود دارد و از سوي ديگر سالانه 18 دانشکده‌ي دندانپزشکي دولتي و خصوصي موجود در کشور، بيش از 1000 دندانپزشک تربيت مي‌کنند. دندانپزشکان عمومي، پس از اتمام تحصيلات، بايد براي «طرح عمومي» نام نويسي کرده و به نوبت به شهرهايي که نياز به خدمات درماني دندانپزشکي دارد، اعزام شوند. دوره‌ي طرح، 18 ماه است. در همين دوره، براي بسياري از پزشکان، فرصت‌هاي شغلي مناسبي به‌وجود مي‌آيد که مي‌توانند از آن‌ها به نفع خود در آينده استفاده کنند.

وضعيت ادامه‌ي تحصيل در مقاطع بالاتر رشته دندانپزشکی

امکان ادامه‌ي تحصيل فوق دکترا، در رشته‌هاي مختلف دندان‌پزشکي در کشور ما وجود دارد. برخي از انواع تخصّص‌هاي اين رشته عبارتند از:

☼ اندودنتيکس (درمان ريشه‌ي دندان پوسيده و کمک به حفظ سلامت و نگه‌داري دندان‌هاي طبيعي)

☼ بيماري‌هاي دهان و تشخيص (تشخيص کلينيکي و پارا کلينيکي ضايعات حفره‌ي دهان)

☼ پروتزهاي دنداني (بازسازي دستگاه جونده (دندان‌ها و ساختمان‌هاي مجاور صورت) از طريق پروتزهاي ثابت و متحرک (پارسيل و کامل)

☼ دندان‌پزشکي ترميمي (درمان و ترميم ضايعات ميناي دندان (سخت‌ترين مادّه‌ي بدن) به منظور حفظ سلامت و زيبايي دندان‌هاي طبيعي)

و …

معرفی تصویری رشته دندانپزشکی:

دانلود

دانشگاه هایی که دانشجوی دندانپزشکی می پذیرند:

 

ردیف نام دانشگاه شهر
1 دانشگاه شاهد تهران
2 دانشگاه اراک اراک
3 دانشگاه ارتش تهران
4 دانشگاه اردبیل اردبیل
5 دانشگاه ارومیه ارومیه
6 دانشگاه اصفهان اصفهان
7 دانشگاه البرز البرز
8 دانشگاه ایلام ایلام
9 دانشگاه بابل بابل
10 دانشگاه بندرعباس بندرعباس
11 دانشگاه بوشهر بوشهر
12 دانشگاه بیرجند بیرجند
13 دانشگاه تبریز تبریز
14 دانشگاه تهران تهران
15 داشگاه اهواز اهواز
16 دانشگاه بجنورد بجنورد
17 دانشگاه رفسنجان رفسنجان
18 دانشگاه زاهدان زاهدان
19 دانشگاه زنجان زنجان
20 دانشگاه سمنان سمنان
21 دانشگاه شهید بهشتی تهران
22 دانشگاه شیراز شیراز
23 دانشگاه قزوین قزوین
24 دانشگاه قم قم
25 دانشگاه کاشان کاشان
26 دانشگاه سنندج سنندج
27 دانشگاه کرمان کرمان
28 دانشگاه کرمانشاه کرمانشاه
29 دانشگاه گرگان گرگان
30 دانشگاه گیلان گیلان
31 دانشگاه لرستان لرستان
32 دانشگاه مازندران مازندران
33 دانشگاه مشهد مشهد
34 دانشگاه همدان همدان
35 دانشگاه یاسوج یاسوج
36 دانشگاه یزد یزد

منابع:گاج،مسیر ایرانی،قلم چی + ویرایش

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم !
+ +