تام لند 1400tamlandمازتام لند 1400تحلیلازتحلیلازمازhamayesh

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

معرفی جامع و کامل رشته دندانپزشکی + فیلم

معرفی جامع و کامل رشته دندانپزشکی

امروزه دندانپزشکی فن و مهارت کشیدن دندان یا ساخت دندان مصنوعی با روش‮های ابتدایی نیست بلکه دانشی است که سلامت دهان و دندان را به عنوان   عضوی مهم در سلامت جسم و روح، زیبایی و ادا کردن کلمات تامین می‮کند. همچنین به یاری این علم می‮توان بسیاری از بیماری‮ها را در مراحل اولیه شناخت و از پیشرفت آن جلوگیری کرد. رشته دندانپزشکی در مقطع دکترای عمومی نحوه رعایت بهداشت، پیشگیری و درمان بیماری‮های دهان و دندان را آموزش می‮دهد. این مقطع دارای دو دوره مجزای دو و چهار ساله است که دانشجویان در دو سال اول واحد‮های علوم پایه را می‮گذرانند و بعد از آن وارد دوره تحصصی دندانپزشکی شده و دروس اختصاصی خود را در زمینه آسیب‮شناسی فک و دهان؛ ارتودنسی، اندودنتیکس، مواد دندانی و… میگذرانند و در نهایت می‮توانند بیماری‮های دهان و دندان را تشیخص داده و در حد یک دندانپزشک عمومی نسبت به درمان آن‮ها اقدام کنند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

سر فصل دروس دندانپزشکی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 217 واحد
دروس علوم پایه : 39 واحد
دروس عمومی : 24 واحد
دروس اختصاصی اجباری : 139 واحد
دروس اختصاصی اختیاری : 15 واحد

 

دروس عمومی دندانپزشکی

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام4ادبیات فارسی3
یک درس از دروس اخلاق اسلامی2زبان عمومی3
یک درس از دروس انقلاب اسلامی2تربیت بدنی 11
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی2تربیت بدنی 21
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی2جمعیت و تنظیم خانواده2
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران2جمع24

 

دروس علوم پایه رشته دندانپزشکی

 

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
آسیب شناسی عمومی نظری2/5آسیب شناسی عمومی عملی0/5
انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی1ایمنی شناسی نظری2/5
ایمنی شناسی عملی0/5باکتری شناسی نظری3
باکتری شناسی عملی1بیوشیمی نظری4
بیوشیمی عملی1روان شناسی و مهارتهای ارتباطی2
ژنتیک انسانی2سلامت دهان و جامعه2
علوم تشریحی 14علوم تشریحی 23
علوم تشریحی 32فیزیک پزشکی1
فیزیولوژی عملی و نظری6جمع39
ویروس شناسی1

 

دروس اختصاصی اجباری رشته دندانپزشکی

 

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
آسیب شناسی دهان ، فک و صورت عملی 11آسیب شناسی دهان ، فک و صورت عملی 21
آموزش مهارتهای ارتباطی بالینی1آناتومی و فورمولوژی دندان2
اخلاق پزشکی ، تعهد حرفه ای و قانون1ارتو دانتیکس نظری 11
ارتو دانتیکس نظری 21ارتو دانتیکس نظری 31
ارتو دانتیکس عملی 11ارتو دانتیکس عملی 21
ارتو دانتیکس عملی 31ارتو دانتیکس عملی 41
مبانی اندودانتیکس 11مبانی اندودانتیکس 21
اندودانتیکس نظری 11اندودانتیکس نظری 21
اندودانتیکس عملی 12اندودانتیکس عملی 22
اندودانتیکس عملی 31ایمپلنت های دندانی نظری1
بیماریهای دهان و تشخیص عملی 12بیماریهای دهان و تشخیص عملی21
بیماریهای دهان و تشخیص عملی 31بیماریهای روانی1
بیماریهای سیستمیک 12بیماریهای سیستمیک 22
بیماریهای سیستمیک 31بیماریهای سیستمیک 41
مبانی پروتزهای کامل2درمان بیماران با بی دندانی کامل1
مبانی پروتزهای پارسیل1مبانی پروتزهای ثابت دندانی2
پروتزهای کامل عملی 12پروتزهای کامل عملی 22
پروتزهای پارسیل عملی 12پروتزهای پارسیل عملی 22
پروتزهای ثابت عملی 12پروتزهای ثابت عملی 22
پروتزهای دندانی پیشرفته نظری 11پروتزهای دندانی پیشرفته نظری 21
پریودانتیکس نظری 11پریودانتیکس نظری 21
پریودانتیکس نظری 31پریودانتیکس عملی 11
پریودانتیکس عملی 21پریودانتیکس عملی 31
پریودانتیکس عملی 41پوسیدگی شناسی1
تجهیزات دندانپزشکی و ارگونومی1تروماتولوژی دهان و فک و صورت1
تغذیه در سلامت دهان1جراحی دهان ، فک و صورت نظری11
جراحی دهان ، فک و صورت نظری 21جراحی دهان ، فک و صورت عملی11
جراحی دهان ، فک و صورت عملی 21جراحی دهان ، فک و صورت عملی 32
جراحی فک و صورت عملی 42حاکمیت خدمات بالینی و بهبود کیفیت خدمات سلامت دهان1
درد و دارو شناسی در دندانپزشکی1مبانی دندانپزشکی ترمیمی2
دندانپزشکی ترمیمی نظری 11دندانپزشکی ترمیمی نظری 21
دندانپزشکی  ترمیمی عملی 11دندانپزشکی  ترمیمی عملی 22
دندانپزشکی  ترمیمی عملی 31دندانپزشکی تشخیصی 11
دندانپزشکی تشخیصی 22دندانپزشکی تشخیصی 32
دندانپزشکی تشخیصی 41دندانپزشکی تشخیصی 51
دندانپزشکی تشخیصی 61دندانپزشکی تشخیصی 71
دندانپزشکی کودکان نظری 11دندانپزشکی کودکان نظری 21
دندانپزشکی کودکان عملی 12دندانپزشکی کودکان عملی 22
دندانپزشکی کودکان عملی 32رادیولوژی دندان ، فک و صورت نظری 11
رادیولوژی دندان ، فک و صورت نظری 21رادیولوژی دندان ، فک و صورت عملی 11
رادیولوژی دندان ، فک و صورت عملی21رادیولوژی دندان ، فک و صورت عملی 31
روان شناسی تحقیق 11روان شناسی تحقیق 21
زبان انگلیسی تخصصی 11زبان انگلیسی تخصصی 21
زبان انگلیسی تخصصی 31زبان انگلیسی تخصصی 41
سالمند شناسی1سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 11
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 21سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی 11
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی21سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی31
فارماکولوژی عمومی2فوریت های پزشکی در دندانپزشکی1
کاربرد رایانه در دندانپزشکی1کنترل عفونت1
کمپلکس پالپ و پری اپیکال1گوش و حلق و بینی1
مبانی مواد دندانی1نگارش علمی1
درمان جامع دندانپزشکی 12درمان جامع دندانپزشکی 22
پروتزهای دندانی پیشرفته عملی2رساله پایان نامه 11
رساله پایان نامه 21رساله پایان نامه 31
رساله پایان نامه 44جمع139

 

دروس اختصاصی اختیاری رشته دندانپزشکی

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
اپیدمیولوژی پیشرفته نظری 12اپیدمیولوژی پیشرفته نظری 22
اقتصاد سلامت2ایمپلنت های دندانی عملی2
پریودانتیکس عملی 52جامعه شناسی سلامت1
جراحی دهان و فک و صورت عملی 52درمان بلیچینگ2
دندانپزشکی خانواده در نظام سلامت2دندانپزشکی در بحران1
دندانپزشکی قانونی1روان شناسی در دندانپزشکی1
روشهای آمار زیستی2سلامت دهان و دخانیات1
مبانی نور و لیزی در دندانپزشکی1کاربردهای کلینیکی لیزر در دندانپزشکی2
مبانی مطالعات تحلیل اجزای محدود1مبانی سازمان و مدیریت1
مدیریت خدمات بهداشتی2مواد دندانی عملی2
علوم نوین در دندانپزشکی2جمع35
مهندسی بافت و نانو بیو مواد دندانی1
 • دانشجو موظف است 15 واحد از دروس فوق را بگذراند.
 • معرفی جامع و کامل رشته دندانپزشکی

توانایی‌ها و مهارت‌های لازم دندانپزشکی

دانشجویان این رشته باید از دست‮هایی ماهر و توانمند برخوردار باشد چون بسیاری از کارهای دندانپزشکی از تراش دندان گرفته تا بازسازی دندان نیاز به دست‮هایی هنرمند و توانا دارد تا بتوانند کارهای ظریف دندانپزشکی را انجام داد.‬‬‬‬‬‬

آينده‌ي شغلي رشته دندانپزشکی

امروزه در ايران، نزديک به 12 هزار دندانپزشک وجود دارد و از سوي ديگر سالانه 18 دانشکده‌ي دندانپزشکي دولتي و خصوصي موجود در کشور، بيش از 1000 دندانپزشک تربيت مي‌کنند. دندانپزشکان عمومي، پس از اتمام تحصيلات، بايد براي «طرح عمومي» نام نويسي کرده و به نوبت به شهرهايي که نياز به خدمات درماني دندانپزشکي دارد، اعزام شوند. دوره‌ي طرح، 18 ماه است. در همين دوره، براي بسياري از پزشکان، فرصت‌هاي شغلي مناسبي به‌وجود مي‌آيد که مي‌توانند از آن‌ها به نفع خود در آينده استفاده کنند.

وضعيت ادامه‌ي تحصيل در مقاطع بالاتر رشته دندانپزشکی

امکان ادامه‌ي تحصيل فوق دکترا، در رشته‌هاي مختلف دندان‌پزشکي در کشور ما وجود دارد. برخي از انواع تخصّص‌هاي اين رشته عبارتند از:

☼ اندودنتيکس (درمان ريشه‌ي دندان پوسيده و کمک به حفظ سلامت و نگه‌داري دندان‌هاي طبيعي)

☼ بيماري‌هاي دهان و تشخيص (تشخيص کلينيکي و پارا کلينيکي ضايعات حفره‌ي دهان)

☼ پروتزهاي دنداني (بازسازي دستگاه جونده (دندان‌ها و ساختمان‌هاي مجاور صورت) از طريق پروتزهاي ثابت و متحرک (پارسيل و کامل)

☼ دندان‌پزشکي ترميمي (درمان و ترميم ضايعات ميناي دندان (سخت‌ترين مادّه‌ي بدن) به منظور حفظ سلامت و زيبايي دندان‌هاي طبيعي)

و …

معرفی تصویری رشته دندانپزشکی:

دانلود

دانشگاه هایی که دانشجوی دندانپزشکی می پذیرند:

 

ردیفنام دانشگاهشهر
1دانشگاه شاهدتهران
2دانشگاه اراکاراک
3دانشگاه ارتشتهران
4دانشگاه اردبیلاردبیل
5دانشگاه ارومیهارومیه
6دانشگاه اصفهاناصفهان
7دانشگاه البرزالبرز
8دانشگاه ایلامایلام
9دانشگاه بابلبابل
10دانشگاه بندرعباسبندرعباس
11دانشگاه بوشهربوشهر
12دانشگاه بیرجندبیرجند
13دانشگاه تبریزتبریز
14دانشگاه تهرانتهران
15داشگاه اهوازاهواز
16دانشگاه بجنوردبجنورد
17دانشگاه رفسنجانرفسنجان
18دانشگاه زاهدانزاهدان
19دانشگاه زنجانزنجان
20دانشگاه سمنانسمنان
21دانشگاه شهید بهشتیتهران
22دانشگاه شیرازشیراز
23دانشگاه قزوینقزوین
24دانشگاه قمقم
25دانشگاه کاشانکاشان
26دانشگاه سنندجسنندج
27دانشگاه کرمانکرمان
28دانشگاه کرمانشاهکرمانشاه
29دانشگاه گرگانگرگان
30دانشگاه گیلانگیلان
31دانشگاه لرستانلرستان
32دانشگاه مازندرانمازندران
33دانشگاه مشهدمشهد
34دانشگاه همدانهمدان
35دانشگاه یاسوجیاسوج
36دانشگاه یزدیزد

منابع:گاج،مسیر ایرانی،قلم چی + ویرایش

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=1210

ممکن است شما دوست داشته باشید
2 نظر
 1. پدرام می گوید

  سلام اشکال نداره کسی در سن23سالگی وارد دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی بشه از لحاظ سنی بزرگ نیس و اینا؟؟بعد تو پزشکی و دندانپزشکی درسن23سالگی قبول بشی هر کدوم در چه سنی دانشگاه رو تموم میکنی و فارغ التحصیل میشی؟؟بعد فارغ تحصیلی زود بریی تخصص هر کدوم از رشته های پزشکی و دندانپزشکی رو بگیریی تا چن سال و بعد سنت چند سال میشه سنی که گفتم و فارغ التحصیلی؟؟به نظر شما کسی پیر نمیشه و ؟؟خوبه تو این سن و تخصصشم؟؟؟لطفا کمکم کنید ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   نه هیچ اشکالی نداره و البته بستگی به توان و کشش خودتون داره و حتی بالای 30 سال هم دانشجو وجود داشته
   در حالت کلی 7 سال عمومی و 2 سال طرح هم دارید و برای تخصص هم می توان گفت 4 تا 5 سال زمان میبره
   ابتدا بررسی کنید که دوست دارید 5 سال آینده در چه وضعیتی باشید،آیا به رشته پزشکی علاقه دارید و …

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[TITLE]