معرفی جامع و کامل رشته هواشناسی

معرفی جامع و کامل رشته هواشناسی

معرفی رشته هواشناسی:

  • آب و هواشناسی همانطور که از اسم آن برمی‌آید علمی ‌است که به مطالعه درباره فعل و انفعالات جوی و بررسی پدیده‌های ‏هواشناسی به منظور پیش‮بینی وضع هوا و تاثیر این فعالیت‌ها بر روی محیط‌زیست و فعالیت انسان‌ها، جانداران و محیط بی‌جان ‏سیاره‌ی زمین می‌پردازد

مهارت ها و توانایی لازم برای رشته آب و هوا شناسی:

بعد ازعلاقه‌ی شخص که ‌یکی از اولویت‌های انتخاب این رشته می‌باشد، آشنایی به زبان انگلیسی، مهارت حل مسئله، ذهن خلاق و پویا، تبحر در ریاضیات و آمار –  کامپیوتر و جغرافیا، توجه و دقت فراوان به جزئیات و توانایی انجام کار گروهی نیز از دیگر عوامل لازم و ضروری برای فراگیری این رشته می‌باشند.

دروس رشته آب و هوا شناسی:

 

نیمسال:اول  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 فلسفه و سیر تکوین علم جغرافیا دکتر پوراحمد 2
2 زمین در فضا دکتر گورابی 2
3 مبانی زمین شناسی دکتر زمانزاده 2
4 ریاضیات مقدماتی دکتر حسینی 2
5 مبانی سنجش ار دور دکتر جعفربیگلو 2
6 نقشه خوانی دکتر عبدالهی 2
7 زبان عمومی دکتر دهمرده 2
8 اندیشه اسلامی 1 آقای مجیدی 2
9 تربیت بدنی 1 تربیت بدنی 1
10

 

نیمسال:دوم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی
دیف واحد درسی شماره درس واحد
1 مبانی جغرافیای جمعیت دکتر احمدی 2
2 مبانی جغرافیای روستایی دکتر ترکاشوند 2
3 مبانی ژئومورفولوژی (ساختمانی) دکتر یمانی 2
4 مبانی آب و هوا شناسی 1 دکتر عزیزی 2
5 آمار و احتمالات دکتر بازگیر 2
6 مبانی هیدرولوژی دکتر حسینی 2
7 ریاضیات پیشرفته دکتر حسینی 2
8 فناوری اطلاعات IT دکتر عبدالهی 2
9 تربیت بدنی 2 شهدای فنی 1
10 اندیشه اسلامی 2 آقای ملک مکان 2
11 دانش خانواده و جمعیت آقای احمدزاده فرد 2

 

نیمسال:سوم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 مبانی آب و هوا شناسی 2 دکتر عزیزی 2
2 مخاطرات طبیعی دکتر بازگیر 2
3 مبانی جغرافیای اقتصادی دکتر مطیعی 2
4 مبانی ژئومورفولوژی (دینامیک) دکتر یمانی 2
5 مبانی جغرافیای گردشگری دکتر مقبل 2
6 مبانی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) دکتر مقبل 2
7 مبانی محیط زیست دکتر مقبل 2
8 ریاضیات مهندسی دکتر حسینی 2
9 نقشه برداری مهندس صالح آبادی 2
10 اخلاق و تربیت اسلامی آقای اسدی 2

 

نیمسال:چهارم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 مبانی جغرافیای شهری دکتر حاتمی نژاد 2
2 جغرافیای جمعیت ایران دکتر زارعی 2
3 ژئومورفولوژی ایران دکتر محمدخان 2
4 آب و هوای ایران دکتر شمسی پور 2
5 جغرافیای اقتصادی ایران دکتر واثق 2
6 فیزیک عمومی دکتر حسینی 2
7 پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا دکتر مقبل 2
8 تحلیل فضایی دکتر شمسی پور 2
9 اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای دکتر یزدان پناه
10 انقلاب اسلامی ایران آقای فارسی جوکار 2

 

نیمسال:پنجم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی دکتر بازگیر 2
2 اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای دکتر محمدخان 2
3 اقلیم شناسی آماری دکتر بازگیر 2
4 کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی دکتر جعفربیگلو 2
5 اقلیم شناسی فیزیکی دکتر کریمی 2
6 جغرافیای شهری ایران دکتر زنگنه شهرکی
7 ریاضیات مهندسی دکتر حسینی 2
8 جغرافیا روستایی ایران دکتر ترکاشوند 2
9 ریشه های انقلاب اسلامی دکتر الوندی 2
10
بیشتر بخوانید  معرفی جامع و کامل رشته روانشناسی
نیمسال:ششم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 مخاطرات انسانی دکتر رجایی 2
2 آب و هوای کره زمین دکتر خوش اخلاق 2
3 نقشه ها و نمودارهای اقلیمی دکتر شمسی پور 2
4 آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی دکتر مقبل 2
5 اقلیم شناسی دینامیک دکتر کریمی 2
6 کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی دکتر کریمی 2
7 میکروکلیماتولوژی دکتر شمسی پور 2
8 روش تحقیق دکتر خوش اخلاق 2
9 جغرافیای خاک ها دکتر قدیمی 2
10 مبانی جغرافیای سیاسی دکتر ذکی 2
نیمسال:هفتم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 هیدرو کلیماتولوژی دکتر خوش اخلاق 2
2 اقلیم شناسی کاربردی دکتر مقدم 2
3 مدل سازی اقلیمی (اختیاری) دکتر کریمی 2
4 تغییر اقلیم و پیامدهای آن دکتر عزیزی 2
5 نواحی جغرافیایی ایران (اختیاری) دکتر مقدم 2
6 پروژه همکاران 3
7 اصول و روشهای آمایش سرزمین دکتر بازگیر 2
8 جغرافیای سیاسی ایران دکتر احمدی 2
  • مقاطع بالاتر تحصیلی رشته آب و هواشناسی:

رشته ارشد آب و هوا‌شناسی دارای 5 گرایش آب و هوا‌شناسی کاربردی، مخاطرات آب و هوایی، تغییرات آب و هوایی، آب و ‏هوا‌شناسی سینوپتیک و آب و هوا‌شناسی شهری می‌باشد. ‏

بازارکار و آینده شغلی رشته آب و هوا شناسی:

هواشناسی در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، نظامی، حمل و نقل‌، هواپیمایی و… کاربرد زیادی دارد.فرد به عنوان‌یک هواشناس می‌تواند در ادارات و سازمانهایی مانند هواشناسی، منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات، جهاد کشاورزی و وزارت نیرو فعالیت کند.

  • چه دانشگاه هایی دانشجوی رشته آب و هوا شناسی می پذیرند :

ردیف نام دانشگاه شهر
1 دانشگاه ارومیه ارومیه
2 دانشگاه تبریز تبریز
3 دانشگاه تهران تهران
4 دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار
5 دانشگاه خوارزمی تهران
6 دانشگاه رازی کرمانشاه
7 دانشگاه زنجان زنجان
8 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی همدان همدان
9 دانشگاه شهید بهشتی تهران
10 دانشگاه کردستان سنندج
11 دانشگاه لرستان خرم آباد
12 دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
13 دانشگاه یزد یزد
14 دانشگاه جیرفت جیرفت
15 دانشگاه فردوسی مشهد
16 دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
ردیف نام دانشگاه شهر
1 دانشگاه ارومیه ارومیه
2 دانشگاه تبریز تبریز
3 دانشگاه تهران تهران
4 دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار
5 دانشگاه خوارزمی تهران
6 دانشگاه رازی کرمانشاه
7 دانشگاه زنجان زنجان
8 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی همدان همدان
9 دانشگاه شهید بهشتی تهران
10 دانشگاه کردستان سنندج
11 دانشگاه لرستان خرم آباد
12 دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
13 دانشگاه یزد یزد
14 دانشگاه جیرفت جیرفت
15 دانشگاه فردوسی مشهد
16 دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

انتشارات گاج

سایت پی سی کنکور

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم !
+ +