تام لندتام لندمازتام لندماز

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

معرفی جامع و کامل رشته هواشناسی

معرفی جامع و کامل رشته هواشناسی

معرفی رشته هواشناسی:

  • آب و هواشناسی همانطور که از اسم آن برمی‌آید علمی ‌است که به مطالعه درباره فعل و انفعالات جوی و بررسی پدیده‌های ‏هواشناسی به منظور پیش‮بینی وضع هوا و تاثیر این فعالیت‌ها بر روی محیط‌زیست و فعالیت انسان‌ها، جانداران و محیط بی‌جان ‏سیاره‌ی زمین می‌پردازد

مهارت ها و توانایی لازم برای رشته آب و هوا شناسی:

بعد ازعلاقه‌ی شخص که ‌یکی از اولویت‌های انتخاب این رشته می‌باشد، آشنایی به زبان انگلیسی، مهارت حل مسئله، ذهن خلاق و پویا، تبحر در ریاضیات و آمار –  کامپیوتر و جغرافیا، توجه و دقت فراوان به جزئیات و توانایی انجام کار گروهی نیز از دیگر عوامل لازم و ضروری برای فراگیری این رشته می‌باشند.

دروس رشته آب و هوا شناسی:

 

نیمسال:اول  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی
ردیفواحد درسیشماره درسواحد
1فلسفه و سیر تکوین علم جغرافیادکتر پوراحمد2
2زمین در فضادکتر گورابی2
3مبانی زمین شناسیدکتر زمانزاده2
4ریاضیات مقدماتیدکتر حسینی2
5مبانی سنجش ار دوردکتر جعفربیگلو2
6نقشه خوانیدکتر عبدالهی2
7زبان عمومیدکتر دهمرده2
8اندیشه اسلامی 1آقای مجیدی2
9تربیت بدنی 1تربیت بدنی1
10

 

نیمسال:دوم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی
دیفواحد درسیشماره درسواحد
1مبانی جغرافیای جمعیتدکتر احمدی2
2مبانی جغرافیای روستاییدکتر ترکاشوند2
3مبانی ژئومورفولوژی (ساختمانی)دکتر یمانی2
4مبانی آب و هوا شناسی 1دکتر عزیزی2
5آمار و احتمالاتدکتر بازگیر2
6مبانی هیدرولوژیدکتر حسینی2
7ریاضیات پیشرفتهدکتر حسینی2
8فناوری اطلاعات ITدکتر عبدالهی2
9تربیت بدنی 2شهدای فنی1
10اندیشه اسلامی 2آقای ملک مکان2
11دانش خانواده و جمعیتآقای احمدزاده فرد2

 

نیمسال:سوم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی
ردیفواحد درسیشماره درسواحد
1مبانی آب و هوا شناسی 2دکتر عزیزی2
2مخاطرات طبیعیدکتر بازگیر2
3مبانی جغرافیای اقتصادیدکتر مطیعی2
4مبانی ژئومورفولوژی (دینامیک)دکتر یمانی2
5مبانی جغرافیای گردشگریدکتر مقبل2
6مبانی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)دکتر مقبل2
7مبانی محیط زیستدکتر مقبل2
8ریاضیات مهندسیدکتر حسینی2
9نقشه برداریمهندس صالح آبادی2
10اخلاق و تربیت اسلامیآقای اسدی2

 

نیمسال:چهارم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی
ردیفواحد درسیشماره درسواحد
1مبانی جغرافیای شهریدکتر حاتمی نژاد2
2جغرافیای جمعیت ایراندکتر زارعی2
3ژئومورفولوژی ایراندکتر محمدخان2
4آب و هوای ایراندکتر شمسی پور2
5جغرافیای اقتصادی ایراندکتر واثق2
6فیزیک عمومیدکتر حسینی2
7پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوادکتر مقبل2
8تحلیل فضاییدکتر شمسی پور2
9اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ایدکتر یزدان پناه
10انقلاب اسلامی ایرانآقای فارسی جوکار2

 

نیمسال:پنجم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی
ردیفواحد درسیشماره درسواحد
1مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستیدکتر بازگیر2
2اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ایدکتر محمدخان2
3اقلیم شناسی آماریدکتر بازگیر2
4کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعیدکتر جعفربیگلو2
5اقلیم شناسی فیزیکیدکتر کریمی2
6جغرافیای شهری ایراندکتر زنگنه شهرکی
7ریاضیات مهندسیدکتر حسینی2
8جغرافیا روستایی ایراندکتر ترکاشوند2
9ریشه های انقلاب اسلامیدکتر الوندی2
10
نیمسال:ششم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی
ردیفواحد درسیشماره درسواحد
1مخاطرات انسانیدکتر رجایی2
2آب و هوای کره زمیندکتر خوش اخلاق2
3نقشه ها و نمودارهای اقلیمیدکتر شمسی پور2
4آشنایی با نرم افزارهای اقلیمیدکتر مقبل2
5اقلیم شناسی دینامیکدکتر کریمی2
6کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسیدکتر کریمی2
7میکروکلیماتولوژیدکتر شمسی پور2
8روش تحقیقدکتر خوش اخلاق2
9جغرافیای خاک هادکتر قدیمی2
10مبانی جغرافیای سیاسیدکتر ذکی2
نیمسال:هفتم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی
ردیفواحد درسیشماره درسواحد
1هیدرو کلیماتولوژیدکتر خوش اخلاق2
2اقلیم شناسی کاربردیدکتر مقدم2
3مدل سازی اقلیمی (اختیاری)دکتر کریمی2
4تغییر اقلیم و پیامدهای آندکتر عزیزی2
5نواحی جغرافیایی ایران (اختیاری)دکتر مقدم2
6پروژههمکاران3
7اصول و روشهای آمایش سرزمیندکتر بازگیر2
8جغرافیای سیاسی ایراندکتر احمدی2
  • مقاطع بالاتر تحصیلی رشته آب و هواشناسی:

رشته ارشد آب و هوا‌شناسی دارای 5 گرایش آب و هوا‌شناسی کاربردی، مخاطرات آب و هوایی، تغییرات آب و هوایی، آب و ‏هوا‌شناسی سینوپتیک و آب و هوا‌شناسی شهری می‌باشد. ‏

بازارکار و آینده شغلی رشته آب و هوا شناسی:

هواشناسی در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، نظامی، حمل و نقل‌، هواپیمایی و… کاربرد زیادی دارد.فرد به عنوان‌یک هواشناس می‌تواند در ادارات و سازمانهایی مانند هواشناسی، منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات، جهاد کشاورزی و وزارت نیرو فعالیت کند.

  • چه دانشگاه هایی دانشجوی رشته آب و هوا شناسی می پذیرند :

ردیفنام دانشگاهشهر
1دانشگاه ارومیهارومیه
2دانشگاه تبریزتبریز
3دانشگاه تهرانتهران
4دانشگاه حکیم سبزواریسبزوار
5دانشگاه خوارزمیتهران
6دانشگاه رازیکرمانشاه
7دانشگاه زنجانزنجان
8دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی همدانهمدان
9دانشگاه شهید بهشتیتهران
10دانشگاه کردستانسنندج
11دانشگاه لرستانخرم آباد
12دانشگاه محقق اردبیلیاردبیل
13دانشگاه یزدیزد
14دانشگاه جیرفتجیرفت
15دانشگاه فردوسیمشهد
16دانشگاه سیستان و بلوچستانزاهدان
ردیفنام دانشگاهشهر
1دانشگاه ارومیهارومیه
2دانشگاه تبریزتبریز
3دانشگاه تهرانتهران
4دانشگاه حکیم سبزواریسبزوار
5دانشگاه خوارزمیتهران
6دانشگاه رازیکرمانشاه
7دانشگاه زنجانزنجان
8دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی همدانهمدان
9دانشگاه شهید بهشتیتهران
10دانشگاه کردستانسنندج
11دانشگاه لرستانخرم آباد
12دانشگاه محقق اردبیلیاردبیل
13دانشگاه یزدیزد
14دانشگاه جیرفتجیرفت
15دانشگاه فردوسیمشهد
16دانشگاه سیستان و بلوچستانزاهدان

دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

انتشارات گاج

سایت پی سی کنکور

 

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=2246

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[TITLE]