منابع کنکور 99 – تجربی و ریاضی و انسانی(نظام قدیم و جدید) [بروز شده]

فهرست کتب منابع کنکور 99 

فهرست منابع کنکور سراسری 99

پی سی کنکور : در این مطلب قصد داریم تا برای داوطلبان کنکور سال 99 ،فهرست کتب منابع کنکور 99 را آماده کنیم. تعیین منابع درسی کنکور 99 که سوالات کنکور از آن ها استخراج می شود، یک اصل اساسی برای افرادی است که از این طریق مسیر موفقیت را در پیش گرفته اند. در واقع مطالعه افراد و آمادگی آن ها برای شرکت در آزمون سراسری براساس منابع کنکور 99 سازمان سنجش می باشد، لذا اهمیت آن بسیار بالا بوده و نیازمند دقت بسیار است.

 منابع کنکور 99 ،همان کتبی است که سوالات از آن ها طراحی می شود،که برای داوطلبان کنکور 99 نظام قدیم شامل کتب درسی سه سال پایانی دبیرستان می باشد و برای داوطلبان نظام جدید کنکور 99 نیز شامل کتب سه سال پایانی متوسطه دوم می باشد.طبق آخرین اخبار منتشر شده ، در کنکور 99 تمامی داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید می توانند شرکت کنند و همانطور که در مطلب نحوه طراحی سوالات کنکور 99 نیز گفته شده سازمان سنجش اعلام کرده که ،سوالات کنکور 99 همانند کنکور 98 با دو نوع سری جداگانه بر اساس منابع موجود طراحی می شود ،یعنی یک سری سوال جداگانه برای داوطلبان کنکور نظام قدیم 99 و یک سری سوال جداگانه و متفاوت برای داوطلبان کنکور نظام جدید 99 طراحی می شود.

 اگر به دنبال جزئیات بیشتری از کنکور 99 هستید از مطالب بهترین منابع کنکور 99بودجه بندی کنکور 99 | تاثیر معدل کنکور 99 | برنامه ریزی برای کنکور 99 | روش مطالعه دروس کنکور 99 دیدن کنید.

فهرست مطالب :

 • منابع عمومی کنکور نظام جدید 99
 • منابع  تخصصی کنکور ریاضی نظام قدیم 99
 • منابع تخصصی کنکور تجربی نظام قدیم 99
 • منابع تخصصی کنکور انسانی نظام قدیم 99
 • منابع عمومی کنکور نظام قدیم 99
 • منابع تخصصی کنکور ریاضی نظام قدیم 99
 • منابع تخصصی کنکور تجربی نظام قدیم 99
 • منابع تخصصی کنکور انسانی نظام قدیم 99

1- فهرست کتب منابع کنکور 99 نظام جدید

 • منابع عمومی کنکور 99 نظام جدید

فهرست منابع عمومی کنکور 99 نظام جدید به شرح زیر می باشد :

منابع ادبیات عمومی تمام رشته ها : کتاب زبان و ادبیات فارسی 1 دهم ، کتاب زبان و ادبیات فارسی 2 یازدهم ، کتاب زبان و ادبیات فارسی 3 دوازدهم

منابع عربی عمومی تمام رشته ها غیر از انسانی : کتاب عربی 1 دهم (تمام رشته ها غیر از انسانی) ، کتاب عربی 2 یازدهم (تمام رشته ها غیر از انسانی) و کتاب عربی 3 دوازدهم (تمام رشته ها غیر از انسانی)

منابع عربی عمومی انسانی شامل : کتاب عربی دهم (انسانی) ، کتاب عربی یازدهم (انسانی) و کتاب عربی دوازدهم (انسانی)

منابع دین و زندگی عمومی کنکور تمام رشته ها غیر از انسانی : کتاب فرهنگ و معارف اسلامی 1 دهم (تمام رشته ها غیر از انسانی) ، کتاب فرهنگ و معارف اسلامی 2 یازدهم (تمام رشته ها غیر از انسانی) و کتاب فرهنگ و معارف اسلامی 3 دوازدهم (تمام رشته ها غیر از انسانی)

منابع دین و زندگی عمومی کنکور رشته انسانی : کتاب فرهنگ و معارف اسلامی 1 دهم (انسانی) ، کتاب فرهنگ و معارف اسلامی 2 یازدهم (انسانی) و کتاب فرهنگ و معارف اسلامی دوازدهم (تمام رشته ها غیر از انسانی)

منابع درس زبان انگلیسی عمومی کنکور : کتاب زبان انگلیسی 1 دهم ، کتاب زبان انگلیسی 2 یازدهم و کتاب زبان انگلیسی 3 دوازدهم

 

* جدول منابع دروس عمومی کنکور نظام جدید 99 

فهرست منابع سوالات عمومی کنکور 99


 • منابع کنکور ریاضی 99 نظام جدید

فهرست منابع سوالات کنکور ریاضی 99 نظام جدید شامل کتب و منابع زیر می باشد : 

 • ریاضیات (ریاضی 1 برای پایه دهم، هندسه 1 برای پایه دهم،هندسه 2 پایه یازدهم، آمار و احتمال پایه یازدهم،حسابان1 پایه یازدهم،حسابان 2 پایه دوازدهم،هندسه 3 پایه دوازدهم ، ریاضیات گسسته پایه دوازدهم)
 • فیزیک ( کتاب فیزیک 1 و آزمایشگاه پایه دهم، فیزیک 2 و آزمایشگاه پایه یازدهم ، فیزیک 3 و آزمایشگاه دوازدهم ویژه ریاضی)
 • شیمی (شیمی 1 و آزمایشگاه پایه دهم، شیمی 2 و آزمایشگاه پایه یازدهم و شیمی 3 دوازدهم ) است.

 

* جدول منابع کنکور ریاضی نظام جدید 99 

فهرست منابع کنکور ریاضی 99 نظام جدید


 • منابع کنکور 99 تجربی نظام جدید

فهرست منابع سوالات اختصاصی کنکور تجربی 99 نظام جدید شامل کتب و منابع زیر می باشد : 

 • زمین شناسی( یازدهم )
 • ریاضیات (ریاضی 1 برای پایه دهم، ریاضی 2 برای پایه یازدهم، ریاضی 3 برای پایه دوازدهم)
 • زیست شناسی (زیست شناسی 1 برای پایه دهم ،زیست شناسی 2 برای پایه یازدهم،زیست شناسی 3 برای پایه دوازدهم)
 • فیزیک ( کتاب فیزیک 1 و آزمایشگاه پایه دهم، فیزیک 2 و آزمایشگاه پایه یازدهم ، فیزیک 3 و آزمایشگاه دوازدهم)
 • شیمی (شیمی 1 و آزمایشگاه پایه دهم، شیمی 2 و آزمایشگاه پایه یازدهم و شیمی 3 دوازدهم )

 

* جدول منابع کنکور تجربی نظام جدید 99 

منابع سوالات کنکور تجربی 99 نظام جدید


منابع کنکور 99 انسانی نظام جدید

فهرست منابع سوالات اختصاصی کنکور انسانی 99 نظام جدید شامل کتب و منابع زیر می باشد : 

 • ریاضیات (ریاضی و آمار 1 برای پایه دهم، ریاضی و آمار 2 برای پایه یازدهم، ریاضی و آمار  3 برای پایه دوازدهم)
 • اقتصاد (دهم)
 • زبان و ادبیات تخصصی (علوم و فنون ادبی1 برای پایه دهم، علوم و فنون ادبی 2 برای پایه یازدهم، علوم و فنون ادبی 3 ، برای پایه دوزادهم)
 • عربی اختصاصی ( عربی 1 برای پایه دهم ،عربی 2 برای پایه یازدهم، عربی 3 برای پایه دوازدهم )
 • تاریخ (تاریخ 1 برای پایه دهم ،تاریخ 2 برای پایه یازدهم ، تاریخ 3 برای پایه دوازدهم )
 • جغرافیا (جغرافیای ایران برای پایه دهم ،جغرافیا 2 برای پایه یازدهم ، جغرافیا 3 کاربردی برای پایه دوازدهم)
 • علوم اجتماعی ( جامعه شناسی 1 برای پایه دهم ، جامعه شناسی 2 برای پایه یازدهم ، جامعه شناسی 3 برای پایه دوازدهم)
 • فلسفه ( فلسفه پایه یازدهم ،فلسفه پایه دوازدهم)
 • منطق (منطق پایه دهم)
 • روان شناسی (روان شناسی برای پایه یازدهم )

* جدول منابع کنکور انسانی نظام جدید 99 

فهرست منابع تخصصی کنکور انسانی 99 نظام جدید

 

2 – منابع کنکور 99 نظام قدیم

منابع دروس عمومی کنکور 99 نظام قدیم

فهرست منابع سوالات عمومی کنکور 99 نظام قدیم به شرح زیر می باشد :

منابع درس ادبیات عمومی : کتاب های زبان و ادبیات فارسی 2 پایه دوم ، زبان و ادبیات فارسی 3 پایه سوم، زبان و ادبیات فارسی عمومی دوره پیش دانشگاهی، ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)، زبان فارسی 3 (تخصصی انسانی) و زبان فارسی 3(غیرعلوم انسانی)

منابع درس عربی عمومی : کتاب عربی 2 دوم (غیر از علوم انسانی)، عربی 2(علوم انسانی) ، عربی 3 سوم (غیر از علوم انسانی) و عربی 3 سوم (علوم انسانی) برای تمامی رشته ها تعیین شده است.

منابع درس دین و زندگی عمومی (معارف) : کتاب های قرآن و تعلیمات دینی 2 دوم (دین و زندگی)، قرآن و تعلیمات دینی 3 سوم (دین و زندگی)، معارف اسلامی پیش دانشگاهی (دین و زندگی )

منبع درس زبان انگلیسی عمومی :  کتاب های انگلیسی 3 و انگلیسی دوره پیش دانشگاهی

 

* جدول منابع دروس عمومی کنکور نظام قدیم 99 

منابع عمومی کنکور نظام قدیم 99


منابع کنکور ریاضی 99 نظام قدیم

فهرست منابع سوالات اختصاصی کنکور ریاضی 99 نظام قدیم شامل کتب و منابع زیر می باشد : 

 • ریاضیات (کتاب هندسه 1 برای پایه دوم، آمار و مدلسازی پایه دوم، هندسه 2 برای پایه سوم، ریاضیات 2، حسابان پایه سوم، جبر و احتمال پایه سوم، هندسه تحلیلی و جبر  خطی دوره پیش دانشگاهی، حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی و ریاضیات گسسته دوره پیش دانشگاهی)
 • فیزیک ( کتاب فیزیک 1و آزمایشگاه پایه اول، فیزیک 2 و آزمایشگاه، فیزیک 3 و آزمایشگاه ، فیزیک ویژه ریاضی برای دوره پیش دانشگاهی)
 • شیمی (شیمی 2 و آزمایشگاه، شیمی 3 و آزمایشگاه و شیمی دوره پیش دانشگاهی)

 

* جدول منابع کنکور ریاضی نظام قدیم 99 

منابع دروس تخصصی کنکور 99 ریاضی نظام قدیم


منابع کنکور 99 تجربی نظام قدیم

فهرست منابع سوالات اختصاصی کنکور تجربی 99 نظام قدیم شامل کتب و منابع زیر می باشد : 

 • زمین شناسی ( کتاب زمین شناسی پایه سوم، علوم زمین دوره پیش دانشگاهی)
 • ریاضیات (کتاب هندسه 1 پایه دوم، ریاضیات 2، آمار و مدلسازی پایه سوم، ریاضیات 3 ویژه علوم تجربی و ریاضیات عمومی 1و 2 دوره پیش دانشگاهی)
 • زیست شناسی (کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 برای پایه دوم، زیست شناسی و آزمایشگاه 1 پایه سوم، زیست شناسی دوره پیش دانشگاهی)
 • فیزیک (کتاب فیزیک 1و آزمایشگاه، فیزیک 2 و آزمایشگاه، فیزیک 3 و آزمایشگاه علوم تجربی، فیزیک علوم تجربی دوره پیش دانشگاهی)
 • شیمی (شیمی 2 و آزمایشگاه، شیمی 3 و آزمایشگاه و شیمی پیش دانشگاهی)

 

* جدول منابع کنکور تجربی نظام قدیم 99 

منابع سوالات کنکور تجربی 99 نظام قدیم


منابع کنکور 99 انسانی نظام قدیم

فهرست منابع سوالات اختصاصی کنکور انسانی 99 نظام قدیم شامل کتب و منابع زیر می باشد :

 • ریاضیات ( کتاب ریاضیات 1، آمار و مدلسازی پایه دوم، ریاضی ویژه علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی پایه سوم، ریاضی پایه دوره پیش دانشگاهی )
 • اقتصاد (کتاب اقتصاد پایه دوم)
 • زبان و ادبیات فارسی اختصاصی (کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان 1پایه دوم، آرایه های ادبی پایه سوم، ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی پیش دانشگاهی)،
 • زبان عربی اختصاصی (کتاب عربی 2 ویژه علوم انسانی، عربی 3 ویژه علوم انسانی، عربی پیش دانشگاهی)،
 • تاریخ (کتاب تاریخ ایران و جهان 1 پایه دوم، تاریخ ایران و جهان 2 پایه سوم، تاریخ شناسی دوره پیش دانشگاهی)،
 • جغرافیا (کتاب جغرافیای 1 پایه دوم، جغرافیای 2 پایه سوم، جغرافیا پیش دانشگاهی)،
 • علوم اجتماعی (کتاب جامعه شناسی 1، جامعه شناسی 2، علوم اجتماعی جامعه شناسی نظام جهانی پیش دانشگاهی)
 • فلسفه (کتاب فلسفه پایه سوم، آشنایی با فلسفه اسلامی پیش دانشگاهی)،
 • منطق (کتاب منطق پایه سوم)
 • روان شناسی (کتاب روان شناسی پایه سوم )

 

* جدول منابع کنکور انسانی نظام قدیم 99 

منابع تخصصی کنکور 99 انسانی نظام قدیم

 

هم چنین شما داوطلبان عزیز برای دسترسی به فایل کتب درسی منابع کنکور 99  می توانید روی رشته مدنظر خود کلیک کنید :

دانلود منابع کنکور 99 تجربی 

دانلود منابع کنکور 99 ریاضی

دانلود منابع کنکور 99 انسانی 

 • هم چنین در صورت نیاز به تهیه لیست کتاب های کمک آموزشی برتر دروس مختلف می توانید از مطلب بهترین منابع کنکور 99 دیدن کنید.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
57 نظر
 1. ترانه می گوید

  سلام مرسی از مطالبتون
  دقیقا منابع برای کنکور 99 کی مشخص میشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ترانه خانم گرامی
   پس از برگزاری کنکور 98 و تشکیل جلسه شورای سنجش و پذیرش منابع کنکور سراسری 99 به صورت نهایی منتشر خواهد شد
   موفق باشید

 2. لیلا می گوید

  باید نظام قدیمی ها بتونن کنکور نظام جدید شرکت کنن چون به استناد حرف سازمان سنجش چن ماهه دارم واسه ۹۹ میخونم و دیگه نامردیه بخام نظام قدیم بدم پول کتاب از کجا اخه باید بیارم… یه قانونی که تصویب میشه دیگه ردش نکنید…

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام لیلا خانم گرامی
   شنیده هایی وجود داره که به احتمال زیاد در کنکور 99 قابلیت انتخابی وجود داره برای داوطلبان،امیدواریم که سازمان سنجش نیز به زودی در این رابطه اطلاعیه رسمی صادر کند
   موفق باشید

  2. علی می گوید

   منم همین مشگلو دارم خیلی نامردیه اینا ی عده افراد سودجو وسست عنصرن

 3. آرش می گوید

  سلام کنکور ۹۹ نظام قدیم هم هست؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آرش جان
   همونطور که در مطلب ( طراحی سوالات کنکور 99 ) توضیح داده شده،طبق گفته معاون آموزش و پرورش بله کنکوز 99 برای نظام قدیم نیز برگزار می شود
   موفق باشید.

 4. مرضیه می گوید

  سلام،ببخشید امکان داره تاثیر معدل سال 99 مثبت باشه؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مرضیه خانم گرامی
   مشخص نیست،اگر داوطلبان اعتراض کنند احتمالش هست که برای کنکور 99 هم تاثیر مثبت در نظر گرفته شود
   می توانید آخرین اخبار در این رابطه را در مطلب (تاثیر معدل کنکور 99 ) پیگیری کنید
   موفق باشید

   1. مونا می گوید

    سلام.من تو برزخ قرار دارم.نظام قدیمی هستم.با تصور اینکه کنکور99طبق کتابایه نظام جدید طرح میشه کتابای کمک درسیه مربوط به نظام جدید رو گرفتم.العان نمیدونم چیکار کنم؟!!!اگه کنکور 99 بین قدیم و جدید اختیاری باشه خیلی خوب میشه.در این مورد خبری منتشر نشده؟؟؟؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام مونا خانم گرامی
     هنوز چیزی اعلام نشده ولی خب درخواست ها در این رابطه زیاده،احتمالش هست در اولین جلسه شورای سنجش و پذیرش که این ماه و یا ماه آینده برگزار بشه بررسه بشه

 5. دنیا می گوید

  سلام یه سوال خیلی مهم دارم لطفا درست راهنماییم کنید من نظام قدیمم رشته تجربی و سال ۹۹ میخوام کنکور بدم و میخوام پزشکی قبول بشم برای کنکور ۹۹ هنوز کتاب کمک درسیی نگرفتم فقط چند تا کتاب گرفتم مثلا برای فیزیک گاج یا برای زیست خیلی سبز ولی برای درسای دیگه هیچی ندارم جزوه های مدرسه هم بدرد هیچکی نمیخوره فقط خوندن کتابای درسی نمیتونه کمکی بهم بکنه و باید بدونید کتابای نظام قدیم دیگه چاپ نمیشن بعضی از کتابایی هم که مدنظرم بودن هرجا گشتم نداشتن به نظرتون هرچه زودتر برای تهیه کتابای کمک اموزشی اقدام کنم یا نه صبر کنم تا بعد کنکور شاید فرجی شدو یه فکری به حال نظام قدیم کردن از طرفی هزینه کتاباهم خیلی زیاده و نمیتونم همشو باهم بخرم چون به سختی پیدا میشن بگید چیکارکنم اگه میتونید راهنماییم کنید من خیلی نگرانم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دنیا خانم گرامی
   در مورد انتخاب کتب کمک آموزشی می توانید مطلب بهترین منابع کنکور 99 را بخوانید
   به هیچ عنوان نمیشه پیش بینی کرد واقعا،همونطور که در مطلب نحوه طراحی سوالات کنکور 99 توضیح داده شده،احتمالش هست که با اعتراض و پیگیری تا سه ماه آینده تکلیف انتخابی بودن یا نبودن مشخص بشه،فعلا از مطالعه دروس مشترک و عمومی غافل نشید تا سه ماه آینده تکلیفش به صورت قطعی مشخص بشه و اگر حالت انتخابی قرار داده نشه می توانید از کتب داوطلبان نظام قدیم آشنایان و دوستان و یا اینکه از برخی کتابفروشی ها که کتب دست دوم نظام قدیم را می فروشند خریداری کنید.
   موفق باشید

 6. یاسین می گوید

  سلام من کنکوری ۹۸ هستم و میخوام برای ۹۹ هم کنکور بدم به نظرتون برای سال بعد کتب کمک درسیامو کلا باید عوض کنم ؟؟ یا بعضیاشونو ؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام یاسین جان
   چه نظام قدیم باشید چه نظام جدید نیازی نیست تمام کتاب هاتون رو تغییر بدین،شاید تو برخی از دروس اگر احساس می کنید از کتابی نتیجه نگرفتید یا مناسبتون نبوده صرفا فقط اون کتاب رو تغییر بدین
   موفق باشید

   1. یاسین می گوید

    میتونید یک سایت رو بهم معرفی کنید یا خودتون اگه میدونید بگید که کدوم کتاب های نظام جدید کنکور ۹۹ با کتاب های نظام جدید کنکور ۹۸ تغییر کردن ؟؟
    خیلی کمکم میکنه این قضیه چون برای شرکت در کنکور ۹۹ باید کتابهای کمک درسیمو بدونم که چه سال چاپی رو بگیرم
    قیمت کتابها هم خیلی زیاد شده پس نمیخوام ضرر کنم
    ممنون میشم کمکم کنید

    1. پی سی کنکور می گوید

     یاسین جان
     کتب کمک آموزشی امسال برای سال آینده و حتی برای کنکور سال 1400 هم قابل استفاده هستش و از این لحاظ مشکلی نداره،کتب نظام جدید چاپ 98 -99 هنوز منتشر نشدن ،و هم چنین ویرایش و اصلاحیه ها هم شامل برخی از نکات ریز بوده و حتما نیازی به تغییر منابع کمک آموزشی ندارند ، ویرایش و اصلاحیه های کتب درسی نظام جدید را می توانید در این مطلب ( تغییرات و حذفیات منابع) ببینید.
     هم چنین می توانید از مطلب بهترین منابع کنکور 99 نیز دیدن کنید.
     موفق باشید

     1. یاسین می گوید

      خیلی ممنونم از راهنمایی هاتون

      1. پی سی کنکور می گوید

       ما هم خوشحالیم که با پی سی کنکور همراه هستید
       موفق باشید

 7. علی می گوید

  اقا داغانیم داغان 5 ماه نظام ج-دید خوندم چند وقتع دارم نظام قدیم میخونم خدا لعنت کنه سازمان که یه مشت بی مغز ادارش میکنن رو انگار نشستن پای بسات هر دیقه یه چیزی میگن

 8. شهربانو می گوید

  سلام
  ممنونم از مطالب مفیدتون
  میخوتستم بدونم منابع کنکور ۹۸ بدرد کنکور ۹۹ میخوره یا اینکه کتاب درسیا خیلی تغیر میکنن؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شهربانو خانم گرامی
   در کل همین منابع را می توانید استفاده کنید فقط احیانا یه تغییرات بسیار ریزی لازم باشه که پس از مشخص شدن توسط سازمان از طریق کانال و سایت اطلاع رسانی خواهیم کرد تا آن را در کتاب درسی تان اعمال کنید

 9. حسینی می گوید

  سلام
  ببخشید
  من میخوام کنکور۹۹امتحان بدم
  و فارغ اتحصیل عهد بوق ۱۳۸۳هستم
  هنوز هیچ کتابی نگرفتم
  ایا برای کنکور ۹۹میشه انتخاب کرد که همون کتابهای نظام جدید یعنی سالهای۹۶ ـ ۹۷ ـ۹۸ رو بخونم
  ی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   در حال حاضر داوطلبان با مدرک نظام قدیم در کنکور نظام قدیم و تنها داوطلبان نظام جدید می توانند در کنکور نظام جدید شرکت کنند و در حال حاضر قابلیت انتخابی وجود ندارد ولی شاید بتوان احتمال داد که در چند ماه آینده این قابلیت با درخواست داوطلبان اضافه شود

  2. رشید می گوید

   حسینی داداش من برات یه پیشنهاد دارم اگه اگه اگه مشکل نظام وظیفه نداری بزار 1400 کنکور بده نظام جدید؟ چون برات راحت تر میشه ولی اگه مشکل نظام وظیفه داری برو منابع قدیم را بگیر سیع شروع کن

 10. سارا می گوید

  سلام من نظام قدیم هستم و میخوام ۹۹ کنکور زبان بدم ،کنکور نظام قدیم حتما برگزار میش؟ممنون میشم سریع پاسخ بدین و یسوال دیگه بنظرتون از همین تابستون شروع کنم ب خوندن بهتره یا مهرماه ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ساراخانم گرامی
   طبق مصوبه رسمی و منتشر شده سازمان سنجش برای کنکور 99 هم همانند کنکور 98 سوالات کنکور نظام قدیم طراح می شود،بله بهترین زمان شروع از همین چند روز آیده و تابستان است که در صورت لزوم می توانید از دو مطلب زیر نیز دیدن کنید
   درس خواندن در تابستان برای کنکور
   برنامه ریزی کنکور 99

 11. حامد می گوید

  سلام اگه کتاب درسیمون برای کنکور 99 یکی دو سال فرق داشته باشه یعنی عقب تر باشه فرق داره با همون سال برای نظام قدیم مثلا ادبیات 3که سال 95 باید باشه برای 93 باشه؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حامد جان
   شاید یه تغییرات ریزی داشته باشه،ما برای منابع کنکور 99 پیشنهاد می کنیم که کتاب چاپ اون سال رو تهیه کنید حالا از کتاب فروشی های که کتب دست دوم را خریداری می کنند و یا می توانید پی دی اف آن کتاب را دانلود و پرینت بگیرید

 12. ریحانه می گوید

  سلام ببخشید من کلاس یازدهم هستم و تا الان برای کنکور نخوندم .امسال تابستون میخاستم شروع کنم .باید صبر کنم بعد کنکور 98 منابه کنکور 99 چاپ بشه بعد خریداری کنم؟یا اینکه منابع کنکور 98 رو بخرم و از همین الان شرو کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ریحانه خانم گرامی
   احتمال تغییرات بسیار کم خواهد بود ولی اگر منتظر چاپ آخرین ویرایش کتب کم درسی هستید اکثرا در تابستان چاپ خواهند شد،پیشنهاد می کنیم در بعضی از دروس که فعلا نیاز ضروری دارید، می توانید خرید کنید و در سایر دروس منتظر باشید تا چاپ جدید منتشر شود،هم چنین لیست منابع کمک درسی را می توانید در مطلب زیر ببینید :
   بهترین منابع کنکور 99

 13. Asla می گوید

  سلام میشه لطفا راهنمایی کنید که کنکور ۹۹مثل کنکور۹۸ برگزار میشه؟؟یعنی دو نوع سوال و منکه نظام قدیم هستم همون کتابای قدیمی خودمو بخونم یا باید کتاب نظام جدیدو بخونم‍♀️‍♀️‍♀️

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عسل خانم گرامی
   همونطور که در مطلب نحوه طراحی سوالات کنکور 99 قید شده،کنکور 99 هم همانند کنکور 98 با دو سری سوال برگزار می شود،شما باید آخرین چاپ کتاب های نظام قدیم را از بازار تهیه کنید و یا فایل پی دی اف آن را چاپ کنید

 14. فرشید می گوید

  سلام من دیپلم سال 83 و نظام قدیم هستم میخواستم بدونم برای کنکور تجربی سال 99 باید کتاب های همون سالها رو بخونم یا چاپ جدید ممنون میشم پاسخ بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فرشید جان
   شما برای تهیه منابع کنکور نظام قدیم 99 طبق لیست همین مطلب باید عمل کنید یعنی چاپ جدید،می توانید آخرین چاپ کتاب ها را از کتاب فروشی ها بگیرید و در صورت نبود فایل pdf آن را پرینت بگیرید

 15. حسین می گوید

  سلام من پارسال بدون استفاده از کتب کمک درسی رتبه هشت هزار اوردم و جایی نرفتم و میخوام سال 99کنکور بدم،، خواستم بگم چه کمک درسی هایی خوب و مفید سراغ دارید واسه رشته علوم انسانی؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   از مطلب زیر استفاده کنید کامل راهنمایی خواهید شد
   بهترین منابع کنکور 99

 16. نازنین می گوید

  سلام ببخشید من میخوام کنکور 99رو شرکت کنم اما نظام قدیم هستم و نمیتونم کتابامو که هم تقریبا بهشون مسلطم و هزینه کردم ول کنم برم نظام جدید بخونم خیلی بی انصافیه یعنی واقعا قطعا مطمئنید همین کتابای نظام قدیم رو بخونیم کنکور دو سواله هست؟؟نکنه یه وقت فقط نظام جدید سوال بیاد؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نازنین خانم گرامی
   مصوبه رسمی سازمان سنجش هست، تو خود سایت سازمان سنجش متن اطلاعیه هست ،در پیک سنجش منتشر شده، و از طریق تلویزیون هم اطلاع رسانی شده که در کنکور 99 همانند کنکور 98 دو سری سوال جداگانه نظام قدیم و نظام جدید طراحی می شود و اگر تغییری هم اتفاق بیافتد مجددا از طریق همین سایت و کانال تلگرام اطلاع رسانی خواهیم کرد پس خیالتون راحت باشه

 17. آرزو می گوید

  سلام، ممنون از مطالب مفید و به روزی که در اختیارما میذارین، در رابطه با نحوه ی پدیرش دانشگاه ها میخواستم بپرسم که ایا اولویتی برای نظام جدید یا قدیم وجود داره یا صرفا رتبه تو پذیرش درنظر گرفته میشه؟ ممنون میشم جواب بدید…

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آرزو خانم گرامی
   خوشحالیم که با پی سی کنکور همراه هستید
   نه هیچ اولویتی وجود نداره و صرفا معیار رتبه هستش

 18. نگار می گوید

  سلام پس چرا تو سایت های دیگه نوشته که سال دیگه فقط یک نوع سوال طرح میشه؟
  سازمان سنجش هم سال قبل گفت که فقط یک نوع سوال طرح میشه.پس چرا شما داخل مطلبتون برا نظام قدیمی ها همون منابع این چند سال اخیر رو معرفی کردین؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نگار خانم گرامی
   بله ابتدا گفته شد ولی در اسفندماه مجددا تغییر کرد،پس کنکور 99 به صورت نظام قدیم و نظام جدید برگزار می شود(متن اطلاعیه-کلیک کنید) ،علت اینکه سایر سایت ها نزدن هم اینه که چون بروز نیستند
   کتب نظام قدیم یا همون پیش دانشگاهی آخرین چاپش برمی گیرده به سال 96،و از سال تحصیلی 97 به بعد دیگه نظام قدیم در مدارس تدریس نمیشه و کلا خارج شد و نظام جدید و پایه دوازدهم جایگزین شد،پس طبیعیه آخرین چاپ کتاب ها معیار منابع کنکور 99 نظام قدیم قرار میگیره

 19. فاطمه می گوید

  سلام لطفا اگه میشه جواب من زودتر بدین من کنکور ۹۹ ام
  کتاب های کنکور ۹۸ گرفتم جامعم هستن میترسم تغییر کنن حالا چکار کنم برم تکی تکی برای هر پایه بگیرم؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   نه نیازی نیست دوباره هزینه کنید،همون طور که گفتیم شاید یه ویرایش مختصری داشته باشند که شامل اضافه شدن سوالات کنکور و برخی اصلاخات ریز بشه

 20. Hosseinzadeh می گوید

  سلام من سال ۸۷ دیپلم گرفتم میشه کنکور نظام جدید شرکت کنم؟ یا باید همون نظام قدیمو شرکت کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   در حال حاضر فقط می توانید در کنکور نظام قدیم شرکت کنید ولی احتمالش هست در این ماه یا ماه آینده قابلیت انتخابی کنکور 99 هم برای داوطلبان اضافه بشه

 21. زهرا می گوید

  سلام و ادب
  ببخشید این لیست که معرفی شده بعنوان منابه کنکور99 تجربی نظام قدیم ، معتبر هست ؟؟ منظورم این هست که هنوز سازمان سنجش اعلام نکرده منابع رو (و البته تا اعلام هم بشه احتمالا چند ماهی از دست شخص کنکوری از بین میره .. ) مشکلی پیش نمیاد اگر هزینه کنیم و تهیه بشند بعد تغییر نمیکنن ؟؟ خیلی ممنون میشم پاسخ مناسبی بفرمایید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   اسامی دروس کنکوری که ثابت هستند و برای کنکور هر سال فقط چاپ کتاب ها تغییر می کنه،و لیست منابع کنکور سازمان سنجش هم به همین شکل خواهد بود
   منابع کنکور نظام قدیم که آخرین چاپ پیش دانشگاهی برمیگیرده به سال 96 و بعد از این چاپ دیگه ای نداشتن ،برای نظام جدید هم که مشخص هست،پس جای نگرانی نیست همین منابع رو میتونید مورد استفاده قرار دهید

   1. زهرا می گوید

    سلام دوباره
    قدرانی میکنم بابت توضیح کامل و مناسبتون . من فایل pdf چندین کتاب ازین لیست ارزشمند رو دانلود کردم نمیدونم تفاوتی دارند با اصل کتاب یا خیر ! چون سال چاپ کتاب ها فرق داره مثلا زیست کد 261/1 سال سوم و چاپ سال 95 توصیه شده اما در فایل دانلودی تاریخ 92–93 زده شده . اگر مقدور هست راهنمایی میفرمایید بسنده کردن و خواندن فایل موردی داره یا خیر ؟ یا بهتره برم و کتاب رو تهیه کنم ؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام مجدد خدمت شما
     انشاالله تا فردا و یا نهایتا پس فردا سعی می کنیم لینک دانلود آخرین منابع کتب درسی را در این مطلب و یا مطلب جداگانه ای آماده کنیم،که تهیه فایل کتب برای شما و سایر داوطلبان راحت تر باشه
     در همین کامنت خدمتتون اطلاع داده میشه

     1. زهرا می گوید

      یک دنیا سپاسگزار خواهیم بود .
      برقرار و پایدار باشید .

      1. پی سی کنکور می گوید

       سپاس از لطف و همراهی شما
       لینک کتب منابع کنکور 99 اضافه شد،در انتهای مطلب لینک کتب هر رشته قرار داده شده.

 22. انیس می گوید

  سلام دروس مشترک بین نظام قدیم و نظام جدید کدومان؟‌‌منظورم اینه که کدوم درس مبحثاش بین نظام قدیم و جدید فرق نداره که اگه از الآن بخونیم بعدا ضرر نمی کنیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام انیس خانم گرامی
   در کل میشه گفت از الان روی دروس ادبیات و زبان و دینی کار کنید بهتره تا انشاالله سریعتر وضعیت معلوم بشه

 23. پروانه می گوید

  سلام خسته نباشید ایا کتابهای کمک درسی سال ۹۵و۹۴برای کنکور نظام قدیم میتوان مفید باشن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام پروانه خانم گرامی
   اگر 95 و یا 96 باشه بهتره،ولی خب اگر هم نباشه که بله تا حد زیادی میتونه کمک کننده باشه ولی حتما تغییرات و حذفیات سازمان سنجش رو در کتب درسی و کمک درسی تون اعمال کنید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

چهار × 4 =