نام دروس و فصل های زیست شناسی دوازدهم سال۹۷

نام دروس و فصل های زیست شناسی دوازدهم سال۹۷ 

کتاب ۸ فصل دارد و هر فصل شامل ۳ تا ۴ گفتار می شود

(ممكن است شماره و نام فصل ها تغيير كند )

۱ -مولكول هاي اطلاعاتی

۲ -جريان اطلاعات در ياخته

۳ -جريان اطالعات در نسل ها

۴ -تغيير در اطلاعات

۵ -توليد و ساخت مواد آلي

۶ -مصرف مواد آلي براي توليد انرژي

۷ -رفتارشناسي

۸ -فناوري هاي زيستي جديد

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

دو × 3 =