نحوۀ پاسخگويي داوطلبان کنکور ریاضی 97 به سوالات کنکور

نحوۀ پاسخگويي داوطلبان کنکور ریاضی 97 به سوالات کنکور

نحوۀ پاسخگويي داوطلبان کنکور ریاضی 97 به سوالات کنکور

پی سی کنکور: در هفته ی گذشته به پاسخگویی داوطلبان کنکور تجربی 97 به سوالات کنکور پرداختیم اما می خواهیم در این مطلب به بررسی پاسخگویی داوطلبان کنکور ریاضی 97 به سوالات کنکور بپردازیم.

 در جلسۀ کنکور 97، 134 هزار و 58 داوطلب در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني حضور يافتند. وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در کنکور 97 بيانگر اين نکته مهم است که اگر داوطلبي حتي به يکي از سؤال­هاي درسي که در آن ناتوان است و ضعف دارد، پاسخ صحيح بدهد (ضمناً به هيچ يک از سؤال‌هاي همان درس نيز  پاسخ غلط ندهد) از تعداد قابل توجهي از داوطلبان همين گروه آزمايشي، وضعيت بهتري خواهد داشت؛ چرا که متاسفانه تعداد قابل توجهي از داوطلبان، در تمامي دروس اين رشته نمره منفي يا صفر درصد کسب کرده‌اند.

در ضمن، وجود درصد منفي در همۀ درس­­هاي عمومي و اختصاصي، بيانگر آن است که به هيچ وجه نمي‌توان به سؤال‌هاي آزمون سراسري در يک درس به طور اتفاقي پاسخ داد و درصد خوب يا مثبتي نيز در آن درس کسب کرد؛ پس، اگر در درسي آمادگي نداريد بايد آمادگي لازم را براي دادن پاسخ صحيح  به حداقل چند سؤال آن درس کسب کنيد تا از تعداد قابل توجهي از داوطلبان که به درس مورد  نظر اصلاً پاسخ نمي‌دهند يا حتي درصد منفي کسب مي‌کنند، جلوتر باشيد.

 آمار ارايه شده در جدول‌ها همچنين تاييدي است بر اينکه کنکور، يک مسابقه است و قرار نيست که شما به همه سؤال‌هاي آن، پاسخ صحيح بدهيد؛ بلکه لازم است که در مقايسه با ساير داوطلبان، وضعيت بهتري داشته باشيد، و اين امر، بدون دقت و هوشمندي در پاسخگويي به سؤال‌ها، به دست نخواهد آمد.

در اين جدول، غير از داوطلباني که به تمامي سؤال‌ها پاسخ غلط داده و در نتيجه درصد 33- را کسب کرده و داوطلباني که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، ساير داوطلبان در گروه‌هاي 10 درصدي مورد بررسي قرار گرفته‌اند، يعني داوطلباني که به 90 تا 99/99 درصد سؤال‌هاي يک درس پاسخ صحيح داده‌اند، در گروه 90 تا 100 درصد آمده‌اند يا داوطلباني که به 0 تا 99/9 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند در گروه 0 تا 10 درصد محاسبه شده‌اند.

ذکر اين نکته مهم است که آمار ارايه شده در  هر سال، با سال ديگر متفاوت است؛ براي مثال، سال 93 در درس زبان عربي و فرهنگ و معارف اسلامي هيچ يک از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح نداده‌اند، اما سال 94، 228 داوطلب به 100 درصد سؤال‌هاي زبان عربي و 213 نفر به 100 درصد سؤال فرهنگ و معارف اسلامي پاسخ صحيح داده‌اند، سال 95، 44 داوطلب در درس زبان عربي و 39 داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامي به 100 درصد سؤال­ها پاسخ صحيح داده­اند، سال96،  32 داوطلب در درس زبان عربي و 3 داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامي به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، و در سال 97، 23 داوطلب در درس زبان عربي و 1 داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامي به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند.

دقت داشته باشيد که در تعيين رتبۀ يک داوطلب، علاوه بر درصدهايي که وي در آزمون سراسري کسب کرده است، تاثير مثبت سوابق تحصيلي او  نيز  محاسبه مي‌شود (تا سال گذشته 25 درصد تاثير مثبت سوابق تحصيلي داوطلب در آزمون کتبي نهايي سال سوم  متوسطه و 5 درصد تاثير مثبت آزمون کتبي نهايي پيش‌دانشگاهي  محاسبه مي‌گرديد و امسال 30 درصد تاثير مثبت سوابق تحصيلي داوطلب که عبارت از نمرات اخذ شده در آزمون کتبي نهايي سال دوازدهم است، در نمره نهايي لحاظ مي‌شود)؛ يعني، امکان دارد که داوطلبي در آزمون سراسري درصدهاي مطلوبي کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصيلي خوبي داشته باشد و سوابق تحصيلي مثبت، در پذيرش نهايي او مؤثر واقع شود.

 در جدول  ارايه شده در زير،  غير از داوطلباني که به هيچ يک از سؤال‌هاي دفترچه پاسخ نداده‌اند و کل پاسخنامۀ آنها سفيد بوده است (17 داوطلب)، داوطلباني که نمرۀ منفي کسب کرده‌ و داوطلباني که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، ساير داوطلبان در گروه‌هاي 10 درصدي مورد بررسي قرار گرفته‌اند؛ يعني داوطلباني که به 90 تا 99/99 درصد سؤال‌هاي يک درس پاسخ صحيح داده‌اند، در گروه 90 تا 100 درصد آمده‌اند؛ يا داوطلباني که به 0 تا 99/9 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند در گروه 0 تا 10 درصد محاسبه شده‌اند.

 

تعداد و ميانگين نمرات خام داوطلبان کنکور ریاضی 97 

تعداد و ميانگين نمرات خام داوطلبان کنکور ریاضی 97 

*برای مشاهده بهتر عکس روی آن کلیک کنید

 

امسال در دو گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم تجربي، فقط يک داوطلب به 100 درصد سؤال‌هاي شيمي پاسخ صحيح داده است (روزبه امين تفرشي رتبه 5 کشوري گروه آزمايشي علوم رياضي و فني)، و جالب اينجاست که اين داوطلب، به گفتۀ خودش، به درس شيمي علاقه‌مند نبوده و براي همين وقت بيشتري را براي مطالعۀ اين درس اختصاص داده و در نهايت به 100 درصد سؤال‌هاي اين درس پاسخ صحيح داده است!

اين امر نشان مي‌دهد که دوست نداشتن و بي‌علاقگي، بهانۀ خوبي براي درس نخواندن نيست، بلکه بي‌علاقگي مي‌تواند عامل تلاش بيشتر و در نهايت کسب نتيجۀ بهتر نيز بشود، و اين به شيوۀ نگاه و نوع برخورد يک داوطلب با مشکل موجود بستگي دارد.

 

 

نفرات برتر گروه آزمايشي علوم رياضي و فني چه درصدهايي آورده‌اند؟

 

«اگر يک درس اختصاصي را 100 درصد بزنيد، حتماً رتبۀ دو رقمي مي­ آوريد.»

 اين جمله را بارها از زبان داوطلبان آزمون سراسري شنيده‌ايم؛ افرادي که بر اساس شايعاتي که شنيده‌اند، تصور مي‌کنند که اگر روي يک درس که نقطۀ قوت آنهاست، سرمايه گذاري کنند و تلاش کنند تا به 100 درصد سؤال‌هاي آن پاسخ صحيح بدهند، رتبۀ ايده‌آلي در آزمون سراسري کسب خواهندکرد؛ در نتيجه تمام همّ و غمّ خود را صرف يک درس مي­کنند و با اين کار خود، دو آسيب جدي مي‌بينند: از يک سو احتمال اينکه بتوانند به 100 درصد سؤال‌هاي يک درس پاسخ صحيح بدهند، بسيار کم است، و از سوي ديگر  از درس­هاي ديگر باز مي­مانند و نمي‌توانند در سطح مناسبي به سؤالات کنکور ساير دروس پاسخ دهند.

 

همچنين نگاهي به وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني سال گذشته، به ما نشان مي­دهد که حتي اگر داوطلبي در مهم­ترين درس اختصاصي خود نيز به 100 درصد سؤال­ها پاسخ صحيح بدهد، تضميني نيست که رتبۀ ايده‌آلي کسب نمايد؛ زيرا امسال 4 داوطلب در درس فيزيک، که در هر سه زير گروه اين گروه آزمايشي اهميت بسيار دارد، به 100 درصد سؤال‌هاي اين درس پاسخ صحيح داده‌اند، اما فقط يکي از اين 4 نفر، جزو داوطلباني است که رتبۀ زير 1000 کشوري کسب کرده است. همچنين 344 داوطلب در درس زبان به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند که از اين ميان، فقط 76 داوطلب جزو رتبه‌هاي زير 1000 کشوري هستند.

مي‌خواهيم بگوييم که حتي کسب درصد 100 در درسي مثل فيزيک، که براي بسياري از داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، درسي دشوار است و امسال 21/40 درصد داوطلبان در اين درس نمره منفي کسب کرده‌اند، نمي‌تواند موجب کسب رتبۀ عالي گردد.

نکتۀ جالب ديگر اين است که ميانگين نمره خام داوطلبان برتر کنکور 97 تقريباً در همۀ دروس حدود 70 درصد است و اين، به معناي آن است که به طور ميانگين، نفرات برتر آزمون سراسري به همۀ دروس توجهي يکسان  دارند و مي‌دانند که لازمۀ موفقيتشان اين است که همۀ دروس را مطالعه کنند و براي آنها وقت لازم را بگذارند.

در زير، درصدهاي نمرات خام داوطلبان داراي رتبه‌هاي زير 1000 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در تمامي دروس کنکور ارايه شده است. توجه داشته باشيد که اين آمار براي آزمون سراسري سال 1397 است و درصدهاي  ذکر شده در هر سال تغيير مي‌کند./پیک سنجش

 

*برای دیدن وضوح بیشتر روی عکس کلیک کنید یا از اینجا دانلود کنید

نحوۀ پاسخگويي داوطلبان کنکور ریاضی 97 به سوالات کنکور

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
2 نظر
 1. فراز می گوید

  سلام ببخشید ازتون یه سوال داشتم بنظرتون تو این مدت باقی مونده میشه رتبه 15 هزار ریاضی منطقه 2 شد؟بنظرتون برای این رتبه بهتره رو عمومی ها بیشتر وقت بزارم یا اختصاصی ها؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فراز جان
   جواب این سوال به خودتون برمیگرده،که چقدر انگیزه دارید تا در این سه ماه رتبه قابل قبولی رو کسب کنید،مباحث عمومی حتما تاثیرگذار هستند،بهتره مباحثی رو هم از دروس تخصصی تون انتخاب کنید و بر همونا تسلط پیدا کنید که برای اینکار می توانید از بودجه بندی کنکور که در سایت منتشر شده مباحث مهم رو ببینید
   موفق باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*