تام لند

نگرش

تام لند

اخبار کنکور
مطالب کنکوری
امتحانات نهایی
جزوات آموزشی
سوالات کنکور
پرسش و پاسخ

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 99 دوازدهم

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم شهریور 99

پی سی کنکور : این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم شهریور 99 می پردازد، تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی شهریور دوازدهم ۹۹ با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی مدارس روزانه و بزرگسالان همراه باشیم.

امتحان نهایی پایه دوازدهم در شهریور 99 برای تمام رشته های نظری ریاضی، تجربی و انسانی به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود و این نمرات نقش بسیار مهمی در کنکور پیش رو و هم چنین در کنکور سال های آینده دارد،پس لازم است دانش آموزان سعی کنند تا در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید. برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی شهریور 99 ،  نمونه سوالات نهایی دوره های قبل دیدن کنید.

هم چنین می توانید برای اطلاع از بارم و ارزش هر فصل در امتحان، روی بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی |بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم شهریور ماه ۹۹ شامل :

1- سوالات امتحان نهایی شهریور 99 دوازدهم

2- پاسخنامه و جواب امتحان نهایی شهریور 99 دوازدهم

* تذکر مهم و راهنمایی : سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از برگزاری و انتشار آن توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد،روی لینک کمکی کلیک کنید.

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 22 مرداد 99

سوالات امتحان نهایی دینی پایه دوازدهم (شهریور 99) اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی (رشته معارف اسلامی) شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

 

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (ارامنه) روزانه | بزرگسالان

*دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت زرتشتی) روزانه | بزرگسالان

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت كليمی) روزانه | بزرگسالان

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت آشوری) روزانه | بزرگسالان

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 23 مرداد 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 23 مرداد اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ اختصاصی دوازدهم معارف اسلامی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 25 مرداد 99 

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 25 مرداد اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی اختصاصی دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم معارف اسلامی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 26 مرداد 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 26 مرداد اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول و عقاید دوازدهم معارف اسلامی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 27 مرداد 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 27 مرداد اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف اسلامی شهریور 99  (روزانه) | بزرگسالان

 

بیشتر بخوانید : سوالات امتحان نهایی خرداد 1400

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 28 مرداد 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 28 مرداد اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف اسلامی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 2 شهریور 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 2 شهریور اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف اسلامی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 4 شهریور 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 4 شهریور اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف شهریور 99 (روزانه) بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 5 شهریور 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 5 شهریور اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 11 شهریور 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 11 شهریور اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی شهریور 99  (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 13 شهریور 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 13 شهریور اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی معارف ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم شهریور 99 ویژه ناشنوایان (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فرانسه دوازدهم شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان آلمانی دوازدهم شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

 

 

ساعت و تاریخ امتحان

دانلود سوالات نهایی دوازدهم شهریور 99

ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی
چهارشنبه 99/5/22 تعلیمات دینی و قرآن 3 روزانه / بزرگسالان تعلیمات دینی و قرآن 3 روزانه / بزرگسالان تعلیمات دینی و قرآن 3 روزانه / بزرگسالان اصول عقاید 3 روزانه / بزرگسالان
پنج شنبه 99/5/23 عربی زبان قرآن 3 روزانه / بزرگسالان عربی زبان قرآن 3 روزانه / بزرگسالان تاریخ 3 روزانه /بزرگسالان تاریخ 3 تخصصی روزانه / بزرگسالان
شنبه 99/5/25 فیزیک 3 ریاضی روزانه / بزرگسالان فیزیک 3 تجربی روزانه / بزرگسالان عربی 3 ویژه انسانی روزانه / بزرگسالان عربی 3 تخصصی روزانه / بزرگسالان
یکشنبه 99/5/26 علوم اجتماعی روزانه / بزرگسالان علوم اجتماعی روزانه / بزرگسالان جغرافیا 3 روزانه / بزرگسالان اصول عقاید 3 روزانه / بزرگسالان
دوشنبه 99/5/27 سلامت و بهداشت روزانه / بزرگسالان سلامت و بهداشت روزانه / بزرگسالان سلامت و بهداشت روزانه / بزرگسالان سلامت و بهداشت روزانه / بزرگسالان
سه شنبه 99/5/28 هندسه 3 روزانه / بزرگسالان ——- جامعه شناسی 3 روزانه / بزرگسالان احکام 3 روزانه / بزرگسالان
یکشنبه 99/6/2 شیمی 3 روزانه / بزرگسالان شیمی 3 روزانه / بزرگسالان فلسفه 2 روزانه / بزرگسالان فلسفه 2 روزانه / بزرگسالان
سه شنبه 99/6/4 ریاضیات گسسته روزانه / بزرگسالان ریاضی 3 روزانه / بزرگسالان ریاضی و آمار 3 روزانه / بزرگسالان ریاضی و آمار 3 روزانه / بزرگسالان
چهارشنبه 99/6/5 فارسی 3 روزانه / بزرگسالان فارسی 3 روزانه / بزرگسالان فارسی 3 روزانه / بزرگسالان فارسی 3 روزانه / بزرگسالان
سه شنبه 99/6/11 حسابان 2 روزانه / بزرگسالان زیست شناسی 3 / بزرگسالان علوم و فنون ادبی 3 روزانه  / بزرگسالان علوم و فنون ادبی 3 روزانه  / بزرگسالان
پنج شنبه 99/6/13 زبان خارجی 3 روزانه / بزرگسالان زبان خارجی 3 روزانه / بزرگسالان زبان خارجی 3 روزانه / بزرگسالان زبان خارجی 3 روزانه / بزرگسالان

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=16390

ممکن است شما دوست داشته باشید
100 نظر
 1. رها می گوید

  خواهشا جواب بدید

 2. مینو می گوید

  سلام من امروز امتحان ریاضی سوم تجربی نظام قدیم داشتم ولی اینجا کلید سوالاتشو نمیبینم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مینو خانم گرامی
   سوالات نهایی سوم را در لینک زیر ببینید :
   https://p30konkor.com/?p=16541

 3. رها می گوید

  سلام. ببخشید من نهایی خرداد ماه رو 3 تا درس فیزیک و ریاضی و زیست زیر 6 شدم. ریاضی و فیزیک رو تک ماده زدم ولی زیست رو امروز امتحان دادم، میخواستم ببینم امتحان امروزم رو هم اگر زیر 7 بشم میتونم تک ماده بزنم؟ یا فقط تک ماده دوتا برای خرداد هستش؟ نمره سالانمم بالا هستش.
  و یا اینکه اگر امتحان امروزم رو بالای 7 بشم بدون تک ماده قبول هستم یا بالای 10 بشم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ره خانم گرامی
   این نهایی ها رو حداکثر می توانید دو درس رو تک ماده بزنید
   نمره سالیانه رو باید محاسبه کنید که اگر در حالت کلی بالای ده بشه قبولید

 4. رویا می گوید

  اگر در شهریور ۷ بگیرم قبولی یانه؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رویا خانم گرامی
   باید نمره سالیانه رو محاسبه کنید ،اگر نمره سالیانه تون بالای 10 باشه قبولید و زیر ده هم باشه بی 7 و 10 احتمالا تک ماده رو می توانید استفاده کنید :
   https://p30konkor.com/?p=2095

 5. فرجام می گوید

  سلام پس کی علوم و فنون نهایی انسانی رو میذارید از صبح منتظرم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فرجام عزیز
   پوزش از شما بابت تاخیری که به وجود اومد
   سوالات هم اکنون قرار داده شده

 6. علی می گوید

  سلام وقتتون.کسی نیست جواب منو بده

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   سوالات خیلی زیاده و فقط همین مطلب که نیست
   صبور باشید چشم

 7. ناشناس می گوید

  عالیییییی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سپاس از شما

 8. ناشناس می گوید

  سلام وقتتون بخیر.
  من امتحان نهایی زبان انگلیسی دارم
  میگم اگه قبول نشم
  میتونیم آبان ماه 99وارد دانشگاه بشم؟
  ممنونم جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عزیز
   اگر دانشگاه روزانه باشه خیلی کارتون سخته و اگر راضی نشن یکسال از دانشگاه روزانه محروم هستید

 9. وفا می گوید

  سلام سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی، پیش دانشگاهی رو کی می گذارید، امروز ۸ صبح بوده ازمون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   می توانید در لینک زیر مشاهده کنید :
   https://p30konkor.com/?p=16594

 10. Hoseein می گوید

  سلام آیا امتحانات شهریور که گرفته میشه معدل رو هم تعقیر میده منظورم اینه ک معدل رو بالا میبره ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین عزیز
   بله آخرین نمرات شما در کارنامه تون قید میشه و محاسبه میشه معدل نهایی تون

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه (مشاهده) می باشد. ::

X
[تام لند]