رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان بین الملل 97

رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان بین الملل 97

رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان بین الملل 97

پی سی کنکور: در این مطلب برای شما عزیزان نمونه کارنامه های قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان کنکور 97  را در سهمیه های مناطق مختلف را آماده کرده ایم،کارنامه های قبولی دندانپزشکی 97 پردیس بین الملل شامل درصد دروس مختلف در کنکور و همچنین شامل رتبه کشوری و رتبه در زیر گروه 1 می باشد.

کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان بین الملل 97 شامل :

1- کارنامه و رتبه قبولی دندانپزشکی  پردیس بین الملل خودگردان منطقه 1 کنکور 97

2- کارنامه و رتبه قبولی دندانپزشکی  پردیس بین الملل خودگردان منطقه 1 کنکور 97

3- کارنامه و رتبه قبولی دندانپزشکی  پردیس بین الملل خودگردان منطقه 1 کنکور 97

در کارنامه های زیر،  (علامت*) نشانگر رتبه در زیر گروه 1 و رتبه کشوری نشانگر رتبه کلی در کشور می باشد

کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس بین الملل خودگردان منطقه 1 کنکور 97

 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس مشهد کنکور 97 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس شهید بهشتی کنکور 97 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس شهید بهشتی کنکور 97 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس مشهد کنکور 97 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس کرمانشاه کنکور 97 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس گیلان کنکور 97 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس همدان کنکور 97 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس جندی شاپور کنکور 97 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس زاهدان کنکور 97 

کارنامه و رتبه قبولی دندانپزشکی  پردیس بین الملل خودگردان منطقه 2 کنکور 97

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس ارومیه کنکور 97 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس بندر عباس کنکور 97 

- کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس مشهد کنکور 97  - کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس شهید بهشتی کنکور 97  - کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس مشهد کنکور 97 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس مشهد کنکور 97 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس کرمان کنکور 97 

کارنامه و رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس بین الملل خودگردان منطقه 3 کنکور 97

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس مازندران کنکور 97 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس مشهد کنکور 97 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس گیلان کنکور 97 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس یزد کنکور 97 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس گیلان کنکور 97 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس اصفهان کنکور 97 

برگرفته از گزینه دو

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم !
+ +