کارنامه و رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور 97

کارنامه و رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور 97

کارنامه و رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور 97

پی سی کنکور: در این مطلب برای شما عزیزان نمونه کارنامه های قبولی دندانپزشکی کنکور 97 در سهمیه های مناطق مختلف را آماده کرده ایم،کارنامه های قبولی دندانپزشکی 97 شامل درصد دروس مختلف در کنکور و همچنین شامل رتبه کشوری و رتبه در زیر گروه 1 می باشد.

کارنامه های قبولی دندانپزشکی 97 شامل :

1- کارنامه و رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 1 کنکور 97

2- کارنامه و رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 کنکور 97

3- کارنامه و رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 کنکور 97

در کارنامه های زیر،  (علامت*) نشانگر رتبه در زیر گروه 1 و رتبه کشوری نشانگر رتبه کلی در کشور می باشد

 

1- کارنامه های قبولی دندانپزشکی منطقه 1 کنکور 97

– کارنامه قبولی دندانپزشکی تهران کنکور 97 منطقه 1

-کارنامه قبولی دندانپزشکی تهران کنکور 97 منطقه 1

– کارنامه قبولی دندانپزشکی شیراز کنکور 97 منطقه 1

– کارنامه قبولی دندانپزشکی ساری کنکور 97 منطقه 1

– کارنامه قبولی دندانپزشکی قزوین کنکور 97 منطقه 1

– کارنامه قبولی دندانپزشکی یزد کنکور 97 منطقه 1

– کارنامه قبولی دندانپزشکی شهرکرد کنکور 97 منطقه 1

– کارنامه قبولی دندانپزشکی همدان کنکور 97 منطقه 1

– کارنامه قبولی دندانپزشکی سمنان کنکور 97 منطقه 1

– کارنامه قبولی دندانپزشکی بجنورد کنکور 97 منطقه 1

– کارنامه قبولی دندانپزشکی یاسوج کنکور 97 منطقه 1

– کارنامه قبولی دندانپزشکی بندرعباس کنکور 97 منطقه 1

1- کارنامه های قبولی دندانپزشکی منطقه 2 کنکور 97

 

– کارنامه قبولی دندانپزشکی شهیدبهشتی کنکور 97 منطقه 2

– کارنامه قبولی دندانپزشکی تبریز کنکور 97 منطقه 2

– کارنامه قبولی دندانپزشکی اصفهان کنکور 97 منطقه 2

– کارنامه قبولی دندانپزشکی قزوین کنکور 97 منطقه 2

– کارنامه قبولی دندانپزشکی ارومیه کنکور 97 منطقه 2

-کارنامه قبولی دندانپزشکی یزد کنکور 97 منطقه 2

– کارنامه قبولی دندانپزشکی سمنان کنکور 97 منطقه 2

– کارنامه قبولی دندانپزشکی لرستان کنکور 97 منطقه 2

– کارنامه قبولی دندانپزشکی ایلام کنکور 97 منطقه 2

– کارنامه قبولی دندانپزشکی زاهدان کنکور 97 منطقه 2

1- کارنامه های قبولی دندانپزشکی منطقه 3 کنکور 97

– کارنامه قبولی دندانپزشکی یزد کنکور 97 منطقه 3

– کارنامه قبولی دندانپزشکی بابل کنکور 97 منطقه 3

– کارنامه قبولی دندانپزشکی اردبیل کنکور 97 منطقه 3

– کارنامه قبولی دندانپزشکی اصفهان کنکور 97 منطقه 3

– کارنامه قبولی دندانپزشکی زاهدان کنکور 97 منطقه 3

– کارنامه قبولی دندانپزشکی سنندج کنکور 97 منطقه 3

– کارنامه قبولی دندانپزشکی رفسنجان کنکور 97 منطقه 3

برگرفته از گزینه دو

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم !
+ +