کارنامه و رتبه قبولی فیزیوتراپی کنکور 97

کارنامه و رتبه قبولی فیزیوتراپی کنکور 97

کارنامه و رتبه قبولی فیزیوتراپی کنکور 97

پی سی کنکور: در این مطلب برای شما عزیزان نمونه کارنامه های قبولی فیزیوتراپی کنکور 97 در سهمیه های مناطق مختلف را آماده کرده ایم،کارنامه های قبولی فیزیوتراپی 97 شامل درصد دروس مختلف در کنکور و همچنین شامل رتبه کشوری و رتبه در زیر گروه 1 می باشد.

کارنامه های قبولی فیزیوتراپی 97 شامل :

1- کارنامه و رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه 1 کنکور 97

2- کارنامه و رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه 2 کنکور 97

3- کارنامه و رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه 3 کنکور 97

 

در کارنامه های زیر،  (علامت*) نشانگر رتبه در زیر گروه 1 و رتبه کشوری نشانگر رتبه کلی در کشور می باشد

 

1- کارنامه های قبولی فیزیوتراپی منطقه 1 کنکور 97

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی تهران کنکور 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی تهران کنکور 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی ایران کنکور 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی اصفهان کنکور 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی گیلان کنکور 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی کنکور 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی تبریز کنکور 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی همدان کنکور 97 (منطقه 1)

 

2- کارنامه های قبولی فیزیوتراپی منطقه 2 کنکور 97

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی گیلان کنکور 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی ایران کنکور 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی گیلان کنکور 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی کرمان کنکور 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی سمنان کنکور 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی همدان کنکور 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی تهران کنکور 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی تهران کنکور 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی علوم بهزستی کنکور 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی بابل کنکور 97 (منطقه 2)

 

3- کارنامه های قبولی فیزیوتراپی منطقه 3 کنکور 97

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی اصفهان کنکور 97 (منطقه 3)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی اصفهان کنکور 97 (منطقه 3)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی اصفهان کنکور 97 (منطقه3)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی اصفهان کنکور 97 (منطقه 3)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی جندی شاپور اهواز کنکور 97 (منطقه 3)

– کارنامه قبولی فیزیوتراپی سمنان کنکور 97 (منطقه 3)

 

4- کارنامه های قبولی فیزیوتراپی پردیس بین الملل خودگردان کنکور 97

کارنامه قبولی پردیس بین الملل فیزیوتراپی زاهدان کنکور 97 (منطقه 1)

کارنامه قبولی پردیس بین الملل فیزیوتراپی شهید بهشتی کنکور 97 (منطقه 1)

کارنامه قبولی پردیس بین الملل فیزیوتراپی کرمان کنکور 97 (منطقه 1)


کارنامه قبولی پردیس بین الملل فیزیوتراپی تهران کنکور 97 (منطقه 2)

کارنامه قبولی پردیس بین الملل فیزیوتراپی تهران کنکور 97 (منطقه 3)

برگرفته از گزینه دو

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم !
+ +