کارنامه و رتبه قبولی پزشکی منطقه 1 کنکور 97

کارنامه و رتبه قبولی پزشکی منطقه 1 کنکور 97

کارنامه و رتبه قبولی پزشکی منطقه 1 کنکور 97

پی سی کنکور: در این مطلب برای شما عزیزان نمونه کارنامه های قبولی پزشکی کنکور 97 در سهمیه منطقه1 را آماده کرده ایم،کارنامه های قبولی پزشکی 97 منطقه 1 شامل درصد دروس مختلف در کنکور و همچنین شامل رتبه کشوری و رتبه در زیر گروه 1 می باشد.

کارنامه های که در این پست معرفی می شود شامل کارنامه های قبولی دانشگاه های زیر می باشد :

1- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه تهران کنکور 97 منطقه 1

2- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه ایران کنکور 97 منطقه 1

3- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی کنکور 97 منطقه 1

4- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان کنکور 97 منطقه 1

5- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز کنکور 97 منطقه 1

6- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه مشهد کنکور 97 منطقه 1

7- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه البرز کنکور 97 منطقه 1

8- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه تبریز کنکور 97 منطقه 1

9- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه قزوین کنکور 97 منطقه 1

10- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان کنکور 97 منطقه 1

11- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان کنکور 97 منطقه 1

12- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه بجنورد کنکور 97 منطقه 1

13- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه ارومیه کنکور 97 منطقه 1

14- و سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

در کارنامه های زیر،  (علامت*) نشانگر رتبه در زیر گروه 1 و رتبه کشوری نشانگر رتبه کلی در کشور می باشد

1- کارنامه قبولی پزشکی تهران کنکور 97 منطقه 1

 

2- کارنامه قبولی پزشکی شیراز کنکور 97 منطقه 1

 

3- کارنامه قبولی پزشکی شهید بهشتی کنکور 97 منطقه 1

4 – کارنامه قبولی پزشکی ایران کنکور 97 منطقه 1

5- کارنامه قبولی پزشکی ایران کنکور 97 منطقه 1

6- کارنامه قبولی پزشکی ایران کنکور 97 منطقه 1

7- کارنامه قبولی پزشکی اصفهان کنکور 97 منطقه 1

8- کارنامه قبولی پزشکی مشهد کنکور 97 منطقه 1

9- کارنامه قبولی پزشکی مشهد کنکور 97 منطقه 1

10- کارنامه قبولی پزشکی اصفهان کنکور 97 منطقه 1

11- کارنامه قبولی پزشکی البرز کنکور 97 منطقه 1

12- کارنامه قبولی پزشکی تبریز کنکور 97 منطقه 1

13- کارنامه قبولی پزشکی یزد کنکور 97 منطقه 1

14- کارنامه قبولی پزشکی تبریز کنکور 97 منطقه 1

15- کارنامه قبولی پزشکی یزد کنکور 97 منطقه 1

16- کارنامه قبولی پزشکی ارومیه کنکور 97 منطقه 1

17- کارنامه قبولی پزشکی زنجان کنکور 97 منطقه 1

18- کارنامه قبولی پزشکی ساری کنکور 97 منطقه 1

19- کارنامه قبولی پزشکی بابل کنکور 97 منطقه 1

20- کارنامه قبولی پزشکی کاشان کنکور 97 منطقه 1

21- کارنامه قبولی پزشکی گیلان کنکور 97 منطقه 1

22- کارنامه قبولی پزشکی گلستان کنکور 97 منطقه 1

23- کارنامه قبولی پزشکی بیرجند کنکور 97 منطقه 1

 

24- کارنامه قبولی پزشکی سمنان کنکور 97 منطقه 1

25- کارنامه قبولی پزشکی بوشهر کنکور 97 منطقه 1

 

26- کارنامه قبولی پزشکی شاهرود کنکور 97 منطقه 1

27- کارنامه قبولی پزشکی رفسنجان کنکور 97 منطقه 1

28- کارنامه قبولی پزشکی لرستان کنکور 97 منطقه 1

29- کارنامه قبولی پزشکی سبزوار کنکور 97 منطقه 1

30- کارنامه قبولی پزشکی جهرم کنکور 97 منطقه 1

*برگرفته از گزینه دو

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.