کارنامه و رتبه قبولی پزشکی منطقه ۲ کنکور ۹۷

کارنامه و رتبه قبولی پزشکی منطقه ۲ کنکور ۹۷

کارنامه و رتبه قبولی پزشکی منطقه 2 کنکور 97

پی سی کنکور: در این مطلب برای شما عزیزان نمونه کارنامه های قبولی پزشکی کنکور ۹۷ در سهمیه منطقه ۳ را آماده کرده ایم،کارنامه های قبولی پزشکی ۹۷ منطقه ۳ شامل درصد دروس مختلف در کنکور و همچنین شامل رتبه کشوری و رتبه در زیر گروه ۱ می باشد.

کارنامه های که در این پست معرفی می شود شامل کارنامه های قبولی دانشگاه های زیر می باشد :

۱- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه تهران کنکور ۹۷ منطقه ۲

۲- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه ایران کنکور ۹۷ منطقه ۲

۳- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی کنکور ۹۷ منطقه ۲

۴- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان کنکور ۹۷ منطقه ۲

۵- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز کنکور ۹۷ منطقه ۲

۶- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه مشهد کنکور ۹۷ منطقه ۲

۷- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه البرز کنکور ۹۷ منطقه ۲

۸- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه تبریز کنکور ۹۷ منطقه ۲

۹- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه قزوین کنکور ۹۷ منطقه ۲

۱۰- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان کنکور ۹۷ منطقه ۲

۱۱- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان کنکور ۹۷ منطقه ۲

۱۲- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه بجنورد کنکور ۹۷ منطقه ۲

۱۳- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه ارومیه کنکور ۹۷ منطقه ۲

۱۴- و سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

در کارنامه های زیر،  (علامت*) نشانگر رتبه در زیر گروه ۱ و رتبه کشوری نشانگر رتبه کلی در کشور می باشد

۱- کارنامه قبولی پزشکی مشهد کنکور ۹۷ منطقه ۲

۲- کارنامه قبولی پزشکی شهید بهشتی کنکور ۹۷ منطقه ۲

 

۳- کارنامه قبولی پزشکی شهید بهشتی کنکور ۹۷ منطقه ۲

 

۴- کارنامه قبولی پزشکی مشهد کنکور ۹۷ منطقه ۲

۵- کارنامه قبولی پزشکی ایران کنکور ۹۷ منطقه ۲

۶- کارنامه قبولی پزشکی تبریز کنکور ۹۷ منطقه ۲

۷- کارنامه قبولی پزشکی قم کنکور ۹۷ منطقه ۲

۸- کارنامه قبولی پزشکی البرز کنکور ۹۷ منطقه ۲

۹- کارنامه قبولی پزشکی همدان کنکور ۹۷ منطقه ۲

۱۰- کارنامه قبولی پزشکی ایلام کنکور ۹۷ منطقه ۲

۱۱- کارنامه قبولی پزشکی سمنان کنکور ۹۷ منطقه ۲

۱۲- کارنامه قبولی پزشکی اراک کنکور ۹۷ منطقه ۲

۱۳- کارنامه قبولی پزشکی شهرکرد کنکور ۹۷ منطقه ۲

۱۴- کارنامه قبولی پزشکی مازندران کنکور ۹۷ منطقه ۲

۱۵- کارنامه قبولی پزشکی اردبیل کنکور ۹۷ منطقه ۲

۱۶- کارنامه قبولی پزشکی یزد کنکور ۹۷ منطقه ۲

۱۷- کارنامه قبولی پزشکی سبزوار کنکور ۹۷ منطقه ۲

۱۸- کارنامه قبولی پزشکی کرمان کنکور ۹۷ منطقه ۲

۱۹- کارنامه قبولی پزشکی جندی شاپور کنکور ۹۷ منطقه ۲

۲۰- کارنامه قبولی پزشکی گلستان کنکور ۹۷ منطقه ۲

۲۱- کارنامه قبولی پزشکی کردستان کنکور ۹۷ منطقه ۲

۲۲- کارنامه قبولی پزشکی گناباد کنکور ۹۷ منطقه ۲

۲۳- کارنامه قبولی پزشکی زاهدان کنکور ۹۷ منطقه ۲

۲۴- کارنامه قبولی پزشکی بجنورد کنکور ۹۷ منطقه ۲

۲۵- کارنامه قبولی پزشکی رفسنجان کنکور ۹۷ منطقه ۲

برگرفته از گزینه دو

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

یک + 4 =