سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی – پی سی کنکور https://p30konkor.com مجله جامع و سایت کنکور شامل : اخبار کنکور و دانش آموزی، نکات و مطالب مشاوره ای کنکور، سوالات کنکور، جزوه های درسی و تستی کنکور، آزمون های آزمایشی، برنامه ریزی کنکور، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور و . . . Sun, 04 Sep 2022 13:20:18 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 https://p30konkor.com/wp-content/uploads/2021/12/cropped-p30konkor_com-32x32.png سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی – پی سی کنکور https://p30konkor.com 32 32 دانلود سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار انسانی دوازدهم شهریور 1401 + جواب https://p30konkor.com/riazi-amar-ensani-shahrivar-1401/ https://p30konkor.com/riazi-amar-ensani-shahrivar-1401/#comments Sun, 04 Sep 2022 13:17:56 +0000 https://p30konkor.com/?p=27100 امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 1401زمان برگزاری امتحانات نهایی شهریور 1401 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار شهریور ۱۴۰۱ رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید. هم چنین می توانید از برنامه امتحانات نهایی شهریور، کل امتحانات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی و بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نیز دیدن کنید. […]]]> امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 1401
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 1401
سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 1401

زمان برگزاری امتحانات نهایی شهریور 1401 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار شهریور ۱۴۰۱ رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید.

نام امتحان لینک دانلود
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم شهریور 1401 با پاسخنامه تشریحی به محض انتشار، نسخه رسمی جایگزین می شود

لطفا در صورت اشکال از طریق کامنت ها اطلاع دهید

نسخه غیر رسمی (در سایت آموزش و پرورش هنوز منتشر نشده است)

 

– مشاهده آنلاین سوالات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور ۱۴۰۱

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

 

با تشکر از کانال تلگرام کانون آموزش ریاضیات آراز https://t.me/sepehrimath

]]>
https://p30konkor.com/riazi-amar-ensani-shahrivar-1401/feed/ 2
دانلود سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار انسانی دوازدهم خرداد 1401 + جواب https://p30konkor.com/riazi-amar-khordad-1401/ https://p30konkor.com/riazi-amar-khordad-1401/#respond Tue, 07 Jun 2022 08:20:21 +0000 https://p30konkor.com/?p=25888 امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 1401زمان برگزاری امتحانات نهایی خرداد 1401 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار خرداد ۱۴۰۱ رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید. هم چنین می توانید از برنامه امتحانات نهایی خرداد، کل امتحانات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی و بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نیز دیدن کنید. […]]]> امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 1401
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 1401
سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 1401

زمان برگزاری امتحانات نهایی خرداد 1401 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار خرداد ۱۴۰۱ رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید.

نام امتحان لینک دانلود
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم خرداد 1401 با پاسخنامه تشریحی

 

– مشاهده آنلاین سوالات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد ۱۴۰۱

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

]]>
https://p30konkor.com/riazi-amar-khordad-1401/feed/ 0
دانلود سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار انسانی دوازدهم شهریور 1400 + جواب https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-1400/ https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-1400/#comments Sat, 18 Sep 2021 06:03:56 +0000 https://p30konkor.com/?p=21210 امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 1400زمان برگزاری امتحانات نهایی شهریور 1400 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار شهریور 1400 رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید. هم چنین می توانید از برنامه امتحانات نهایی شهریور، کل امتحانات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی و بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نیز دیدن کنید. […]]]> امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 1400
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 1400
سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 1400

زمان برگزاری امتحانات نهایی شهریور 1400 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار شهریور 1400 رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید.

نام امتحان لینک دانلود
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم شهریور 1400 با پاسخنامه تشریحی

 

– مشاهده آنلاین سوالات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور ۱۴۰۰

 

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

]]>
https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-1400/feed/ 2
دانلود سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار انسانی دوازدهم خرداد 1400 + جواب https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-1400/ https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-1400/#respond Wed, 30 Jun 2021 08:24:05 +0000 https://p30konkor.com/?p=24186 امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 1400زمان برگزاری امتحانات نهایی خرداد 1400 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار خرداد 1400 رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید. هم چنین می توانید از برنامه امتحانات نهایی خرداد، کل امتحانات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی و بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نیز دیدن کنید. […]]]> امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 1400
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 1400
سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 1400

زمان برگزاری امتحانات نهایی خرداد 1400 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار خرداد 1400 رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید.

نام امتحان لینک دانلود
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم خرداد 1400 با پاسخنامه تشریحی

 

– مشاهده آنلاین سوالات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد ۱۴۰۰

 

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

]]>
https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-1400/feed/ 0
دانلود سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار انسانی دوازدهم دی 99 + جواب https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c-99/ https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c-99/#respond Tue, 29 Jun 2021 08:23:57 +0000 https://p30konkor.com/?p=24182 امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 99زمان برگزاری امتحانات نهایی دی 99 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار دی ۹۹ رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید. هم چنین می توانید از برنامه امتحانات نهایی دی، کل امتحانات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی و بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نیز دیدن کنید. […]]]> امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 99
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 99
سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 99

زمان برگزاری امتحانات نهایی دی 99 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار دی ۹۹ رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید.

نام امتحان لینک دانلود
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم دی 99 با پاسخنامه تشریحی

 

– مشاهده آنلاین سوالات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی ۹۹

 

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

]]>
https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c-99/feed/ 0
دانلود سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار انسانی دوازدهم شهریور 99 + جواب https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-99/ https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-99/#respond Mon, 28 Jun 2021 08:24:07 +0000 https://p30konkor.com/?p=24188 امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 99زمان برگزاری امتحانات نهایی شهریور 99 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار شهریور ۹۹ رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید. هم چنین می توانید از برنامه امتحانات نهایی شهریور، کل امتحانات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی و بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نیز دیدن کنید. […]]]> امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 99
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 99
سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 99

زمان برگزاری امتحانات نهایی شهریور 99 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار شهریور ۹۹ رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید.

نام امتحان لینک دانلود
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم شهریور 99 با پاسخنامه تشریحی
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم شهریور 99 با پاسخنامه تشریحی(ویژه بزرگسالان)

 

– مشاهده آنلاین سوالات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور ۹۹

 

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

]]>
https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-99/feed/ 0
دانلود سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار انسانی دوازدهم خرداد 99 + جواب https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-99/ https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-99/#respond Sun, 27 Jun 2021 08:24:04 +0000 https://p30konkor.com/?p=24185 امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 99زمان برگزاری امتحانات نهایی خرداد 99 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار خرداد ۹۹ رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید. هم چنین می توانید از برنامه امتحانات نهایی خرداد، کل امتحانات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی و بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نیز دیدن کنید. […]]]> امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 99
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 99
سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 99

زمان برگزاری امتحانات نهایی خرداد 99 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار خرداد ۹۹ رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید.

نام امتحان لینک دانلود
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم خرداد 99 با پاسخنامه تشریحی
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم خرداد 99 با پاسخنامه تشریحی(ویژه بزرگسالان)

 

– مشاهده آنلاین سوالات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد ۹۹

 

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

]]>
https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-99/feed/ 0
دانلود سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار انسانی دوازدهم دی 98 + جواب https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c-98/ https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c-98/#respond Sat, 26 Jun 2021 08:23:56 +0000 https://p30konkor.com/?p=24181 امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 98زمان برگزاری امتحانات نهایی دی 98 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار دی ۹۸ رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید. هم چنین می توانید از برنامه امتحانات نهایی دی، کل امتحانات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی و بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نیز دیدن کنید. […]]]> امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 98
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 98
سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 98

زمان برگزاری امتحانات نهایی دی 98 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار دی ۹۸ رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید.

نام امتحان لینک دانلود
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم دی ۹۸ با پاسخنامه تشریحی

 

– مشاهده آنلاین سوالات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی ۹۸

 

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

]]>
https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c-98/feed/ 0
دانلود سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار انسانی دوازدهم شهریور 98 + جواب https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-98/ https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-98/#respond Fri, 25 Jun 2021 08:24:06 +0000 https://p30konkor.com/?p=24187 امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 98زمان برگزاری امتحانات نهایی شهریور 98 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار شهریور ۹۸ رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید. هم چنین می توانید از برنامه امتحانات نهایی شهریور، کل امتحانات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی و بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نیز دیدن کنید. […]]]> امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 98
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 98
سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 98

زمان برگزاری امتحانات نهایی شهریور 98 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار شهریور ۹۸ رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید.

نام امتحان لینک دانلود
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم شهریور 98 با پاسخنامه تشریحی

 

– مشاهده آنلاین سوالات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور ۹۸

 

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

]]>
https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-98/feed/ 0
دانلود سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار انسانی دوازدهم خرداد 98 + جواب https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-98/ https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-98/#respond Thu, 24 Jun 2021 08:24:03 +0000 https://p30konkor.com/?p=24184 امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 98زمان برگزاری امتحانات نهایی خرداد 98 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار خرداد ۹۸ رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید. هم چنین می توانید از برنامه امتحانات نهایی خرداد، کل امتحانات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی و بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نیز دیدن کنید. […]]]> امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 98
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 98
سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 98

زمان برگزاری امتحانات نهایی خرداد 98 فرا رسیده و در ادامه سوالات نهایی ریاضی و آمار خرداد ۹۸ رشته انسانی را به همراه جواب می توانید مشاهده و دریافت کنید.

نام امتحان لینک دانلود
امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم خرداد 98 با پاسخنامه تشریحی

 

– مشاهده آنلاین سوالات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد ۹۸

 

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

]]>
https://p30konkor.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-98/feed/ 0