TAMLAND

مدابوک

تام لند

امتحانات نهایی دوازدهم خرداد ۱۴۰۲ + پاسخنامه و جواب (دانلود سوالات امتحان نهایی خرداد 1402)

امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 1402 تجربی ریاضی انسانی
سوالات نهایی دوازدهم خرداد 1402

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم خرداد ۱۴۰۲ موضوع اصلی این مطلب است. تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ رشته های تجربی،ریاضی، انسانی و معارف با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.

امتحان نهایی پایه دوازدهم در خرداد 1402 یکی از دوره های جبرانی برای دانش آموزان می باشد که برای تمام رشته های نظری ریاضی، تجربی و انسانی به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود، لازم است دانش آموزان سعی کنند تا در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید. برای آگاهی بیشتر از این آزمون ها، از سوالات نهایی دوره های قبل دیدن کنید.

هم چنین می توانید نگاهی به برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ بندازید.

هم چنین می توانید برای اطلاع از بارم و ارزش هر فصل در امتحان، روی بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی |بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم دی 1401 شامل :

1- سوالات امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۲ دوازدهم

2- جواب امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۲ دوازدهم

* تذکر مهم :

سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از اتمام و برگزاری و انتشار آن توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد، روی لینک کمکی کلیک کنید.

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 31 اردیبهشت 1402

سوالات و پاسخ اضافه شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی خرداد 1402  | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی دوازدهم معارف خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم فنی حرفه ای خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 2 خرداد 1401

سوالات و پاسخ اضافه شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم معارف خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 4 خرداد 1401

سوالات و پاسخ اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی و نگارش دوازدهم فنی حرفه ای خرداد 1402 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 7 خرداد 1401

سوالات و پاسخ اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 9 خرداد 1401

سوالات و پاسخ اضافه شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم ریاضی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم تجربی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم انسانی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم معارف خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم فنی حرفه ای خرداد 1402 | لینک کمکی

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم خرداد 1402 (ناشنوایان) | لینک کمکی

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فرانسه دوازدهم انسانی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان آلمانی دوازدهم انسانی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 11 خرداد 1401

سوالات و پاسخ اضافه شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 16 خرداد 1401

سوالات و پاسخ اضافه شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 18 خرداد 1401

سوالات و پاسخ اضافه شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 21 خرداد 1401

سوالات و پاسخ اضافه شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زمین شناسی یازدهم تجربی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 23 خرداد 1401

سوالات و پاسخ اضافه شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن دوازدهم ریاضی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن دوازدهم تجربی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم انسانی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم معارف خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن دوازدهم فنی و حرفه ای و کار ودانش خرداد 1402

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 25 خرداد 1401

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیای دوازدهم انسانی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف خرداد 1402

 

 

منبع : مرکز سنجش وزارت آزموزش و پرورش

ممکن است شما دوست داشته باشید
35 نظر
 1. نیلوفر می گوید

  پی سی از آیا می دانید ها که سوال نمیاد تو امتحان نهایی؟

 2. نگار می گوید

  سلام برای امتحان فارسی چه شعرهایی رو باید حفظ باشیم؟

 3. ناشناس می گوید

  سوال ۴گفته بازتاب اعتقاد واسه همین شده ربوبیت

 4. ناشناس می گوید

  سوال ۹ هم «ص»است نه غ

 5. ناشناس می گوید

  پاسخ نامه اشتباه داره

 6. ناشناس می گوید

  سوال ۴ باید توحید در ولایت باشه اما تو پاسخنامه زده توحید ربوبیت

 7. کیمیا می گوید

  سلام پی سی اگه نمره قبلیمون از نمره ترمیم بیشتر باشه نمره قبلیمونو در نظر میگیرن یعنی اگه پایین تر شه چیزی رو از دست نمیدیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   بله همینطور هست هر کدوم بیشتر شد همون در نظر گرفته میشه

 8. ناشناس می گوید

  سوال ۱۰ آزمون علوم ومعارف قرانی امروز بر ای کتاب چاپ قدیم هست ودر کتاب چاپ جدید یکی از آیه ها فقط وجود داره

 9. مونا قربانی می گوید

  سوال اول قسمت مربوط به کدام توحید میشه توحید در ولایت کسی که جواب سوالارو نوشته اشتباه کرده

 10. ناشناس می گوید

  سلام خداقوت .سوال ۲۱ دینی رشته تجربی خیلی جزیی بود ؟

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه (مشاهده) می باشد. ::

X
[تام لند]