تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

تعداد سوالات کنکور در هر درس (تمام رشته) + زمان پاسخگویی

 

تعداد سوالات کنکور در هر درس
تعداد تست های هر درس در کنکور سراسری

پی سی کنکور : یکی از سوالات داوطلبان این است که تعداد سوالات هر درس در کنکور سراسری چند تاست؟ مدت زمان پاسخگویی به هر درس در کنکور چقدره؟ ، در ادامه به این سوالات برای تمام رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان پاسخ خواهیم داد.

تعداد دروس و سوالات عمومی در کنکور سراسری

در کنکور سراسری تمام رشته ها 4 درس عمومی با تعداد 100 تست و مدت زمان پاسخگویی 75 تعیین شده است،در ادامه به اسامی دروس عمومی کنکور و تعداد تست های آن ها و مدت زمان استاندارد پاسخگویی اشاره خواهیم کرد

 

 • ادبیات فارسی

تعداد سوالات ادبیات فارسی در کنکور 25 تست می باشد

به ترتیب از شماره 1 تا 25 در دفترچه سوالات کنکور قرار می گیرد.

مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات،18 دقیقه (و برای هر تست 42 ثانیه می باشد)

 

 • عربی

تعداد سوالات عربی در کنکور سراسری 25 تست می باشد

به ترتیب از شماره 26 تا 50 در دفترچه سوالات کنکور قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات عربی،20 دقیقه (و برای هر تست 48 ثانیه می باشد)

 

 • دین و زندگی

تعداد سوالات دین و زندگی در کنکور سراسری 25 تست می باشد

به ترتیب از شماره 51 تا 75 در دفترچه سوالات کنکور قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات معارف ،17 دقیقه (و برای هر تست 42 ثانیه می باشد)

 

 • زبان انگلیسی

تعداد سوالات زبان انگلیسی در کنکور سراسری 25 تست می باشد

به ترتیب از شماره 76 تا 100 در دفترچه سوالات کنکور قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی ،20 دقیقه (و برای هر تست 48 ثانیه می باشد)

 

تعداد سوالات دروس کنکور ریاضی

 • ریاضیات

تعداد سوالات ریاضیات در کنکور ریاضی 55 تست می باشد

به ترتیب از شماره 101 تا 155 در دفترچه سوالات کنکور رشته ریاضی قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات ریاضیات ،85 دقیقه (و برای هر تست 90 ثانیه می باشد)

 

 • فیزیک

تعداد سوالات فیزیک در کنکور ریاضی 45 تست می باشد

به ترتیب از شماره 156 تا 200 در دفترچه سوالات کنکور رشته ریاضی قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات فیزیک ،55 دقیقه (و برای هر تست 72 ثانیه می باشد)

 

 • شیمی

تعداد سوالات شیمی در کنکور ریاضی 35 تست می باشد

به ترتیب از شماره 201 تا 235 در دفترچه سوالات کنکور رشته ریاضی قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات شیمی ،35 دقیقه (و برای هر تست 60 ثانیه می باشد)

 

– تعداد سوالات دروس کنکور تجربی

 • زمین شناسی

تعداد سوالات زمین شناسی در کنکور تجربی 25 تست می باشد

به ترتیب از شماره 101 تا 125 در دفترچه سوالات کنکور رشته تجربی قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات زمین شناسی ، 20 دقیقه (و برای هر تست 48 ثانیه می باشد)

 

 • ریاضی تجربی

تعداد سوالات ریاضی در کنکور تجربی 30 تست می باشد

به ترتیب از شماره 126 تا 155 در دفترچه سوالات کنکور رشته تجربی قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات ریاضی، 47 دقیقه (و برای هر تست 96 ثانیه می باشد)

 

 • زیست شناسی

تعداد سوالات زیست شناسی در کنکور تجربی 50 تست می باشد

به ترتیب از شماره 156 تا 205 در دفترچه سوالات کنکور رشته تجربی قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات زیست شناسی، 36 دقیقه (و برای هر تست 42 ثانیه می باشد)

 

 • فیزیک

تعداد سوالات فیزیک در کنکور تجربی 30 تست می باشد

به ترتیب از شماره 206 تا 235 در دفترچه سوالات کنکور رشته تجربی قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات فیزیک ،37 دقیقه (و برای هر تست 72 ثانیه می باشد)

 

 • شیمی

تعداد سوالات شیمی در کنکور تجربی 35 تست می باشد

به ترتیب از شماره 236 تا 270 در دفترچه سوالات کنکور رشته تجربی قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات شیمی ،35 دقیقه (و برای هر تست 60 ثانیه می باشد)

 

تعداد سوالات دروس کنکور انسانی

 • ریاضی انسانی

تعداد سوالات ریاضی در کنکور انسانی 25 تست می باشد

به ترتیب از شماره 101 تا 120 در دفترچه سوالات کنکور رشته انسانی قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات ریاضی ، 25 دقیقه (و برای هر تست 72 ثانیه می باشد)

 

 • اقتصاد

تعداد سوالات اقتصاد در کنکور انسانی 15 تست می باشد

به ترتیب از شماره 121 تا 135 در دفترچه سوالات کنکور رشته انسانی قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات اقتصاد ، 10 دقیقه (و برای هر تست 36 ثانیه می باشد)

 

 • ادبیات اختصاصی

تعداد سوالات ادبیات اختصاصی در کنکور انسانی 30 تست می باشد

به ترتیب از شماره 136 تا 165 در دفترچه سوالات کنکور رشته انسانی قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات ادبیات اختصاصی ، 30 دقیقه (و برای هر تست 60 ثانیه می باشد)

 

 • عربی اختصاصی

تعداد سوالات عربی اختصاصی در کنکور انسانی 20 تست می باشد

به ترتیب از شماره 166 تا 185 در دفترچه سوالات کنکور رشته انسانی قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات عربی اختصاصی ، 20 دقیقه (و برای هر تست 60 ثانیه می باشد)

 

 • تاریخ و جغرافیا

تعداد سوالات تاریخ و جغرافیا در کنکور انسانی 20 تست می باشد

به ترتیب از شماره 186 تا 215 در دفترچه سوالات کنکور رشته انسانی قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات تاریخ و جغرافیا ، 25 دقیقه (و برای هر تست 48 ثانیه می باشد)

 

 • علوم احتماعی

تعداد سوالات علوم اجتماعی در کنکور انسانی 20 تست می باشد

به ترتیب از شماره 216 تا 235 در دفترچه سوالات کنکور رشته انسانی قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات علوم اجتماعی ، 15 دقیقه (و برای هر تست 42 ثانیه می باشد)

 

 • فلسفه و منطق

تعداد سوالات فلسفه و منطق در کنکور انسانی 25 تست می باشد

به ترتیب از شماره 236 تا 260 در دفترچه سوالات کنکور رشته انسانی قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات فلسفه و منطق، 25 دقیقه (و برای هر تست 60 ثانیه می باشد)

 

 • روان شناسی

تعداد سوالات روانشناسی در کنکور انسانی 20 تست می باشد

به ترتیب از شماره 612 تا 280 در دفترچه سوالات کنکور رشته انسانی قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات روان شناسی ، 15 دقیقه (و برای هر تست 42 ثانیه می باشد)

 

تعداد سوالات دروس کنکور هنر

 • درک عمومی هنر

تعداد سوالات درک عمومی هنر در کنکور هنر 30 تست می باشد

به ترتیب از شماره 101 تا 130 در دفترچه سوالات کنکور رشته هنر قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات درک عمومی هنر ، 25 دقیقه (و برای هر تست 48 ثانیه می باشد)

 

 • درک عمومی ریاضی و فیزیک

تعداد سوالات درک عمومی ریاضی و فیزیک در کنکور هنر 30 تست می باشد

به ترتیب از شماره 131 تا 160 در دفترچه سوالات کنکور رشته هنر قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات درک عمومی ریاضی و فیزیک ، 40 دقیقه (و برای هر تست 78 ثانیه می باشد)

 

 • ترسیم فنی

تعداد سوالات ترسیم فنی در کنکور هنر 20 تست می باشد

به ترتیب از شماره 161 تا 180 در دفترچه سوالات کنکور رشته هنر قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات ترسیم فنی ، 26 دقیقه (و برای هر تست 78 ثانیه می باشد)

 

 • خلاقیت تصویری و تجسمی

تعداد سوالات خلاقیت تصویری و تجسمی در کنکور هنر 20 تست می باشد

به ترتیب از شماره 181 تا 200 در دفترچه سوالات کنکور رشته هنر قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات خلاقیت تصویری و فنی ، 24 دقیقه (و برای هر تست 72 ثانیه می باشد)

 

 • خلاقیت نمایشی

تعداد سوالات خلاقیت نمایشی در کنکور هنر 20 تست می باشد

به ترتیب از شماره 201 تا 220 در دفترچه سوالات کنکور رشته هنر قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات خلاقیت نمایشی ، 13 دقیقه (و برای هر تست 36 ثانیه می باشد)

 

 • خلاقیت موسیقی

تعداد سوالات خلاقیت موسیقی در کنکور هنر 20 تست می باشد

به ترتیب از شماره 221 تا 240 در دفترچه سوالات کنکور رشته هنر قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات خلاقیت موسیقی ، 20 دقیقه (و برای هر تست 60 ثانیه می باشد)

 

 • خواص مواد در کنکور هنر

تعداد سوالات خواص مواد در کنکور هنر 20 تست می باشد

به ترتیب از شماره 241 تا 260 در دفترچه سوالات کنکور رشته هنر قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات خواص مواد ، 17 دقیقه (و برای هر تست 48 ثانیه می باشد)

 

تعداد سوالات دروس کنکور زبان

 • زبان تخصصی

تعداد سوالات زبان تخصصی(انگلیسی یا آلمانی یا فرانسه) در کنکور منحصرا زبان 70 تست می باشد

به ترتیب از شماره 101 تا 170 در دفترچه سوالات کنکور رشته زبان قرار می گیرد.

مدت زمان استاندارد پاسخگویی به سوالات خواص مواد ، 105 دقیقه (و برای هر تست 90 ثانیه می باشد)

 

 

هم چنین می توانید از ضرایب دروس کنکور و بودجه بندی کنکور  دیدن کنید.

 

 

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=14317

ممکن است شما دوست داشته باشید
2 نظر
 1. حبیبه می گوید

  بسیار ممنون از سایت خوبتون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سپاس از همراهی شما با پی سی کنکور

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]