TAMLAND

alt

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دی 99 دوازدهم (امتحانات نهایی دی ماه ۹۹)

پی سی کنکور : این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم دی ماه 99 می پردازد،تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی دی ۹۹ رشته های تجربی،ریاضی، انسانی با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.

امتحانات نهایی دی ماه 99 پایه دوازدهم یک دوره جبرانی است که برای دانش آموزان و داوطلبانی که به صورت متفرقه در مدارس بزرگسالان و از راه دور به منظور پاس کردن دروس واحد مانده یا ترمیم معدل ثبت نام کرده اند برگزار می شود ، ما نیز تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی دی 98 با شما داوطلبان شرکت کننده همراه باشیم.برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی دی 99 ،  نمونه سوالات نهایی دوره های قبل دیدن کنید.

هم چنین می توانید برای اطلاع از بارم و ارزش هر فصل در امتحان، روی بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی |بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم دی ماه ۹۹ شامل :

1- سوالات امتحان نهایی دی 99 دوازدهم

2- جواب امتحان نهایی دی 99 دوازدهم

* تذکر مهم و راهنمایی : سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از برگزاری و انتشار آن توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد،روی لینک کمکی کلیک کنید.

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 15 دی 99

سوالات نهایی 15 دی ماه 99 منتشر شد

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی دی 99  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی دی 99  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی دی 99   لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی (رشته معارف اسلامی) دی 99 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 17 دی 99 

سوالات نهایی 17 دی ماه 99 منتشر شد

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی دی 99 لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف اسلامی دی 99 | لینک کمکی

 

بیشتر بخوانید : سوالات امتحان نهایی خرداد 1400

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 20 دی 99 

سوالات نهایی 20 دی ماه 99 منتشر شد

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی دی 99 لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی دی 99  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم انسانی دی 99  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم معارف اسلامی دی 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 22 دی 99 

سوالات نهایی 22 دی ماه 99 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی دی 99 لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی دی 99  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی دی 99  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف اسلامی دی 99

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 24 دی 99 

سوالات نهایی 24 دی ماه 99 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی دی 99 لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی دی 9 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی  و رشته معارف دی 99  چاپ 98 / چاپ 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی  و رشته معارف دی 99 چاپ 98 / چاپ 99

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 27 دی 99 

سوالات نهایی 27 دی ماه 99 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف اسلامی دی 99 | لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 29 دی 99

سوالات نهایی 29 دی ماه 99 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم ریاضی دی 99 لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم تجربی دی 99 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی دی 99 چاپ 98 / چاپ 99

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم معارف اسلامی دی 99  

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 1 بهمن 99

سوالات نهایی 1 بهمن 99 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی دی 99  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم تجربی دی 99   لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم انسانی دی 99    لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم معارف اسلامی دی 99  لینک کمکی

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فرانسه دوازدهم دی 99

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان آلمانی دوازدهم دی 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 4 بهمن 99

سوالات نهایی 4 بهمن 99 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی دی 99 لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف اسلامی دی 99  | لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 6 بهمن 99

سوالات نهایی 6 بهمن 99 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی دی 99 لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف اسلامی دی 99

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 8 بهمن 99

سوالات نهایی 8 بهمن 99 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی دی 99  | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف اسلامی دی 99 | لینک کمکی

 

 

ساعت و تاریخ امتحان 10 صبح
ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی
دوشنبه 99/10/15 تعلیمات دینی و قرآن 3  تعلیمات دینی و قرآن 3  تعلیمات دینی و قرآن 3 اصول عقاید 3
چهارشنبه 99/10/17 فارسی فارسی فارسی فارسی
شنبه 99/10/20 فیزیک 3 فیزیک 3 عربی 3 ویژه انسانی تاریخ 3 تخصصی
دوشنبه 99/10/22 علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی احکام
چهارشنبه 99/10/24 شیمی 3 شیمی 3 فلسفه 2چاپ 98 / چاپ 99 فلسفه 2

چاپ 98 / چاپ 99

شنبه 99/10/27 ریاضیات گسسته ریاضی 3 ریاضی و آمار 3 ریاضی و آمار 3
دوشنبه 99/10/29 عربی زبان قرآن عربی زبان قرآن تاریخ 3 چاپ 98 / چاپ 99 عربی 3 تخصصی
چهار شنبه 99/11/1 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3
شنبه 99/11/4 حسابان 2 زیست شناسی 3 علوم و فنون ادبی 3 علوم و فنون ادبی 3
دو شنبه 99/11/6 هندسه ——————— جغرافیا اصول عقاید
چهار شنبه 99/11/8 سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

ممکن است شما دوست داشته باشید
guest
(منتشر نخواهد شد)
226 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
X
[تام لند]