تام لندپرشتام لندتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دی 99 دوازدهم (امتحانات نهایی دی ماه ۹۹)

دانلود سوالات امتحان نهایی دوازدهم دی 99
جواب امتحانات نهایی دوازدهم تجربی ریاضی انسانی دی ۹۹

پی سی کنکور : این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم دی ماه 99 می پردازد،تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی دی ۹۹ رشته های تجربی،ریاضی، انسانی با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.

امتحانات نهایی دی ماه 99 پایه دوازدهم یک دوره جبرانی است که برای دانش آموزان و داوطلبانی که به صورت متفرقه در مدارس بزرگسالان و از راه دور به منظور پاس کردن دروس واحد مانده یا ترمیم معدل ثبت نام کرده اند برگزار می شود ، ما نیز تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی دی 98 با شما داوطلبان شرکت کننده همراه باشیم.برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی دی 99 ،  نمونه سوالات نهایی دوره های قبل دیدن کنید.

هم چنین می توانید برای اطلاع از بارم و ارزش هر فصل در امتحان، روی بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی |بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم دی ماه ۹۹ شامل :

1- سوالات امتحان نهایی دی 99 دوازدهم

2- جواب امتحان نهایی دی 99 دوازدهم

* تذکر مهم و راهنمایی : سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از برگزاری و انتشار آن توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد،روی لینک کمکی کلیک کنید.

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 15 دی 99

سوالات نهایی 15 دی ماه 99 منتشر شد

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی دی 99  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی دی 99  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی دی 99   لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی (رشته معارف اسلامی) دی 99 

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (ارامنه) 

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت زرتشتي) 

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت كليمي)  

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت آشوري)

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 17 دی 99 

سوالات نهایی 17 دی ماه 99 منتشر شد

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی دی 99 لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف اسلامی دی 99 | لینک کمکی

 

بیشتر بخوانید : سوالات امتحان نهایی خرداد 1400

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 20 دی 99 

سوالات نهایی 20 دی ماه 99 منتشر شد

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی دی 99 لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی دی 99  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم انسانی دی 99  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم معارف اسلامی دی 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 22 دی 99 

سوالات نهایی 22 دی ماه 99 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی دی 99 لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی دی 99  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی دی 99  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف اسلامی دی 99

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 24 دی 99 

سوالات نهایی 24 دی ماه 99 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی دی 99 لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی دی 9 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی  و رشته معارف دی 99  چاپ 98 / چاپ 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی  و رشته معارف دی 99 چاپ 98 / چاپ 99

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 27 دی 99 

سوالات نهایی 27 دی ماه 99 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف اسلامی دی 99 | لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 29 دی 99

سوالات نهایی 29 دی ماه 99 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم ریاضی دی 99 لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم تجربی دی 99 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی دی 99 چاپ 98 / چاپ 99

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم معارف اسلامی دی 99  

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 1 بهمن 99

سوالات نهایی 1 بهمن 99 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی دی 99  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم تجربی دی 99   لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم انسانی دی 99    لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم معارف اسلامی دی 99  لینک کمکی

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فرانسه دوازدهم دی 99

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان آلمانی دوازدهم دی 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 4 بهمن 99

سوالات نهایی 4 بهمن 99 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی دی 99 لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف اسلامی دی 99  | لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 6 بهمن 99

سوالات نهایی 6 بهمن 99 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی دی 99 لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف اسلامی دی 99

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 8 بهمن 99

سوالات نهایی 8 بهمن 99 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی دی 99  | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی دی 99 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف اسلامی دی 99 | لینک کمکی

 

 

ساعت و تاریخ امتحان10 صبح
ریاضی فیزیکعلوم تجربیادبیات و علوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
دوشنبه 99/10/15تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3اصول عقاید 3
چهارشنبه 99/10/17فارسیفارسیفارسیفارسی
شنبه 99/10/20فیزیک 3فیزیک 3عربی 3 ویژه انسانیتاریخ 3 تخصصی
دوشنبه 99/10/22علوم اجتماعیعلوم اجتماعیجامعه شناسیاحکام
چهارشنبه 99/10/24شیمی 3شیمی 3فلسفه 2چاپ 98 / چاپ 99فلسفه 2

چاپ 98 / چاپ 99

شنبه 99/10/27ریاضیات گسستهریاضی 3ریاضی و آمار 3ریاضی و آمار 3
دوشنبه 99/10/29عربی زبان قرآنعربی زبان قرآنتاریخ 3 چاپ 98 / چاپ 99عربی 3 تخصصی
چهار شنبه 99/11/1زبان خارجی 3زبان خارجی 3زبان خارجی 3زبان خارجی 3
شنبه 99/11/4حسابان 2زیست شناسی 3علوم و فنون ادبی 3علوم و فنون ادبی 3
دو شنبه 99/11/6هندسه———————جغرافیااصول عقاید
چهار شنبه 99/11/8سلامت و بهداشتسلامت و بهداشتسلامت و بهداشتسلامت و بهداشت

 

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=18795

ممکن است شما دوست داشته باشید
220 نظر
 1. نازگل ناصری می گوید

  سلام در امتحانات نهایی ترم دوم باید چند نمره گرفت تا قبول شد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نازگل خانم گرامی
   در مطلب زیر توضیح داده شده :
   شرایط استفاده از تک ماده

 2. مسلمان می گوید

  سلام خسته نباشین؛ خواهشا اگر جواب این سوال رو میدونید جواب بدهید:
  آیا در امتحانات نهایی پایه دوازدهم در خرداد ماه یا شهریورماه در رشته تجربی از دو کتاب “مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) ” و “نگارش3” هم سوال مطرح میشه؟
  (دی 99 که نبود!)

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عزیز
   دروس داخلی هم امتحان گرفته میشه اما به صورت نهایی نیست و توسط معلم امتحان گرفته میشه

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]