سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 98

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم

پی سی کنکور : این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم خرداد ماه 98 می پردازد،تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی خرداد 98 با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.در حاضر این مطلب به صورت آزمایشی منتشر شده و با شروع امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 98 بروز رسانی می شود.

امتحان نهایی پایه دوازدهم در خرداد 98 یکی از مهم ترین آزمون های قبل از کنکور سراسری 98 است که این نمرات نقش بسیار مهمی در کنکور پیش رو و هم چنین در کنکور سال های آینده دارد،پس شما دانش آموزان باید سعی کنید در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید ،م چنین می توانید برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی خرداد 98 ،  نمونه سوالات نهایی دوره های قبل و بارم بندی پایه دوازدهم نیز دیدن کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم خرداد ماه 98 شامل :

 • سوالات امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم
 • پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم

 

* تذکر مهم : سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از برگزاری و انتشار آن توسط آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 31 اردیبهشت 98

سوالات امتحان نهایی دینی پایه دوازدهم (خرداد 98) اضافه گردید . . . 

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی (رشته معارف اسلامی) خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (ارامنه)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت زرتشتي)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت كليمي)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت آشوري)

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 2 خرداد 98

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 2 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی خرداد 98

تذكر : راهنمای تصحیح و سئوال درس ریاضی 3 علوم تجربی سئوال 2 و 15 اصلاحیه دارد

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 5 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 5 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم وفنون ادبی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 7 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 7 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 9 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 9 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 11 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 11 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 13 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 13 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان  خارجی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 18 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 18 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 20 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 20 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ تخصصی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 22 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 22 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 25 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 25 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

ممکن است شما دوست داشته باشید
75 نظر
 1. یه کنکوری بدبخت می گوید

  ای بابا ؟ پس چرا دانلود نمیشن؟؟
  چرا لینک دانلود ندارن؟
  اینا تالیفی هستن دیگه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   خیر این مطلب به امتحانات نهایی خرداد 98 پایه دوازدهم می پردازد و در حال حاضر مطلب پیش نویس است،به محض شروع و پس از برگزاری هر امتحان ،پاسخنامه آن نیز قرار می گیرد
   می توانید از نمونه سوالات دوره های قبل پایه دواردهم دیدن کنید.
   موفق باشید

 2. دانش اموز می گوید

  هندسرو نمیتونید 2 ساعت زود تر بزارید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   ما در این مطلب تنها پاسخنامه رو بعد از برگزاری جهت بررسی مجدد برای دانش موزان قرار می دهیم،پیشنهاد می کنیم به هیچ وجه فریب افرادی را نخورید که قصد دارند (امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 98 )را به فروش برسانند که تنها هدفشان کلاهبرداری از دانش آموزان است
   موفق باشید

 3. m می گوید

  دینی ک تموم شد چرا نمیشه جوابارو دید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   لینک های دانلود مشکلی ندارن،لطفا بدون فیلت.رشکن تست کنید
   موفق باشید

 4. Fatima می گوید

  سلام،خسته نباشید
  چه زمان سوالات نهایی رو میتونیم مطالعه کنیم؟ قبل از شروع امتحان امکان داره؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   خیر راهنمای تصحیح سوالات چند ساعت پس از برگزاری منتشر می شود و صرفا برای آگاهی و بررسی مجدد سوالات امتحان توسط دانش آموزان خواهد بود
   موفق باشید

 5. سیده زینب می گوید

  سوالات ریاضی رو کی میذارید؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زینب خانم گرامی
   احتمالا تا یک تا دو ساعت آینده قرار میگیره
   موفق باشید

   1. سیده زینب می گوید

    علیکم السلام لطف کردید

 6. mahsa می گوید

  سلام ببخشید 19 تو ریاضی بگیرم تاثیری داره؟چقدر از اون 30درصدو میگیره؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهسا خانم گرامی
   برای امسال که تاثیر مثبت هستش و بستگی داره به درصد کنکورتون،ولی در کل نمره هر کدوم (کنکور-یا امتحان نهایی) بهتر بود براتون تاثیر داده میشه هم چنین برا اطلاع از تاثیر معدل سال آینده نیز از مطلب تاثیر معدل کنکور 99 دیدن کنید
   موفق باشید

   1. mahsa می گوید

    لطف کردین جواب دادین.

    1. پی سی کنکور می گوید

     موفق باشید

 7. امیر می گوید

  سلام چرا لینکای دانلود کار نمیکنن؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   پس از برگزاری هر امتحان دوازدهم،لینک دانلود آن فعال می شود
   موفق باشید

 8. سیده زینب می گوید

  و همچنان منتظر فیزیک

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زینب خانم گرامی
   سوالات فیزیک نهایی دوازدهم خرداد 98 اضافه شد
   موفق باشید

 9. کنکور خر است! می گوید

  سلام
  پاسخ نامه چند ساعت بعد از هر امتحان میاد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   معمولا سه تا 4 چهار ساعت بعد از برگزاری ،پاسخنامه منتشر می شود
   موفق باشید

 10. مهدی مقدم می گوید

  سلام خسته نباشید

  ببخشید ما الان به سوال های جغرافی جواب دادیم تو سوالی که ما جواب دادیم هم شدت درست بود هم مرکالی و هم بزرگی درست بود هم ریشتر ولی تو پاسخ نامه زدن شدت و بزرگی و بعد هم دوتا اسم شهر میخواستن که داخل ایران هست جوابش میشد اصفهان و یزد و بناب و کاشان و میاندوآب ولی داخل پاسخ نامه نوشته بود بناب و میاندوآب یعنی چیزی که ما نوشتیم اشتباه هستش؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   اگر پاسخنامه دچار اشتباه باشه مجددا اصلاحیه منتشر میشه و برای تصحیح هم در نظر گرفته میشه
   موفق باشید

 11. Ss می گوید

  چرا جغرافی نزاشتین؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   جغرافیا هم قرار داده شده،کافیه روی عنوان آن کلیک کنید تا دانلود شود
   موفق باشید

 12. massii می گوید

  حفظ شعر در امتحان فارسی دوازدهم چطوریه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   مطلب زیر را بخوانید
   روش مطالعه ادبیات برای امتحان نهایی دوازدهم

 13. س می گوید

  ببخشید این همه مزاحم میشم اما منظور از در نهایت نظر همکاران صائب است یعنی چی؟

  1. س می گوید

   ممنون جواب دادید یا علی

   1. پی سی کنکور می گوید

    دوست گرامی
    با عرض پوزش،ما هم اطلاعی نداریم در مورد سوالی که فرمودین
    موفق باشید

  2. مهسا می گوید

   یعنی یه تصحیح کننه اعتقاد داره اونی که دانش آموز نوشته درسته و نمره کاملو میده.حتی اگر بر اساس جمله های پاسخ نامه نباشه

 14. :) می گوید

  با سلام اگه من ریاضی زیست و شیمی رو بیست گرفته باشم و فیزیکو ۱۸
  عمومی هام به جز دینی بیست گرفته باشم
  درصد هام تو کنکور چند باشه که بتونم به یه دانشگاه دولتی برا پزشکی امیدوار باشم.
  لطفا در یک پیام پاسخ منو بدید اگه شد هم حدودی بگید چون من از روستا پیام میدم و سرعت اینترنت پایینه و نمیتونم سر بزنم مرسی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   هر ساله با تغییراتی همراه خواهد بود و نمی توان دقیق گفت،پیشنهاد می کنیم از کارنامه قبولی پزشکی سال گذشته دیدن کنید تا به صورت حدودی با درصدهای قبولی آشنا شوید
   کارنامه و رتبه قبولی پزشکی منطقه 1 کنکور 97
   کارنامه و رتبه قبولی پزشکی منطقه 2 کنکور 97
   کارنامه و رتبه قبولی پزشکی منطقه 3 کنکور 97

 15. alalh می گوید

  سلام میگم سوالای امتحان ادبیات کی میاد توسایت؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   احتمالا تا ساعت 12 آماده بشه

 16. Pardis می گوید

  پاسخنامه ادبیات نمیاد ؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   هنوز منتشر نشده،به محض انتشار قرار می دهیم

 17. بهار می گوید

  سلام. ۵ ساعت گذشته چرا پاسخنامه نزاشتین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بهار خانم گرامی
   هنوز منتشر نشده،به محض انتشار قرار خواهیم داد

 18. ساینا می گوید

  سلام،چرا ادبیات رو نمیزارین؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ساینا خانم گرامی
   سوالات سوم دبیرستان منتشر شده و سوالات ادبیات نیز تا دقایقی دیگر قرار خواهد گرفت

 19. حجت می گوید

  سلام سوالات ادبیات امروز یازده خرداد رو کی منتشر میکنین؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حجن جان
   تا دقایقی دیگر سوالات ادبیات نیز منتشر می شود

 20. امیر می گوید

  سلام ببخشید ساعت 2 شد پس چرا جواب سوالا نمیاد میگن سوالا لو رفته و دوباره قراره امتحان بگیرم درسته؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   سوالات قرار گرفت،می توانید دانلود کنید
   در مورد سوالی هم که پرسیدین اطلاعی نداریم

 21. ساینا می گوید

  سلام،چرا جواب امتحان امروز رو نمیزارید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ساینا خانم گرامی
   سوالات قرار گرفته،کافیه روی درس مورد نظر کلیک کنید تا دانلود شود

 22. lvdl می گوید

  سلام اگر زبان رو ۱۷بگیریم ولی بقیه همه چی ۲۰باشیم چقد رو معدل و رو کنکور تاثیر داره؟؟ممنون میشم جواب بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   نمره هر درس در کنکور صرفا در محاسبه آن درس موثر می باشد.
   برای امسال هم تاثیر مثبته ، تاثیر مثبت معدل می گوید برای داوطلب دو نمره بساز، یک نمره کنکور و یک نمره سوابق تحصیلی که شامل (برای مثال : سی درصد معدل سال دوازدهم) است؛ اگر نمره سوابق تحصیلی باعث کاهش نمره کنکور شود تاثیر مثبت معدل اثر داده نمی شود و اگر باعث افزایش نمره کنکور شود اثر داده می شود بنابراین بستگی به نمره کنکور دارد .

 23. N می گوید

  سلام . تاثیر مثبت رو چطوری اعمال می‌کنن توی کنکور ؟؟؟
  ینی مثلا وقتی اختلاف درصد نمره ی کنکور و نهایی بشه 40 درصد ، اون چهل درصد رو چطور اعمال می‌کنن ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   لطفا مطلب زیر را بخوانید
   نحوه تاثیر معدل در کنکور 99

 24. lvdl می گوید

  ممنونم از پاسختون

  1. پی سی کنکور می گوید

   موفق باشید

 25. مهسا می گوید

  سلام
  من یه درسو سر جلسه نرفتم و گواهی هم نبردم.یعنی صفر.یعنی الان تو کنکور دیگه نمیتونم تعیین رشته کنم؟یا اگ شهریور امتحان بدم مشکلی نیست؟
  اگ لطف کنین جوابمو بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهسا خانم گرامی
   غیبت سر جلسه مساوی با صفر هستش مگر اینکه غیبتتون موجه باشه،بله می توانید انتخاب رشته انجام بدین اما حتما باید در شهریور ماه فارغ التحصیل بشید

   1. مهسا می گوید

    مرسی که همیشه جواب مارو میدید.

    1. پی سی کنکور می گوید

     سپاس از شما که با پی سی کنکور همراه هستید

 26. یه شهریوری می گوید

  سلام اگه کنکور تو دانشگاه مورد نظرمون قبول بشیم ولی نتونیم دیپلم رو تو خرداد بگیریم و بره برای شهریور تا دیپلم بگیریم وضعیت چطوریه ؟باید دوباره سال بعد کنکور بدیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   نه شما مهلت دارید شهریورماه هم فارغ التحصیل بشید،اگر شهریور قبول نشدید باید مجددا کنکور دهید

 27. زهرا می گوید

  سلام میخواستم بدونم جمع کل نمره ها ک بدست میاد تقسیم بر چند میکنند؟؟؟!!

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   لطفا سوالتون رو واضح تر بپرسید

 28. لا می گوید

  سلام چرا كليد سوالات ٢٥ خرداد رو نميذاريد تو سايت؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   کلید تمامی سوالات قرار گرفته کافیه روی درس مورد نظر کلیک کنید،لطفا مجددا بررسی کنید

 29. Baran می گوید

  چرا اینقدردینی رو بد تصحیح کردند؟؟؟ برای بقیهدوستان هم همین طور بوده؟ من ریاضی و فیزیک کتبی نهایی مو 20 شدم ولی دینی مو شدم 16/5. اخه چرا اینجوری میکنن با ماها؟!!!

 30. Baran می گوید

  سلام. راستی معدل نهایی رو با این نمراتی که بهمون دادند چجوری میتونم حساب کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام باران خانم گرامی
   امروز یا فردا یه پست کامل رو در این باره منتشر می کنیم

 31. 222222222222 می گوید

  ممنون مشکلی در دانلود وجود نداره

 32. محمد می گوید

  سلام خسته نباشید من فارغ التحصیل سال93 ریاضی ام قصددارم در ترمیم معدل شرکت کنم از اموزش پرورش منطقمون پرسیدم گفتن اگه شهریور 98 ترمیم ندی باید سال بعد با دوازدهمی ها ترمیم بدی من تا الان نصف درس هایی رو که میخوام ترمیم بدم خوندم یعنی کاملا آماده برا ترمیم نظام قدیم شهریور نیستم از طرفی هم اگه بخوام با دوازدهمی ها ترمیم بدم یکی دو درس دوازدهم مثل زبان خیلی منو میترسونه که نتونم تو ترمیم نمره خوب بیارم(چون نمره زبانم خیلی بده حتما باید شرکت کنم) چون ظاهرا خیلی سخت شده مثل بخش شنیداریش و پاراگراف نویسی و همین طور ضریبش چهار شده و همین طور فارسی سه که ظاهرا دیگه سوال حفظی نمیدن سوالاتش مفهومی هست اما بخش تخصصی ها به نظرم عوض نشده همون درس های پیش هستند با این حال شما پیشنهاد میکنید کی ترمیم بدم (دوروز دیگه وقت ثبت نام تموم میشه) البته من خودم مایلم با دوازدهم ترمیم بدم چون به خاطر کار و شرایطم معلوم نیست کی میخوام کنکور بدم که احتمالا دوسال بعد با نظام جدیدی ها باشه اما از درسی مثل زبان دوازدهم استرس زیادی دارم لطفا راهنماییم کنید آیا درس های دوازدهم علی الخصوص زبان سختتر از سوم اند؟ کی ترمیم بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   برای دی ماه دقیقا مشخص نیست که آیا برای ترمیم معدل نیاز هست در نظام جدید امتحان بدید یا همون امتحانات سوم رو مجددا می توانید امتحان دهید،پیشنهاد می کنیم اگر می خواهید در ترمیم معدل شرکت کنید و شرایطش رو دارید در امتحانات نظام قدیم شرکت کنید بهتره براتون البته اگر باز مشخص نیست کی می خواهید کنکور بدید شاید نیازی به عجله نباشد و با توجه به اینکه فقط یکبار می توانید ترمیم معدل داشته باشید بهتر است با آمادگی کامل شرکت کنید در غیر این صورت فقط هزینه اضافی کردید
   اطلاعات بیشتر را در لینک مطلب زیر که مربوط به ترمیم معدل است ،بخوانید :
   https://p30konkor.com/%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/

   1. محمد می گوید

    خیلی ممنون از پاسختون در مورد درس زبان انگلیسی چی؟ آیا واقعا سخت شده چون بخش شنیداری و پاراگراف اضافه شده و ضریبش چهارشده؟ یا اینکه من فقط از ظاهر سوالات ترسیدم لطفا درمورد فارسی 3 هم یه توضیحی بدین ظاهرا سوالای فارسی هو مفهومی شده.

    1. پی سی کنکور می گوید

     برای زبان انگلیسی بیشتر بچه ها از سیستم پخش سوالات صوتی گله دارند ،در مورد فارسی هم به نظر نمیاد تغییر آنچنانی داشته باشیم،بهتره سوالات دوازدهم خرداد و سوم دبیرستان رو با هم مقایسه کنید برای دروس مدنظرتون تا بهتر تصمیم گیری کنید

 33. amir می گوید

  سلام من نظام قدیم رشته ریاضی خوندم درس حسابان و هندسم مونده هندسه فرق کرده میخوام دیپلم بگیرم باید چیکار کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   باید در مدارس بزرگسال ثبت نام کنید و در شهریور ماه می تونید دروس سوم رو پاس کنید

 34. mohi می گوید

  برای ابان جواب میده
  غیر حضوری کردم
  تجربی

  1. پی سی کنکور می گوید

   این سوالات قطعا بهتون کمک میکنه

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*