تام لند

مدابوک

تام لند

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 98

 

این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم خرداد ماه 98 می پردازد،تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی خرداد 98 با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.در حاضر این مطلب به صورت آزمایشی منتشر شده و با شروع امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 98 بروز رسانی می شود.

امتحان نهایی پایه دوازدهم در خرداد 98 یکی از مهم ترین آزمون های قبل از کنکور سراسری 98 است که این نمرات نقش بسیار مهمی در کنکور پیش رو و هم چنین در کنکور سال های آینده دارد،پس شما دانش آموزان باید سعی کنید در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید ،م چنین می توانید برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی خرداد 99 ،  سوالات نهایی دوره های قبل نیز دیدن کنید.

 

برای دیدن بارم بندی ها نیز می توانید روی رشته ی مورد نظر : بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم خرداد ماه 98 شامل :

 • سوالات امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم
 • پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم

 

* تذکر مهم : سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از برگزاری و انتشار آن توسط آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 31 اردیبهشت 98

سوالات امتحان نهایی دینی پایه دوازدهم (خرداد 98) اضافه گردید . . . 

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی (رشته معارف اسلامی) خرداد 98

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 2 خرداد 98

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 2 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی خرداد 98

تذكر : راهنمای تصحیح و سئوال درس ریاضی 3 علوم تجربی سئوال 2 و 15 اصلاحیه دارد

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 5 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 5 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم وفنون ادبی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 7 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 7 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 9 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 9 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 11 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 11 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 13 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 13 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان  خارجی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 18 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 18 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 20 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 20 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ تخصصی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 22 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 22 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 25 خرداد 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 25 خرداد 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

ممکن است شما دوست داشته باشید
82 نظر
 1. آیدا می گوید

  امیدوارم بهم کمک کنه.

 2. محدثه می گوید

  سلام میشه لطفا سوالات نهایی 99 رو هم بذارین

  1. پی سی کنکور می گوید
 3. حسین می گوید

  سلام . خسته نباشید واقعا ممنون و ان شاءالله خدا بهتون سلامتی بده من خیلی استفاده کردم. ♡

  1. پی سی کنکور می گوید

   سپساس از لطف و دعای خیر شما حسین عزیز

 4. سید امیر می گوید

  سلام من تعداد سوالات آمده شده هر فصل زیست دوازدهم را در امتحانات نهایی میخواستم.با تشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سید امیر عزیز
   فعلا به این صورت که سوالات هر فصل مرتب شده موجود باشد منتشر نشده

 5. mohi می گوید

  برای ابان جواب میده
  غیر حضوری کردم
  تجربی

  1. پی سی کنکور می گوید

   این سوالات قطعا بهتون کمک میکنه

 6. amir می گوید

  سلام من نظام قدیم رشته ریاضی خوندم درس حسابان و هندسم مونده هندسه فرق کرده میخوام دیپلم بگیرم باید چیکار کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   باید در مدارس بزرگسال ثبت نام کنید و در شهریور ماه می تونید دروس سوم رو پاس کنید

 7. محمد می گوید

  سلام خسته نباشید من فارغ التحصیل سال93 ریاضی ام قصددارم در ترمیم معدل شرکت کنم از اموزش پرورش منطقمون پرسیدم گفتن اگه شهریور 98 ترمیم ندی باید سال بعد با دوازدهمی ها ترمیم بدی من تا الان نصف درس هایی رو که میخوام ترمیم بدم خوندم یعنی کاملا آماده برا ترمیم نظام قدیم شهریور نیستم از طرفی هم اگه بخوام با دوازدهمی ها ترمیم بدم یکی دو درس دوازدهم مثل زبان خیلی منو میترسونه که نتونم تو ترمیم نمره خوب بیارم(چون نمره زبانم خیلی بده حتما باید شرکت کنم) چون ظاهرا خیلی سخت شده مثل بخش شنیداریش و پاراگراف نویسی و همین طور ضریبش چهار شده و همین طور فارسی سه که ظاهرا دیگه سوال حفظی نمیدن سوالاتش مفهومی هست اما بخش تخصصی ها به نظرم عوض نشده همون درس های پیش هستند با این حال شما پیشنهاد میکنید کی ترمیم بدم (دوروز دیگه وقت ثبت نام تموم میشه) البته من خودم مایلم با دوازدهم ترمیم بدم چون به خاطر کار و شرایطم معلوم نیست کی میخوام کنکور بدم که احتمالا دوسال بعد با نظام جدیدی ها باشه اما از درسی مثل زبان دوازدهم استرس زیادی دارم لطفا راهنماییم کنید آیا درس های دوازدهم علی الخصوص زبان سختتر از سوم اند؟ کی ترمیم بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   برای دی ماه دقیقا مشخص نیست که آیا برای ترمیم معدل نیاز هست در نظام جدید امتحان بدید یا همون امتحانات سوم رو مجددا می توانید امتحان دهید،پیشنهاد می کنیم اگر می خواهید در ترمیم معدل شرکت کنید و شرایطش رو دارید در امتحانات نظام قدیم شرکت کنید بهتره براتون البته اگر باز مشخص نیست کی می خواهید کنکور بدید شاید نیازی به عجله نباشد و با توجه به اینکه فقط یکبار می توانید ترمیم معدل داشته باشید بهتر است با آمادگی کامل شرکت کنید در غیر این صورت فقط هزینه اضافی کردید
   اطلاعات بیشتر را در لینک مطلب زیر که مربوط به ترمیم معدل است ،بخوانید :
   https://p30konkor.com/%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/

   1. محمد می گوید

    خیلی ممنون از پاسختون در مورد درس زبان انگلیسی چی؟ آیا واقعا سخت شده چون بخش شنیداری و پاراگراف اضافه شده و ضریبش چهارشده؟ یا اینکه من فقط از ظاهر سوالات ترسیدم لطفا درمورد فارسی 3 هم یه توضیحی بدین ظاهرا سوالای فارسی هو مفهومی شده.

    1. پی سی کنکور می گوید

     برای زبان انگلیسی بیشتر بچه ها از سیستم پخش سوالات صوتی گله دارند ،در مورد فارسی هم به نظر نمیاد تغییر آنچنانی داشته باشیم،بهتره سوالات دوازدهم خرداد و سوم دبیرستان رو با هم مقایسه کنید برای دروس مدنظرتون تا بهتر تصمیم گیری کنید

 8. 222222222222 می گوید

  ممنون مشکلی در دانلود وجود نداره

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه (مشاهده) می باشد. ::

X
[تام لند]