مشاوره کنکور idnovinparesh-jambandiتام لندتام لند 1400

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

شرایط استفاده از تک ماده در دوازدهم چیه؟ + تک ماده دهم و یازدهم

شرایط قبولی و تک ماده در امتحانات داخلی و نهایی متوسطه دوم

شرایط قبولی و استفاده از تبصره و تک ماده دهم و یازدهم و دوازدهم

پی سی کنکور : گاهی اوقات شرایطی به وجود می آید که دانش آموز نمی تواند در امتحانات نهایی و پایان ترم نمره قبولی را کسب کند. و  به نوعی می توان گفت برخی از داوطلبان به دلایلی دچار تجدید شدن در پایه دوازدهم می شوند. راهکار کمکی که می تواند در صورت دارا بودن شرایطی باعث قبولی شود تک ماده یا تبصره است. در همین راستا در ادامه توضیحات مفصلی را درباره شرایط تک ماده در پایه دوازدهم و همچنین سایر پایه های دهم و یازدهم ارائه خواهیم داد.

بر اساس آئین نامه آموزش دوره دوم متوسطه روزانه، تک ماده فرصتی مناسب برای دانش آموزانی است که در ایام امتحانات بنا بر عللی چون بیماری شرایط مناسبی برای امتحان دادن نداشته و مطابق ضوابط برای آن‌ها تبصره صادر شده است.

نمره حد نصاب قبولی در دروس متوسطه دوم چقدر است ؟

حد نصاب قبولی در هر درس ۱۰ و در دروس شایستگی های فنی و غیر فنی شاخه فنی و حرفه ای ۱۲ است. در شاخه کاردانش، تعیین نصاب قبولی در استاندارد مهارت در بخش نظری و عملی به عهده دستگاه متولی استاندارد مهارت، است.

 

شرایط قبولی در امتحانات پایه دوازدهم 

با توجه به اینکه در این مورد سوالات فراوانی وجود دارد،و هم چنین آیین نامه ها و بخشنامه ها هم  دارای ابهاماتی است،دو برداشت متفاوت را از شرایط قبولی و نحوه استفاده از تک ماده را خدمت شما عزیزان قرار می دهیم : 

برداشت اول به نقل از بخشنامه سال 95 و گفتگوی ایسنا با مدیرکل آموزش دوره دوم متوسطه :

 

– شرايط قبولی در امتحانات غير نهايی دوازدهم:

قانون ماده 69 : در امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش آموزی در هر یك از درس های غیرنهایی، قبول شناخته می شود که نمره سالانه وی در هر درس ، کمتر از نصاب قبولی (نمره 10) آن درس نباشد.

قانون ماده 70 : دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم، شرایط قبولی را در درس یا درس هایی احراز نکند یا  درسهایی از سالهای قبل وی باقیمانده باشد، میتواند در امتحانات همان درس یا درسها، در شهریورماه و دی ماه شرکت کند و در صورتی در هر درس، قبول شناخته میشود که نمره هر یك از آنها کمتر از نصاب قبولی نباشد.

نکته : در شاخه کاردانش، چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی، در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت (درسهای مهارتی) یا یکی از بخشهای آن نصاب قبولی را کسب نکند، لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده است، در شهریور و دیماه، شارکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول شناخته میشود وگواهینامه استاندارد مهارت، برای او صادر می شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

 

– شرايط قبولی در امتحانات نهايی دوازدهم :

قانون ماده 71 در امتحانات نهایی، دانش آموزی در هر یك از درس ها، قبول شناخته میشود که: 

الف) نمره امتحان نهایی وی در هر درس بدون ضریب، کمتر از 7 نباشد.

ب) نمره سالانه یا نمره دوره تابستانی وی در هر درس، کمتر از نصاب قبولی (نمره 10) نباشد.

نکته : در دروس غیرحضوری، کسب نمره نصاب قبولی (نمره 10) در امتحانات نهایی ملاک عام خواهد بود.

نکته : آن دسته از درسهای فنی و حرفهای که نصاب قبولی آنها 12 است، از شمول مفاد بند الف مستثنی بوده و دانش آموزان باید در امتحانات نهایی، نصاب قبولی را کسب کنند.

نکته : شرایط قبولی دانش آموزان در درسهای پایه دوازدهم مدارس استعدادهای درخشان، تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه خواهد بود.

 

شرایط استفاده از تک ماده : 

نمره سالانه باید بالای 10 باشد.

نمره برگه : 7 تا 9/75 باشد.

 


برداشت دوم ؛ به نقل از فایل منتشر شده توسط برخی از دبیران و مشاوران :

شرایط قبولی :

شرط اول : باید دانش آموز نمره سالانه 10 و بالاتر کسب کند.

شرط دوم :باید نمره برگه امتحانی 7 و بالاتر باشد.

مثال :

نمره سالانه : 10 و (بالاتر) ، برگه امتحانی : 7 و (بالاتر) در مجموع قبول

نمره سالانه : 10 و (بالاتر) ، برگه امتحانی : زیر 7  شرایط تبصره و تک ماده را دارد

نمره سالانه : بین 7 تا 10 ، برگه امتحانی : – (سالانه ملاک است) شرایط تبصره و تک ماده را دارد

نمره سالانه : زیر 7 ، برگه امتحانی : زیر 7 در مجموع مردود

 

* بالاخره تکلیف چیست،باید طبق کدام قانون تک ماده عمل کرد؟

ما سعی کردیم هر دو برداشت و هر دو نسخه بخشنامه رسمی و غیر رسمی را منتشر کنیم، و معیار نیز تنها منابع آموزش و پرورش می باشد ، پس به همین دلیل پیشنهاد می کنیم حتما برای بررسی شرایط کسب تک ماده و ثبت درخواست اعمال تک ماده به مدرسه مراجعه کنید.

– نحوه محاسبه نمره سالانه چگونه است ؟

نمره سالانه

– شرايط قبولی در امتحانات دهم و یازدهم 

قانون ماده 67 : پس از امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش آموزی در هر یك از درس ها قبول شناخته میشود که نمره سالانه وی در هر درس، کمتر از نصاب قبولی(نمره 10) آن درس نباشد.

قانون ماده 68 : دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی را در درس یا درس ها احراز نکند، می تواند در امتحانات همان درس یا درس ها در شهریورماه شرکت کند و در صورتی در هریك از درس ها قبول شناخته میشود که نمره وی کمتر از نصاب قبولی نباشد.

نکته : اعلام نتیجه دانش آموزانی که بدون شرکت در دوره تابستانی، در نوبت امتحانی شهریورماه شرکت می کنند، صرفا بر مبنای 20 نمره امتحان پایانی خواهد بود.

نکته : در شاخه کاردانش، چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت یا یکی از بخشهای آن، نصاب قبولی را کسب نکند، لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده است، تا پایان شهریورماه همان سال شرکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول شناخته میشود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

 

– تا چند درس می توانیم از تبصره و تک ماده استفاده کنیم ؟

 • برای امتحانات داخلی هر دانش آموز دهم و یازدهم و دوازدهم می توانند در دو درس داخلی از تبصره و تک ماده استفاده کنند
 • برای امتحانات نهایی نیز هر دانش آموز پایه دهم و یازدهم و دوازدهم می توانند در دو درس از تبصره و تک ماده استفاده کننند.

 

– دانش آموز دهم و یازدهم و دوازدهم در چه صورتی فارغ التحصیل می شوند؟

قانون ماده ۸۲ – دانش آموزی فارغ التحصیل شناخته می شود که در همه واحدهای درسی دوره دوم متوسطه رشته مربوط، قبول شده باشد و معدل کل وی کمتر از ۱۰ نباشد

 

– اگر دانش آموزی نخواهد از تبصره و تک ماده استفاده کند باید چکار کند؟

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوال ؛ اگر دانش آموزی نخواهد از تبصره استفاده کند و مایل باشد در امتحانات شهریور ماه شرکت کند و نمره‌اش را ارتقا دهد باید چه کند؟ گفت: در آیین نامه پیش بینی شده که ولی دانش آموز می‌تواند مراجعه کند و درخواست کتبی بدهد تا دانش آموز در امتحان شهریور شرکت کند.

او ادامه داد: اگر نمره دانش آموز در شهریور بالاتر شد، جایگزین می‌شود و دانش آموز از این مزیت استفاده می‌کند، اما اگر نمره‌اش پایین‌تر شد، همان نمره قبلی که در سیستم داشت برایش منظور می‌شود.

منابع : آموزش و پرورش،ایسنا

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=2095

ممکن است شما دوست داشته باشید
292 نظر
 1. علی اصغر می گوید

  منظورم از نمره سالانه مستمر نوبت اول +نوبت اول +مستمر نوبت دوم هست

 2. علی اصغر می گوید

  سلام من نمره سالانه بالای ده میشه ولی نهایی کمتر از هفت میگیرم میتونم از تک ماده استفاده کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی اصغر عزیز
   شما می توانید این درس را قبول شوید
   باز می توانید از مدرسه سوال کنید و مطمئن بشید

  2. فاطمه می گوید

   سلام من امروز کارنامه گرفتم و نمره نهایی ریاضیم ۳ شده اما سالانه ۸ شده ب نظرتون میتونم تک ماده بزنم؟……از معاونمون پرسیدم میگه تک ماده نمی کنم نمره برگه حتما باید بالای ۷ میشدی و باید شهریور امتحان بدی

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام فاطمه خانم گرامی
    فایل هایی که اکثرا در سطح اینترنت منتشر شده چه توسط دبیران چه توسط مشاورین بر این باور هستند که با وضعیت شما ،نمره سالانه بالای 7 تا 10 و نمره نهایی بالای 7 یا زیر 7 با تک ماده قبول هستند
    اگر می توانید بهتره در شهریور پاس کنید که نمره بهتری بگیرید،اگر نه که بهتره از آموزش و پرورش منطقه -بخش متوسطه دوم سوال کنید که دارای شرایط تک ماده هستید یا خیر

 3. shayan می گوید

  سلام
  در درس زبان
  من نمره مستمر و نوبت اول و مستمر نوبت دوم بیست گرفتم
  به دلایلی امتحان نهایی دوازدهم زبان رو بد نوشتم
  فکر کنم حتی کمتر از هفت بشه
  میخواستم ببینم شرایطم به تبصره میخوره؟
  ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شایان جان
   اگر مجموع نمره سالیانه تون به حدنصاب گفته شده در مطلب بالا برسه،بله می توانید

 4. negin می گوید

  سلام
  ببخشید من سه درسو در خرداد ۹۸ افتادم زبانو فلسفه و جغرافی نمره زبانم اندازه ای نبود که بشه تبصره زد پس اون دوتارو تبصره زدم زبانو دی ۹۸ که امتحان دادم ۸ شدم یعنی میشه تبصره بزنم دیگه الان ؟ چون واقعا نمیتونم زبانو بخونم میشه زبانو تبصره بزنم به جاش یکی از اون دوتا جغرافی یا فلسفه رو امتحان بدم؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نگین خانم گرامی
   بهتر بود اگر قصد تبصره یا تک ماده داشتید همون اوایل بهمن ماه که نتایج امتحانات اومده بود اقدام می کردید،الان به نظر سخت میاد ولی باز برای اطمینان بهتره با آموزش و پروش منطقه تماس بگیرید

 5. amir می گوید

  با سلام وعرض خسته نباشید با تشکر از مطالب مفیدتان… ایا نمره شهریور ماه معدل خرداد را بالا می برد؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   آخرین نمرات نهایی قبولی توسط شما به عنوان سابقه تحصیلی در نظر گرفته می شود حالا خرداد باشه یا شهریور تفاوتی نداره

 6. امیر عباس می گوید

  سلام خسته نباشید .. سال یازدهم ریاضی رو افتادم و نمرم 7/75 شد و شهریور امتحان دادم و نمرم 14/5 شد حالا که برای ثبت نام کنکور کارنامه سال یازدهم را از مدرسه گرفتم نمره ام تغییر نکرده و معدلم نیز همان معدل خرداد است لطفا راهنمایی بفرمایید که ایا اصلا معدل سال یازدهم در کنکور تاثیر دارد و ایا نمره 14/5 شهریور ماه معدل خرداد من را ارتقا می دهد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر عباس عزیز
   فعلا که تاثیری نداره در کنکور
   شاید برای سال های بعدی که اگر امتحانات این پایه نیز به صورت نهایی برگزار شود ، تاثیر داده شود در غیر این صورت احتمالش ضعیفه

 7. دینا می گوید

  من سال یازدهم هندسه نمره ترم دوممو 9.25 شدم مستمرمو 15 امسال کنکور باید بدم الان دوباره باید امتحان هندسه بدم یا نه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دینا خانم گرامی
   تو کارنامه تون این درس رو مردودی زده ؟
   بهتره از معاونت مدرسه سوال کنید

 8. محسن می گوید

  سلام. ببخشید استفاده از تک ماده انقضا داره؟مثلا یکی خرداد شهریور امتحان داده رد شده. میخواد خرداد سال بعد استفاده کنه.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن جان
   خیر تک ماده تاریخ انقضا نداره،شما هر وقت شرایطش رو داشته باشید می توانید استفاده کنید

 9. جواد می گوید

  سلام، یه سوال داشتم خواهش میکنم جواب بدین
  آیا میتونیم از تک ماده در امتحانات شهریور ماه استفاده کنیم؟ یعنی خرداد استفاده نکنیم و اگه نتونستیم تو شهریور درس رو پاس کنیم، تک ماده بزنیم!

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام جواد جان
   بله می توانید

 10. Zahra.Rezayi می گوید

  تک ماده واسه امتحانات نوبت اول ینی دی ماه هم کاربردی داره؟؟؟یا فقط واسه امتحانات ترم دوم و نهاییه؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   فقط برای امتحانات نوبت دوم هستش

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*