شرایط تک ماده در پایه دهم و یازدهم و دوازدهم چگونه است؟

شرایط قبولی و تک ماده در امتحانات داخلی و نهایی متوسطه دوم

شرایط قبولی و استفاده از تبصره و تک ماده دهم و یازدهم و دوازدهم

پی سی کنکور : گاهی اوقات شرایطی به وجود می آید که دانش آموز نمی تواند در امتحانات نهایی و پایان ترم نمره قبولی را کسب کند، و معمولا دانش آموزان در این موارد به دنبال جزئیات بیشتری از قوانین تبصره و تک ماده هستند،به همین دلیل قصد داریم تا در این مطلب شرایط استفاده از تبصره و تک ماده برای دنش آموزان پایه دهم ،یازدهم و دوازدهم را توضیح دهیم.

بر اساس آئین نامه آموزش دوره دوم متوسطه روزانه، این طرح فرصتی مناسب برای دانش آموزانی است که در ایام امتحانات بنا بر عللی چون بیماری شرایط مناسبی برای امتحان دادن نداشته و مطابق ضوابط برای آن‌ها تبصره صادر شده است.

نمره حد نصاب قبولی در دروس متوسطه دوم چقدر است ؟

حد نصاب قبولی در هر درس ۱۰ و در دروس شایستگی های فنی و غیر فنی شاخه فنی و حرفه ای ۱۲ است. در شاخه کاردانش، تعیین نصاب قبولی در استاندارد مهارت در بخش نظری و عملی به عهده دستگاه متولی استاندارد مهارت، است.

 

شرایط قبولی در امتحانات پایه دوازدهم 

با توجه به اینکه در این مورد سوالات فراوانی وجود دارد،و هم چنین آیین نامه ها و بخشنامه ها هم  دارای ابهاماتی است،دو برداشت متفاوت را از شرایط قبولی و نحوه استفاده از تک ماده را خدمت شما عزیزان قرار می دهیم : 

برداشت اول به نقل از بخشنامه سال 95 و گفتگوی ایسنا با مدیرکل آموزش دوره دوم متوسطه :

 

– شرايط قبولی در امتحانات غير نهايی دوازدهم:

قانون ماده 69 : در امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش آموزی در هر یك از درس های غیرنهایی، قبول شناخته می شود که نمره سالانه وی در هر درس ، کمتر از نصاب قبولی (نمره 10) آن درس نباشد.

قانون ماده 70 : دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم، شرایط قبولی را در درس یا درس هایی احراز نکند یا  درسهایی از سالهای قبل وی باقیمانده باشد، میتواند در امتحانات همان درس یا درسها، در شهریورماه و دی ماه شرکت کند و در صورتی در هر درس، قبول شناخته میشود که نمره هر یك از آنها کمتر از نصاب قبولی نباشد.

نکته : در شاخه کاردانش، چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی، در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت (درسهای مهارتی) یا یکی از بخشهای آن نصاب قبولی را کسب نکند، لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده است، در شهریور و دیماه، شارکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول شناخته میشود وگواهینامه استاندارد مهارت، برای او صادر می شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

 

– شرايط قبولی در امتحانات نهايی دوازدهم :

قانون ماده 71 در امتحانات نهایی، دانش آموزی در هر یك از درس ها، قبول شناخته میشود که: 

الف) نمره امتحان نهایی وی در هر درس بدون ضریب، کمتر از 7 نباشد.

ب) نمره سالانه یا نمره دوره تابستانی وی در هر درس، کمتر از نصاب قبولی (نمره 10) نباشد.

نکته : در دروس غیرحضوری، کسب نمره نصاب قبولی (نمره 10) در امتحانات نهایی ملاک عام خواهد بود.

نکته : آن دسته از درسهای فنی و حرفهای که نصاب قبولی آنها 12 است، از شمول مفاد بند الف مستثنی بوده و دانش آموزان باید در امتحانات نهایی، نصاب قبولی را کسب کنند.

نکته : شرایط قبولی دانش آموزان در درسهای پایه دوازدهم مدارس استعدادهای درخشان، تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه خواهد بود.

 

شرایط استفاده از تک ماده : 

نمره سالانه باید بالای 10 باشد.

نمره برگه : 7 تا 9/75 باشد.

 


برداشت دوم ؛ به نقل از فایل منتشر شده توسط برخی از دبیران و مشاوران :

شرایط قبولی :

شرط اول : باید دانش آموز نمره سالانه 10 و بالاتر کسب کند.

شرط دوم :باید نمره برگه امتحانی 7 و بالاتر باشد.

مثال :

نمره سالانه : 10 و (بالاتر) ، برگه امتحانی : 7 و (بالاتر) در مجموع قبول

نمره سالانه : 10 و (بالاتر) ، برگه امتحانی : زیر 7  شرایط تبصره و تک ماده را دارد

نمره سالانه : بین 7 تا 10 ، برگه امتحانی : – (سالانه ملاک است) شرایط تبصره و تک ماده را دارد

نمره سالانه : زیر 7 ، برگه امتحانی : زیر 7 در مجموع مردود

 

* بالاخره تکلیف چیست،باید طبق کدام قانون تک ماده عمل کرد؟

ما سعی کردیم هر دو برداشت و هر دو نسخه بخشنامه رسمی و غیر رسمی را منتشر کنیم، و معیار نیز تنها منابع آموزش و پرورش می باشد ، پس به همین دلیل پیشنهاد می کنیم حتما برای بررسی شرایط کسب تک ماده و ثبت درخواست اعمال تک ماده به مدرسه مراجعه کنید.

– نحوه محاسبه نمره سالانه چگونه است ؟

نمره سالانه

– شرايط قبولی در امتحانات دهم و یازدهم 

قانون ماده 67 : پس از امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش آموزی در هر یك از درس ها قبول شناخته میشود که نمره سالانه وی در هر درس، کمتر از نصاب قبولی(نمره 10) آن درس نباشد.

قانون ماده 68 : دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی را در درس یا درس ها احراز نکند، می تواند در امتحانات همان درس یا درس ها در شهریورماه شرکت کند و در صورتی در هریك از درس ها قبول شناخته میشود که نمره وی کمتر از نصاب قبولی نباشد.

نکته : اعلام نتیجه دانش آموزانی که بدون شرکت در دوره تابستانی، در نوبت امتحانی شهریورماه شرکت می کنند، صرفا بر مبنای 20 نمره امتحان پایانی خواهد بود.

نکته : در شاخه کاردانش، چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت یا یکی از بخشهای آن، نصاب قبولی را کسب نکند، لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده است، تا پایان شهریورماه همان سال شرکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول شناخته میشود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

 

– تا چند درس می توانیم از تبصره و تک ماده استفاده کنیم ؟

 • برای امتحانات داخلی هر دانش آموز دهم و یازدهم و دوازدهم می توانند در دو درس داخلی از تبصره و تک ماده استفاده کنند
 • برای امتحانات نهایی نیز هر دانش آموز پایه دهم و یازدهم و دوازدهم می توانند در دو درس از تبصره و تک ماده استفاده کننند.

 

– دانش آموز دهم و یازدهم و دوازدهم در چه صورتی فارغ التحصیل می شوند؟

قانون ماده ۸۲ – دانش آموزی فارغ التحصیل شناخته می شود که در همه واحدهای درسی دوره دوم متوسطه رشته مربوط، قبول شده باشد و معدل کل وی کمتر از ۱۰ نباشد

 

– اگر دانش آموزی نخواهد از تبصره و تک ماده استفاده کند باید چکار کند؟

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوال ؛ اگر دانش آموزی نخواهد از تبصره استفاده کند و مایل باشد در امتحانات شهریور ماه شرکت کند و نمره‌اش را ارتقا دهد باید چه کند؟ گفت: در آیین نامه پیش بینی شده که ولی دانش آموز می‌تواند مراجعه کند و درخواست کتبی بدهد تا دانش آموز در امتحان شهریور شرکت کند.

او ادامه داد: اگر نمره دانش آموز در شهریور بالاتر شد، جایگزین می‌شود و دانش آموز از این مزیت استفاده می‌کند، اما اگر نمره‌اش پایین‌تر شد، همان نمره قبلی که در سیستم داشت برایش منظور می‌شود.

منابع : آموزش و پرورش،ایسنا

ممکن است شما دوست داشته باشید
251 نظر
 1. محمد می گوید

  يه دنيا ممنون بابت اين مطلبتون نزديك به سه هفته هس شرايط قبولي رو تو اينترنت ميگردم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   خیلی خوشحالیم که با پی سی کنکور همراه هستید و مطب مورد پسندتون بوده

   1. Kia می گوید

    ببخشید اگه من نمره سالانم بین ۷ تا ۱۰ باشه و نمره برگه زیر هفت مردود حساب میشم؟؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام کیا جان
     در حال حاضر بخشنامه ها هم کامل مشخص نیستن،بهترین راه مراجعه حضوری به مدرسه هستش چون بهتر در جریان همه مسائل هستند

   2. Ava می گوید

    ببخشید من فیزیکم ونمره برگه نهاییم ۴/۲۵شده نمره سالانه هم ۸/5شده میخواستم ببینم میشه از تبصره یا تک ماده استفاده کنم دیگه شهریور نیام دوازدهمم هستم
    ممنون میشم زودتر پاسخ بدید

    1. پی سی کنکور می گوید

     آوا خانم گرامی باور بفرمایید ما هم مطمئن نیستیم در این رابطه،بهترین راه مراجعه به مدرسه هستش

   3. niloofar می گوید

    سلام خسته نباشید من در امتحان نهایی هندسه عیبت موجه داشتم در شهریور دوباره امتحان دادم ولی ۱۰ نمیشم بالای ۷ میشم باید چیکار کنم؟من رتبه خوبی اوردم و دانشگاهم قبول شدم نمیخوام بمونم سال دیگه میتونم شهریور تبصره کنم؟دوتافرصتو تبصره نکردم خواهش میکنم زود جواب بدین واقعا استرس دارم

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام نیلوفر خانم گرامی
     احتمالا شما بتوانید از تک ماده استفاده کنید،البته به صورت دقیق تر باید از مدرسه سوال کنید

  2. negin می گوید

   دقیقا منم

   1. اشکان می گوید

    سلام عذر میخوام من شیمی زیر ۷ میشم اما نمره سالیانم میشه ۸.۵ .میخواستم بدونم میتونم از شرایط تک ماده استفاده کنم؟
    ممنون میشم سریع جواب بدید…

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام اشکان جان
     بله می توانید از تک ماده استفاده کنید

    2. Kia می گوید

     پس چرا من پارسال سال یازدهم با اینکه نمره سالانم ۹ شد و برگه ۸ونیم نزاشتن تبصره بزنم؟

  3. Amir Ali می گوید

   سلام ما اين شرايط تبصره و تك ماده رو ب كي بگيم يا خودشون حين دادن كارنامه تك ماده و تبصره رو جا ميدين؟

   1. پی سی کنکور می گوید

    امیر علی عزیز باید به مدرسه مراجعه کنید و از معاونت مدرسه پیگیر باشید

    1. امیرحسین می گوید

     سلام من تاریخ نمره سالانه ۶/۷۵ شدم شرایط استفاده از تک ماده را دارم؟

     1. الی می گوید

      سلام من امسال میرم دوازدهم ولی زیست یازدهم رو تجدید دارم میتونم دی ماه امتحان بدم ؟؟یا باید وایستیم تا شهریور سال بعد؟؟
      اگه توی کنکور رشته دلخواه دراومدم از رفتن منع نمیشم؟؟

      1. پی سی کنکور می گوید

       سلام الی خام گرامی
       بهتره در این مورد با مدرسه صحبت کنید،ولی برای دانشگاه نه مشکلی پیش نمیاد و باید تا آخر شهریور 99 فارغ التحصیل کامل شده باشید

  4. حسين می گوید

   با سلام, نمره ورقه بنده 5 و سالانه آن 9.75 شده ولی تو کارنامه نوشته مردود, آیا تک ماده شاملش نشده؟ یا برای شامل شدن تک ماده باید به مدرسه گفت تا آن را اعمال کند؟ ممنون.

 2. رادین شهبازی می گوید

  سلام من امتحان شیمی امروز از رو پاسنخامه حساب کردم بین 7تا7/5میگرفتم با این شرایط قبول میشیم یا باید بره تبصره
  یه سوال دیگه بجز این ۴درس دیگه زیر ۱۰گرفتم دوتاشون زیر 7بقیه بالاتر بااین شرایط قبول میشیم یان؟؟باتشکر رادین شهبازی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رامین جان
   ابتدا نمره سالانه تون رو محاسبه کنید و بر اساس آن می توانید بدانید که قبول خواهید شد یا خیر

  2. Fati می گوید

   سلام اره میشه باید نمره سالانه بالای ۷باشه بزن تک ماده

  3. مهرداد می گوید

   سلام
   من پایه دوازدهم انسانی هستم میخواستم بدونم 4تا نهای افتادم 2تاش زبان وعربی هست نمرات سالانم 7.5 با 8هست میشه تک ماده زد یا تفصره
   2تا هم ازسال یازدهم دارم ان ها را هم میشود تک ماده زد
   یجا زده بود2تا نهایی دوتا غیر نهایی

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام مهرداد جان
    معمولا هر دانش آموز میتونه دو امتحان نهایی از سال دوازدهم و 2 امتحان نهایی نیز از دهم و یازدهم تک ماده داشته باشه،احتمالا شما مشکلی ندارید ولی برای اطمینان از آموزش و پرورش منطقه -بخش متوسطه دوم سوالتون رو پیگیری کنید

 3. امیرحسین می گوید

  سلام. من پایه دوازدهم تجربی هستم در دوتا درس ریاضی و فیزیک ۵ گرفتم خب مجموع نمره سالانه ریاضیم میشه ۸.۲۵ و فیزیک هم میشه ۹.۵ آیا میتونم از تبصره برای هر دوتا درس استفpاده کنم و قبول بشم؟؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر حسین جان
   بله می توانید از تک ماده یا تبصره استفاده کنید،برای اطمینان بیشتر می توانید از مدرسه سوال کنید

 4. شادمهر جوهریان می گوید

  باسلام وقت بخیر من تو امتحان ریاضی تو برگه ۶بردم بعدش نمره سالیانه ام شد ۱۰/۷۰آیا میره تبصره یابدون تبصره قبولم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شادمهر جان
   می توانید از تک ماده استفاده کنید

 5. آیدا مظفری می گوید

  سلام اگه نمره شیمی ۷شه قبول میشیم نمره سالیانه ام بالا ۱۰باشه یامیره تبصره

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آیدا خانم گرامی
   لطفا مجددا به مثال های زده شده در متن بالا توجه کنید ،بله قبول هستید ،برای بررسی بیشتر می توانید از مدرسه پیگیر باشید

 6. مجید می گوید

  سلام من نمره برگه شیمی ام ۷شد ولی نمره سالیانه ام ۱۰به بالا شد آیا قبولم یاباید بره تبصره؟

 7. نیما می گوید

  سلام وقتتون بخیر من پایه دوازدهم هستم
  امتحان شیمی رو زیرهفت شدم و جمع نمره سالانه هم کتراز هفته که مردود میشم ‌باید شهریور امتحان بدم
  میخواستم بگم اگه شهریور قبول بشم میتونم ثبت نام کنم برای دانشگاه دوره مهرماه یا میره واسه بهمن ها؟؟
  ممنون ازراهنماییتون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نیما جان
   شما شهریور فارغ التحصیل بشید،از مهرماه میتونید پذیرش بشید

 8. نیما می گوید

  جسارتا
  دوتادرس تخصصی نهایی ودودرس عمومی نهایی رومیشه تک ماده زد؟
  اگه جمع نمره سالانه بالای هفت باشه
  واقعا ممنون به نظر من بهترین سایت موجودرودارید

  1. پی سی کنکور می گوید

   خوشحالیم نیما جان که با پی سی کنکور همراه هستید
   همونطور که در متن بالا گفته شده نهایتاً در دو درس نهایی(عمومی یا تخصصی) و دو درس داخلی می توان از تک ماده استفاده کرد ،برای بررسی یشتر می توانید از طریق مدرسه پیگیر باشید

 9. علی می گوید

  سلام چندتادروس نهایی تخصصی وعمومی رامی توان تک ماده زد؟

 10. علی می گوید

  سلام چند درس تخصصی نهایی ‌وچند درس عمومی نهایی رامیتوان تک ماده زد
  لطفا راهنماییم کنید ممنونم

  1. پی سی کنکور می گوید

   علی جان همونطور که گفته شده شما می توانید در دو درس نهایی و دو درس داخلی از تک ماده استفاده کنید

   1. nima می گوید

    سلام
    من از اموزش و پرورش پرسيدم گفتن كه اگر توى پايه دوازدهم نمره سالانت بالاى ده شه قبول هستى ، حتى اگر نمره برگه نهايت پايين ٧ باشه .
    و گفتن فقط نمره سالانه مهم هست

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام نیما جان
     ممنون از کامنت شما،به هر حال این مطلب بر اساس همون بخشنامه تهیه شده ،و طبیعتا مسئولان آموزش و پرورش بیشتر آگاه تر هستند

 11. حسن می گوید

  سلام شبتون بخیر
  چند درس نهایی تخصصی ‌نهایی عمومی رو میشه تک ماده زد؟
  ممنون واسه سایت خوبتون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   همانطوری که گفته شده در دو درس نهایی چه عمومی و چه تخصصی از تک ماده استفاده کرد برای اطلاعات بیشتر از طریق مدرسه پیگیر باشید

 12. امیرعلی می گوید

  سلام. من پایه دوزادهم تجربی هستم نمره ورقه شیمی شده ۴ و نمره ورقه فیزیکم شده ۵ ؛بعدش نمره سالانه فیزیکم میاد ۹ و نمره سالانه شیمی میاد ۸ . آیا میشه از تبصره واسه هر دوتا کتاب استفاده کنم و قبول بشم یا فقط یکیش رو میتونم تبصره کنم؟؟؟؟؟؟؟

 13. محمدعلی می گوید

  سلام. من پایه دوازدهم تجربی هستم در امتحان نهایی ورقه ریاضیم شده ۵ و نمره ورقه شیمی هم شده ۶ بعدش نمره سالانه ریاضیم میشه ۸ و نمره سالانه شیمی هم میشه ۹. آیا میتونم از تبصره برای قبول شدن واسه هر دوتا درس استفاده کنم یا فقط یکیش رو میتونم با تبصره قبول بشم؟؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد علی جان
   بله می توانید از تک ماده استفاده کنید

 14. عرشیا می گوید

  اگه در دو تا درس نهایی مثلا زیست شناسی و زبان انگلیسی ورقه زیر هفت بگیریم ولی نمره سالانه واسه هر دوتاش بالای ۷ تا ۹/٧۵ بیاد میشه از تبصره استفاده کرد؟؟؟ آیا میشه هر دوتا کتاب رو با تبصره قبول شد؟؟؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عرشیا جان
   بله امکانش هست

 15. زهرا می گوید

  سلام
  پس ضریب هر درس در کارنامه در نمره سالانه تاثیر نداره ؟ مثلا سلامت و بهداشت و حسابان در نوبت دوم هر دو تاشون در ۴ ضرب میشن ؟ پس ضریب های هر درس با هم فرق داره به چه علته ؟؟؟؟؟

  1. Ali Gh می گوید

   برای حساب کردن نمره سالانه هر درس
   نمره برگه ترم دوم ضرب در۴میشه
   ولی برای محاسبه معدل کل نمره سالانه هر درس در تعداد واحدش ضرب میشه ک برای بهداشت ۲هست
   و تقسیم بر کل ضرایب

 16. Ali Gh می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید من دوازدهم هستم و یه سوال دارم
  من نمره برگه ی نهایی درس شیمیم ۸میشه و نمره سالانه م ۹/۶۲
  آیا میتونم از تبصره استفاده کنم یا باید شهریور امتحان بدم؟؟؟
  لطفا راهنماییم کنید ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   بله می توانید از تک ماده استفاده کنید

 17. حسین می گوید

  تک ماده با تبصره چ فرقی داره

 18. محمد می گوید

  سلام
  من يازدهم هستم
  امتحان نوبت دوم هندسه تو برگه ٨/٢٥ ميشم مستمر و نوبت اول بالا ١٥ شدم قبول ميشم يا بايد شهريور بيام.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   توضیحات زیاد واضح نبود ولی در کل با توجه به شرایطتتون اگر نمره هر دو مستمرتون 15 ،نمره نوبت اول بالای 10 ،نمره نوبت دوم 8/25 بله قبول خواهید شد

   1. مونا می گوید

    سلام ، ایا تک ماده توی پذیرش دانشگاه مشکل ایجاد میکنه?!

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام مونا خانم گرامی
     خیر مشکلی پیش نمیاد

 19. MohammadReza.R می گوید

  سلام
  خسته نباشید
  گفتید برای قبولی باید نمره برگه بالای 7 و نمره سالانه 10 به بالا باشه و معدل کمتر از 10 نباشه
  می خواستم بدونم این قانون فقط برای دو درس نهایی هست یا بالای دو درس نهایی هم هست؟
  یه سوال دیگه هم اینه که قبولی نمره سالانه بدون تک ماده هست یا نه

  1. پی سی کنکور می گوید

   ببینید محمدرضا جان
   شما می توانید برای دو درس نهایی و دو درس داخلی دوره متوسطه از تک ماده استفاده کنید
   در مورد سوال دوم هم واضح متوجه نشدیم،طبق فرمول داده شده در مطلب می توانید نمره سالانه را محاسبه کنید،با نمره سالانه بالای 10 قبول خواهید شد،و با نمره سالانه بی 7 تا 9/75 می توانید از تک ماده استفاده کنید

   1. MohammadReza.R می گوید

    متشکرم
    الآن نمره برگه سه درس من بالای 7 و نمره سالانه یکی از اونا 10 و بقیه بالای 10 هستن
    یعنی این سه درس رو بدون تک ماده قبول شدم؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     بله طبق این توضیحات باید قبول بشید،برای اطمینان بیشتر می توانید با مدرسه نیز مشورت کنید
     موفق باشید

     1. MohammadReza.R می گوید

      متشکرم

 20. ماهان می گوید

  سلام خوبید؟
  من درس هندسرو ۴ میشم ولی نمره سالانم ۷.۵ میشه.میتونم تک ماده کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ماهان جان
   بله طبق بخشنامه شما می توانید،اما بهتره برای بررسی و اطمینان حتما از طریق مدرسه نیز پیگیر باشید

 21. افشین می گوید

  سلام تک ماده در دو درس نهایی و دو درس غیرنهایی فقط مربوط به دوازدهم میشه یعنی اگه در پایه های قبلی از تک ماده استفاده شده باشه این امکان هست که در پایه دوازدهم هم استفاده کنی .یا این شرایط رو بلا‌مانع دوازدهم داره

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام افشین جان
   به احتمال خیلی زیاد شما در کل دوره متوسط (دهم و یازدهم و دوازدهم) دو بار در امتحانات نهایی و دو بارهم در امتحانات داخلی می توانید استفاده کنید،پیشنهاد می کنیم برای اطلاعات بیشتر حتما با مدرسه در ارتباط باشید

 22. حسین م می گوید

  سلام در رشته ریاضی فیزیک اگه توی امتحان فیزیک نهایی دوازدهم تو برگه 6 بشی و نمره سالانه هم 8 بشه میشه از تبصره و تک ماده استفاده کرد؟

 23. حسین مرادی می گوید

  سلام در رشته ریاضی فیزیک اگه توی امتحان فیزیک نهایی دوازدهم تو برگه 6 بشی و نمره سالانه هم 8 بشه میشه از تبصره و تک ماده استفاده کرد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   بله می توانید از تک ماده استفاده کنید،پیشنهاد می کنیم با مدرسه نیز مشورت کنید

 24. علی می گوید

  سلام ببخشید…… نمره قبولی امتحان دوازدهم انسانی۷هست؟ببخشید من تو دو درس بالای۷میشم که مستمر بیست هست ترم اولم هم بالای۱۵.قبولم؟؟؟و تو امتحان ریاضی اگه زیر۷باشم ولی نمره سالیانم۹بیاد و مستمرم۲۰باشه چی؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   1- در مورد سوال اولتون بله و باید نمره سالانه تون هم بالای ده باشه
   2- طبق فرمول محاسبه کنید
   (نمره مستمر نوبت اول+نمره مستمر نوبت دوم+نمره امتحان نوبت اول*2+نمره امتحان نوبت دوم*4 =نتیجه تقسیم بر 8=نمره سالانه)
   علامت * به معنی ضرب می باشد
   (با کسب نمره سالانه : بین 7 تا 10 می توانید از تک ماده استفاده کنید)

 25. محمد می گوید

  اگه نمره دوازدهم انسانی توریاضی۲.۵باشه مستمربیست و نمره ترم اولمم۱۲….نمره سالیانه چنده و اخر چی میشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   در کامنت قبلی پاسخ داده شد

 26. رضا می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید من ورقه فیزیک 3 میگیرم نمره سالانه هم 8 میاد شرایط تبصره رو دارم یا مردود میشم؟ ممنون میشم اگه جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رضا جان
   با توجه به توضیحات می توانید از تبصره استفاده کنید،برای بررسی بیشتر حتما از طریق مدرسه پیگیر باشید

   1. توحید می گوید

    سلام .من پایه دوازدهم هستم تمام نمرات سالانه ام بالای ۱۰هستش ولی امتحانات نهایی زیر هفت وزیر۱۰دارم .نتیجه چی میشه

 27. سعید قنبری می گوید

  سلام من یه درس نهایی میفتم آیا خود آموزش و پرورش تک ماده رو انجام میده و کارنامه ام ثبت میشه از تک ماده استفاده شده و قبولی خرداد بهم‌میده؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سعید جان
   برای جواب این سول بهتره حتما به مدرسه مراجعه کنی

 28. علیرضا می گوید

  سلام
  اگه بیشتر از ۲ درس نهایی رو مردود شیم میتونیم دو تاش رو تک ماده بزنیم دو تای دیگه رو شهریور امتحان بدیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علیرضا جان
   شما برای دو درس نهایی در صورت داشتن شرایط می توانید از تک ماده استفاده کنید،و اگر درسی رو هم مردود شدین در شهریور می توانید آن را پاس کنید

 29. حسین می گوید

  سلام من پایه دوازدهم تجربی هستم نمره سالانه ریاضی ام 11.5 و رو برگه 8.5 شدم به نظرتون قبول میشیم یا نه یا باید از تبصره استفاده کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسبن جان
   بله قبول هستید

 30. مهدی می گوید

  سلام
  من ریاضی انسانی رو زیر ۷/ میگرم و نمره مستمره هم ۱۸
  آیا میتونم تک ماده بزنم ؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   با توجه به فرمول می توانید نمره سالانه را محاسبه کنید
   (نمره مستمر اول+نمره مستمر دوم+نمره برگه امتحان نوبت اول*2+نمره بگره امتحان نوبت دوم*4 = تقسیم بر 8 = نمره سالانه)

  2. توحید می گوید

   سلام .من پایه دوازدهم هستم تمام نمرات سالانه ام بالای ۱۰هستش ولی امتحانات نهایی زیر هفت وزیر۱۰دارم .نتیجه چی میشه

 31. رضا می گوید

  سلام من هندسه 4 شدم جمع سالانه من 12 میشه میتونم تک ماده استفاده کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رضا جان
   با توجه به توضیحات بله می توانید،ولی پیشنهاد می کنیم حتما از طریق مدرسه نیز پیگیر باشید

 32. حامد می گوید

  سلام من دوازدهم هستم و امتحان نهایی دادم برگه صفر میشم اما سالانم 8/5هست میتونم تک ماده استفاده کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حامد جان
   احتمالش کمه اما برای بررسی بیشتر حتما باید از مدرسه سوال کنید

   1. حامد می گوید

    طبق بخش نامه مگه نمره سالانه 7تا10باشه برگه هر نمره ایی باشه نمیشه تک ماده زد؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     ببین حامد عزیز
     در روز های گذشته در این مورد ابهامات زیادی به وجود آمد ما هم دقیقا هر دو بخشنامه را که توسط آموزش و پرورش و برخی از دبیران و مشاوران در فضای مجازی منتشر شده را در این مطلب ارائه دادیم، و تنها راه برای اطمینان از شامل شدن تک ماده هم مراجعه حضوری به مدرسه هستش

     1. حامد می گوید

      مدرسمون اصلا خبر نداشت از چیزی راه دیگه ایی سراغ دارید ک ما از شرایط تبصره با خبر شیم

      1. پی سی کنکور می گوید

       می تونید به معاونت متوسطه آموزش و پرورش شهر یا منطقه تون مراجعه کنید و در مورد تک ماده سوال کنید

 33. می گوید

  سلام ..یعنی اگر دهم بخوایم از تک ماده استفاده کنیم نمیشه؟ فقط واسه دوازدهمه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   چرا دهم هم میشه استفاده کرد

   1. مهدیه می گوید

    لطفا اگه میشه پاسخ سوالم رو زودتر بدید

 34. زهرا محمدی می گوید

  سلام خسته نباشید
  من پایه دوازدهم تجربی هستم تو دو درس نمره پایین ۷گرفتم که نمره سالانه ام بالای ۱۰هست و در یکی نمره سالانه ۸ونیم
  میتونم از تبصره و تک ماده استفاده کنم که شهریوری نشم!
  ممنون میشم جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   احتمالش کمه،ولی چون بخشنامه ها هم کامل مشخص نیستن،بهترین راه مراجعه حضوری به مدرسه هستش چون بهتر در جریان همه مسائل هستند

   1. زهرا محمدی می گوید

    من خیلی از منابع رو مطالعه کردم که نوشتن اگه در برگه کتبی پایین ۷بشی ولی نمره سالانه بالای ۱۰بشه میشه از تبصره استفاده کرد درسته!؟

 35. علی می گوید

  سلام من دوازدهم انسانی هستم برگه امتحان نهایی 3میشم نمره سالانم 8هست امکان استفاده از تک ماده هست؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   احتمالش کمه،ولی چون بخشنامه ها هم کامل مشخص نیستن،بهترین راه مراجعه حضوری به مدرسه هستش چون بهتر در جریان همه مسائل هستند

 36. مهدیه می گوید

  سلام خسته نباشید. من نهایی ریاضی 3شدم فیزیک 5 ولی نمرات سالانه ی جفتشون بالای 10 میشم
  میتونم از تبصره یا تک ماده برای حفتشون استفاده کنم؟ چون واقعا شهریور نمیتونم ددباره امتحان بدم
  یه سولل دیگه هم داشتم تفاوت تبصره با تک ماده چیه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدیه خانم گرامی
   احتمالش کمه،در صورت داشتن شرایط برای هر دو درس می توانید،ولی چون بخشنامه ها هم کامل مشخص نیستن،بهترین راه مراجعه حضوری به مدرسه هستش چون بهتر در جریان همه مسائل هستند
   در مورد سوال دومی هم که گفتید، خیر تفاوتی ندارند

 37. فرشاد می گوید

  سلام من در امتحانات نهایی سال دوازدهم چهار درس رو افتادم که دوتاش عمومی و دوتاش تخصصی هستش میخواستم بدونم میتونم تبصره و تک ماده برای قبولی استفاده کنم یا اینکه باید شهریور امتحان بدم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فرشاد جان
   در صورت داشتن شرایط می توانید از تک ماده استفاده کنید،اما باید به مدرسه مراجعه کنید که آیا همزمان می توانید برای هر 4 درس پایه دوازدهم از تک ماده استفاده کنید

 38. علی می گوید

  ی راه برای مطلع شدن از تبصره بهمون بگید لطفا

  1. سحر می گوید

   سلام من طبق فرم اولیه کارنامه ای که اومد نمره برگه نهایی ریاضیم رو صفر رد کردن بدلیل تقلب، و با نمره ترم اول ، نمره سالم شد 9/5 میشه لطفا بگید باید شهریور بیام امتحان بدم؟ یا میشه از تک ماده استفاده کرد؟و اینکه مدرسه خودش اینکارو انجام میده؟تروخدا جواب بدید

 39. حسین می گوید

  چجوری از تبصره با خبر شیم بجز مدرسه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   حسین جان فکر نمی کنیم غیر از مدرسه جایی وجود داشته باشه،شما اگر شرایطش رو هم داشته باشید باز هم باید از طریق مدرسه درخواست تک ماده بدید،ولی می توانید از طریق معاونت آموزش و پرورش متوسطه هم مطمئن بشید که می تونید از طریق مراجعه حضوری به آموزش و پرورش شهر یا منطقه پیگیر باشید

 40. حامد می گوید

  چند درصد ممکنه که بتونیم با نمره سالانه8/5و برگه 3تک ماده بزنیم

 41. علی می گوید

  قبلا که میگفتید میشه برگه زیر هفت با سالانه 7تا 10تک ماده بزنه الان سره چه موضوعی احتمالش کم شد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   یه اختلاف نظری در این رابطه پیش اومد که سعی کردیم هر دو دیدگاه رو منتشر کنیم،طبیعتا شرایط کامل را باید از طریق مدرسه جویا شوید

 42. نیلوفر می گوید

  سلام ببخشید میشه از شرایط تک ماده در سال یازدهم استفاده کرد ؟ لطفا جواب بدید خیلی نگرانم و دوتا رو میشه استفاده کرد ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نیلوفر خانم گرامی
   بله در یازدهم هم امکان استفاده از تک ماده هست،برای بررسی بیشتر به مدرسه مراجعه کنید

 43. حسین می گوید

  سلام بلاخره ما میتونیم با سالانه 7تا10و برگه زیر 7از تبصره یا تک ماده استفاده کنیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   لطفا به مدرسه مراجعه کنید،بعضی ار دوستان مشاور میگن شدنیه و برخی ها هم میگن خیر

 44. رضا می گوید

  سلام خدمت مدیر محترم
  به نظر شما کدوم یک از برداشت ها صحیح تر است و اموزش و پرورش کدام یک را مد نظر قرار میدهد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رضا جان
   واقعا برای خود ما هم سوال شده،لطفا به مدرسه مراجعه کنید و نتیجه رو هم به اعلام کنید

   1. رضا می گوید

    سلام خدمت مدیر محترم
    متاسفانه باید حداقل نمره ۷ از امتحان نهایی رو داشته باشیم تا بتوانیم ار تبصره استفاده بکنیم، این چیزیه که مسئولان اداره اموزش و پرورش و مدرسه منطقه ما میگن
    واقعا چرا باید چنین ابهامی درمورد یه مسئله مهمی مثل این وجود داشته باشه؟
    از نظر من اینکه شرط قبولی دانش اموزان و استفاده از تبصره نمره سالانه باشه خیلی صحیح تر هست. چون باید کل کار یه دانش اموز رو در نظر بگیرن نه فقط یک امتحان، شاید کسی نتواندامتحان نهایی رو به دلایلی پاس کند و این انصاف نیست که نتواند از تبصره هم استفاده کنه بخاطر یه قانون مسخره

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام رضا جان
     ممنون از اینکه اطلاع دادی،اگر به هر دلیلی امکان تک ماده نیستش،سعی کنید از شهریور به بهترین نحو استفاده کنید تا معدلتان نیز ترمیم شود

 45. زهرا محمدی می گوید

  سلام خسته نباشید
  من پایه دوازدهم تجربی هستم و طبق ریز نمراتی که مدرسه بهم داده ۲درس رو زیر ۷گرفتم ولی نمره سالانم بالای ۱۰هست
  تو کارنامه ممکن هست که نمره برگه با مستمر جمع بشه و قبول بشم!؟
  و یه سوالم اینکه
  نمره منکه زیر ۷هست امکان تبصره زدن و یا تک ماده رو دارم که شهریوری نشم!
  باتشکر از سایت خیلی خوبتون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   باور کنید در حال حاضر بهترین راه پرسش از مدرسه است،چون کامل به قوانین و بخش نامه ارسالی آگاه هستند

 46. حسین می گوید

  کسیزخبر جدیدی از تک ماده نداره؟

 47. سعید می گوید

  متاسفانه آخر نفهمیدم تکلیف چیه. من شیمی توی برگه شدم 6 ولی جمع نمرات سالم اومده 11.65. رفتم از مدیر و معاون حوزه ای که امتحان دادم پرسیدم اونا میگن میشه تبصره زد ولی رفتم اداره آموزش و پرورش شهر خودمون اونجا از یکی از کارمندا پرسیدم میگفت نه نمیشه تبصره زد باید حتما توی برگه 7 گرفته باشی و در صورتی که جمعش بالای 10 نشد تبصره بزنی. اینجا هم که یچی دیگه نوشته، آخر نمیخوان یچیز درست و ثابت اعلام کنن خیال ما راحت شه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سعید عزیز سعی کنید از واحد متوسطه دوم در آموزش و پرورش منطقه خودتون در صورت امکان مجددا سوال کنید،چون هر بخشنامه ای باشه کامل در جریانن

   1. سعید می گوید

    فعلا بیخیال شدم تا هفته بعد که کارنامه نهایی میاد ببینم شرایط چی میشه. ولی خب برداشت اول که گذاشتین یه جای کارش مشکل داره. من الان ریاضی نهایی شدم 8.75 ولی سالانه اومده 11.25 و توی کارنامه اولیه نوشته قبول (یعنی بدون تک ماده و تبصره). در صورتی توی این صفحه داخل برداشت اول نوشته اگه نهایی بین 7 تا 9.75 بگیریم و سالانه بالای 10بشه تک ماده هست. پس من بازم احتمال میدم همون برداشت دوم درست تر باشه

 48. حسن می گوید

  باسلام دانش آموز پایه دوازدهم انسانی نمره ی زبانم نهایی شده 6 و سالانه 8.5 امکانش هست ک از تبصره استفاده کنم

 49. علیرضا می گوید

  سلام خسته نباشید من 3 تا درس رو افتادم که شرایط تک ماده داره ولی میخواستم بدونم میشه 2 تاشو تک ماده کرد یکیشو شهریور بدم یا باید 3 تاشو شهریور بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علیرضا جان
   شما می توانید برای دور درس نهایی از تک ماده استفاده کنید و دروس مانده را نیز در شهریور پاس کنید

 50. سحر می گوید

  سلام من طبق فرم اولیه کارنامه ای که اومد نمره برگه نهایی ریاضیم رو صفر رد کردن بدلیل تقلب، و با نمره ترم اول ، نمره سالم شد 9/5 میشه لطفا بگید باید شهریور بیام امتحان بدم؟ یا میشه از تک ماده استفاده کرد؟و اینکه مدرسه خودش اینکارو انجام میده؟تروخدا جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سحر خانم گرامی
   احتمالش کمه که بتوانید از تک ماده استفاده کنید ولی برای بررسی و درخواست تک ماده باید به مدرسه مراجعه کنید

 51. Mina می گوید

  سلام من پایه دوازدهم تجربی هستم و شیمی روی برگه 6/75 شدم و نمره سالانم 11/25 شده و فیزیک روی برگه 4 شدم و نمره سالانم 9/75 شده و همچنین ریاضی روی برگه 5/25 شدم و نمره سالانم 9/75 شده میخواستم بدونم میتونم اگر نمره برگه شیمیم با اعتراض 7 بشه و قبول بشم برای ریاضی و فیزیک از تک ماده استفاده کنم؟
  ممنون میشم اگر پاسخ بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مینا خانم گرامی
   برای تک ماده باید از مدرسه شرایط را جویا شوید و برای دو درس نهایی می توانید از تک ماده استفاده کنید

 52. سحر می گوید

  ببخشید مدرسه اگه درخواست بده، تک ماده رو قبول میکنن؟!

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سحر خانم گرامی
   در صورت داشتن شرایط بله قبول می کنند

 53. بهمن ذوالقدری می گوید

  سلام من سه تا درس افتادم که یکی پایانی 7 شده و دوتای دیگه پایین 7 ولی نمره سالانه هر سه تا 7 شده میتونم دوتاش رو تک ماده بزنم یا نه ممنون میشم پاسخ بدیم خیلی برام مهمه یازدهم ریاضی هستم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بهمن جان
   شما می توانید برای دو درس یازدهمتون از تک ماده استفاده کنید ولی برای بررسی شرایط لطفا حتما از طریق مدرسه پیگیر باشید

 54. Fatemeh می گوید

  سلام من دهم هستم و نمره سالانه ریاضیم ۹.۷۵ و پایانی ۸.۵ شدم. اگه شهریور امتحان ندم و تا دوازدهم هیچ درس دیگ ای نیفتم دیپلم گرفتنی این یه دونه رو قبول میزنن؟
  ممنون میشم جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   اگر شرایطش رو داشته باشید توسط مدرسه تک ماده اعمال میی شود،بله شما در طول متوسطه دوم تا 4 درس (2 درس نهایی-2 درس داخلی)می توانید از تک ماده استفاده کنید

 55. سارا می گوید

  سلام
  من نمره امتحان نهایی درس شیمی و هندسه ام 8 و 9 شده و نمره سالانه این دو درس 11 و 12 شده و در کارنامه نوشته قبول
  نمره امتحان نهایی درس فیزیک 5 شدم و نمره سالانه رو 9 شدم در کارنامه نوشته مردود
  به مدرسه گفتم میخواهم درس فیزیک رو تک ماده کنم گفتن نمیشه و باید شهریور ماه دوباره امتحان بدی
  من تا حالا از تک ماده استفاده نکردم میشه یکی بگه حالا باید چیکار کنم
  با تشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   با توجه به توضیحات مدرسه باید در شهریور ماه این درس فیزیک را مجددا امتحان دهید،اگر توانستید حتما از مدرسه سوال کنید که آیا برای این دو درستون که زیر ده هست و نمره سالانه بالای ده هست که نوشته قبولی،آیا بدون تک ماده قبول شده اید یا با استفاده از تک ماده بوده؟

   1. سارا می گوید

    انتخاب تک ماده یا امتحان برای شهریور باید به عهده دانش آموز است نه مدرسه
    شاید دانش آموزی یکی از امتحانات نهایی خود را بد داده باشد مثلا 5 شده و نمره سالانه آن 11 باشد از آنجا که معدل کتبی نهایی در کنکور تاثیر دارد بخواهد شهریور ماه جبران کند تا معدل کتبی نهایی خود را بالا ببرد
    به نظر من که مدرسه حق ندارد بدون اجازه دانش آموز برای او از تک ماده استفاده کند.

    1. پی سی کنکور می گوید

     سارا خانم گرامی
     شما می توانید همراه با یکی از والدین و مراجعه به مدرسه درخواست کنید که تک ماده اعمال نشه تا شهریور بتوانید مجددا امتحان دهید

   2. سارا می گوید

    از مدرسه پرسیدم
    گفت اگر این بخش نامه که تو اینترنت هست درست باشه شما میتونی با یه تک ماده مشکل رو حل کنی مدرک پایه 12 رو بگیری ولی ما هنوز خودمون هم نمیدونیم سازوکار دقیق چیه تا 10 روز آینده مشخص میشه

    1. پی سی کنکور می گوید

     پس باید منتظر باشید،لطفا نتیجه را در زیر این کامنت اعلام کنید

   3. ابراهیم می گوید

    العان ما چندتا درس می‌توانیم تک ماده بزنیم؟

 56. Ava می گوید

  ببخشید من نمره برگه امتحان نهایی فیزیکم شده ۴/۲۵نمره سالانمم شده ۸/۵ نمره برگه زیستمم شده ۵/۵سالانمم شده ۱۰بعد معاونمون گفت زیست و میتونی تک ماده کنی ولی در مورد فیزیک چیزی نگفت ….بعد من وقتی مطالب شمارو خوندم طبق اولین برداشت گفته بودین که هفت تا نه و هفتادو پنج میتونن تک ماده کنن اما من طبق گفته دوم شما با هفت قبول شدم و نیازی به تک ماده نداشتم ….با این صورت میتونم زیست و فیزیکم و تک ماده کنم
  میشه پاسخ بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   آوا خانم گرامی
   صد در صد مسئولین مدرسه بهتر به قوانین تسلط دارند،لطفا نتیجه نهایی را به ما هم اعلام کنید

 57. ابراهیم می گوید

  العان ما چندتا درس می‌توانیم تک ماده بزنیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ابراهیم جان
   شما در طول دوره متوسطه می توانید از 4 درس برای تک ماده استفاده کنید(2 درس نهایی،د2 درس داخلی)
   برای دوازدهم می توانید از 2 درس نهایی تک ماده داشته باشید

 58. سعید می گوید

  سلام، کارنامه نهایی رو گرفتم. خوشبختانه برداشت دوم صحیح بود فکر کنم چون فیزیک تو برگه 3/75 شده بودم و نمره سال هم 9/25 و تبصره خورد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سعید جان
   چه خوب، خیلی ممنون که اطلاع دادید،امیدواریم موفق باشید

 59. Pooya می گوید

  سلام خسته نباشید
  من حسابان و فیزیک یازدهم رو توی خرداد ماه پایانی زیر ۷ شدم اما نمره سالانه بین ۷تا ۱۰ بود میخواستم ببینم میتونم تک ماده بزنم یا نه؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام پویا جان
   دقیقا مشخص نیست،بهترین راه سوال از معاونت مدرسه هستش

 60. مینا می گوید

  سلام اگرشرایط تک ماده رو داشته باشی اما مدرسه تک ماده نزنه بایدچی کارکنیم ؟من شرایط تک ماده رو دارم اما مدرسه تک ماده برام نمیزنه خوب چی کارکنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مینا خانم گرامی
   اگه مدرسته تون سمپاد هست شاید شرایطش متفاوت باشه،برای اطمینان می توانید به واحد متوسطه آموزش و پرورش منطقه تون مراجعه کنید

 61. زهرا می گوید

  سلام ببخشید……۵درصد ایثارگری چقدر تو کنکور تاثیرداره؟؟؟؟من کانامموگرفتم معدل کل سه سالم۱۶/۹۴ ومعدل دوازدهمم۱۵/۲۶هست .توکنکورتاثیرداره؟؟؟

 62. زهرا می گوید

  سلام ببخشید……۵درصد ایثارگری چقدر تو کنکور تاثیرداره؟؟؟؟من کارنامموگرفتم معدل کل سه سالم۱۶/۹۴ ومعدل دوازدهمم۱۵/۲۶هست .توکنکورتاثیرداره؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   خب تا حدودی تاثیر داره و مشاورین هم تاکید دارند که از سهمیه مناطق بهتره،و اینکه معدل دوزادهم در کنکور تاثیر گذار هستش

   1. زهرا می گوید

    ازچندبه بالا تاثیرگذارهست؟

 63. حسین می گوید

  سلام….من از اداره پرسیدم گفتن که نمره برگه۷ ونمره سال۱۰وبه بالا قبولی هست..نمره سالانه ۷ و به بالا ونمره برگه زیر۷شرایط تبصره رو داره
  هرکس این شرایط و داره ولی تبصره نزدن با اداره حرف بزنه…

 64. علی می گوید

  سلام
  من تو دو تا درسم مردود شده بودم که اونم با تبصره حل شد و الان تو هیج درسی مردود نیستم ولی معدل کتبیم زیر ۱۰ هستش میخواستم بدونم می تونم دیپلم بگیرم یا خیر؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   ممنون میشیم لطفا بگید نمراتی که با تبصره حل شد چند بوده و همچنین نمره سالانه؟
   برای نظام قدیم زیر 10 هم دیپلم رو دادن ولی باید از مدرسه سوال کنید که آیا برای نظام جدید معدل زیر 10 دیپلم چگونه صادر می شود

 65. Fatme می گوید

  سلام من در سال یازدهم سه تا درس مردود شدم و الانم در دوازدهم در سه درس نهایی مردود شدم میخواستم ببینم از این چهار تا تبصره میتونم دوتاشو برای یازدهم بزنم و دوتاشم واسه دوازدهم دوتای باقی مونده هم شهریور امتحان بدم یا نه؟

 66. Fateme می گوید

  سلام من در سال یازدهم در سه درس مردود شدم و در سال دوازدهم در امتحانات نهاییم در سه درس مردود شدم میخواستم ببینم از این چهار تا تبصره دوتا شو برای یازدهم و دوتاشو برای دوازدهم بزنم و دوتای باقی مونده رو هم شهریور امتحان بدم یا نه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   بله اگه شرایط تک ماده رو داشته باشن دروسی که گفتید بله امکانش هست و باید در این رابطه با مدرسه صحیت کنید در غیر این صورت خیر باید امتحانات را در شهریور پاس کنید

 67. حامد می گوید

  سلام من با نمره برگه 1و سالانه 9تونستم تک ماده بزنم

 68. Afsane می گوید

  سلام من فیزیک رو ۶شدم با نمره سالانه ۸/۷۵ و ریاضی رو هم ۷/۵گرفتم با سالانه ۹/۷۵ آیا شرایط تک ماده رو دارم؟ لطفا جواب بدید.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام افسانه خانم گرامی
   دقیقا مشخص نیست،لطفا به مدرسه مراجعه کنید و نتیجه را به ما هم اعلام کنید

 69. علی می گوید

  سلام من برگه نمرات رو از مدرسه گرفتم زیرش نوشته بود که دانش آموزش شرایط فارغ التحصیلی رو داره ولی نمره کتبیم زیر ۱۰ هست آیا دیپلم رو بهم میدن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   باید از مدرسه سوال کنید،ولی خب با این وضعیت که درکارنامه نوشته شده دارای شرایط فارغ التحصیلی هستید نباید مشکلی داشته باشید

 70. حسین می گوید

  سلام الان تو کارنامه زده شرایط فارغ التحصیلی رو دارم مدرک اینارو کی بهم میدن؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   هر زمان که به مدرسه مراجعه کنید و درخواست مدرک کنید بهتون گواهی موقت دیپلم میدن

 71. سارا می گوید

  سلام لطفا پاسخ بدین که در سه درس حضوری در تابستان پایه دوازدهم شرکت کردم و دو درس رو غیر حضوری .حالا شهریور با چه شرایطی میتونم قبول بشم .نمره حضوری و غیر حضوری برگ نهایی چند باشه قبولم .ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   نمره قبولی ده هست،ولی باید از مدرسه بپرسید که آیا نمره سالانه ملاک هست یا نمره برگه

 72. فاطمه می گوید

  سلام
  ببخشید میشه ۲ تا درس تخصصی نهایی سال دوازدهم تک ماده زد یا تبصره زد ؟
  و یک درس تخصصی سال دهم رو تبصره یا تک ماده زد ؟
  ینی در مجموع سه سال متوسطه ۳ تا میتونم تک ماده یا تبصره بزنم؟
  برای اینکه فارق تحصیل شم.

  1. فاطمه می گوید

   در ادامه سوال بالا
   و اینکه نمیدونم سال دهم نمرم چن شده ک برسه تک ماده یا ن
   چون دهم من زیستو شهریور دادم نمدونم قبول شدم یا ن بهم نگفتن
   اگه کمتر از ۷ بشم این زیست دهم رو فارق تحصیل نمیشم؟
   نمیشه تک ماده زد؟

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام فاطمه خانم گرامی
    برای این درس دهمتون که باید از مدرسه سوال کنید قبول شدید یا خبر که اگر شرایطش رو داشته باشید میشه تک ماده زد،اگر کمتر از 7 هم بشه برای بعضی از دوستان طبق گفته خودشون تک ماده زده شده بعض هم نشده،برای همین از مدرسه شرایط دقیق تک ماده رو سوال کنید

  2. پی سی کنکور می گوید

   بله تا دو درس دوازدهم فرقی نمیکنه تخصصی یا عمومی میشه و مشکلی نداره
   در مجموع سه سال در 4 درس می تونید از تک ماده استفاده کنید

 73. حسین می گوید

  سلام من دهم تجربی ام تا حالا اصلا تجدید
  نشدم نمیدونم چجوره کلا اگه تجدید بشی
  تو کارنامه چی مینویسن نمره سالانه همه
  درسام بالای ده هستش
  ممنون میشم جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   اگر در درسی نمره لازم رو کسب نکنید ،عنوان مردودی نوشته میشه و باید در شهریور ماه مجددا آن درس را امتحان دهید

 74. مطهره می گوید

  سلام من دهم تجربی هستم نمره ی برگه ریاضیمو 6 شدیم و نمره ی سالیانه م 9 شده ..
  چیکار کنم .. ؟ شهریور امتحان بدم یا میتونم از تک ماده و تبصره و اینا استفاده کنم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مطهره خانم گرامی
   احتمالا باید شهریور امتحان بدید ولی خب باز حتما از مدرسه سوال کنید

   1. مطهره می گوید

    یعنی امکان تک ماده کردن وجود داره ؟ اینکار دست مدرسس یا همه جا قانون خاصی داره ؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     نه قانون یکیه،فقط باید به معاونت مدرسه تون مراجعه کنید و سوال کنید که آیا برای این دروس شرایط تک ماده رو دارید یا باید شهریور مجددا امتحان دهید

 75. Shadow می گوید

  سلام امیدوارم حالتون خوب باشه و سالم و سرحال باشید.
  راستش من می خواستم به دلیل مشکلی که چند ساله درگیرشم تجدید پایه کنم برای سال آینده یعنی مجدد در پایه ی دهم تحصیل کنم اما نمیدونم چطور و در هیچ سایتی هم ذکر نشده بود و این رو هم بگم که حاضرم هر شرایطی داره رو قبول کنم چون میدونم من توانایی شو ندارم برم پایه ی بالاتر و از اول اشتباه کردم.اشتباه….نمیخوام دوباره اشتباه کنم و میدونم که این کار فقط با تجدید پایه برام میشر میشه…تمنا می کنم اگه یه صدم درصد هم راهی هست در این مورد بهم بگین چون خودم می خوام و خیییلی هم بهش فکر کردم خیلی.
  ممنونم
  فعلا

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   الان دقیقا مشکلتون چیه در مدارس بزرگسالان تحصیل می کنید یا مدرسه عادی؟
   در پایه دهم مشغول به تحصیل هستید و می خواهید به کلاس یازدهم برید و یا از نهم به کلاس دهم میرید؟
   در چه دروسی مشکل دارید یا قصد تغییر رشته دارید؟
   در این باره توضیحاتی بدید تا در حد امکان راهنمایی کنیم

 76. Ashkan می گوید

  سلام ببخشید من کلاس یازدهمم نمره سالانه حسابانم شده ۸/۵ الان به مدرسه میگم میخوام تک ماده بزنم میگه تک ماده برای یازدهم حذف شده و فقط برای دوازدهمی ها هستش

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام اشکان جان
   تا جایی که اطلاع داریم،مشکلی برای دهم و یازدهم در تک ماده وجود نداره و میتونید استفاده کنید،شما ابتدا به آموزش و پرورش منطقه -بخش متوسطه دوم مراجعه کنید و اگر آن ها تایید کردند مجددا به مدرسه اطلاع دهید

 77. Reihaneh می گوید

  سلام خسته نباشید
  من دهمم و نمره پایانی فیزیکم ۹/۷۵شده میخواستم بدونم میشه از تبصره استفاده کنم ؟
  لطفاااااا جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ریحانه خانم گرامی
   بله احتمالا زیاد مشکلی نداشته باشید ولی خب چون از جزئیات کارنامه شما اطلاعی نداریم ،تصمیم مدرسه رو حتما جویا بشید

 78. هانیه محمدی می گوید

  سلام وقتتون بخیر ببخشید من دوتا درس از یازدهمم رو افتادم میتونم شهریور سال دیگه امتحانش رو بدم ؟؟توی کنکور تاثیری نداره ؟یا اینکه برای ثبت نام دانشگاه مشکلی تداره ؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام هانیه خانم گرامی
   برای دانشگاه که مشکلی ندارید ولی باید در مورد زمان پاس کردن دروس با مدرسه صحبت کنید

  2. پارسا می گوید

   سلام خدمت مشاور محترم خسته نباشید
   به فرض یک درس تک ماده بزنیم و شهریور امتحان ندیم.
   پس بالاخره کی باید امتحان داد و نمره اون درس رو جبران کرد؟
   و لطفاً مزایای تک ماده رو هم بگین.
   مرسی❤

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام پارسا جان
    تک ماده برای اینه که با نمره کمتر اون درس رو قبول بشید ،وقتی با تک ماده قبول میشید دیگه نیازی به امتحان مجدد نیست

 79. علی می گوید

  سلام.
  من چند روز پیش از تک ماده استفاده کردم
  ولی الان پشیمونم و می‌خوام امتحان بدم
  آیا امکانش هست که تبصره رو کنسل کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   مشخص نیست ،بهتره با مدرسه صحبت کنید

  2. امیرحسین می گوید

   سلام من تاریخ نمره ی سالا ۶/۷۵ شدم شرایط تک ماده را دارم یانه؟

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام امیر حسین جان
    احتمالش کمه،برای اطمینان بهتره از خود مدرسه سوال کنید

 80. نرگس می گوید

  سلام من سال دوازدهم هستم و امسال مدرسم تموم شد و کنکور دادم اما درس عربی از سال یازدهم با نمره7 افتادم ایا من هم میتوانم از تک ماده استفاده کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نرگس خانم گرامی
   در مورد شرایط نمره بهتره از مدرسه سوال کنید چون در حال حاضر مشخص نیست حقیقتا ،و گر نه که شما در یازدهم هم می توانید از تک ماده استفاده کنید

 81. نرگس می گوید

  ببخشید من پایه دوازدهم هستم امسام مدرسم تموم شد عربی سال یازدههم را با نمره 7 افتادم باید حتما شهریور امتحان بدم یا با همین نمره تک ماده میزنن ؟چون مدرسه رفتم جواب ندادن نمیدونم باید چیکار کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   به هر حال باید مدرسه بهتون بگن که اگر براتون تک ماده زدن که نیازی به امتحان مجدد نیست،اگر شرایط تک ماده رو نداشتید باید در شهریور امتحان بدید،بهترین راه اینه با کارنامه تون به مدرسه مراجعه کنید و ببینید که باید برای شهریور امتحان بدید یا خیر؟

 82. نرگس می گوید

  به مدرسه رفتم اما چون مسئولش نبود جوابی ندادن و گفتن ک روز یکشنبه بهتره بیای امتحان بدی تا بعدا معلوم شه
  من فقد یک درس از درس های یازدهم رو نتونستم پاس کنم اونم عربیه پس اینکه میگن چهارتا درسو میتونیم تک ماده کنیم چیه ؟چون من از اول مهر ماه دانشگاه شروع میشه خیلی نگران هستم

  1. پی سی کنکور می گوید

   به هر حال پس آماده بشید بهتره،درس عربی هم زیاد سخت نیست ولی بهتره از الان کامل وقت بگذارید و نمونه سوالات زیادی حل کنید حتما قبول خواهید شد
   شما دو درس برای دوازدهم و دو درس هم برای دهم و یازدهم می توانید از تک ماده استفاده کنید

 83. عای می گوید

  سلام ببخشید اگه من ریاضی یازدهم رو تک ماده بزنم در صورتی که شرایطش رو دارم ایا میتونم دوازدهم رو هم ریاضی بزنم یا نمیشه یک درس رو دوبار زد مرسی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   بندی وجود نداره که نشه یک درس رو در دو پایه مختلف تک ماده زد،پس شما مشکلی ندارید

 84. مهدیه سلطانی می گوید

  سلام خسته نباشی ببخشید فرق بین تک ماده و تبصره چیه؟؟؟
  و امروزم برای تک ماده زدن به مدرسه رفتم گفتن برای تک ماده زدن باید ثبت نام کنی و امتحان کتبی بدهی ولی چه صفر بیاری چ بیست تک ماده میزنیم نمره برگمم ۴ و نیمه و نوبت دوم ۷ ونیم خواستم بدونم حتما باید امتحان بدم ؟؟
  تک ماده بر روی بقیه نمراتم تاثری نمیذاره؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدیه خانم گرامی
   فرقی ندارن
   ببینید معمولا تک ماده برای اینه که با نمره کمتر قبول بشید،ولی شاید بخوان دوباره امتحان بدید که نمره بهتری بگیرید اگر نمره بهتری بگیرید که اون نمره ثبت میشه اگر هم کمتر بگیرید که مشکلی نیست و شما با همون تک ماده که ثبت شده براتون قبول هستید،باز برای اطمینان بیشتر از مدرسه باید پیگیر باشید

 85. مهیار می گوید

  سلام ببخشید من دهم تجربیم زیست ۹‌.۲۵ افتادم می تونم از تک ماده استفاده کنم یا اینکه باید وایسم تا کلاس دوازدهم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهیار جان
   بهتره در این رابطه سریعا با مدرسه هماهنگ کنید که باید الان پاس کنید یا در پایه دوازدهم

   1. مهیار می گوید

    امسال باید پاس کنم میگم میتونم از تک ماده استفاده کنم؟؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     برای همین میگیم باید از مدرسه سوال کنید که اگر نیازه که همین شهریور امتحان بدید هر چه سریعتر آماده بشید

 86. زهرا می گوید

  سلام،ممنونم از سایت خوب و به روزتون:)
  ببخشید من نمره ی ریاضی دوازدهمم ۵.۷۵ شده بود و نمره ی سالانم میشه ۸،قرار بود امروز امتحان بدم ولی وقتی رفتم گفتن که تک ماده زدیم لازم نیست امتحان بدی،من هنوز مطمئن نیستم درسته یا نه،به نظر شما با این نمرات میشه تک ماده زد؟
  ممنونم…

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   در مورد شرایط نمره اونقدر صحبت ها متناقض هست که مشخص نیست
   ولی وقتی که مدرسه بهتون گفته که تک ماده زده پس نیازی نیست،خیالتون راحت باشه

 87. ساغر می گوید

  سلام من امسال قراره پایه دوازدهم رو بخونم رشتمم تجربیه و کنکور دارم . سال دهم زیست افتادم و شهریورم نتونسم پاس کنم امسالم سه تا درس رو افتادم و نتونسم پاس کنم ایا من میتونم کنکور بدم ؟؟! برای جبران این چهار تا درس ک افتادم باید چیکار کنم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ساغر خانم گرامی
   بله شما مشکلی ندارید برای شرکت در کنکور
   ولی باید نهایتا تا تاریخ 99/6/31 فارغ التحصیل بشید،برای جبران این دروس هم بهتره با مدرسه هماهنگ کنید که چه زمانی باید آن ها را پاس کنید

 88. مهسا می گوید

  سلام من نمونه درس می خونم و چهارتا تجدید آوردم مطمئنم دوتا شو پاس میشم می اونم از تبصره استفاده کنم واسه اون دوتا درس که تو همین مدرسه نمونه بمونم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهسا خانم گرامی
   اگر شرایطش رو داشته باشید بله می تونید تا دو درس از تک ماده در پایه دوازدهم استفاده کنید

   1. مهسا می گوید

    در پایه دهم به یازدهم چی ؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     لطفا واضح تر بپرسید

 89. parniya می گوید

  سلام خسته نباشید من یه سوال داشتم
  پایه یازدهم تجربی هستم و نمره زبانم سالانه ۹/۵بود،امروز امتحان زبان داشتم نتونستم برم،خواستم بدونم میشه تک ماده بزنم؟یا اگه نتونم تک ماده بزنم باید چکار کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   شما تا دو درس رو میتونید از تک ماده استفاده کنید ،معمولا نمره غیبت غیر موجه صفر هستش ،بهتره در این رابطه با مدرسه هماهنگ کنید که قبلا براتون تک ماده زدن یا خیر؟

 90. parniya می گوید

  و اینکه امتحان فیزیک هم نهم هست و سالانه فیزیکم ۹ شد،میتونم فیزیک هم تک ماده بزنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   برای سایر پایه ها هم تک ماده وجود دارد،ولی دقیقا برای پایه نهم مشخص نیست که شرایط به چه شکل هست، بهتره از مدرسه در این رابطه سوال کنید

 91. مهسا می گوید

  سلام خسته نباشید من مهر میرم یازدهم و مدرسه نمونه درس می خونم و ۴درس و تجدید و آوردم مطمئنم دوتاشون و بالای دوازده میارم آیا می اونم از تک ماده واسه اون دوتا درس استفاده کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهسا خانم گرامی
   احتمالا زیاد بله بتونید،همونطور که قبلا پاسخ دادیم در برخی از مدارس نمونه و تیزهوشان باید نمره بیشتری کسب کنید تا تک ماده رو براتون وارد کنند،بهتره در این رابطه با مدرسه صحبت کنید تا مطمئن بشید

 92. parniya می گوید

  سلام خسته نباشید
  من پایه یازدهمتجربی هستم،درس زبان نمره سالانم ۹/۵شد و فیزیکم ۹،امروز امتحان زبان داشتم و نتونستم امتحان بدم،میتونم تک ماده بزنم؟امتحان فیزیک هم تاریخش نهم هست،این دو درس رو میشه تک ماده بزنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مجدد خدمت شما
   ببینید بهتره با مدرسه صحبت کنید،چون غیبت غیر موجه که نمره ش صفر هست و اگر قبلا براتون تک ماده زده باشند که چه بهتر اگر نه بهتره شریعا به مدرسه مراجعه کنید و نسبت به این موارد بی خیال نباشیدو تا دو درس رو هم می تونید در صورت داتشن شرایط تک ماده بزنید

 93. parniya می گوید

  خیلی ممنون
  نه منظورم پایه نهم نیست،تاریخ امتحان رو میگم نهم هست،میتونم شنبه برم و فیزیکم رو تک ماده بزنم؟

 94. مریم می گوید

  شهریورم تک ماده داره؟
  اگه داری به چند نیاز داریم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   بله میشه استفاده کرد
   مثل خرداد هست تفاوتی نداره،در مورد نمره بهتره از مدرسه سوال کنید

   1. علی می گوید

    سلام خدمت شما
    یعنی به جز اون دوتا تک ماده که تو خرداد انجام دادیم باز هم تو شهریور میشه تک ماده کرد؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام علی جان
     دو تک ماده برای دروس نهایی و دو تک ماده هم برای دروس داخلی (یعنی توسط دبیران مدرسه که طراحی می شود) دارید

 95. Erfan می گوید

  سلام
  خسته نباشید
  من کلاس دهم تجربی ام و نمره برگه فیزیکم شده ۶/۵ و سالانه ۹ شدم میتونم از تک ماده استفاده کنم ؟
  لطفا جواب بدید
  معاونت گفت تک ماده فقط برا دوازده‌می هاست ؟ آیا درسته ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عرفان جان
   خیر فقط برای دوازدهمی ها نیست،و دهم یازدهم هم میتونند استفاده کنند،در مورد نمره بهتره از مدرسه سوال کنید اگر هم پاسخگو نیستند،بهتره یه مراجعه به واحد متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه تون داشته باشید و توضیح بدید شرایط تون رو

 96. Erfan می گوید

  سلام
  خسته نباشید
  من کلاس دهم تجربی ام و نمره برگه فیزیکم شده ۶/۵ و سالانه ۹ شدم میتونم از تک ماده استفاده کنم ؟
  لطفا جواب بدید
  معاونم گفت تک ماده فقط برا دوازده‌می هاست ؟ آیا درسته ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   در کامنت قبلی پاسخ داده شد

 97. صادق می گوید

  سلام.
  این درسته که اگه با تک ماده شهریور فارغ التحصیل شیم روزانه ثبتنام نمیکنن؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام صادق جان
   خب به جای روزانه بزرگسالان ثبت نام می کنید فرقی ندارند، در هر دو حالت شما فقط برای ثبت نام امتحانات مدرسه می رید و گر نه کلاسی شرکت نمی کنید

 98. مهسا می گوید

  سلام و عرض ادب.
  یه سوال دلشتم. ممکنه دانشگاه روزانه کسی رو که دوازدهم با تبصره اونم تو شهریور قبول شده رو ثبتنام نکنه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهسا خانم گرامی
   خیلی خیلی بعیده حداقل تا به حال ما که نشنیدیم!

 99. میمم می گوید

  سلام اگه تو شهریور ماه سال یازدهم بازهم کمتر از ۱۰ بشیم درس فیزیک تجربی رو میگم اونوقت مردود میشیم؟تکلیف چیه ؟ لطفا جواب بدین مهمه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   اگر نمره بالای 7 باشه شانستون برای تک ماده بیشتره

 100. عاطفه می گوید

  سلام خستا نباشید …من دوازدهمی بودم وپارسال یعنی سال یازدهم ریاضی ۲ را افتادم و شهریور نتونستم اونو پاس کنم ودر امتحانات دی ماه و شهربور همین امسال به خاطر دلایدی غیبت کردم و امتحان ندادم ….میخواستم بپرسم میشه ریاضی یازدهمم رو دی ماه پاس کنم ؟چجوری ؟چیکدر بوید کنم؟برای کنکور ۹۹ هیچ مشکلی برام پیش نمیاد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عاطفه خانم گرامی
   شما باید در این رابطه از مدرسه سوال کنید که چه زمانی باید آن درس را مجددا امتحان دهید در کل شما تا شهریور 99 فرصت دارید که دیپلم کامل بگیرید

  2. Amir می گوید

   سلام ببخشید من امتحان نهایی خرداد ریاضیو به دلیل مسمویت ندادم و شهریور دادم و نمرم کمتر از 7شده ولی نمره سالانم بیشتر از هفته ایا میتونم تک ماده بزنم

 101. عاطفه می گوید

  برای کنکور ۹۹ هیچ مشکلی برام پیش نمیاد؟

 102. زهرا می گوید

  سلام،من ریاضی دوازدهم رو طبق گفته ی مدرسه با تک ماده قبول شدم ولی چیزی که برام عجیبه اینه که تو کارنامم روبه روی ریاضی نوشته مردود و اینکه تعدا واحد های ریاضی جزء تعداد واحد های قبولیه پایین کارنامه نیست،از مدرسه مورد اولو پرسیدم گفت فارغ التحصیل شدی و مشکلی نداره،لطفا بگین دلیلش چیه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   متاسفانه اطلاعی نداریم،بهتره از واحد متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه تون سوال کنید

   1. زهرا می گوید

    بله،خیلی ممنون.

    1. پی سی کنکور می گوید

     موفق باشید

  2. حسین پور می گوید

   درس ریاضی براتون تبصره شده ولی درکارنامه سالانه نمره واقعی ثبت میشه فقط توی کارنامه کلی جلو درس ریاضی کلمه تیصره نوشته میشه

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید. (ورود به انجمن)