تام لند

at

تام لند

اخبار کنکور
مطالب کنکوری
امتحانات نهایی
جزوات آموزشی
سوالات کنکور
پرسش و پاسخ

شرایط استفاده از تک ماده در دوازدهم چیه؟ + تک ماده دهم و یازدهم

شرایط قبولی و تک ماده در امتحانات داخلی و نهایی متوسطه دوم

گاهی اوقات شرایطی به وجود می آید که دانش آموز نمی تواند در امتحانات نهایی و پایان ترم نمره قبولی را کسب کند. و  به نوعی می توان گفت برخی از داوطلبان به دلایلی دچار تجدید شدن در پایه دوازدهم می شوند. راهکار کمکی که می تواند در صورت دارا بودن شرایطی باعث قبولی شود تک ماده یا تبصره است. در همین راستا در ادامه توضیحات مفصلی را درباره شرایط تک ماده در پایه دوازدهم و همچنین سایر پایه های دهم و یازدهم ارائه خواهیم داد.

بر اساس آئین نامه آموزش دوره دوم متوسطه روزانه، تک ماده فرصتی مناسب برای دانش آموزانی است که در ایام امتحانات بنا بر عللی چون بیماری شرایط مناسبی برای امتحان دادن نداشته و مطابق ضوابط برای آن‌ها تبصره صادر شده است.

نمره حد نصاب قبولی در دروس متوسطه دوم چقدر است ؟

حد نصاب قبولی در هر درس ۱۰ و در دروس شایستگی های فنی و غیر فنی شاخه فنی و حرفه ای ۱۲ است. در شاخه کاردانش، تعیین نصاب قبولی در استاندارد مهارت در بخش نظری و عملی به عهده دستگاه متولی استاندارد مهارت، است.

 

شرایط قبولی در امتحانات پایه دوازدهم 

با توجه به اینکه در این مورد سوالات فراوانی وجود دارد،و هم چنین آیین نامه ها و بخشنامه ها هم  دارای ابهاماتی است،دو برداشت متفاوت را از شرایط قبولی و نحوه استفاده از تک ماده را خدمت شما عزیزان قرار می دهیم : 

برداشت اول به نقل از بخشنامه سال 95 و گفتگوی ایسنا با مدیرکل آموزش دوره دوم متوسطه :

 

– شرايط قبولی در امتحانات غير نهايی دوازدهم:

قانون ماده 69 : در امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش آموزی در هر یك از درس های غیرنهایی، قبول شناخته می شود که نمره سالانه وی در هر درس ، کمتر از نصاب قبولی (نمره 10) آن درس نباشد.

قانون ماده 70 : دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم، شرایط قبولی را در درس یا درس هایی احراز نکند یا  درسهایی از سالهای قبل وی باقیمانده باشد، میتواند در امتحانات همان درس یا درسها، در شهریورماه و دی ماه شرکت کند و در صورتی در هر درس، قبول شناخته میشود که نمره هر یك از آنها کمتر از نصاب قبولی نباشد.

نکته : در شاخه کاردانش، چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی، در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت (درسهای مهارتی) یا یکی از بخشهای آن نصاب قبولی را کسب نکند، لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده است، در شهریور و دیماه، شارکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول شناخته میشود وگواهینامه استاندارد مهارت، برای او صادر می شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

 

– شرايط قبولی در امتحانات نهايی دوازدهم :

قانون ماده 71 در امتحانات نهایی، دانش آموزی در هر یك از درس ها، قبول شناخته میشود که: 

الف) نمره امتحان نهایی وی در هر درس بدون ضریب، کمتر از 7 نباشد.

ب) نمره سالانه یا نمره دوره تابستانی وی در هر درس، کمتر از نصاب قبولی (نمره 10) نباشد.

نکته : در دروس غیرحضوری، کسب نمره نصاب قبولی (نمره 10) در امتحانات نهایی ملاک عام خواهد بود.

نکته : آن دسته از درسهای فنی و حرفهای که نصاب قبولی آنها 12 است، از شمول مفاد بند الف مستثنی بوده و دانش آموزان باید در امتحانات نهایی، نصاب قبولی را کسب کنند.

نکته : شرایط قبولی دانش آموزان در درسهای پایه دوازدهم مدارس استعدادهای درخشان، تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه خواهد بود.

 

شرایط استفاده از تک ماده : 

نمره سالانه باید بالای 10 باشد.

نمره برگه : 7 تا 9/75 باشد.

 


برداشت دوم ؛ به نقل از فایل منتشر شده توسط برخی از دبیران و مشاوران :

شرایط قبولی :

شرط اول : باید دانش آموز نمره سالانه 10 و بالاتر کسب کند.

شرط دوم :باید نمره برگه امتحانی 7 و بالاتر باشد.

مثال :

نمره سالانه : 10 و (بالاتر) ، برگه امتحانی : 7 و (بالاتر) در مجموع قبول

نمره سالانه : 10 و (بالاتر) ، برگه امتحانی : زیر 7  شرایط تبصره و تک ماده را دارد

نمره سالانه : بین 7 تا 10 ، برگه امتحانی : – (سالانه ملاک است) شرایط تبصره و تک ماده را دارد

نمره سالانه : زیر 7 ، برگه امتحانی : زیر 7 در مجموع مردود

 

* بالاخره تکلیف چیست،باید طبق کدام قانون تک ماده عمل کرد؟

ما سعی کردیم هر دو برداشت و هر دو نسخه بخشنامه رسمی و غیر رسمی را منتشر کنیم، و معیار نیز تنها منابع آموزش و پرورش می باشد ، پس به همین دلیل پیشنهاد می کنیم حتما برای بررسی شرایط کسب تک ماده و ثبت درخواست اعمال تک ماده به مدرسه مراجعه کنید.

– نحوه محاسبه نمره سالانه چگونه است ؟

نمره سالانه

– شرايط قبولی در امتحانات دهم و یازدهم 

قانون ماده 67 : پس از امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش آموزی در هر یك از درس ها قبول شناخته میشود که نمره سالانه وی در هر درس، کمتر از نصاب قبولی(نمره 10) آن درس نباشد.

قانون ماده 68 : دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی را در درس یا درس ها احراز نکند، می تواند در امتحانات همان درس یا درس ها در شهریورماه شرکت کند و در صورتی در هریك از درس ها قبول شناخته میشود که نمره وی کمتر از نصاب قبولی نباشد.

نکته : اعلام نتیجه دانش آموزانی که بدون شرکت در دوره تابستانی، در نوبت امتحانی شهریورماه شرکت می کنند، صرفا بر مبنای 20 نمره امتحان پایانی خواهد بود.

نکته : در شاخه کاردانش، چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت یا یکی از بخشهای آن، نصاب قبولی را کسب نکند، لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده است، تا پایان شهریورماه همان سال شرکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول شناخته میشود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

 

– تا چند درس می توانیم از تبصره و تک ماده استفاده کنیم ؟

 • برای امتحانات داخلی هر دانش آموز دهم و یازدهم و دوازدهم می توانند در دو درس داخلی از تبصره و تک ماده استفاده کنند
 • برای امتحانات نهایی نیز هر دانش آموز پایه دهم و یازدهم و دوازدهم می توانند در دو درس از تبصره و تک ماده استفاده کننند.

 

– دانش آموز دهم و یازدهم و دوازدهم در چه صورتی فارغ التحصیل می شوند؟

قانون ماده ۸۲ – دانش آموزی فارغ التحصیل شناخته می شود که در همه واحدهای درسی دوره دوم متوسطه رشته مربوط، قبول شده باشد و معدل کل وی کمتر از ۱۰ نباشد

 

– اگر دانش آموزی نخواهد از تبصره و تک ماده استفاده کند باید چکار کند؟

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوال ؛ اگر دانش آموزی نخواهد از تبصره استفاده کند و مایل باشد در امتحانات شهریور ماه شرکت کند و نمره‌اش را ارتقا دهد باید چه کند؟ گفت: در آیین نامه پیش بینی شده که ولی دانش آموز می‌تواند مراجعه کند و درخواست کتبی بدهد تا دانش آموز در امتحان شهریور شرکت کند.

او ادامه داد: اگر نمره دانش آموز در شهریور بالاتر شد، جایگزین می‌شود و دانش آموز از این مزیت استفاده می‌کند، اما اگر نمره‌اش پایین‌تر شد، همان نمره قبلی که در سیستم داشت برایش منظور می‌شود.

منابع : آموزش و پرورش، خبرگزاری ایسنا

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=2095

ممکن است شما دوست داشته باشید
528 نظر
 1. مهلقا می گوید

  سلام وقت بخیر.من خرداد ۵ تا درسو افتادم‌و دوتاشو تبصره زدم اما شهریور شرکت نکردم هیچکدوم از امتحانات رو.
  حالا تو دی ماه میتونم اون درسایی رو که واسه شهریور تبصره زده بودم رو هم امتحان بدم؟(یعنی هر ۵تا درسو)

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   فکر نمی کنیم
   باز برای اطمینان از مدارس بزرگسالان سوال کنید

 2. مهراسا می گوید

  سلام وقتتون بخیر.اگر دانش اموزی در امتحانات نهایی شهریور شرکت نکنه و واسه دی ماه بمونه،باتوجه ب اینکه باید واسه امتحانات دی ماه ب مدرسه بزرگسالان مراجعه کنه
  ایا انتخاب اینکه کدوم مدرسه بزرگسالان بره ب اختیار خودشه یا اموزش و‌پرورش تعیین میکنه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   اگر در شهرتون چند تا مدرسه بزرگسالان هستش که انتخاب با خودتون هست قطعا

 3. النا می گوید

  سلام من کنکوری1401ام دوتا درس افتادم شهریور باید ازمون بدم برای انتخاب رشته باید نمره دیپلم وارد کنم ولی من هنوز دیپلم برام صادر نشده الان باید چه نمره ای برای انتخاب رشته وارد کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   کنکور با آزمون انتخاب رشته می کنید یا رشته های بدون کنکور رو؟

 4. محمد امین می گوید

  سلام

  من امسال دوازدهم رو تموم کردم

  از یازدهم یعنی جامعه شناسی 2

  مربوط به سال تحصیلی گذشته

  1399-1400

  واحد مانده دارم

  شهریور سال گذشته هم امتحان دادم

  متاسفانه قبول نشدم

  در جامعه شناسی 1 و 3 قبولم

  ولی جامعه شناسی 2 نه متاسفانه

  اونو چیکار میتونم بکنم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   باید از مدرسه سوال کنید
   ولی شاید نیاز باشه که اون رو دوباره در ترم شهریور پاس کنید

 5. Unknown می گوید

  سلام پی سی جان
  من ریاضی تجربی شرایط تک ماده رو دارم
  الان یه سوالا برام پیش اومده
  اگه تک ماده کنم ، می‌تونم توی امتحان ترمیم معدل درسی که تک ماده کردم شرکت کنم؟ یا نه نمیشه نمره تک ماده رو ترمیم کرد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام برداشت ما این هست وقتی تک ماده زدید یعنی قبول هستید در نتیجه می توانید برای ترمیم معدل هم شرکت کنید، البته باید قبلش مدرکتون رو گرفته باشید یعنی همه دروس رو پاس شده باشید

 6. سینا می گوید

  سلام یه سوال دوتا درس تک ماده دوتا درس تبصره میشه زد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   تبصره و تک ماده هر دو یک عنوان هستند

 7. حمیدرضا می گوید

  سلام من سال دوازدهم هستم و در سال دهم رشته فنی و حرفه ای ریاضی نمره برگه ۷ و فیزیک نمره ۸ گرفتم و نمره سالانه هر دو درس ۱۱ هست آیا میشه برای تک ماده قرار داد ممنون میشم سریع جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عزیز
   برای فنی و حرفه ای مقداری متفاوت هست
   بهتر از مدرسه سوال کنید

 8. ناشناس می گوید

  سلام ببخشید من ریاضی پودمانی هنرستان رو افتادم با نمره یازده میتونم تک ماده استفاده کنم برای ترم اول یا باید حتما دوباره امتحان بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   باید از مدرسه بزرگسالان سوال کنید

 9. ناشناس می گوید

  سلام خسته نباشید بنده یه سوال داشتم.
  بنده برای دی ماه سه تا درس دارم، که باید بدم.
  یه سوال داشتم؟ بنده داخل دو درسی که می خواهم تک ماده کنم ۲.۲۵ و ۵.۵ گرفتم ولی نمره سالانه بالاتر از ۱۰ هست آیا شرایط تک ماده را دارد.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عذرخواهیم بابت تاخیر
   در صورتی که هنور به پاسخ دسترسی پیدا نکردید لطفا بفرمایید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه (مشاهده) می باشد. ::

X
[تام لند]