شرایط استفاده از تبصره و تک ماده در پایه دهم و یازدهم و دوازدهم چگونه است؟

شرایط قبولی و تک ماده در امتحانات داخلی و نهایی متوسطه دوم

شرایط قبولی و استفاده از تبصره و تک ماده دهم و یازدهم و دوازدهم

پی سی کنکور : گاهی اوقات شرایطی به وجود می آید که دانش آموز نمی تواند در امتحانات نهایی و پایان ترم نمره قبولی را کسب کند، و معمولا دانش آموزان در این موارد به دنبال جزئیات بیشتری از قوانین تبصره و تک ماده هستند،به همین دلیل قصد داریم تا در این مطلب شرایط استفاده از تبصره و تک ماده برای دنش آموزان پایه دهم ،یازدهم و دوازدهم را توضیح دهیم.

بر اساس آئین نامه آموزش دوره دوم متوسطه روزانه، این طرح فرصتی مناسب برای دانش آموزانی است که در ایام امتحانات بنا بر عللی چون بیماری شرایط مناسبی برای امتحان دادن نداشته و مطابق ضوابط برای آن‌ها تبصره صادر شده است.

نمره حد نصاب قبولی در دروس متوسطه دوم چقدر است ؟

حد نصاب قبولی در هر درس ۱۰ و در دروس شایستگی های فنی و غیر فنی شاخه فنی و حرفه ای ۱۲ است. در شاخه کاردانش، تعیین نصاب قبولی در استاندارد مهارت در بخش نظری و عملی به عهده دستگاه متولی استاندارد مهارت، است.

 

شرایط قبولی در امتحانات پایه دوازدهم 

با توجه به اینکه در این مورد سوالات فراوانی وجود دارد،و هم چنین آیین نامه ها و بخشنامه ها هم  دارای ابهاماتی است،دو برداشت متفاوت را از شرایط قبولی و نحوه استفاده از تک ماده را خدمت شما عزیزان قرار می دهیم : 

برداشت اول به نقل از بخشنامه سال 95 و گفتگوی ایسنا با مدیرکل آموزش دوره دوم متوسطه :

 

– شرايط قبولی در امتحانات غير نهايی دوازدهم:

قانون ماده 69 : در امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش آموزی در هر یك از درس های غیرنهایی، قبول شناخته می شود که نمره سالانه وی در هر درس ، کمتر از نصاب قبولی (نمره 10) آن درس نباشد.

قانون ماده 70 : دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم، شرایط قبولی را در درس یا درس هایی احراز نکند یا  درسهایی از سالهای قبل وی باقیمانده باشد، میتواند در امتحانات همان درس یا درسها، در شهریورماه و دی ماه شرکت کند و در صورتی در هر درس، قبول شناخته میشود که نمره هر یك از آنها کمتر از نصاب قبولی نباشد.

نکته : در شاخه کاردانش، چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی، در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت (درسهای مهارتی) یا یکی از بخشهای آن نصاب قبولی را کسب نکند، لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده است، در شهریور و دیماه، شارکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول شناخته میشود وگواهینامه استاندارد مهارت، برای او صادر می شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

 

– شرايط قبولی در امتحانات نهايی دوازدهم :

قانون ماده 71 در امتحانات نهایی، دانش آموزی در هر یك از درس ها، قبول شناخته میشود که: 

الف) نمره امتحان نهایی وی در هر درس بدون ضریب، کمتر از 7 نباشد.

ب) نمره سالانه یا نمره دوره تابستانی وی در هر درس، کمتر از نصاب قبولی (نمره 10) نباشد.

نکته : در دروس غیرحضوری، کسب نمره نصاب قبولی (نمره 10) در امتحانات نهایی ملاک عام خواهد بود.

نکته : آن دسته از درسهای فنی و حرفهای که نصاب قبولی آنها 12 است، از شمول مفاد بند الف مستثنی بوده و دانش آموزان باید در امتحانات نهایی، نصاب قبولی را کسب کنند.

نکته : شرایط قبولی دانش آموزان در درسهای پایه دوازدهم مدارس استعدادهای درخشان، تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه خواهد بود.

 

شرایط استفاده از تک ماده : 

نمره سالانه باید بالای 10 باشد.

نمره برگه : 7 تا 9/75 باشد.

 


برداشت دوم ؛ به نقل از فایل منتشر شده توسط برخی از دبیران و مشاوران :

شرایط قبولی :

شرط اول : باید دانش آموز نمره سالانه 10 و بالاتر کسب کند.

شرط دوم :باید نمره برگه امتحانی 7 و بالاتر باشد.

مثال :

نمره سالانه : 10 و (بالاتر) ، برگه امتحانی : 7 و (بالاتر) در مجموع قبول

نمره سالانه : 10 و (بالاتر) ، برگه امتحانی : زیر 7  شرایط تبصره و تک ماده را دارد

بیشتر بخوانید  تنظیم خواب برای درس خواندن و کنکور

نمره سالانه : بین 7 تا 10 ، برگه امتحانی : – (سالانه ملاک است) شرایط تبصره و تک ماده را دارد

نمره سالانه : زیر 7 ، برگه امتحانی : زیر 7 در مجموع مردود

 

* بالاخره تکلیف چیست،باید طبق کدام قانون تک ماده عمل کرد؟

ما سعی کردیم هر دو برداشت و هر دو نسخه بخشنامه رسمی و غیر رسمی را منتشر کنیم، و معیار نیز تنها منابع آموزش و پرورش می باشد ، پس به همین دلیل پیشنهاد می کنیم حتما برای بررسی شرایط کسب تک ماده و ثبت درخواست اعمال تک ماده به مدرسه مراجعه کنید.

– نحوه محاسبه نمره سالانه چگونه است ؟

نمره سالانه

– شرايط قبولی در امتحانات دهم و یازدهم 

قانون ماده 67 : پس از امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش آموزی در هر یك از درس ها قبول شناخته میشود که نمره سالانه وی در هر درس، کمتر از نصاب قبولی(نمره 10) آن درس نباشد.

قانون ماده 68 : دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی را در درس یا درس ها احراز نکند، می تواند در امتحانات همان درس یا درس ها در شهریورماه شرکت کند و در صورتی در هریك از درس ها قبول شناخته میشود که نمره وی کمتر از نصاب قبولی نباشد.

نکته : اعلام نتیجه دانش آموزانی که بدون شرکت در دوره تابستانی، در نوبت امتحانی شهریورماه شرکت می کنند، صرفا بر مبنای 20 نمره امتحان پایانی خواهد بود.

نکته : در شاخه کاردانش، چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت یا یکی از بخشهای آن، نصاب قبولی را کسب نکند، لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده است، تا پایان شهریورماه همان سال شرکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول شناخته میشود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

 

– تا چند درس می توانیم از تبصره و تک ماده استفاده کنیم ؟

 • برای امتحانات داخلی هر دانش آموز دهم و یازدهم و دوازدهم می توانند در دو درس داخلی از تبصره و تک ماده استفاده کنند
 • برای امتحانات نهایی نیز هر دانش آموز پایه دهم و یازدهم و دوازدهم می توانند در دو درس از تبصره و تک ماده استفاده کننند.

 

– دانش آموز دهم و یازدهم و دوازدهم در چه صورتی فارغ التحصیل می شوند؟

قانون ماده ۸۲ – دانش آموزی فارغ التحصیل شناخته می شود که در همه واحدهای درسی دوره دوم متوسطه رشته مربوط، قبول شده باشد و معدل کل وی کمتر از ۱۰ نباشد

 

– اگر دانش آموزی نخواهد از تبصره و تک ماده استفاده کند باید چکار کند؟

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوال ؛ اگر دانش آموزی نخواهد از تبصره استفاده کند و مایل باشد در امتحانات شهریور ماه شرکت کند و نمره‌اش را ارتقا دهد باید چه کند؟ گفت: در آیین نامه پیش بینی شده که ولی دانش آموز می‌تواند مراجعه کند و درخواست کتبی بدهد تا دانش آموز در امتحان شهریور شرکت کند.

او ادامه داد: اگر نمره دانش آموز در شهریور بالاتر شد، جایگزین می‌شود و دانش آموز از این مزیت استفاده می‌کند، اما اگر نمره‌اش پایین‌تر شد، همان نمره قبلی که در سیستم داشت برایش منظور می‌شود.

منابع : آموزش و پرورش،ایسنا

ممکن است شما دوست داشته باشید
70 نظر
 1. محمد می گوید

  يه دنيا ممنون بابت اين مطلبتون نزديك به سه هفته هس شرايط قبولي رو تو اينترنت ميگردم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   خیلی خوشحالیم که با پی سی کنکور همراه هستید و مطب مورد پسندتون بوده

  2. negin می گوید

   دقیقا منم

   1. اشکان می گوید

    سلام عذر میخوام من شیمی زیر ۷ میشم اما نمره سالیانم میشه ۸.۵ .میخواستم بدونم میتونم از شرایط تک ماده استفاده کنم؟
    ممنون میشم سریع جواب بدید…

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام اشکان جان
     بله می توانید از تک ماده استفاده کنید

    2. Kia می گوید

     پس چرا من پارسال سال یازدهم با اینکه نمره سالانم ۹ شد و برگه ۸ونیم نزاشتن تبصره بزنم؟

  3. Amir Ali می گوید

   سلام ما اين شرايط تبصره و تك ماده رو ب كي بگيم يا خودشون حين دادن كارنامه تك ماده و تبصره رو جا ميدين؟

   1. پی سی کنکور می گوید

    امیر علی عزیز باید به مدرسه مراجعه کنید و از معاونت مدرسه پیگیر باشید

 2. رادین شهبازی می گوید

  سلام من امتحان شیمی امروز از رو پاسنخامه حساب کردم بین 7تا7/5میگرفتم با این شرایط قبول میشیم یا باید بره تبصره
  یه سوال دیگه بجز این ۴درس دیگه زیر ۱۰گرفتم دوتاشون زیر 7بقیه بالاتر بااین شرایط قبول میشیم یان؟؟باتشکر رادین شهبازی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رامین جان
   ابتدا نمره سالانه تون رو محاسبه کنید و بر اساس آن می توانید بدانید که قبول خواهید شد یا خیر

 3. امیرحسین می گوید

  سلام. من پایه دوازدهم تجربی هستم در دوتا درس ریاضی و فیزیک ۵ گرفتم خب مجموع نمره سالانه ریاضیم میشه ۸.۲۵ و فیزیک هم میشه ۹.۵ آیا میتونم از تبصره برای هر دوتا درس استفpاده کنم و قبول بشم؟؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر حسین جان
   بله می توانید از تک ماده یا تبصره استفاده کنید،برای اطمینان بیشتر می توانید از مدرسه سوال کنید

 4. شادمهر جوهریان می گوید

  باسلام وقت بخیر من تو امتحان ریاضی تو برگه ۶بردم بعدش نمره سالیانه ام شد ۱۰/۷۰آیا میره تبصره یابدون تبصره قبولم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شادمهر جان
   می توانید از تک ماده استفاده کنید

 5. آیدا مظفری می گوید

  سلام اگه نمره شیمی ۷شه قبول میشیم نمره سالیانه ام بالا ۱۰باشه یامیره تبصره

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آیدا خانم گرامی
   لطفا مجددا به مثال های زده شده در متن بالا توجه کنید ،بله قبول هستید ،برای بررسی بیشتر می توانید از مدرسه پیگیر باشید

 6. مجید می گوید

  سلام من نمره برگه شیمی ام ۷شد ولی نمره سالیانه ام ۱۰به بالا شد آیا قبولم یاباید بره تبصره؟

 7. نیما می گوید

  سلام وقتتون بخیر من پایه دوازدهم هستم
  امتحان شیمی رو زیرهفت شدم و جمع نمره سالانه هم کتراز هفته که مردود میشم ‌باید شهریور امتحان بدم
  میخواستم بگم اگه شهریور قبول بشم میتونم ثبت نام کنم برای دانشگاه دوره مهرماه یا میره واسه بهمن ها؟؟
  ممنون ازراهنماییتون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نیما جان
   شما شهریور فارغ التحصیل بشید،از مهرماه میتونید پذیرش بشید

 8. نیما می گوید

  جسارتا
  دوتادرس تخصصی نهایی ودودرس عمومی نهایی رومیشه تک ماده زد؟
  اگه جمع نمره سالانه بالای هفت باشه
  واقعا ممنون به نظر من بهترین سایت موجودرودارید

  1. پی سی کنکور می گوید

   خوشحالیم نیما جان که با پی سی کنکور همراه هستید
   همونطور که در متن بالا گفته شده نهایتاً در دو درس نهایی(عمومی یا تخصصی) و دو درس داخلی می توان از تک ماده استفاده کرد ،برای بررسی یشتر می توانید از طریق مدرسه پیگیر باشید

 9. علی می گوید

  سلام چندتادروس نهایی تخصصی وعمومی رامی توان تک ماده زد؟

 10. علی می گوید

  سلام چند درس تخصصی نهایی ‌وچند درس عمومی نهایی رامیتوان تک ماده زد
  لطفا راهنماییم کنید ممنونم

  1. پی سی کنکور می گوید

   علی جان همونطور که گفته شده شما می توانید در دو درس نهایی و دو درس داخلی از تک ماده استفاده کنید

   1. nima می گوید

    سلام
    من از اموزش و پرورش پرسيدم گفتن كه اگر توى پايه دوازدهم نمره سالانت بالاى ده شه قبول هستى ، حتى اگر نمره برگه نهايت پايين ٧ باشه .
    و گفتن فقط نمره سالانه مهم هست

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام نیما جان
     ممنون از کامنت شما،به هر حال این مطلب بر اساس همون بخشنامه تهیه شده ،و طبیعتا مسئولان آموزش و پرورش بیشتر آگاه تر هستند

 11. حسن می گوید

  سلام شبتون بخیر
  چند درس نهایی تخصصی ‌نهایی عمومی رو میشه تک ماده زد؟
  ممنون واسه سایت خوبتون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   همانطوری که گفته شده در دو درس نهایی چه عمومی و چه تخصصی از تک ماده استفاده کرد برای اطلاعات بیشتر از طریق مدرسه پیگیر باشید

 12. امیرعلی می گوید

  سلام. من پایه دوزادهم تجربی هستم نمره ورقه شیمی شده ۴ و نمره ورقه فیزیکم شده ۵ ؛بعدش نمره سالانه فیزیکم میاد ۹ و نمره سالانه شیمی میاد ۸ . آیا میشه از تبصره واسه هر دوتا کتاب استفاده کنم و قبول بشم یا فقط یکیش رو میتونم تبصره کنم؟؟؟؟؟؟؟

 13. محمدعلی می گوید

  سلام. من پایه دوازدهم تجربی هستم در امتحان نهایی ورقه ریاضیم شده ۵ و نمره ورقه شیمی هم شده ۶ بعدش نمره سالانه ریاضیم میشه ۸ و نمره سالانه شیمی هم میشه ۹. آیا میتونم از تبصره برای قبول شدن واسه هر دوتا درس استفاده کنم یا فقط یکیش رو میتونم با تبصره قبول بشم؟؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد علی جان
   بله می توانید از تک ماده استفاده کنید

 14. عرشیا می گوید

  اگه در دو تا درس نهایی مثلا زیست شناسی و زبان انگلیسی ورقه زیر هفت بگیریم ولی نمره سالانه واسه هر دوتاش بالای ۷ تا ۹/٧۵ بیاد میشه از تبصره استفاده کرد؟؟؟ آیا میشه هر دوتا کتاب رو با تبصره قبول شد؟؟؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عرشیا جان
   بله امکانش هست

 15. زهرا می گوید

  سلام
  پس ضریب هر درس در کارنامه در نمره سالانه تاثیر نداره ؟ مثلا سلامت و بهداشت و حسابان در نوبت دوم هر دو تاشون در ۴ ضرب میشن ؟ پس ضریب های هر درس با هم فرق داره به چه علته ؟؟؟؟؟

  1. Ali Gh می گوید

   برای حساب کردن نمره سالانه هر درس
   نمره برگه ترم دوم ضرب در۴میشه
   ولی برای محاسبه معدل کل نمره سالانه هر درس در تعداد واحدش ضرب میشه ک برای بهداشت ۲هست
   و تقسیم بر کل ضرایب

 16. Ali Gh می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید من دوازدهم هستم و یه سوال دارم
  من نمره برگه ی نهایی درس شیمیم ۸میشه و نمره سالانه م ۹/۶۲
  آیا میتونم از تبصره استفاده کنم یا باید شهریور امتحان بدم؟؟؟
  لطفا راهنماییم کنید ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   بله می توانید از تک ماده استفاده کنید

 17. حسین می گوید

  تک ماده با تبصره چ فرقی داره

 18. محمد می گوید

  سلام
  من يازدهم هستم
  امتحان نوبت دوم هندسه تو برگه ٨/٢٥ ميشم مستمر و نوبت اول بالا ١٥ شدم قبول ميشم يا بايد شهريور بيام.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   توضیحات زیاد واضح نبود ولی در کل با توجه به شرایطتتون اگر نمره هر دو مستمرتون 15 ،نمره نوبت اول بالای 10 ،نمره نوبت دوم 8/25 بله قبول خواهید شد

   1. مونا می گوید

    سلام ، ایا تک ماده توی پذیرش دانشگاه مشکل ایجاد میکنه?!

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام مونا خانم گرامی
     خیر مشکلی پیش نمیاد

 19. MohammadReza.R می گوید

  سلام
  خسته نباشید
  گفتید برای قبولی باید نمره برگه بالای 7 و نمره سالانه 10 به بالا باشه و معدل کمتر از 10 نباشه
  می خواستم بدونم این قانون فقط برای دو درس نهایی هست یا بالای دو درس نهایی هم هست؟
  یه سوال دیگه هم اینه که قبولی نمره سالانه بدون تک ماده هست یا نه

  1. پی سی کنکور می گوید

   ببینید محمدرضا جان
   شما می توانید برای دو درس نهایی و دو درس داخلی دوره متوسطه از تک ماده استفاده کنید
   در مورد سوال دوم هم واضح متوجه نشدیم،طبق فرمول داده شده در مطلب می توانید نمره سالانه را محاسبه کنید،با نمره سالانه بالای 10 قبول خواهید شد،و با نمره سالانه بی 7 تا 9/75 می توانید از تک ماده استفاده کنید

   1. MohammadReza.R می گوید

    متشکرم
    الآن نمره برگه سه درس من بالای 7 و نمره سالانه یکی از اونا 10 و بقیه بالای 10 هستن
    یعنی این سه درس رو بدون تک ماده قبول شدم؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     بله طبق این توضیحات باید قبول بشید،برای اطمینان بیشتر می توانید با مدرسه نیز مشورت کنید
     موفق باشید

     1. MohammadReza.R می گوید

      متشکرم

 20. ماهان می گوید

  سلام خوبید؟
  من درس هندسرو ۴ میشم ولی نمره سالانم ۷.۵ میشه.میتونم تک ماده کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ماهان جان
   بله طبق بخشنامه شما می توانید،اما بهتره برای بررسی و اطمینان حتما از طریق مدرسه نیز پیگیر باشید

 21. افشین می گوید

  سلام تک ماده در دو درس نهایی و دو درس غیرنهایی فقط مربوط به دوازدهم میشه یعنی اگه در پایه های قبلی از تک ماده استفاده شده باشه این امکان هست که در پایه دوازدهم هم استفاده کنی .یا این شرایط رو بلا‌مانع دوازدهم داره

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام افشین جان
   به احتمال خیلی زیاد شما در کل دوره متوسط (دهم و یازدهم و دوازدهم) دو بار در امتحانات نهایی و دو بارهم در امتحانات داخلی می توانید استفاده کنید،پیشنهاد می کنیم برای اطلاعات بیشتر حتما با مدرسه در ارتباط باشید

 22. حسین م می گوید

  سلام در رشته ریاضی فیزیک اگه توی امتحان فیزیک نهایی دوازدهم تو برگه 6 بشی و نمره سالانه هم 8 بشه میشه از تبصره و تک ماده استفاده کرد؟

 23. حسین مرادی می گوید

  سلام در رشته ریاضی فیزیک اگه توی امتحان فیزیک نهایی دوازدهم تو برگه 6 بشی و نمره سالانه هم 8 بشه میشه از تبصره و تک ماده استفاده کرد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   بله می توانید از تک ماده استفاده کنید،پیشنهاد می کنیم با مدرسه نیز مشورت کنید

 24. علی می گوید

  سلام ببخشید…… نمره قبولی امتحان دوازدهم انسانی۷هست؟ببخشید من تو دو درس بالای۷میشم که مستمر بیست هست ترم اولم هم بالای۱۵.قبولم؟؟؟و تو امتحان ریاضی اگه زیر۷باشم ولی نمره سالیانم۹بیاد و مستمرم۲۰باشه چی؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   1- در مورد سوال اولتون بله و باید نمره سالانه تون هم بالای ده باشه
   2- طبق فرمول محاسبه کنید
   (نمره مستمر نوبت اول+نمره مستمر نوبت دوم+نمره امتحان نوبت اول*2+نمره امتحان نوبت دوم*4 =نتیجه تقسیم بر 8=نمره سالانه)
   علامت * به معنی ضرب می باشد
   (با کسب نمره سالانه : بین 7 تا 10 می توانید از تک ماده استفاده کنید)

 25. محمد می گوید

  اگه نمره دوازدهم انسانی توریاضی۲.۵باشه مستمربیست و نمره ترم اولمم۱۲….نمره سالیانه چنده و اخر چی میشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   در کامنت قبلی پاسخ داده شد

 26. رضا می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید من ورقه فیزیک 3 میگیرم نمره سالانه هم 8 میاد شرایط تبصره رو دارم یا مردود میشم؟ ممنون میشم اگه جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رضا جان
   با توجه به توضیحات می توانید از تبصره استفاده کنید،برای بررسی بیشتر حتما از طریق مدرسه پیگیر باشید

 27. سعید قنبری می گوید

  سلام من یه درس نهایی میفتم آیا خود آموزش و پرورش تک ماده رو انجام میده و کارنامه ام ثبت میشه از تک ماده استفاده شده و قبولی خرداد بهم‌میده؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سعید جان
   برای جواب این سول بهتره حتما به مدرسه مراجعه کنی

 28. علیرضا می گوید

  سلام
  اگه بیشتر از ۲ درس نهایی رو مردود شیم میتونیم دو تاش رو تک ماده بزنیم دو تای دیگه رو شهریور امتحان بدیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علیرضا جان
   شما برای دو درس نهایی در صورت داشتن شرایط می توانید از تک ماده استفاده کنید،و اگر درسی رو هم مردود شدین در شهریور می توانید آن را پاس کنید

 29. حسین می گوید

  سلام من پایه دوازدهم تجربی هستم نمره سالانه ریاضی ام 11.5 و رو برگه 8.5 شدم به نظرتون قبول میشیم یا نه یا باید از تبصره استفاده کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسبن جان
   بله قبول هستید

 30. مهدی می گوید

  سلام
  من ریاضی انسانی رو زیر ۷/ میگرم و نمره مستمره هم ۱۸
  آیا میتونم تک ماده بزنم ؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   با توجه به فرمول می توانید نمره سالانه را محاسبه کنید
   (نمره مستمر اول+نمره مستمر دوم+نمره برگه امتحان نوبت اول*2+نمره بگره امتحان نوبت دوم*4 = تقسیم بر 8 = نمره سالانه)

 31. رضا می گوید

  سلام من هندسه 4 شدم جمع سالانه من 12 میشه میتونم تک ماده استفاده کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رضا جان
   با توجه به توضیحات بله می توانید،ولی پیشنهاد می کنیم حتما از طریق مدرسه نیز پیگیر باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم !
+ +