مشاوره کنکور idnovin

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 99 دوازدهم

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 99

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 99 دوازدهم
دانلود امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 99

پی سی کنکور : این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم خرداد ماه 98 می پردازد،تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی خرداد 99 با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.

در حاضر این مطلب به صورت آزمایشی منتشر شده و با شروع امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 99 بروز رسانی می شود.

امتحان نهایی پایه دوازدهم در خرداد 99 یکی از مهم ترین آزمون های قبل از برگزاری کنکور سراسری 99 است که برای تمام رشته های نظری ریاضی، تجربی و انسانی به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود و این نمرات نقش بسیار مهمی در کنکور پیش رو و هم چنین در کنکور سال های آینده دارد،پس لازم است دانش آموزان سعی کنند تا در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید ،م چنین می توانید برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی خرداد 99 ،  نمونه سوالات نهایی دوره های قبل و بارم بندی پایه دوازدهم نیز دیدن کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم خرداد ماه ۹۹ شامل :

1- سوالات امتحان نهایی خرداد 99 دوازدهم

2- پاسخنامه و جواب امتحان نهایی خرداد 99 دوازدهم

* تذکر مهم و راهنمایی : سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از برگزاری و انتشار آن توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد،روی لینک کمکی کلیک کنید.

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 17 خرداد 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی خرداد 99  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادیان الهی دوازدهم انسانی خرداد 99   لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادیان الهی (رشته معارف اسلامی) خرداد 99   لینک کمکی

 

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (ارامنه)  لینک کمکی

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت زرتشتي)   لینک کمکی

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت كليمي)  لینک کمکی

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت آشوري) لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 18 خرداد 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی خرداد 99   لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی (رشته معارف اسلامی) خرداد 99   لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 19 خرداد 99 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی خرداد 99 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی خرداد 99  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 20 خرداد 99 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 21 خرداد 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی خرداد 99  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 24 خرداد 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی و رشته معارف خرداد 99 فلسفه چاپ 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی و رشته معارف خرداد 99 فلسفه چاپ 97  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 25 خرداد 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی خرداد 99  | لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 26 خرداد 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم علوم معارف خرداد 99  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 27 خرداد 99 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی خرداد 99   لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 31 خرداد 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی اختصاصی دوازدهم انسانی خرداد 99 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ اختصاصی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99 لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 1 تیر 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی خرداد 99 لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 2 تیر 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی خرداد 99 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99 لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 3 تیر 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم ریاضی خرداد 99 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم تجربی خرداد 99 لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 4 تیر 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99 لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 5 تیر 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم تجربی خرداد 99  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم خرداد 99 (ویژه ناشنویان تمام رشته ها)  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فرانسه دوازدهم خرداد 99 (تمام رشته ها) لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان آلمانی دوازدهم خرداد 99 (تمام رشته ها) لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 7 تیر 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم انسانی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 8 تیر 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی خرداد 99  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 9 تیر 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 10 تیر 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 11 تیر 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول و عقاید دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 14 تیر 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی خرداد 99  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 15 تیر 99

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی خرداد 99  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99  لینک کمکی

 

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=14255

ممکن است شما دوست داشته باشید
2 نظر
 1. یاسین می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید شبه نهایی نمیزارید واسه 99؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام یاسین جان
   بهترین روش استفاده از نمونه سوالات دوره های قبل هست
   https://p30konkor.com/category/file-amozeshi/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/davazdahom-nahai/

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*