تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 99 دوازدهم

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم شهریور 99

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 99 دوازدهم
جواب امتحان نهایی شهریور 99 دوازدهم

پی سی کنکور : این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم شهریور 99 می پردازد، تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی شهریور دوازدهم ۹۹ با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی مدارس روزانه و بزرگسالان همراه باشیم.

امتحان نهایی پایه دوازدهم در شهریور 99 برای تمام رشته های نظری ریاضی، تجربی و انسانی به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود و این نمرات نقش بسیار مهمی در کنکور پیش رو و هم چنین در کنکور سال های آینده دارد،پس لازم است دانش آموزان سعی کنند تا در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید. برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی شهریور 99 ،  نمونه سوالات نهایی دوره های قبل دیدن کنید.

هم چنین می توانید برای اطلاع از بارم و ارزش هر فصل در امتحان، روی بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی |بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم شهریور ماه ۹۹ شامل :

1- سوالات امتحان نهایی شهریور 99 دوازدهم

2- پاسخنامه و جواب امتحان نهایی شهریور 99 دوازدهم

* تذکر مهم و راهنمایی : سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از برگزاری و انتشار آن توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد،روی لینک کمکی کلیک کنید.

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 22 مرداد 99

سوالات امتحان نهایی دینی پایه دوازدهم (شهریور 99) اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی (رشته معارف اسلامی) شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

 

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (ارامنه) روزانه | بزرگسالان

*دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت زرتشتی) روزانه | بزرگسالان

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت كليمی) روزانه | بزرگسالان

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت آشوری) روزانه | بزرگسالان

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 23 مرداد 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 23 مرداد اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ اختصاصی دوازدهم معارف اسلامی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 25 مرداد 99 

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 25 مرداد اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی اختصاصی دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم معارف اسلامی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 26 مرداد 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 26 مرداد اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول و عقاید دوازدهم معارف اسلامی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 27 مرداد 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 27 مرداد اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف اسلامی شهریور 99  (روزانه) | بزرگسالان

 

بیشتر بخوانید : سوالات امتحان نهایی خرداد 1400

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 28 مرداد 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 28 مرداد اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف اسلامی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 2 شهریور 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 2 شهریور اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف اسلامی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 4 شهریور 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 4 شهریور اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف شهریور 99 (روزانه) بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 5 شهریور 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 5 شهریور اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 11 شهریور 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 11 شهریور اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی شهریور 99  (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 13 شهریور 99

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 13 شهریور اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم تجربی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم انسانی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی معارف ریاضی شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم شهریور 99 ویژه ناشنوایان (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فرانسه دوازدهم شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان آلمانی دوازدهم شهریور 99 (روزانه) | بزرگسالان

 

 

ساعت و تاریخ امتحان

دانلود سوالات نهایی دوازدهم شهریور 99

ریاضی فیزیکعلوم تجربیادبیات و علوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
چهارشنبه 99/5/22تعلیمات دینی و قرآن 3 روزانه / بزرگسالانتعلیمات دینی و قرآن 3 روزانه / بزرگسالانتعلیمات دینی و قرآن 3 روزانه / بزرگسالاناصول عقاید 3 روزانه / بزرگسالان
پنج شنبه 99/5/23عربی زبان قرآن 3 روزانه / بزرگسالانعربی زبان قرآن 3 روزانه / بزرگسالانتاریخ 3 روزانه /بزرگسالانتاریخ 3 تخصصی روزانه / بزرگسالان
شنبه 99/5/25فیزیک 3 ریاضی روزانه / بزرگسالانفیزیک 3 تجربی روزانه / بزرگسالانعربی 3 ویژه انسانی روزانه / بزرگسالانعربی 3 تخصصی روزانه / بزرگسالان
یکشنبه 99/5/26علوم اجتماعی روزانه / بزرگسالانعلوم اجتماعی روزانه / بزرگسالانجغرافیا 3 روزانه / بزرگسالاناصول عقاید 3 روزانه / بزرگسالان
دوشنبه 99/5/27سلامت و بهداشت روزانه / بزرگسالانسلامت و بهداشت روزانه / بزرگسالانسلامت و بهداشت روزانه / بزرگسالانسلامت و بهداشت روزانه / بزرگسالان
سه شنبه 99/5/28هندسه 3 روزانه / بزرگسالان——-جامعه شناسی 3 روزانه / بزرگسالاناحکام 3 روزانه / بزرگسالان
یکشنبه 99/6/2شیمی 3 روزانه / بزرگسالانشیمی 3 روزانه / بزرگسالانفلسفه 2 روزانه / بزرگسالانفلسفه 2 روزانه / بزرگسالان
سه شنبه 99/6/4ریاضیات گسسته روزانه / بزرگسالانریاضی 3 روزانه / بزرگسالانریاضی و آمار 3 روزانه / بزرگسالانریاضی و آمار 3 روزانه / بزرگسالان
چهارشنبه 99/6/5فارسی 3 روزانه / بزرگسالانفارسی 3 روزانه / بزرگسالانفارسی 3 روزانه / بزرگسالانفارسی 3 روزانه / بزرگسالان
سه شنبه 99/6/11حسابان 2 روزانه / بزرگسالانزیست شناسی 3 / بزرگسالانعلوم و فنون ادبی 3 روزانه  / بزرگسالانعلوم و فنون ادبی 3 روزانه  / بزرگسالان
پنج شنبه 99/6/13زبان خارجی 3 روزانه / بزرگسالانزبان خارجی 3 روزانه / بزرگسالانزبان خارجی 3 روزانه / بزرگسالانزبان خارجی 3 روزانه / بزرگسالان

 

 

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=16390

ممکن است شما دوست داشته باشید
100 نظر
 1. amir می گوید

  اگ شهریور دوتا تک مادمونو بندازیم دی ماهم میتونیم بندازیم دوباره؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   یه محدودیت داره که اگر اون حدنصاب تعداد تک ماده رو رعایت کنید می توانید برای هر دوم ترم تک ماده داشته باشید

 2. فاطمه می گوید

  امتحان نهایی جغرافیا دی ماه ۹۹چند بگیریم قبولیم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   احتمالا بالای 7 بگیرید شانس قبولی دارید

 3. بهار می گوید

  سلام ببخشید امتحان نهایی شهریور ماه
  بزرگسالان با روزانه فرق داشت؟؟

  1. admin04 می گوید

   سلام بهار خانم گرامی
   بله همین طوره دو نسخه بوده

 4. ناشناس می گوید

  من شیمی شهریور افتادم دی میتونم امتهان دهم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عزیز
   بله می توانید

 5. الهه می گوید

  امتحان شهریور چند بگیریم قبولیم؟

 6. الهه می گوید

  لطفا جوابمو بدید خیلی ضروریه

  1. پی سی کنکور می گوید

   لطفا صبور باشید
   باور کنید سوالات خیلی زیاده و فقط سوال شما نیست

 7. الهه می گوید

  پس امتحان شهریور از چه نمره ای به بالا پاس میشی ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام الهه خانم گرامی
   نمره سالیانه رو باید محاسبه کنید :
   https://p30konkor.com/?p=2095

 8. الهه می گوید

  سلام میگم امتحان شهریور حتما باید ده بگیری که پاس بشی ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام الهه خانم گرامی
   تا جایی که ما اطلاع داریم خیر

 9. Ali می گوید

  سلام چرا زیست شهریور ۹۹را نمی گذارید؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   زیست شناسی که قرار داده شده!

 10. رویا می گوید

  کدوم نمره سالیانه رو باید حساب کنیم اگه بگید یه دنیا ممنون میشم

  1. پی سی کنکور می گوید

   همین مطلبی زیر رو بررسی کنید داخلش هست رویا خانم گرامی :
   https://p30konkor.com/?p=2095

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]