مرور رده

روز شمار کنکور

روز شمار کنکور سراسری مشخص می کند که که داوطلبان تا زمان برگزاری کنکور چقدر مهلت دارند و هم می تواند برای داوطلبان جنبه انگیزشی و تلنگری نیز برای ادامه پر قدرت مسیر کنکوری باشد

هم چنین می توانید از سایر موضوعات مرتبط دیدن کنید

X
[تام لند]