تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

بارم بندی امتحانات دهم 99-1400 (تجربی+ریاضی+انسانی)

بارم بندی امتحانات دهم 99-1400
بارم بندی دروس دهم تجربی انسانی نوبت اول و نوبت دوم

پی سی کنکور : در این مطلب برای دانش آموزان پایه دهم و داوطلبان متفرقه و بزرگسالان بارم بندی امتحانات دهم تجربی، ریاضی و انسانی 99-1400 را برای دروس مختلف را آماده کرده ایم. بر اساس این بارم بندی می توانید به اهمیت هر فصل در طراحی سوالات امتحانی نوبت اول و دوم پی ببرید و برنامه مطالعه ای خود را نیز بر این اساس تنظیم کنید.

با توجه به وجود کرونا در سطح کشور و تقسیم بندی مناطق به چند منطقه،آموزش و پرورش نیز بر همین اساس بارم بندی امتحانات پایه دهم ۹۹ را مخصوص مناطق عادی، مناطق زرد، مناطق قرمز تهیه کرده است،که هر کدام دارای تفاوت های خاص خود است.

توجه : در چند وقت اخیر مجددا بارم بندی تغییراتی داشته است، لطفا جدیدترین نسخه بارم بندی 1400 را در انتهای مطلب دانلود کنید. برای مشاهده لیست حذفیات امتحانات دهم از مطلب ( حذفیات امتحان نهایی ۱۴۰۰ ) دیدن کنید.

قبل از مشاهده چند نکته :

– سعی شده جهت جلوگیری از طولانی شدن مطلب،فقط اصل بارم بندی نوبت دوم و در صورت امکان نوبت اول بدون توضیحات اضافی درج شود.

– نحوه بودجه بندی و بارم بندی نمره مستمر هر درس را در فایل pdf بارم بندی انتهای مطلب دانلود و بررسی کنید.

– در ادامه توضیحات بارم بندی را بر اساس مناطق عادی می بینید، بارم بندی مناطق زرد و قرمز را در انتهای مطلب دانلود کنید.

– بارم بندی ادبیات فارسی دهم

بارم بندی امتحان ادبیات فارسی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان ادبیات فارسی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ادبیات فارسی دهم دی خرداد شهریور

– بارم بندی عربی دهم تجربی و ریاضی

بارم بندی امتحان عربی بان قرآن دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان عربی زبان قرآن دهم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی عربی ریاضی و تجربی دهم
بارم بندی نوبت اول عربی پایه دهم

 

بارم بندی عربی ریاضی و تجربی دهم نوبت دوم
بارم بندی نوبت اول عربی پایه دهم نوبت دوم

– بارم بندی عربی دهم انسانی

بارم بندی عربی انسانی دهم نوبت دوم
بارم بندی نوبت دوم عربی پایه دهم انسانی نوبت دوم

– بارم بندی دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی (به جز انسانی)

بارم بندی امتحان دین و زندگی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان دین و زندگی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی دین و زندگی دهم انسانی

 

بارم بندی امتحان دین و زندگی دهم انسانی

بارم بندی دین و زندگی انسانی دهم دی خرداد شهریور


– بارم بندی زبان انگلیسی دهم

بارم بندی امتحان زبان انگلیسی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان زبان انگلیسی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

 

آزمون پایانی : آزمون های پایانی اول و دوم شامل موارد زیر است (به جز نوبت دوم پایه دوازدهم ):
(4 نمره )Speaking

-تک گویی (MONOLOG) از دانش آموزان خواسته می شود در مورد موضوع (THEME) درس های خوانده شده، مطالبی را به صورت تک نفره بازگو نمایند. – گفتگو (DIALOG در این بخش مكالماتی بین دانش آموز و معلم و یا دو یا چند دانش آموز در حیطه موضوعات کتاب صورت می گیرد.

ایفای نقش (ROLE PLAY):
در این بخش از آزمون، به هر یک از دانش آموزان ششی مرتبط، شبیه به بخش مکالمه اول کتاب با کار گروهي (PAIRWORKS) بخش WHAT YOU LEARNED ارائه می گردد و دانش آموزان به صورت دو یا چند نفره به ایفای نقش می پردازند. هدف از این بخش به هیچ وجه حفظ عين مكالمات با عبارات کتاب نیت و دانش آموزان می بایست به تولید خلاقانه بپردازند
مصاحبه (INTERVIEW): در این بخش در گرامی، پرسش هایی را در قالب مصاحبه از دانش آموزان مطرح می کند و دانش آموزان با توجه به اطلاعات به سؤالات ایشان پاسخ می دهند.

(4 نمره)Listening
سه متن در حد مطالب کتاب و در سطح معلومات دانش آموزان به صورت پخش فایل صوتی در کلاس درس صورت می گیرد. سئوالات ، مشابه تمرین های موجود در بخشهای شنیداری کتاب است.

(4 نمره)Reading
در این بخش دو متن در سطح معلومات دانش آموزان و مطالب کتاب درسی ارائه می گردد. پرسشها ، شبیه به موارد مطرح شده در کتاب های دانش آموز و کار می باشد.

(4 نمره) Waiting
تمرینات موجود در کتاب کار و کتاب دانش آموز می تواند به عنوان الگوی سئوال مورد استفاده قرار گیرد.

(۲ نمره) Grammar
use – meaning – form مورد در این بخش نیز نمونه سئوالات موجود در کتاب دانش آموز و کار در سه سطح استفاده خواهد بود.

(۲نمره)Vocabulary
در این بخش نمونه سئوالات موجود در کتاب دانش آموز و کار می تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد

 

• برای نیمسال دوم، یک سوم از مجموع نمرات نمره به نیمه ابتدائی کتاب و دو سوم آن به نیمه دوم کتاب اختصاص می یابد.

• آزمون نوبت اول پایه دوازدهم تا پایان قسمت گرامر درس دو است.

توجه: بخش های Speaking و listening آزمون پایانی ( مجموعة 8 نمره از بیست) یک تا دو هفته پیش از آغاز امتحانات پایانی هر نیمسال برگزار می گردد. مابقی آزمون (۱۲ نمره) در روز امتحان پایانی برگزار خواهد شد. اکیدا توصیه می گردد که بخش صحبت کردن توسط دبیر محترم ضبط و جهت حفظ مستندات، لوح فشرده آن به مدیر واحد آموزشی تحویل گردد.

بخش گوش دادن به صورت مکتوب و با پخش فایل صوتی به صورت کلاسی برگزار میشود. لازم است برگه بخش گوش دادن به برگه امتحان پایانی الصاق و فایل صوتی مربوطه در قالب لوح فشرده به مدیر واحد آموزشی تحویل گردد. – برای تسهیل در طراحی سؤال مهارت های نوشتاری و خوانداری دوازده نمره ای، این آزمون از ۲۴ نمره طراحی و نمره نهائی تقسیم بر دو می گردد.

– بارم بندی فیزیک تجربی دهم

بارم بندی امتحان فیزیک تجربی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان فیزیک دهم تجربی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی فیزیک تجربی دهم دی خرداد شهریور

– بارم بندی فیزیک ریاضی دهم

بارم بندی امتحان فیزیک ریاضی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی فیزیک ریاضی دهم دی خرداد شهریور

 

– بارم بندی شیمی دهم

بارم بندی امتحان شیمی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان شیمی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی شیمی دهم نوبت اول و دوم
بارم بندی امتحانات نوبت اول و دوم شیمی دهم ریاضی و تجربی

– بارم بندی زیست شناسی دهم

بارم بندی امتحان زیست دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان زیست دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی زیست شناسی دهم دی خرداد شهریور

– بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم 

بارم بندی امتحان ریاضی و آمار انسانی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان ریاضی و آمار انسانی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم دی خرداد شهریور

– بارم بندی ریاضی دهم تجربی و ریاضی

بارم بندی امتحان ریاضی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان ریاضی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ریاضی دهم تجربی و ریاضی دی خرداد شهریور

– بارم بندی هندسه دهم 

بارم بندی امتحان هندسه دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان هندسه دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی هندسه دهم ریاضی دی خرداد شهریور

– بارم بندی منطق دهم 

بارم بندی امتحان منطق دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان منطق دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی منطق دهم 

 

– بارم بندی اقتصاد دهم 

بارم بندی امتحان اقتصاد دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان اقتصاد دهم نوبت دوم خرداد ، شهریور ، دی

بارم بندی اقتصاد دهم نوبت اول و دوم
بارم بندی امتحان نوبت اول و دوم اقتصاد دهم

 

– بارم بندی جامعه شناسی دهم 

بارم بندی امتحان جامعه شناسی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان جامعه شناسی دهم نوبت دوم خرداد ، شهریور ، دی

بارم بندی جامعه شناسی دهم انسانی دی خرداد شهریور

– دانلود pdf بارم بندی دهم تجربی ریاضی انسانی

دانلود بارم بندی دروس امتحانات دهم 1400 – 99 (مناطق عادی)

دانلود بارم بندی دروس امتحانات دهم 1400 – 99 (مناطق زرد)

دانلود بارم بندی دروس امتحانات دهم 1400 – 99 (مناطق قرمز)

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=7881

ممکن است شما دوست داشته باشید
6 نظر
 1. رضا می گوید

  سلام

  1. پی سی کنکور می گوید

   علیک سلام
   لطفا در روزهای آینده به سایت مجددا سر بزنید تا نسخه جدید رو دانلود کنید

 2. مهدی می گوید

  با سلام
  لطفا علوم و فنون دهم انسانی رو هم قرار میدید.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   پی دی اف رو انتهای مطلب دانلود کنید،بارم بندی علوم و فنون هم درج شده داخلش

 3. نیما می گوید

  سلام به سایت خوب شما.می خواستم ببینم تا چه اندازه این بارم بندیها معتبر هستند .اخه نوشتین فقط ۳نمره از فصل ۲ فیزیک دهم میاد.من هم اون فصل رو بلد نیستم.یعنی اگر اون فصل رو نخونم، نمره خوبی میگیرم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نیما جان
   این بارم بندی رسما توسط آموزش و پرورش منتشر شده، و اینکه تا چه حد این بارم بندی توسط خود طراحان سوالات رعایت بشه باز برمیگرده به خود آموزش و پرورش

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]