تام لندپرشتام لندتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

دانلود سوالات کنکور تجربی 98 با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود کنکور تجربی 98

دانلود سوالات کنکور تجربی 98

پی سی کنکور : در این مطلب برای شما کاربران عزیز پی سی کنکور، سوالات کنکور 98 تجربی نظام قدیم و نظام جدید را پس از انتشار بررسی خواهیم کرد. کنکور گروه علوم تجربی با شرکت تعداد ۶۳۷ هزار و ۹۴ همراه بوده است که شامل 400 هزار داوطلب زن و 237 هزار داوطلب مرد می باشد.

دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی کنکور تجربی 98 داخل کشور ، ساعاتی پس از برگزاری از طریق سازمان سنجش منتشر می شود و هم چنین دفترچه سوالات کنکور تجربی خارج از کشور نیز سه روز بعد از برگزاری آن منتشر خواهد شد.

زمان انتشار کلید پاسخنامه کنکور تجربی 98 هنوز کاملا مشخص نشده است ولی با توجه به سال های گذشته پیش بینی می شود سه روز بعد از برگزاری کنکور تجربی ،کلید پاسخنامه سوالات داخل کشور منتشر می شود و پاسخنامه کلیدی سوالات خارج از کشور نیز یک هفته بعد از برگزاری منتشر می شود.

هم چنین در بخش تحلیل سوالات کنکور تجربی 98 ، سوالات کنکور تجربی از نگاه دبیران و اساتید برتر مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند.،برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید.

تحلیل سوالات کنکور تجربی 98

 

فهرست مطالب :

– دفترچه سوالات کنکور 98 تجربی ( نظام قدیم و جدید ) داخل کشور

– دفترچه سوالات کنکور 98 تجربی ( نظام قدیم و جدید ) خارج از کشور

1- دانلود سوالات کنکور تجربی 98 داخل کشور

دفترچه سوالات کنکور تجربی 98 نظام جدید  (3-3-6)

دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی 98 نظام جدید

دانلود سوالات اختصاصی کنکور تجربی 98 نظام جدید

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور تجربی 98 نظام جدید

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور تجربی 98 نظام جدید

 

دفترچه سوالات کنکور تجربی 98 نظام قدیم

دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی 98 نظام قدیم

دانلود سوالات اختصاصی کنکور تجربی 98 نظام قدیم

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور تجربی 98 نظام قدیم

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور تجربی 98 نظام قدیم

 

برای دیدن سوالات کنکور خارج از کشور به انتهای این مطلب مراجعه کنید . . .

 

( هم چنین می توانید در صورت نیاز از پاسخ های تشریحی تک درسی زیر دیدن کنید)

پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور تجربی 98 

شماره 1 تا 25 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس ادبیات می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 18 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه ادبیات کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط دکتر وسکری

 

 • پاسخنامه ادبیات کنکور تجربی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط وحید رضازاده

2- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط امیر محمد مرادنیا

 

پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98

شماره 26 تا 50 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس عربی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه عربی کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط دانیال حیدری

2- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98 نظام قدیم– توسط نیما مروجی

 

 

 • پاسخنامه عربی کنکور تجربی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط سمیرا غزنوی

2- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط امید بیگی(ماز)

3- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط علی بهنام

پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور تجربی 98

شماره 51 تا 75 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس دین و زندگی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 17 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور تجربی 98 نظام قدیم– توسط محمد رضایی بقا

 

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور تجربی نظام جدید 98

پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور تجربی 98

شماره 76 تا 100 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس زبان انگلیسی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط سپیده عرب و آناهیتا اصغری

2- پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط لیلا زحلی

 

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور تجربی نظام جدید 98

 

پاسخنامه تشریحی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی 98

شماره 101 تا 125 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس زمین شناسی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه زمین شناسی کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط بهزاد سلطانی

 

 • پاسخنامه زمین شناسی کنکور تجربی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط حمیدرضا عالیلو

2- پاسخنامه تشریحی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط سحر صادقی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98

شماره 126 تا 155 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس ریاضی می باشد که تعداد سوالات این درس 30 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 47 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه ریاضی کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط ایمان نخستین

2- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط وحید کاویانپور

 

 • پاسخنامه ریاضی کنکور تجربی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط امیر هوشنگ انصاری

2- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط مهدی حاجی نژادیان

3- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط امیر حسین آزاد

4- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط ایمان نخستین

5- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط شهرام ولایی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98

شماره 156 تا 201 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس زیست شناسی می باشد که تعداد سوالات این درس 50 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 36 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه زیست شناسی کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط خادم نژاد

2- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط علیرضا رهبر

3- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط امیر رضا مرادی

4- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط سکینه رئیسی

 

 • پاسخنامه زیست شناسی کنکور تجربی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط برداران رسولی

2- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط گروه ماز

3- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط اعتمادزاده،روزبهانی،هوشیار،محبی،پاشاپوریگانه،بهروزی فرد

4- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط احسان شیردل

5- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط ایمان محمدی

6- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط مجید ابراهیمی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور تجربی 98

شماره 206 تا 235 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس فیزیک می باشد که تعداد سوالات این درس 30 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 37 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه فیزیک کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط مجتبی نکوئیان

 

 • پاسخنامه فیزیک کنکور تجربی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور تجربی 98 نظام جدید توسط فرهاد جوینی – محمد نادری – رسول گلستانه – سید جلال میری – احسان معینی – عبدالرضا امینی نسب

2- پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط سیاوش فارسی،بهادر کامران،خسرو ارغوانی فرد

3- پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط امید عباسی

پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98

شماره 236 تا 270 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس شیمی می باشد که تعداد سوالات این درس 35 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 35 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه شیمی کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط علی بیدختی

2- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط فرزاد رضایی

 

 • پاسخنامه شیمی کنکور تجربی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط مرتضی زارعی

2- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط گروه ماز

3- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط علی بیدختی
2- دانلود سوالات کنکور تجربی 98 خارج از کشور

دفترچه سوالات کنکور تجربی 98 نظام جدید (3-3-6) (خارج از کشور)

دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی 98 نظام جدید (خارج از کشور)

دانلود سوالات اختصاصی کنکور تجربی 98 نظام جدید (خارج از کشور)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور تجربی 98 نظام جدید (خارج از کشور)

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور تجربی 98 نظام جدید

دفترچه سوالات کنکور تجربی 98 نظام قدیم (خارج از کشور )

دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

دانلود سوالات اختصاصی کنکور تجربی 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور تجربی 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور تجربی 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

 

( هم چنین می توانید در صورت نیاز از پاسخ های تشریحی تک درسی زیر دیدن کنید)

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه ادبیات کنکور تجربی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور تجربی 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط الهام محمدی

 

 • پاسخنامه ادبیات کنکور تجربی نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط مرتضی منشاری

 

پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه عربی کنکور تجربی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط علی بهنام

 

 • پاسخنامه عربی کنکور تجربی نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط نیما مروج

پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور تجربی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور تجربی 98 نظام قدیم خارج از کشور– توسط محمد آقا صالح

 

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور تجربی نظام جدید 98 خارج از کشور

پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور تجربی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم خارج از کشور– توسط لیلا پهلوان

 

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور تجربی نظام جدید 98 خارج از کشور

 

 

پاسخنامه تشریحی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه زمین شناسی کنکور تجربی نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور– توسط مهدی جباری

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه ریاضی کنکور تجربی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط علیرضا کلانتری

 

 • پاسخنامه ریاضی کنکور تجربی نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط محمد مصطفی ابراهیمی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه زیست شناسی کنکور تجربی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم خارج از کشور– توسط محمدرضا صدیقی

 

 • پاسخنامه زیست شناسی کنکور تجربی نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط عیسایی و طاهری

2- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط خادم نژاد

3- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط روزبهانی و بهروزی فرد

 

پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه فیزیک کنکور تجربی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور تجربی 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط زهره آقا محمدی

 

 • پاسخنامه فیزیک کنکور تجربی نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط زهره آقامحمدی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه شیمی کنکور تجربی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط سهند نظری

 

 • پاسخنامه شیمی کنکور تجربی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط معروفی و رشیدنژاد

 

منابع : سازمان سنجش آموزش کشور،دبیران و اساتید برتر کنکور،رتبه های برتر کنکور سال های اخیر،موسسه کانون قلم چی، موسسه گزینه دو،سایت پی سی کنکور

 

هم چنین می توانید از سوالات کنکور تجربی 99 ، سوالات کنکور تجربی 99 خارج از کشور دیدن کنید.

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=8625

ممکن است شما دوست داشته باشید
51 نظر
 1. طراوت می گوید

  سلام سایتتون خیلی عالیه و خیلی مُرتبه..پاسخ های ماز هم عالیه..لطفا ذکر کنید برا کنکور ریاضی 99 کی پاسخ و سوالات قرار داده میشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام طراوت خانم عزیز
   سپاس از لطف و محبت شما به پی سی کنکور
   سوالات معمولا دو ساعت بعد یا حوالی ساعت 14 منتشر بشن
   پاسخنامه ها هم همینکه به دستمون برسه قرار میدیم

 2. یوز اوغلان می گوید

  خیلی ممنون از سایت خوبتون. مطالبش مفید و سرچ کردن توش‌راحته. مرسی✋

  1. پی سی کنکور می گوید

   سپاس از همراهی و لطف شما دوست عزیز با پی سی کنکور

 3. سیاوش می گوید

  کلیدا همه جواب های احتمالی هست که قبل کنکور دبیرا دادن لطفا اینو ذکر کنید تو جواب تشریحی که برا داخلی تحربی دادین حداقل 30 درصد جوابای شیمیش اشتباست

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سیاوش عزیز
   برای پاسخ های کلیدی که نسخه اصلی سازمان سنجش رو قرار دادیم
   برای پاسخ های تشریحی هم سعی کردیم نمونه ها خوبی که توسط دبیران ارائه شده رو اضافه کنیم ، و بله امکان اشتباه هم وجود داره هر چند کم
   برای همین در پاسخ های تک درسی هم چند نسخه قرار دادیم،حال بفرمایید که برای کدوم نظام رو بررسی کردید و مشکل داشت تا جایگزین کنیم

 4. احمدی می گوید

  سلام . پاسخهای تشریحی که گذاشتید خیلی خوب هستند ،استفاده کردم ممنونم . ولی خیلی خوب میشد اگر در پاسخهای درس زبان ترجمه متنهای کلوز تست و ریدینگ رو هم قرار بدید . متشکرم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام احمدی جان
   سپاس از کامنت شما
   برای درس زبان انگلیسی-کنکور نظام جدید،توسط آقای کلانتری ترجمه خوبی قرار داده شده
   ولی خب باز اگر می خواهید کامل کامل ببینید :
   در جزوه های زیر ترجمه کامل کلوز تست و درک مطلب زبان تمام کنکورهای 98 وجود داره

   جزوه درک مطلب
   جزوه کلوز تست

 5. مبینا می گوید

  ممنون بابت نظم سایت و پاسخ نامه های بی نقصتون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مبینا خانم گرامی
   سپاس از همراهی شما با پی سی کنکور

 6. kosar می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  چرا بعضی پاسخ هایی که دبیرا دادن با کلید متفاوته؟
  از هر درس ده تا پاسخ نامه از سایت های مختلف دانلود کردم همه یا اشتباه زده بودن یا اگه درس بود دلیل نداشت ؟
  راستی برای جمع بندی حتما باید کتاب بخریم؟
  لطف میکنید راهنمایی کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام کوثر خانم گرامی
   بله ملاک پاسخ نامه کلیدی هستش،و طبیعتا برخی از دبیران هم در بعضی از سوالات مممکنه اشتباه پاسخ داده باشند
   برای کتب جمع بندی هم لینک زیر را بخوانید :
   https://p30konkor.com/%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D8%AC/

 7. زهره باقری می گوید

  واقعا عالی بود ممنون بابت سایت کنکور خوبتون امید وارم همیشه با این قدت کارکنید و ما استفاده کنیم.
  با تشکر
  البته اگر اینجا رو هم یه نگاهی بندازید و راجبش یه نظری بدید ممنون میشم آیا مموسسه … با این قیمت پکیج ها میتونه یک دانش آموز رو به رتبه برتر تبدیل کنه یا خیر فقط یک شعاره و جنبه فروش رو داره که پول دربارن؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهره خانم گرامی
   سپاس از همراهی شما با پی سی کنکور
   باید در این رابطه نظرات سایر داوطلبان و مخصوصا داوطلبان برتر سال های گذشته را جویا شوید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]