دانلود سوالات کنکور تجربی 98 با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود کنکور تجربی 98

دانلود سوالات کنکور تجربی 98

پی سی کنکور : در این مطلب برای شما کاربران عزیز پی سی کنکور، سوالات کنکور 98 تجربی نظام قدیم و نظام جدید را پس از انتشار بررسی خواهیم کرد. کنکور گروه علوم تجربی با شرکت تعداد ۶۳۷ هزار و ۹۴ همراه بوده است که شامل 400 هزار داوطلب زن و 237 هزار داوطلب مرد می باشد.

دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی کنکور تجربی 98 داخل کشور ، ساعاتی پس از برگزاری از طریق سازمان سنجش منتشر می شود و هم چنین دفترچه سوالات کنکور تجربی خارج از کشور نیز سه روز بعد از برگزاری آن منتشر خواهد شد.

زمان انتشار کلید پاسخنامه کنکور تجربی 98 هنوز کاملا مشخص نشده است ولی با توجه به سال های گذشته پیش بینی می شود سه روز بعد از برگزاری کنکور تجربی ،کلید پاسخنامه سوالات داخل کشور منتشر می شود و پاسخنامه کلیدی سوالات خارج از کشور نیز یک هفته بعد از برگزاری منتشر می شود.

هم چنین در بخش تحلیل سوالات کنکور تجربی 98 ، سوالات کنکور تجربی از نگاه دبیران و اساتید برتر مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند.،برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید.

تحلیل سوالات کنکور تجربی 98

 

فهرست مطالب :

– دفترچه سوالات کنکور 98 تجربی ( نظام قدیم و جدید ) داخل کشور

– دفترچه سوالات کنکور 98 تجربی ( نظام قدیم و جدید ) خارج از کشور

1- دانلود سوالات کنکور تجربی 98 داخل کشور

 – دانلود سوالات کنکور تجربی 98 نظام قدیم

دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی 98 نظام قدیم (اضافه شد)

دانلود سوالات اختصاصی کنکور تجربی 98 نظام قدیم (اضافه شد)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور تجربی 98 نظام قدیم (اضافه شد)

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور تجربی 98 نظام قدیم

 

 – دانلود سوالات کنکور تجربی 98 نظام جدید

دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی 98 نظام جدید (اضافه شد)

دانلود سوالات اختصاصی کنکور تجربی 98 نظام جدید (اضافه شد)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور تجربی 98 نظام جدید (اضافه شد)

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور تجربی 98 نظام جدید

 

برای دیدن سوالات کنکور خارج از کشور به انتهای این مطلب مراجعه کنید . . .

 

    (تا آماده پاسخ تشریحی تمامی دروس ،لطفا از پاسخ های تشریحی تک درسی زیر استفاده کنید)     

پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور تجربی 98 

شماره 1 تا 25 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس ادبیات می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 18 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه ادبیات کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط دکتر وسکری

 

 • پاسخنامه ادبیات کنکور تجربی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط وحید رضازاده

2- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط امیر محمد مرادنیا

 

پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98

شماره 26 تا 50 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس عربی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه عربی کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط دانیال حیدری

2- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98 نظام قدیم– توسط نیما مروجی

 

 

 • پاسخنامه عربی کنکور تجربی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط سمیرا غزنوی

2- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط امید بیگی(ماز)

3- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط علی بهنام

پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور تجربی 98

شماره 51 تا 75 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس دین و زندگی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 17 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور تجربی 98 نظام قدیم– توسط محمد رضایی بقا

 

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور تجربی نظام جدید 98

پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور تجربی 98

شماره 76 تا 100 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس زبان انگلیسی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط سپیده عرب و آناهیتا اصغری

2- پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط لیلا زحلی

 

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور تجربی نظام جدید 98

 

پاسخنامه تشریحی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی 98

شماره 101 تا 125 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس زمین شناسی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه زمین شناسی کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط بهزاد سلطانی

 

 • پاسخنامه زمین شناسی کنکور تجربی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط حمیدرضا عالیلو

2- پاسخنامه تشریحی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط سحر صادقی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98

شماره 126 تا 155 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس ریاضی می باشد که تعداد سوالات این درس 30 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 47 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه ریاضی کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط ایمان نخستین

2- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط وحید کاویانپور

 

 • پاسخنامه ریاضی کنکور تجربی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط امیر هوشنگ انصاری

2- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط مهدی حاجی نژادیان

3- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط امیر حسین آزاد

4- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط ایمان نخستین

5- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط شهرام ولایی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98

شماره 156 تا 201 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس زیست شناسی می باشد که تعداد سوالات این درس 50 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 36 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه زیست شناسی کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط خادم نژاد

2- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط علیرضا رهبر

3- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط امیر رضا مرادی

4- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط سکینه رئیسی

 

 • پاسخنامه زیست شناسی کنکور تجربی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط برداران رسولی

2- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط گروه ماز

3- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط اعتمادزاده،روزبهانی،هوشیار،محبی،پاشاپوریگانه،بهروزی فرد

4- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط احسان شیردل

5- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط ایمان محمدی

6- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط مجید ابراهیمی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور تجربی 98

شماره 206 تا 235 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس فیزیک می باشد که تعداد سوالات این درس 30 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 37 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه فیزیک کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط مجتبی نکوئیان

 

 • پاسخنامه فیزیک کنکور تجربی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور تجربی 98 نظام جدید توسط فرهاد جوینی – محمد نادری – رسول گلستانه – سید جلال میری – احسان معینی – عبدالرضا امینی نسب

2- پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط سیاوش فارسی،بهادر کامران،خسرو ارغوانی فرد

3- پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط امید عباسی

پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98

شماره 236 تا 270 سوالات کنکور تجربی 98 متعلق به درس شیمی می باشد که تعداد سوالات این درس 35 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 35 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه شیمی کنکور تجربی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط علی بیدختی

2- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98 نظام قدیم – توسط فرزاد رضایی

 

 • پاسخنامه شیمی کنکور تجربی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط مرتضی زارعی

2- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط گروه ماز

3- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98 نظام جدید – توسط علی بیدختی
2- دانلود سوالات کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 – دانلود سوالات کنکور تجربی 98 نظام قدیم (خارج از کشور )

دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی 98 نظام قدیم (خارج از کشور) (اضافه شد)

دانلود سوالات اختصاصی کنکور تجربی 98 نظام قدیم (خارج از کشور) (اضافه شد)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور تجربی 98 نظام قدیم (خارج از کشور) (اضافه شد)

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور تجربی 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

 

 – دانلود سوالات کنکور تجربی 98 نظام جدید (خارج از کشور) 

دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی 98 نظام جدید (خارج از کشور) (اضافه شد)

دانلود سوالات اختصاصی کنکور تجربی 98 نظام جدید (خارج از کشور) (اضافه شد)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور تجربی 98 نظام جدید (خارج از کشور) (اضافه شد)

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور تجربی 98 نظام جدید (خارج از کشور)

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه ادبیات کنکور تجربی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور تجربی 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط الهام محمدی

 

 • پاسخنامه ادبیات کنکور تجربی نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط مرتضی منشاری

 

پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه عربی کنکور تجربی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط علی بهنام

 

 • پاسخنامه عربی کنکور تجربی نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط نیما مروج

پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور تجربی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور تجربی 98 نظام قدیم خارج از کشور– توسط محمد آقا صالح

 

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور تجربی نظام جدید 98 خارج از کشور

پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور تجربی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم خارج از کشور– توسط لیلا پهلوان

 

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور تجربی نظام جدید 98 خارج از کشور

 

 

پاسخنامه تشریحی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه زمین شناسی کنکور تجربی نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور– توسط مهدی جباری

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه ریاضی کنکور تجربی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط علیرضا کلانتری

 

 • پاسخنامه ریاضی کنکور تجربی نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط محمد مصطفی ابراهیمی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه زیست شناسی کنکور تجربی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام قدیم خارج از کشور– توسط محمدرضا صدیقی

 

 • پاسخنامه زیست شناسی کنکور تجربی نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط عیسایی و طاهری

2- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط خادم نژاد

3- پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط روزبهانی و بهروزی فرد

 

پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه فیزیک کنکور تجربی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور تجربی 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط زهره آقا محمدی

 

 • پاسخنامه فیزیک کنکور تجربی نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط زهره آقامحمدی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه شیمی کنکور تجربی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط سهند نظری

 

 • پاسخنامه شیمی کنکور تجربی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط معروفی و رشیدنژاد

 

منابع : سازمان سنجش آموزش کشور،دبیران و اساتید برتر کنکور،رتبه های برتر کنکور سال های اخیر،موسسه کانون قلم چی،سایت پی سی کنکور

ممکن است شما دوست داشته باشید
33 نظر
 1. صحرا می گوید

  پس چرا سوالات دانلود نمیشن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست گرامی
   این مطلب تنها جنبه پیش نویس داشته ،یک هفته بعد از برگزاری کنکور 98 توسط سازمان سنجش ،سوالات کنکور 98 منتشر می شود
   موفق باشید

 2. زهرا می گوید

  تاریخ برگزاری کنکور خارج کشور هم همون 13 و 14 تیر هست؟؟
  من یه جایی خوندم که 6 و 7 تیر برگزار میشه
  این موضوع درسته؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   نه درست نیست،فرقی نمیکنه هر دو با هم در یک تاریخ برگزار میشه

 3. ساینا می گوید

  سلام وقتتون بخیر،چراپاسخنامه دفترچهDنیست؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   پاسخنامه کلیدی یا تشریحی منظورتونه؟
   و اینکه نظام جدید یا نظام قدیم؟

 4. Goli می گوید

  سلام ببخشید کلید دفترچه E کی منتشر میشه؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام گلی خانم گرامی
   تمام سوالات دفترچه ها یکی هستش،تفاوتی نداره،فقط برای مراقبت بیشتر سازمان سنجش سر جلسه کنکور چند دفترچه مختلف (a،b،c،d،e) به داوطلبان میده،اما هنگام انتشار سوالات بعد از آزمون تنها یک دفترچه ارائه می شود و پاسخنامه نیز بر اساس همان دفترچه منتشر می شود
   الان هم شما می توانید از همین دفترچه و کلید قرار گرفته استفاده کنید و مشکلی ندارد

 5. امیررضا می گوید

  سلام چرا گزینه های دبیران با کلید سازمان سنجش متفاوت است؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر رضا جان
   در کدوم دروس منظورتون هست؟

 6. امیر رضا می گوید

  سلام . درس دین و زندگی سوال70نظام قدیم که دبیر محترم گزینه 2را مشخص کرده اما سازمان سنجش گزینه 1

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر رضا جان
   ببینید این پاسخنامه ها اکثرا توسط دبیران با تجربه و رتبه های برتر تهیه شده و تقریبا همگی قبل از انتشار کلید پاسخنامه منتشر شده ،پس اگر تغییری دیدید حتما بر اساس پاسخنامه کلیدی عمل کنید،و نکته دومی هم در این مورد که میشه گفت در بعضی از دروس چند سوال دارای ابهاماتی به سازمان سنجش وارد بوده که داوطلبان بر همین اساس به پاسخنامه کلیدی نیز اعتراض کرده اند و شاید پاسخنامه مجددا دچار تغییراتی بشه

 7. امیر رضا می گوید

  رشته علوم تجربی نظام قدیم

 8. امیر رضا می گوید

  سلام . چرا پاسخگو نیستید؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   با عرض معذرت بابت چند ساعت تاخیر دوست عزیز،کامنتتون پاسخ داده شد

 9. امیر رضا می گوید

  ممنون از پاسخگویتون .

  1. پی سی کنکور می گوید

   موفق باشید

 10. رزان می گوید

  ممنون از سایت عالیتون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سپاس از همراهی شما دوست عزیز با پی سی کنکور

 11. سيدسعيد ميرترابي می گوید

  سلام من به سوالات نظام قديم تجربي امسال سري E‌به همراه پاسخنامه نياز دارم لطفا يا برام ارسال كنيد يادر سايت بارگذاري كنيد. ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سعید جان
   سوالات در کل یک سری توسط سازمان سنجش منتشر میشه و پاسخنامه هم بر همون اساس منتشر میشه که در همین مطلب قرار گرفته و غیر از این تفاوتی میان گرو ها های e و سایرین وجود ندارد

 12. دنیا می گوید

  نظری ندارم

 13. حسین می گوید

  سلام خسته نباشین من امسال انتخاب رشته کردم و رشتم تجربی هست خواستم بپرسم واسه رسیدن به رشته پزشکی روزی چقدر درس خوندن کافیه؟ ایا واقعا درسته که کنکور سخته؟ اگه کسی بخونه بازم سختیش همون اندازس؟ خیلی استرس دارم ممنون میشم کمکم کنین خیلی دوست دارم پزشکی دربیام

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   نمیشه گقت یه ساعت مطالعه خاص،ولی ما پیشنهاد می کنیم مطالعه با کیفیتی داشته باشید،به طور مثال روزانه 10 تا 11 ساعت روزانه به صورت مداوم مطالعه داشته باشید و از عید نوروز به بعد آن را به 12 ساعت مطالعه مفید برسانید،کنکور سخته اما مشخصه اگر با برنامه آمادگی پیش برید چرا نتوانید قبول شوید،پس بهتره با یه برنامه ریزی منظم آرام شروع به مطالعه کنید تا به یک ساعت مطالعه مشخص برسید،موفق باشید

 14. محمد می گوید

  سلام زمین شناسی نظام قدیم خارج کشور۹۸تحلیلش رو نذاشتین.لطفا اون هم قرار بدین.با تشکر.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   اگر امکانش باشه چشم

 15. ففف می گوید

  سلام میشه رتبه کشوری و درصد برای قبولی در پزشکی شیراز با سهمیه ۲۵ رو بهم بگین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   انشاالله به زودی برخی از کارنامه های قبولی رو منتشر می کنیم

 16. .... می گوید

  خیییلی سوالا سخت
  مخصوصا ریاضی و انگلیسی و فارسیش
  به هر حال ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سپاس از همراهی شما با پی سی کنکور

 17. Mo می گوید

  سلام ،پاسخنامه تشریحی رو اگه امکانش هس قرار دهید

 18. Mo می گوید

  سلام
  اگه امکانش هس پاسخنامه های تشریحی رو هم قرار بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   برای اکثر دروس پاسخ تشریحی تکی قرار گرفته ولی چشم سعی می کنیم پاسخ های تشریحی رو هر چه زودتر در یک فایل pdf کامل می کنیم

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*