تام لند 1400tamlandمازتام لند 1400تحلیلازتحلیلازمازماز

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

دانلود سوالات کنکور زبان 98 با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور زبان 98 با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور زبان 98

پی سی کنکور : در این مطلب برای شما کاربران عزیز پی سی کنکور، سوالات کنکور 98 زبان نظام قدیم و نظام جدید را پس از انتشار بررسی خواهیم کرد. کنکور گروه منحصرا زبان با شرکت 165 هزار و 533 داوطلب همراه بوده است که شامل 106 هزار داوطلب زن و 58 هزار داوطلب مرد می باشد

دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی کنکور زبان 98 داخل کشور ، ساعاتی پس از برگزاری از طریق سازمان سنجش منتشر می شود و هم چنین دفترچه سوالات کنکور زبان خارج از کشور نیز سه روز بعد از برگزاری آن منتشر خواهد شد.

زمان انتشار کلید پاسخنامه کنکور زبان 98 هنوز کاملا مشخص نشده است ولی با توجه به سال های گذشته پیش بینی می شود سه روز بعد از برگزاری کنکور زبان ،کلید پاسخنامه سوالات داخل کشور منتشر می شود و پاسخنامه کلیدی سوالات خارج از کشور نیز یک هفته بعد از برگزاری منتشر می شود.

لینک دانلود سوالات کنکور 98 زبان نظام قدیم و نظام جدید پس از برگزاری کنکور زبان 98 در همین مطلب قرار می گیرد.هم چنین می توانید از سوالات کنکور سال گذشته نیز دیدن کنید. (دانلود سوالات کنکور سراسری)

1- دانلود سوالات کنکور زبان 98 داخل کشور

 – دانلود سوالات کنکور زبان 98 نظام قدیم

دانلود سوالات عمومی کنکور زبان 98 نظام قدیم  اضافه شد 

دانلود سوالات اختصاصی کنکور زبان 98 نظام قدیم اضافه شد 

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور زبان 98 نظام قدیم اضافه شد 

 

 – دانلود سوالات کنکور زبان 98 نظام جدید

دانلود سوالات عمومی کنکور زبان 98 نظام جدید اضافه شد 

دانلود سوالات اختصاصی کنکور زبان 98 نظام جدید  اضافه شد 

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور زبان 98 نظام قدیم اضافه شد 

 

برای دیدن سوالات کنکور خارج از کشور به انتهای این مطلب مراجعه کنید . . .

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور زبان 98 

شماره 1 تا 25 سوالات کنکور زبان 98 متعلق به درس ادبیات می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 18 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه ادبیات کنکور زبان نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور زبان 98 نظام قدیم – توسط محسن اصغری

 

 • پاسخنامه ادبیات کنکور زبان نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور زبان 98 نظام جدید – توسط محسن اصغری

پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور زبان 98

شماره 26 تا 50 سوالات کنکور زبان 98 متعلق به درس عربی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه عربی کنکور زبان نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور زبان 98 نظام قدیم – توسط سید محمد علی مرتضوی

 

 • پاسخنامه عربی کنکور زبان نظام جدید 98

پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور زبان 98

شماره 51 تا 75 سوالات کنکور زبان 98 متعلق به درس دین و زندگی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 17 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور زبان نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور زبان 98 نظام قدیم – توسط سکینه گلشنی

 

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور زبان نظام جدید 98

پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور زبان 98

شماره 76 تا 100 سوالات کنکور زبان 98 متعلق به درس زبان انگلیسی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه زبان انگلیسی عمومی کنکور زبان نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات انگلیسی عمومی کنکور زبان 98 نظام قدیم – توسط علی عاشوری

2- پاسخنامه تشریحی سوالات انگلیسی عمومی کنکور زبان 98 نظام قدیم – توسط شهاب مهران فر

 

 • پاسخنامه زبان انگلیسی عمومی کنکور زبان نظام جدید 98

 

پاسخنامه تشریحی سوالات زبان تخصصی کنکور زبان 98

شماره 101 تا 170 سوالات کنکور زبان 98 متعلق به درس زبان تخصصی می باشد که تعداد سوالات این درس 70 عدد می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه زبان انگلیسی تخصصی کنکور زبان نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زبان تخصصی کنکور زبان 98 نظام قدیم – توسط پریا سلیمانی

 

 • پاسخنامه زبان انگلیسی تخصصی کنکور زبان نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات گرامی تخصصی کنکور زبان 98 نظام جدید – توسط رحمت الله استیری

2- پاسخنامه تشریحی سوالات درک متن کنکور زبان 98 نظام جدید – توسط آناهیتا اصغری تاری

3- پاسخنامه تشریحی سوالات مکالمه زبان انگلیسی کنکور زبان 98 نظام جدید – توسط محدثه مرآتی

2- دانلود سوالات کنکور زبان 98 خارج از کشور

 – دانلود سوالات کنکور زبان 98 نظام قدیم (خارج از کشور )

دانلود سوالات عمومی کنکور زبان 98 نظام قدیم (خارج از کشور) اضافه شد 

دانلود سوالات اختصاصی کنکور زبان 98 نظام قدیم (خارج از کشور) اضافه شد 

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور زبان 98 نظام قدیم (خارج از کشور) اضافه شد 

 

 – دانلود سوالات کنکور زبان 98 نظام جدید (خارج از کشور)

دانلود سوالات عمومی کنکور زبان 98 نظام جدید (خارج از کشور) اضافه شد 

دانلود سوالات اختصاصی کنکور زبان 98 نظام جدید (خارج از کشور) اضافه شد 

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور زبان 98 نظام جدید (خارج از کشور) اضافه شد 

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور زبان 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه ادبیات کنکور زبان نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور زبان 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط الهام محمدی

 

 • پاسخنامه ادبیات کنکور زبان نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور زبان 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط مرتضی منشاری

 

پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور زبان 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه عربی کنکور زبان نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور زبان 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط علی بهنام

 

 • پاسخنامه عربی کنکور زبان نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور زبان 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط نیما مروج

پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور زبان 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور زبان نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور زبان 98 نظام قدیم خارج از کشور– توسط محمد آقا صالح

 

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور زبان نظام جدید 98 خارج از کشور

پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور زبان 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور زبان نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور زبان 98 نظام قدیم خارج از کشور– توسط لیلا پهلوان

 

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور زبان نظام جدید 98 خارج از کشور

 

منابع : سازمان سنجش آموزش کشور،دبیران و اساتید برتر کنکور،رتبه های برتر کنکور سال های اخیر،موسسه کانون قلم چی،سایت پی سی کنکور

هم چنین می توانید از سوالات کنکور زبان 99 ، سوالات کنکور زبان 99 خارج از کشور دیدن کنید.

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=8641

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[TITLE]